Wisnowska, Maria

From Astro-Databank
Jump to: navigation, search
Name
Wisnowska, Maria Gender: F
Maria Julia Wisnowska
born on 23 December 1859 at 07:00 (= 07:00 AM )
Place Warszawa, Poland, 52n15, 21e0
Timezone LMT m21e0 (is local mean time)
Data source
Quoted BC/BR
Rodden Rating AA
Collector: PTA
Astrology data s_su.18.gif s_capcol.18.gif 00°55' s_mo.18.gif s_sagcol.18.gif 19°15 Asc.s_sagcol.18.gif 14°59'Maria Wisnowska

Biography

Polish stage actress who most often played the role of the femme fatale in comedies and melodramas in Warsaw theatres. She also recited poems at concerts in the salons of the Music Society.

When she was at the peak of her acting career, on the night of June 30 to 1 July 1890, she was shot in Warsaw by her lover Alexander Barteniewa, a Tsarist Guards officer.

Link to Wikipedia biography (Polish)

Events

Source Notes

PTA quotes Agata Tuszyńska, The biography of Maria Wisnowskiej , in "Diary Theatre: quarterly journal devoted to the history and criticism of theater", 32/3 (127) (1983), p. 377. reported by Mirosław Czylek.

Birth record quoted in the biography "Wisnowska" by Agata Tuszyńska (Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1990), p. 276: "UZUPEŁNIENIE I. RODOWÓD MARII WISNOWSKIEJ * Akt urodzenia Marii Wisnowskiej „Działo się w Warszawie w Parafii Świętego Krzyża dnia dziesiątego Marca tysiąc osiemset sześćdziesiątego roku, o godzinie ósmej wieczór stawił się Oswald Wisnowski kupiec lat trzydzieści dwa mający w Warszawie pod numerem tysiąc trzysta siedemnaście przy ulicy Mazowieckiej zamieszkały, w obecności Gustawa Wisnowskiego kupca lat trzydzieści piec i Edmunda Kreckiego urzednika lat trzydziesci ósm majacych, w Warszawie zamieszkarych i okazal nam dziecie plci zeñskiej, urodzone tu w Warszawie w mieszkaniu Jego, dnia dwudziestego trzeciego Grudnia roku zeszłego o godzinie siódmej rano"

(Translation: ADDENDUM I. PEDIGREE MARIA WISNOWSKIEJ * Birth certificate of Mary Wisnowskiej: "In Warsaw in the Parish of the Holy Cross on the tenth day of March eighteen hundred and sixty, at eight o'clock in the evening, appeared Oswald Wisnowski, merchant thirty-two years, resident of Warsaw, number 1317 street Mazowieckiej, in the presence of Gustav Wisnowskiego, merchant thirty years, and Edmund Kreckiego, officer, eighth thirty years, stating that a female child was born here in Warsaw in that apartment on the twenty-third day of December of last year at seven in the morning).

Categories

  • Vocation : Entertainment : Actor/ Actress