Brugsbetingelser
for brugere af www.astro.com<

Din accept
Når du skaffer dig adgang til, læser og benytter de websider, som Astrodienst AG har produceret, erklærer du dig indforstået med at være bundet af de betingelser og vilkår, der nævnes nedenfor og på de respektive websider. Såfremt du ikke ønsker at være bundet af disse betingelser og vilkår, vil du ikke kunne få adgang til eller benytte de oplysninger eller tjenester, som tilbydes på siderne.

Brugsbegrænsninger
De tjenester, som tilbydes af Astrodienst, er udelukkende beregnet på privat brug af enkeltpersoner, som interesserer sig for astrologi. Det er ikke tilladt at opbygge en kommerciel tjeneste, baseret på resurserne på denne server, at videresælge eller -distribuere ydelser eller data, som tilbydes af denne server, eller at hente oplysninger fra denne server systematitisk med henblik på dataovertagelse. Alle undtagelser fra denne regel kræver Astrodienst AG's skriftlige samtykke og gælder kun, indtil dette samtykke bliver kaldt tilbage.
Det er ydermere ikke tilladt at offentliggøre et Personligt Dagshoroskop eller andre gratis horoskoper på en offentligt tilgængelig web log (blog). Både teksten og den kunstneriske udformning af disse horoskoper er beskyttet af copyright og kræver Astrodiensts skriftlige tilladelse i hvert enkelt tilfælde af offentliggørelse. Det er tilladt at citere to-tre sætninger fra et færdigt horoskop, men kun lejlighedsvist og ikke på nogen regelmæssig måde.
Umodificeret offentliggørelse af horoskoptegninger og lignende, som er skabt ud fra brugerens egne data, kræver ikke Astrodiensts tilladelse.

Hyperlinks
Vi hverken kan eller vil garantere, at de link, vi anbringer på vores website, er korrekte på det tidspunkt, hvor du får adgang til siden. Desuden bliver de websites, som hyperlinkene henviser til, udviklet og muligvis vedligeholdt af personer, som Astrodienst AG ikke har nogen kontrol over. Vi kan ikke overvåge websites, som er forbundet med vore sider på Internettet, og gør det heller ikke. Derfor påtager Astrodienst AG sig intet ansvar for indholdet af nogen af de sider, som der bliver henvist til ved hjælp af et hyperlink eller på anden vis.

Copyright
Astrodienst AG, tilbyderen af nærværende tjeneste, har den opfattelse, at mennesker, som gør informationer tilgængelige på World Wide Web eller i nyhedsgrupper, gør dette i en forventning om, at disse informationer bliver offentligt og bredt tilgængelige. Endvidere mener firmaet, at dets praksis med at anvende hyperlink til offentligt tilgængelige websider og nyhedsgrupper er fuldt lovlig og i overensstemmelse med almindelige kundeforventninger hos mennesker, der benytter Internettet.
Hvis adgangen til et bestemt websted bliver begrænset, vil nærværende tjeneste fjerne linket fra sit website efter skriftlig anmodning fra det pågældende websteds udgiver.

Varemærker og ydelsesmærker
"Astrodienst AG", "www.astro.com" og disses respektive logoer er registrerede varemærker for Astrodienst AG. Ingen del af www.astro.com er udformet sådan, at der automatisk medfølger brugerlicens til billeder, registrerede varemærker eller logoer tilhørende dette websted. Når du downloader eller kopierer indhold fra www.astro.com, får du ikke dermed ret til at bruge dele af www.astro.com eller den software, som er nødvendig ved benyttelsen af de pågældende dele.
Astrodienst AG erklærer hermed, at firmaet ikke er indehaver af varemærker og ydelsesmærker, som benyttes af websites, der bliver henvist til ved hjælp af hyperlink på www.astro.com, såfremt disse varemærker og ydelsesmærker tilhører personer eller firmaer uden for Astrodienst AG.

Informationernes troværdighed
Du bærer selv det fulde ansvar og tilhørende risici for din brug af de websider, som Astrodienst AG eller andre personer har fremstillet og tilbyder. Hverken Astrodienst AG eller nogen af dets ansatte udsteder nogen form for udtrykkelige eller forudsatte garantier, erklæringer eller bekræftelser (herunder ubegrænsede garantier vedrørende titel eller fravær af misbrug, eller forudsatte garantier vedrørende omsættelighed eller egnethed til bestemte formål) med hensyn til de varer, informationer og tjenesteydelser, som tilbydes via firmaets website eller på Internettet i almindelighed. De er ikke ansvarlige for eventuelle udgifter eller skader, som du eller tredjepart måtte blive påført enten direkte eller indirekte af nogen transaktioner, det være sig via Internettet eller på anden vis.
Det er helt dit eget ansvar at uddrage den fulde præcision, fuldkommenhed og nytte af alle de meninger, råd, tjenester eller andre informationer, samt af kvaliteten og omsætteligheden af de varer, som tilbydes via Astrodienst AG's websider eller via Internettet i almindelighed.

Databeskyttelse
Astrodienst AG er ikke forpligtet til at overvåge transmissioner foretaget via de respektive websider og nyhedsgrupper. Du erklærer dig imidlertid indforstået med, at Astrodienst AG har ret til at overvåge sine egne Internet-tjenester elektronisk fra tid til anden og til at fjerne eventuelle informationer af hensyn til overholdelse af love, regler eller regeringspåbud eller for at beskytte sig selv.

Software-kvalitet
Astrodienst AG giver ingen garanti for, at alle typer af informationer, software eller andre materialer, som er tilgængelige på et af firmaets websider, er fri for virus, orm, trojanske heste eller andre skadelige elementer.

Opdatering af de retslige oplysninger
Denne side bliver opdateret og modificeret fra tid til anden. Seneste opdatering: 30. november 2004. Ved at besøge www.astro.com og gøre brug af vore tjenester erklærer du dig samtidig indforstået med vores handelsbetingelser og databeskyttelsespolitik.

Kontakt
For at få oplysning om hvordan du kontakter Astrodienst AG, bedes du klikker her.