Hoe men de tijdzone afbeelding leest

Hier vindt u enige informatie over hoe de tijdzone afbeelding, waar u op geklikt heeft, af te lezen.

De klok
De klok toont de Wereldtijd (Universal Time (UT)) voor de gekozen plaats en aangegeven lokale tijd. Mocht de Wereldtijd op een andere datum vallen, dan wordt deze aangegeven. Voormiddag wordt in rood en namiddag wordt in blauw aangegeven.

De kaart
Het rode kruis toont exact de gekozen plaats. De rode lijnen geven respectievelijk de lengtegraad en breedtegraad aan. In de regel worden alle plaatsen op de kaart die in dezelfde tijdzone liggen in groen aangegeven. De aanduiding van de tijdzone wordt, ook in groen, boven aan de kaart getoond.

De ballon
In de eerste regel staat het tijdverschil op deze plaats ten opzichte van de wereldtijd, de tweede regel toont de op de aangegeven datum geldige tijdsoort. Hierbij wordt Standaardtijd als \`Std.' en Zomertijd als \`Zt.' afgekort.

Dit is een voorbeeld voor een ballon, die bij Standaardtijd een tijdverschil van één uur oostelijk van Greenwich aanduid. De \`h' staat voor \`hour' (eng.: uur) en de \`e' staat voor \`east' (eng.: oost).

Bij een datum vóór de invoering van de tijdzones wordt de Plaatselijke meridiaan van de Plaatselijke tijd aangegeven. Dit wordt aangegeven met een kleine \`m' voor de lengtegraad. In het voorbeeld rechts wordt een meridiaan van 21 graden en 15 minuten oostelijk van Greenwich aangegegeven, daar is het (gedeeld door 15) een uur en 25 minuten later dan Wereldtijd.

Speciale datum
Om een jaar tussen 0001 en 0099 AD aan te geven, moeten twee voorloopnullen worden aangegeven
Jaren voor 1 AD moeten in de astronomische jaartelling als negatieve getallen worden ingegeven; -1 komt overeen met 2 v.Chr.,-2 komt overeen met 3 v.Chr. enz.. Het onderscheid tussen de astronomische en historische jaartelling komt doordat de astronomische jaartelling het jaar O kent, terwijl in de historische jaartelling 1 v.Chr. direkt op 1 AD volgt.