Evrensel Saat (UT) nedir?
Evrensel Saat (UT) dünya çapındaki günlük zaman sisteminin ve dolayısıyla uluslararası saat standardının temeli olan "Eşgüdümlü Evrensel Saat"i (Coordinated Universal Time) (UTC) ifade eder. Bu zaman ölçeği, dünya çevresindeki yüksek kesinlik taşıyan atom saatleri kullanılarak belirlenir.

"Evrensel Saat (UT)" Greenwich Ortalama Zamanı'nı (GMT) ifade eden yaygın terimdir. Saat sıfır (0) İngiltere Greenwich'te gece yarısıdır ve sıfır derece meridyeni boyunca uzanır. (UT standardı 1926'da GMT yerine geçmiştir çünkü o dönemde çok fazla farklı GMT tanımı mevcuttu)
Evrensel saat 24 saatlik sisteme dayanır, böylelikle 4 pm UTC gibi öğleden sonra saatleri 16:00 UTC olarak ifade edilir.

Zaman dilimleri ile ilgili daha fazla bilgi
Zaman dilimlerinin oluşturulması, verilen bir zamanda Güneş'in Dünya üzerinde bir yerdeki doğuşunun hesaplanmasına dayanır. Güneş, başka bir yerde öğle vakti en tepe noktadadır, üçüncü bir yerde de batmaktadır. Bu astronomik olgulardan hareketle Dünya'nın farklı yerlerinde faklı günlük zaman ölçekleri kullanılması mantıklıdır.
Bir günün 24 saat uzunluğunda olduğu düşünüldüğünde dünya 15 derecelik (360 derece/24 saat) boylam aralıklarına veya zaman dilimlerine bölünebilir. Her dilim 1 saati temsil eder. Böylelikle bir zaman dilimindeki yerel saat, dilimin, sıfır derece boylamının yerel saati ile eş olan Evrensel Saat'e olan uzaklığına göre belirlenir. Greenwich'in doğusundaki zaman dilimleri için "yerel saat" "Evrensel Saat" farkı pozitif (+), batısındakiler için ise negatiftir (-).

En çok adı geçen zaman dilimlerinden bazıları:
Western European Time-Batı Avrupa Saati ( = Evrensel Saat, fark 0 saat)
Central European Time-Orta Avrupa Saati (+1 saat)
ABD'de:
Atlantic Standard Time-Atlantik Standart Saati (-4 saat)
Eastern Standard Time-Doğu Standart Saati (-5 saati, doğu yakası)
Central Standard Time-Merkez Standart Saati (-6 saat)
Mountain Standard Time-Dağ Standart Saati (-7 saat)
Pacific Standard Time-Pasifik Standart Saati (-8 saat)
Moscow Time-Moskova Saati (+3 saat)
Tokyo Time-Tokyo Saati (+9 saat)

Yaz saati uygulamasına bütünüyle politik gerekçelerle karar verilir ve kararın astronomik bir temeli yoktur.