•    
  Planetpositioner
  21-Mar-2018, 10:04 UT/GMT
  Sol044'14"0n18
  Måne1847' 8"12n29
  Merkur1644'18"9n28
  Venus1754'50"6n13
  Mars27'34"23s31
  Jupiter2259'16"r17s19
  Saturn831'30"22s17
  Uranus2654'45"9n53
  Neptun1433'57"6s55
  Pluto211'52"21s27
  Sand Månek.1351'19"r16n40
  Chiron2826'49"2n31
  Forklaring af symbolerne
  Øjeblikshoroskop
| Min Astro | Forum | FAQ
Annoncering

Kort Horoskop - Personligt Portræt

for Tracy Austin [Adb], født 12 December 1962
Tekst af Robert Pelletier, Copyright © Astrodienst AG 2018
Introduktion

Solen i Skytten, Månen i Krebsen *Ascendanten i Skytten, Jupiter i 3. hus *Solen i 1. hus *Solen i konjunktion med Ascendanten *Saturn i 2. hus *Månen i 7. hus *Venus i 11. hus

Datasiden

til top

Introduktion

Denne rapport er en kort udgave af Personal Portrait (kun på engelsk). I den korte udgave bliver der kun berørt nogle få, men ikke desto mindre vigtige sider af dit fødselshoroskop.

Rapporten er udarbejdet for følgende fødselsdata: kvinde, født 12 December 1962 kl. 6:18 i Redondo Beach, California.

Dit soltegn er Skytte. Det er det tegn, hvor Solen står placeret i dit fødselshoroskop. Din Ascendant står også i Skytte, og din Måne står i Krebs.

Mere Information

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

De partnerhenvisninger, som måtte forekomme i teksten, gælder for et forhold til en mand.

Henvisninger til partnere
De partnerhenvisninger, som måtte forekomme i teksten, gælder for et forhold til en mand.

til top

Solen i Skytten, Månen i Krebsen

Denne kombination er ikke harmonisk. Den er et tegn på fejltagelser i dit liv, forårsaget af din impulsivitet, som bliver forstærket og endnu nemmere at udtrykke på grund af din følelsesprægede natur. Krebsen giver dig følsomhed og forudseenhed ved hjælp af en skarp sensitivitet og intuition. Din veludviklede forestillingsevne fører dig ofte ind i mystikkens verden, og din natur rummer religiøse tilbøjeligheder. I kærlighed er du forstående og intens og forsøger at styre forholdet i overensstemmelse med dine idealistiske forestillinger om kærlighedens natur. Nøglen til et mere harmonisk selv ligger i at tøjle den impulsivitet, som ligger gemt i din individualitet, og som kan resultere i destruktive reaktioner.

til top

Ascendanten i Skytten, Jupiter i 3. hus

På det tidspunkt hvor du blev født, steg stjernetegnet Skytten op i horisonten. Dets hersker, Jupiter, er placeret i 3. hus.

Den opstigende Skytte kendetegner et liv, som er meget dualistisk; situationerne kommer og går, som om de er tvedelte - succes eller nederlag.

Hvis du kan hæve dine intellektuelle interesser op over almindelige og banale ting til mere dybsindige emner, vil dit intellekt blive meget filosofisk og tiltrukket af lov og fred, og det vil i højere grad fungere intuitivt end rationelt. Under alle omstændigheder vil dit liv være farvet af nogle impulsive og ret stædige tilbøjeligheder hos dig, hvorved der skabes en tendens til at gå til yderligheder.

I løbet af dit liv må du forsøge at udvikle intuition og menneskelig forståelse, så du bliver i stand til at hjælpe andre mennesker med dine råd.

Skytten giver dig stor kærlighed til naturen og gør dig ret udadvendt, demonstrativ og lidenskabelig, idet du vil forelske dig hyppigt og uforbeholdent. Du er et intellektuelt og intelligent menneske, som har været så heldig tillige at blive beriget med en god udvikling af dine følelsesmæssige funktioner.

Dit kærlighedsliv vil være intenst og varieret. Genstanden for din kærlighed kan have svært ved at forstå dig. På den ene side kan du virke lidenskabelig og energisk, men på grund af tegnets bevægelighed vil du også have den modsatte tilbøjelighed, som vil føre dig væk fra et engagement i kærlighedsforhold, og sidstnævnte impuls vil være fremkaldt af et dybere personligt karaktertræk, som handler om personlig frihed.

