Privat data information hos Astrodienst

Ved at anvende denne hjemmeside, betror du os med fortrolige oplysninger. Vi takker for din tillid, som vi tager alvorligt. Vi behandler dine personlige data fortroligt og i overensstemmelse med de lovbestemte data beskyttelses regulativer.

De data du sender os på www.astro.com vil udelukkende blive brugt til udregning og opstilling af horoskop tegninger, tolkninger og dine øvrige bestillinger fra websiden. De bliver overført i krypteret form og opbevaret på Astrodiensts servere. Ingen data vil blive videregivet til tredje parter. Du kan slette din profil indeholdende dine fødselsdata i ”Min Astro” til enhver tid.

Denne hjemmeside bruger cookies som en hjælp til dig for at anvende vores services. Ved at anvende vores service giver du din tilladelse til dette.

Du kan finde detaljeret information om hvordan vi behandler dine data i vores” Privat politik ”, som du accepter når du anvender vores service.

Angivelse af fødselsdata

år

Indtast fødselsdato
Vær venlig at indtaste fødselsdato, -måned, og -år.

Når du indtaster året, kan du sædvanligvis udelade de første to tal i årstallet. Årsangivelsen "79" vil blive tolket som "1979".

Udvidet indstillinger

Tidszonekort 
Hvis du aktiverer dette afkrydsningsfelt, anfører gyldig dato og sted og klikker på knappen "fortsæt", vil der blive vist et tidszoneverdenskort i bunden af det efterfølgende skærmbillede. Fødestedet vil være angivet på kortet, og der vil være oplysninger om Universaltid og tidszone for stedet for den anførte fødselsdato og –tid.

Når du klikker på billedet med tidszonekortet, vil der dukke en udvidet hjælpeside op, som forklarer tidszonekortet mere detaljeret og afslører nogle af hemmelighederne med hensyn til de særlige krav til dataindtastning. Du er velkommen til at prøve dette.

Valg af manuel tidszone 
Som regel er det ikke nødvendigt og heller ikke tilrådeligt at vælge tidszone manuelt, for dette computerprogram ved, hvilke tidszoner der gælder for hvilke steder og tidspunkter, og det indeholder de komplette oplysninger vedrørende sommertid.

I meget sjældne tilfælde kan en bruger sidde inde med bedre oplysninger om tidszoner og sommertid end den database, der benyttes her. Der hersker f.eks. tvivl om visse år i Vietnam og vedrørende mange dele af det tidligere Sovjetunionen.

I sådanne tilfælde kan det være nødvendigt at vælge tidszone manuelt ved hjælp af rullemenuen. For at vende tilbage til den automatiske tidszone, skal man på ny vælge denne øverst i rullemenuen.

Partnerens køn i horoskoper for enkeltpersoner
Teksten i alle horoskoper følger de sproglige regler for det køn, du har angivet på skemaet over data. I alle partnerhoroskoper kender computeren begge parters køn og vælger derfor de rigtige betegnelser ved partnerhenvisninger.
Nogle af teksterne i enkeltpersonshoroskoperne indeholder også henvisninger til en partner. Computeren er indstillet til at antage, at din partner er af modsat køn. Du kan ændre denne indstilling, så alle partnerhenvisninger passer sprogligt til et forhold, hvor partneren har samme køn.
For at gøre dette bedes du benytte afkrydsningsfeltet ved siden af dette tegn. Hvis du aktiverer dette afkrydsningsfelt, vil alle henvisninger til en partner gælde en 'partner af samme køn'.
Denne indstilling vil blive bevaret permanent i dine fødselsdata på denne server. Det påvirker alle tilgængelige enkeltpersonshoroskoper, hvor partneren nævnes på en kønsspecifik måde. Indstillingen gælder også for dine bestillinger via Astroshop. Der er f.eks. et kapitel 'Parforholdets mønstre' i det Psykologiske Horoskop, som så automatisk vil vælge den korrekte betegnelse for din partners køn.
Vi har drøftet det og besluttet, at denne indstillingsmulighed kun gælder for enkeltpersonshoroskoper. Den har ingen effekt ved hoskoper for to personer, hvor begge parters køn er kendt.