Gebruiksvoorwaarden voor gebruikers van www.astro.com

Uw akkoord
Door de webpagina's op te roepen, te lezen en gebruik te maken van Astrodienst AG, gaat u akkoord met de voorwaarden en reglementen die hieronder en op de respectievelijke webpagina's worden uiteengezet. Wilt u zich niet houden aan deze voorwaarden en reglementen dan hebt u geen recht op toegang of gebruik van de informatie of services die op de pagina's worden aangeboden.

Beperkingen van gebruik
De services die door Astrodienst worden aangeboden zijn bedoeld voor privé-gebruik door individuen die in astrologie geïnteresseerd zijn. Het is niet toegestaan om een commerciële service op te zetten op basis van de bronnen van deze server, om services of gegevens van deze server door te verkopen of door te spelen of de informatie op deze server systematisch te verzamelen voor een database. Uitzonderingen op deze regels vereisen schriftelijke toestemming van Astrodienst en zijn slechts beperkt geldig tot wederopzegging.
Voorts is het niet toegestaan om een Persoonlijke Dagelijkse Horoscoop of andere gratis horoscopen te publiceren op een openbaar weblog (blog). Zowel de tekst als de afbeeldingen in deze horoscopen zijn beschermd door copyright. Voor elk geval van reproductie of publicatie is schriftelijke toestemming van Astrodienst vereist. Het is toegestaan om sporadisch, maar niet op regelmatige basis, twee of drie zinnen uit een complete horoscoop te citeren.
Onbewerkte horoscooptekeningen op basis van de eigen gegevens van gebruikers mogen zonder toestemming van Astrodienst worden gepubliceerd.

Hyperlinks
Wij kunnen niet garanderen dat de links op onze site actueel zijn op het moment dat u aansluiting zoekt. De sites die door hyperlinks worden aangegeven zijn namelijk opgezet en worden onderhouden door personen op wie Astrodienst AG geen invloed uitoefent. Wij controleren de sites die gekoppeld zijn aan onze internetpagina's niet. Overeenkomstig draagt Astrodienst AG geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar door een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Copyright
Astrodienst AG biedt deze service en is ervan overtuigd dat mensen die informatie beschikbaar stellen op het World Wide Web of via nieuwsgroepen dat doen met de verwachting dat die informatie openbaar en op grote schaal beschikbaar zal zijn. Daarbij is Astrodienst ervan overtuigd dat het verschaffen van hyperlinks voor publiekelijk toegankelijke webpagina's en nieuwsgroepen legaal toegestaan is en overeenkomstig de algemeen geldende verwachtingen van degenen die gebruik maken van Internet.
Indien de toegang tot een bepaalde website gelimiteerd is zal Astrodienst die deze service aanbiedt, op schriftelijk verzoek van de operator van de andere site, de link van hun site verwijderen.

Handelsmerk en diensten
"Astrodienst AG", "www.astro.com" en hun respectievelijke logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Astrodienst AG. Geen enkel onderdeel van www.astro.com is dusdanig geconstrueerd dat afbeeldingen, geregistreerde handelsmerken of logo's van deze website zonder goedkeuring mogen worden gebruikt. Downloaden of kopiëren van de inhoud van www.astro.com geeft u geen recht om ongeacht welk element van www.astro.com noch de software die vereist is voor het gebruik van deze elementen te gebruiken.
Astrodienst AG verklaart hierbij geen eigenaar te zijn van de handelsmerken en diensten die worden aangeboden op websites die met hyperlinks worden aangegeven op www.astro.com, indien deze handelsmerken en diensten behoren tot personen of ondernemingen die losstaan van Astrodienst AG.

Betrouwbaarheid van Informatie
U draagt volledige verantwoordelijkheid en risico voor het gebruik van de webpagina's die door Astrodienst AG of andere personen worden gemaakt en aangeboden. Astrodienst AG noch diens werknemers kunnen enige specifieke of indirecte garantie, goedkeuring of voorstelling geven wat betreft de verkoopitems, informatie of service die middels de webpagina's, of op internet in het algemeen, beschikbaar worden gesteld. Zij zijn niet aansprakelijk voor onkosten of schade die u of een derde partij direct of indirect oploopt door enige transactie, via internet of anderzijds.
Het is geheel uw verantwoordelijkheid om de zorgvuldigheid, volledigheid en bruikbaarheid van alle meningen, adviezen, services en overige informatie, en de kwaliteit en waarde van alle koopwaar die via de webpagina's van Astrodienst AG of op het internet in het algemeen worden aangeboden, in te schatten.

Beveiliging Gegevens
Astrodienst AG is niet verplicht om enige overdracht, die plaatsvindt tussen de respectievelijke webpagina's en nieuwsgroepen, te controleren. U gaat er echter wel mee akkoord dat Astrodienst AG het recht heeft om die Internetservices van tijd tot tijd elektronisch te controleren en bepaalde informatie bekend te maken in overeenstemming met de wet, bepaalde regelingen of politieke verzoeken, om zichzelf te beschermen.

Software Kwaliteit
Astrodienst AG garandeert niet dat willekeurige informatie, software en ander materiaal dat toegankelijk is via haar webpagina's vrij is van virussen, worms, trojan horses of andere schadelijke componenten.

Update van Legale Informatie
Deze pagina wordt van tijd tot tijd aangepast en vernieuwd. Laatste Update: 18.02.2015. Door www.astro.com te bezoeken en gebruik te maken van de services verklaart u onze Gebruiksvoorwaarden en Strategie Beveiliging Gegevens te accepteren.

Contact
Voor contactinformatie van Astrodienst AG, hier klikken.