Generelt vil tegnet Skytten gøre dig egnet til at leve i et miljø, hvor dit fysiske legeme og dine følelser og tanker får total frihed til at udvikle sig. På et højere intellektuelt niveau vil du måske have tendens til at dvæle ved de dybe, komplekse sammenhænge inden for filosofi, metafysik, religion og lovgivning. Du er alsidig nok til at studere mere end ét fag på samme tid og ikke glemme at holde din krop i fysisk bevægelse, eftersom du kræver både intellektuel og fysisk motion.

Annoncering
De grundlæggende begivenheder i dit liv vil være intimt forbundet med intellektuel aktivitet. Placeringen giver dig tilbøjelighed for filosofi og metafysik, men den peger ikke på nogen bestemt disciplin. Den kan på en måde have tendens til at gøre dig lidt for selvsikker og doven rent tankemæssigt, men hurtig i skrift og tale. Dine tanker og din måde at tale på er forstående og imødekommende, og du har evner, der ligger et godt stykke over det normale.

Traditionelt anses denne placering for meget gunstig for mennesker med sociale forbindelser og giver dem evnen til at tilpasse sig til alle typer af konventionelle nødvendigheder.

På det materielle plan vil dine intellektuelle aktiviteter kunne afstedkomme økonomisk vækst.

til top

Solen i 1. hus

Solen stod i dit 1. hus ved fødslen. Du er en energisk natur, stolt og selvhævdende. Du fremstår begejstret og energisk i alle situationer. Din medfødte udadvendte natur og personlige måde at optræde på gør sædvanligvis et godt indtryk på andre mennesker.

Din forstærkede selvfølelse betyder, at du kommer i kontakt med en stærk vilje, og du kan styre din vilje således, at den passer til din målsætning og dine ønsker i livet. Denne placering af Solen giver lederevner, for du er tilbøjelig til at tiltrække andre mennesker og have en stærk indflydelse på dem, når de er sammen med dig.

Du bryder dig ikke om at være afhængig af andre, men du holder fast ved dine venner, for de vil som regel gerne hjælpe dig, når du har brug for det. Du er også selv villig til at hjælpe dem af dine nære venner, som fortjener det, men kun hvis du ved, at din indsats vil blive påskønnet.

Ofte foretrækker du at arbejde alene. Men det er ikke din eneste mulighed, for du er god til at tilpasse dig et samarbejde med andre, blot du har frihed til at udfolde dig. Med Solen i 1. hus er der tendens til at overvurdere din egen betydning, men gennem gentagne kontakter med andre vil du uundgåeligt nå frem til en mere realistisk vurdering af dine evner og muligheder.

til top

Solen i konjunktion med Ascendanten

Solen i konjunktion ed Ascendanten viser, at du har et stort ønske om anerkendelse og er kreativ med hensyn til at finde måder, hvorpå du kan få opmærksomhed. Du er almindeligvis kompromisløs. Du nærer stor tillid til din evne til at hæve dig op over alle livets negative omstændigheder. Du ved, hvordan du skal bruge dine kolossale, kreative resurser i et direkte angreb på en hvilken som helst modstander, og du tror på, at tingene vil lykkes for dig til sidst. Som regel sker dette også, men når du bliver mødt med en hård og stivsindet modstand, kan du gribe til decideret vold for at demonstrere, at du ikke giver op uden kamp. Du ved, hvordan du kan vinde venner og påvirke mennesker, og du bruger dette talent effektivt.

For at være virkelig tryg i dit fag bør du have en stilling med en vis autoritet over andre.

til top

Saturn i 2. hus

Saturn stod i dit 2. hus ved fødslen. Dette er ikke en videre gunstig, astrologisk situation for din generelle økonomiske kurs i livet.

Du kan få svært ved at bevare en relativt god position på grund af økonomiske tab. Måske tager du også de økonomiske forhold for højtideligt og bebyrder dig selv med bekymringer desangående.

Dit krævende og pligtopfyldende arbejde giver dig muligvis kun et beskedent økonomisk udkomme, men det hjælper med at afstive dit selvværd og din påskønnelse af andre værdier. Derfor skal du ikke miste modet. Saturn giver ofte en relativt normal økonomisk status som ældre, hvis man anstrenger sig i så henseende.

