Hvad er Universaltid (UT)?
UT refererer til en tidsskala kaldet "Coordinated Universal Time" (UTC), som danner basis for det verdensomspændende system af civil tid og derfor udgør den internationale standardtid. Denne tidsskala fastlægges ved brug af meget præcise atomare ure verden over.
" Universal Time" eller Universaltid er den aktuelle betegnelse for det, der tidligere normalt kaldtes for Greenwich Mean Time (GMT). Timen nul (0) UTC (på dansk kl.24) svarer til midnat i Greenwich, England, som ligger på længdemeridianen nul grader. (UT afløste GMT som standard i 1926, fordi der blev benyttet alt for mange forskellige definitioner af GMT.)
Universaltid er baseret på 24 klokketimer, hvorfor tider over middag, som f.eks. kl.4 om eftermiddagen, skrives 16:00 UTC.

Mere om tidszoner
Dannelsen af tidszoner skyldes det forhold, at solen hvert eneste øjeblik står op et eller andet sted på jorden, står højest på middagshimlen et andet sted og går ned et helt tredje sted. Når man tager disse astronomiske forhold i betragtning, forekommer det fornuftigt at benytte forskellige civile tidsskalaer forskellige steder på jorden.

Og da et døgnet varer 24 timer, kan kloden splittes op i nogle 15 grader brede længdebånd (360 grader/24 timer) eller tidszoner. Hvert bånd svarer til en time. Lokaltiden i en tidszone kan derfor svinge med flere timer i forhold til den Universaltid, der svarer til Lokaltiden på længdegrad nul. Forskellen på 'Lokaltid' minus 'Universaltid' er positiv (+) for tidszonerne øst for Greenwich og negativ (-) for vestlige tidszoner.

Nogle hyppigt nævnte tidszoner er:
Western European Time ( = Universaltid, forskel 0 timer)
Central European Time (+1 time)
i USA:
Atlantic Standard Time (-4 timer)
Eastern Standard Time (-5 timer, østkysten)
Central Standard Time (-6 timer)
Mountain Standard Time (-7 timer)
Pacific Standard Time (-8 timer)
Moscow Time (+3 timer)
Tokyo Time (+9 timer)

Sommertid anvendes udelukkende af politiske årsager og har intet astronomisk grundlag.