Kies het geslacht van uw partner

U bent een man, en de persoonsvorm in de horoscooptekst waar het geslacht een rol speelt is daarmee in overeenstemming.

Hier en daar wordt in de horoscooptekst verwezen naar uw partner, waarbij diens geslacht van belang kan zijn voor het kiezen van de juiste persoonsvorm in de tekst. De computer neemt daarbij standaard aan dat uw partner een vrouw is. U kunt die instelling wijzigen zodat de persoonsvorm van alle partner-verwijzingen die wordt van een relatie tussen twee mannen.

U kunt dat doen door de link 'Wijzig gegevens van ...' naast de [Go]-Knop bovenaan de horoscooppagina te gebruiken. Deze leidt weer naar het scherm met de invoergegevens. Rechts van het vakje waarin u het geslacht kunt aangeven vindt u een checkbox met het icoontje . Door deze checkbox te activeren worden alle partner-verwijzingen geïnterpreteerd als betrekking hebbend op een relatie tussen twee mannen.

Deze instelling wordt opgeslagen bij uw geboortegegevens op deze server. Daardoor wordt het geslacht van de persoonsvorm in alle partner-verwijzingen ook in reeds bestaande één-persoons horoscopen aangepast. De instelling geldt tevens voor bestellingen via Astroshop. In het hoofdstukje 'Relatiepatronen' in de Psychologische Horoscoop bijvoorbeeld zal de persoonsvorm waarmee uw partner wordt aangeduid dan automatisch van het juiste geslacht zijn.

De hier besproken instelling is alleen van toepassing op enkelvoudige horoscopen, en heeft geen invloed op twee-persoons horoscopen omdat het geslacht van beide partners afzonderlijk daar bekend is.