Hvis du gør en indsats for at blive mere entusiastisk og mere liberal i erhvervsmæssig henseende, kan dit liv ændre sig til en vis grad.

til top

Månen i 7. hus

Månen stod i dit 7. hus ved fødslen. Der kan opstå et spændende kærlighedsforhold på et tidligt stadium i livet. Du bør dog advares om, at denne partner, medmindre senere tydninger modificerer dette, kan være ret svingende i sin tilknytning.

Du er også et menneske, som i løbet af sit parforhold spiller en lang række af forskellige personlighedsroller, og som sjældent viser sin sande natur i intime situationer.

Annoncering
til top

Venus i 11. hus

Venus stod i dit 11. hus ved fødslen. Dine længsler i livet er meget æstetisk orienterede.

Du stræber efter fred og harmoni, og hvis det var op til dig, ville hele verden blive mere human, venlig og betænksom. I dine mere personlige relationer giver Venus dig en mulighed for at opnå betydelig vinding og hjælp via dine venner, som vil nære et ønske om at støtte dig i den bedste hensigt.


Astrologiske data brugt ved Kort Horoskop - Personligt Portræt
for Tracy Austin [Adb] (kvinde)
født den 12. december 1962 lokaltid: 6:18
i Redondo Beach, CA (US) U.T.: 14:18
118w23, 33n51 sid. tid: 11:47:40

Planetpositioner
planet tegn grad bevægelse
Sol Skytte 20°04'48 i hus 1 direkte
Måne Krebs 5°46'47 i hus 7 direkte
Merkur Skytte 29°34'24 i hus 1 direkte
Venus Skorpion 13°48'20 i hus 11 direkte
Mars Løve 23°39'10 i hus 9 direkte
Jupiter Fisk 5°57'27 i hus 3 direkte
Saturn Vandbærer 7°57'53 i hus 2 direkte
Uranus Jomfru 5°18'11 i hus 9 stationær (R)
Neptun Skorpion 14°31'15 i hus 11 direkte
Pluto Jomfru 12°09'39 i hus 9 stationær (R)
Sand Måneknude Løve 0°09'57 i hus 8 retrograd

Huspositioner (Placidus)
Ascendant Skytte 12°25'49
2.Hus Stenbuk 14°49'53
3.Hus Vandbærer 21°13'09
Imum Coeli Fisk 26°38'23
5.Hus Vædder 26°31'08
6.Hus Tyr 20°57'33
Descendant Tvilling 12°25'49
8.Hus Krebs 14°49'53
9.Hus Løve 21°13'09
Medium Coeli Jomfru 26°38'23
11.Hus Vægt 26°31'08
12.Hus Skorpion 20°57'33

Større aspekter
Sol Trigon Mars 3°34
Sol Kvadrat Pluto 7°55
Sol Konjunktion Ascendant 7°39
Måne Opposition Merkur 6°12
Måne Trigon Jupiter 0°11
Måne Kvinkuns Saturn 2°11
Måne Sekstil Uranus 0°29
Måne Sekstil Pluto 6°23
Merkur Trigon Mars 5°55
Merkur Trigon Uranus 5°44
Venus Kvadrat Saturn 5°50
Venus Konjunktion Neptun 0°43
Venus Sekstil Pluto 1°39
Jupiter Opposition Uranus 0°39
Saturn Kvinkuns Uranus 2°40
Saturn Sekstil Ascendant 4°28
Neptun Sekstil Pluto 2°22
Pluto Kvadrat Ascendant 0°16
Tal indikerer orbis (afvigelse fra den eksakte aspektvinkel).

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

Annoncering
Som en af de største astrologiportaler giver WWW.ASTRO.COM adgang til en lang række gratisprodukter om emnet. Med sine horoskoptydninger i høj kvalitet fra verdens førende astrologer Liz Greene, Robert Hand og andre skribenter, sine mange gratis horoskoper og sin omfattende information om astrologi for både begyndere og professionelle er www.astro.com den førende astrologiindgang på nettet.
Homepage - Gratis Horoskoper - Astro Shop - Alt om astrologi - Efemeride - Medarbejdere af Astrodienst - Min Astro - Direkte atlassøgning - Sitemap - FAQ - Forum - Kontakt