www.astro.com kullanıcıları için Kullanım Koşulları

Kabul
Astrodienst AG'nin sunmuş olduğu internet sayfalarına erişerek, bunları okuyarak ve kullanarak aşağıda ve ilgili internet sayfalarında belirtilmiş olan hüküm ve şartlara bağlı kalmayı kabul edersiniz. Bu hüküm ve şartlara bağlı kalmak istemiyorsanız, sayfalarda sunulan bilgi ve hizmetlere erişemeyebilirsiniz veya bunları kullanamazsınız.

Kullanım kısıtlamaları
Astrodienst tarafından sunulan hizmetler, sadece astrolojiyle ilgilenen bireylerin şahsi kullanımına yöneliktir. Bu sunucunun kaynaklarına dayanan ticari bir hizmet oluşturulmasına, bu sunucunun sağladığı hizmetlerin veya verilerin yeniden satılmasına veya yeniden dağıtılmasına, ya da veri yakalama amacıyla sunucudaki bilgilerin sistematik bir şekilde toplanmasına izin verilmez. Bu kuralın tüm istisnaları Astrodienst'in yazılı rızasını gerektirir ve ancak Astrodienst tarafından hükümsüz kılınana dek geçerlidir.
Ayrıca, Günlük Kişisel Horoskop'nun veya diğer ücretsiz horoskoplarının halka açık bir internet günlüğünde (blog) yeniden basılmasına izin verilmez. Bu horoskoplarında kullanılan tüm metin ve çizimler telif haklarıyla korunmaktadır ve yeniden yayımlanmaları Astrodienst'in yazılı rızasını gerektirir. Tam bir horoskop metninden iki-üç cümle alıntılamaya izin verilir, ancak bunun düzenli bir şekilde tekrarlanmasına izin verilmez.
Kullanıcının kendi verilerine dayanarak oluşturulmuş harita çizimlerinin değiştirilmeden yayınlanması Astrodienst’in iznini gerektirmez.

Köprüler (Hyperlinks)
Sitemizde verilmiş bağlantıların sizin erişim anınızda geçerli olacağını garanti edemeyiz ve etmiyoruz. Dahası, köprülerin gösterdiği siteler, Astrodienst AG'nin hiçbir şekilde kontrolü altında olmayan kişilerce geliştirilmekte ve muhtemelen de korunmaktadır. İnternette bizim sayfalarımızla bağlantılı olan siteleri denetleyemeyiz ve denetlemiyoruz. Dolayısıyla, bir köprü ile veya başka bir şekilde referans gösterilen sitelerin içeriği hakkında Astrodienst AG herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Telif hakkı
Bu hizmetleri sunan Astrodienst AG, bilgilerin Dünya Çapında Ağ (World Wide Web) üzerinde veya haber gruplarında erişilebilir hâle gelmesini sağlayan kişilerin bunu yapmaktaki beklentisinin, böylesi bilgilere herkesçe, yaygın bir şekilde ulaşılması olduğuna inanmaktadır. Ayrıca Astrodienst AG, kamuya açık internet sayfalarına ve haber gruplarına köprüler sağlanmasına yasalarca izin verildiğine ve bunun internet kullanıcılarının ortak, alışılagelmiş beklentileri ile bağdaştığına inanmaktadır.
Belli bir internet sayfasına erişim kısıtlaması getirilmişse bu hizmeti sunan kurum, diğer sitenin operatörünün yazılı talebi üzerine, bağlantıyı kendi sitesinden kaldıracaktır.

Ticari Markalar ve Hizmet Markaları
"Astrodienst AG", "www.astro.com" ve bunların logoları, Astrodienst AG’nin tescil edilmiş ticari markalarıdır. www.astro.com'un hiçbir bölümü; bu internet sayfasının resimlerinin, tescilli ticari markalarının veya logolarının kullanım bazında otomatik olarak lisanslanacağı şekilde oluşturulmamıştır. www.astro.com'un içeriklerini indirerek veya kopyalayarak, www.astro.com'un herhangi bir unsurunu ya da unsurların kullanımı için gerekli olan yazılımı kullanma hakkını elde edemezsiniz.
Astrodienst AG; www.astro.com'daki köprülerle gösterilen internet sayfalarında kullanılan ticari markaların ve hizmet markalarının -bu ticari markalar ve hizmet markalarının Astrodienst AG dışındaki kişi veya kurumlara ait olması durumunda- sahibi olmadığını böylelikle beyan eder.

Bilgilerin Güvenilirliği
Astrodienst AG veya diğer kişiler tarafından yaratılmış ve sunulmuş olan internet sayfalarının kullanımının beraberinde getirdiği tüm sorumluluğu ve riski üstlenirsiniz. Ne Astrodienst AG ne de bu kurumun bir çalışanı; internet sayfaları veya genel olarak internet üzerinden sağlanan herhangi bir ürün, bilgi veya hizmetle (unvan veya ihlâl durumunun olmamasıyla ilgili limitsiz taahhütler, ya da ticari elverişlilik veya belli bir amaca uygunluk hakkındaki zımni taahhütler de dâhil olmak üzere) ilgili olarak herhangi bir açık ya da zımni taahhüt, beyan veya onay vermez. Bu kurum ve kişiler, ister internet üzerinden ister bir başka şekilde, doğrudan veya dolaylı olarak gerçekleştirilen bir işlemden ötürü size ya da üçüncü bir şahsa gelebilecek herhangi bir masraf veya zarardan sorumlu tutulamazlar.
Astrodienst AG'nin internet sayfalarında veya genel olarak internette sunulan her fikir, öneri, hizmet ya da diğer bilginin doğruluğunu, bütünlüğünü ve faydasını; veya sunulan malların ticari elverişliliğini ve kalitesini değerlendirmek tamamen sizin sorumluluğunuzdadır.

Verilerin Korunması
Astrodienst AG'nin, ilgili internet sayfaları ve haber grupları aracılığıyla yapılan herhangi bir iletimi denetleme yükümlülüğü yoktur. Bununla beraber, Astrodienst AG'nin zaman zaman kendi internet hizmetlerini elektronik olarak denetleme ve herhangi bir kanunu, düzenlemeyi veya resmi talebi yerine getirmek ya da kendini korumak amacıyla gereken her türlü bilgiyi ifşa etme hakkına sahip olduğunu kabul edersiniz.

Yazılım Kalitesi
Astrodienst AG, Web sayfalarından biri vasıtasıyla erişilebilir olan herhangi bir bilgi, yazılım veya diğer materyalin virüs, solucan, truva atı veya diğer zararlı bileşenler içermediğine dair garanti vermez.

Yasal Bilgilerin Güncellenmesi
Bu sayfa zaman zaman güncellenir ve düzenlenir. Son güncelleme tarihi: 9 Şubat 2015. www.astro.com sitesini ziyaret ederek ve hizmetlerini kullanarak, Kullanım Koşullarımızı ve Veri Koruma Politikamızı kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz.

İletişim
Astrodienst AG iletişim bilgileri için lütfen buraya tıklayın.