•    
  Planetpositioner
  18-Jun-2018, 14:38 UT/GMT
  Sol2718'57"23n24
  Måne332' 1"12n25
  Merkur1141'20"24n52
  Venus528' 8"20n51
  Mars848' 0"21s59
  Jupiter144'18"r14s57
  Saturn630'36"r22s25
  Uranus134'30"11n31
  Neptun1629'33"6s13
  Pluto2035' 3"r21s39
  Sand Månek.630'50"18n38
  Chiron218' 9"4n08
  Forklaring af symbolerne
  Øjeblikshoroskop
| Min Astro | Forum | FAQ
Annoncering

Kort Horoskop - Prognose

fra Juni 2018
for Truman Jacques [Adb], født 5 November 1936
Tekst af Robert Hand, Copyright © Astrodienst AG 2018
Præsentation

Dramatiske forandringer * Pluto konjunktion IC: * Midten af februar 2017 indtil slutningen af december 2018:

Livsglad optimisme * Jupiter konjunktion Sol: * Begyndelsen af december 2017 indtil slutningen af juli 2018:

Tydelige hensigter * Jupiter trigon Saturn: * Slutningen af december 2017 indtil slutningen af august 2018:

Grænseløs entusiasme * Jupiter trigon MC: * Midten af januar 2018 indtil slutningen af september 2018:

Midlertidigt desorienteret * Neptun konjunktion Saturn: * Begyndelsen af april 2018 indtil slutningen af januar 2020:

En urealistisk indstilling * Neptun kvadrat Venus: * Begyndelsen af april 2018 indtil begyndelsen af februar 2020:

Side med dine data

Datasiden

til top

Præsentation

Denne rapport er en forkortet udgave af Prognosehoroskop. Den er ment som en smagsprøve og en anbefaling af den fulde udgave af Prognosehoroskop, som kan bestilles fra Astrodienst som en indbundet rapport på omkring 15-20 sider.

Rapporten blev udfærdiget for 6 måneder, begyndende med Juni 2018 med følgende fødselsdata: mand, født 5 November 1936 kl. 4:30 i Convent LA, Alaska.

Dit soltegn er Skorpion. Det er tegnet, hvor Solen står placeret i dit fødselshoroskop. Din Ascendant er i Vægt, og din Måne er i Løve.

Mere Information

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

 

til top

Pluto konjunktion IC: Dramatiske forandringer

Midten af februar 2017 indtil slutningen af december 2018: Dette er en periode præget af store forandringer i dit personlige og familiære liv og en tid fuld af store indre psykiske forandringer. Virkningerne af denne indflydelse kan variere meget, men der er altid tale om en vigtig periode.

På det psykiske plan kan du støde på forskellige psykologiske følger af din fortid - din barndom og dit tidlige hjemmeliv, dit forhold til dine forældre, din hjemby eller endog noget fra din families eller slægts fjerne fortid. Alle psykologer ved, at barndomsoplevelser har en kraftig strukturende indvirkning på det voksne menneskes adfærd, og det er afgørende at forstå de psykologiske mekanismer, der fremkaldes af disse oplevelser, hvis man skal frigøre sig fra de neurotiske problemer, som opstår i den voksne alder. I denne periode vil du kunne opnå en sådan indsigt, fordi kræfterne i dit indre er langt stærkere end ellers og nærmere ved overfladen, hvor de kan iagttages i fuld funktion.

På et mindre dybsindigt niveau kan denne påvirkning antyde, at din personlige tilværelse vil gennemgå store forandringer, efterhånden som bestemte ting forsvinder og nye dukker op. Dette foregår naturligvis hele tiden, men forandringerne er langt mere dramatiske lige nu. Der kan optræde store forandringer inden for din familie, som f.eks. skilsmisse, dødsfald, en større flytning eller et behov for store reparationsarbejder på en bygning, for blot at nævne nogle få af de forandringer, som denne påvirkning kan bebude. Hovedsagen er, at dit privatliv og hjemmeliv har brug for at blive gået nøje efter i sømmene, så det kan omformes efter nogle nye retningslinjer. Du har formentlig brug for at blive frigjort fra din fortid, ikke blot rent psykologisk, men også i din praktiske dagligdag. Tiden er inde til, at du opbygger en ny struktur i din personlige tilværelse. Men folk forsøger ofte at modsætte sig sådanne forandringer, med meget ubehagelige resultater til følge. Energien bygges simpelthen op i en sådan grad, at den bryder igennem i en dramatisk eller ulykkelig hændelse, som f.eks. et afbrudt ægteskab, en pludselig ødelæggelse af ejendom eller lignende. Og at modsætte sig forandringstendensen betyder, at man går glip af en mulighed for en gennemgribende omformning af sin tilværelse fra grunden af.

 

til top

Jupiter konjunktion Sol: Livsglad optimisme

Begyndelsen af december 2017 indtil slutningen af juli 2018: Traditionelt anses dette for at være en af de mest vidunderlige påvirkninger, og faktisk er den også ret gunstig. Du vil i hvert fald have det godt lige i øjeblikket. Dit helbred er fint, og du føler dig meget optimistisk. For en stund kan det virke, som om alt fungerer perfekt, og gør du en indsats, vil det også være tilfældet. Men hvis du blot læner dig tilbage og nyder perioden, så vil dens positive indflydelse blot passere uden at efterlade sig nævneværdige spor.

Dette udgør starten på en ny tolvårig vækstcyklus i dit liv. Det er en tid, der er velegnet til at påbegynde nye projekter og udvide dine aktiviteter, så du kan komme til at opleve tilværelsen ud fra en bredere synsvinkel. Du vil muligvis erfare, at du kan frigøre dig fra nogle af de indsnævrende og hæmmende bånd, som hidtil har forhindret dig i at udfolde dine potentialer som menneske fuldt ud. Sommetider sker det, at folk tager på rejse under denne påvirkning, men som regel finder rejseaktiviteten udelukkende sted i sindet.

Det er et godt tidspunkt til at studere et emne, som øger din bevidsthed og udvider dit syn på verden, og det er en glimrende periode at vende tilbage til skolebænken i. Du vil også kunne træffe nye mennesker, som konfronterer dig med sider af tilværelsen, du aldrig før har kendt. Din frihed vil helt bestemt tiltage i omfang og kvalitet.

Men selv ved denne påvirkning er der faldgruber. For det første kan din sprudlende optimisme få dig til at overdrive eller overgå dig selv på en sådan måde, at du, når perioden er overstået, befinder dig på særdeles tynd is. Sørg for at udvise en vis tilbageholdenhed og byg på det, du allerede har, i stedet for at forsøge at gabe over mere, end du magter. Vær på vagt over for ekstravagance, og hvis du investrerer penge i noget, så husk, at dit held i dag ikke varer evigt.

 

Annoncering
til top

Jupiter trigon Saturn: Tydelige hensigter

Slutningen af december 2017 indtil slutningen af august 2018: I denne periode vil du kunne arbejde tålmodigt og langsomt bygge tingene op. Du er i stand til at holde dig dine langsigtede mål for øje, samtidig med at du klarer alle de daglige gøremål. Følgelig vil det arbejde, du får fra hånden i øjeblikket, sædvanligvis være meget veludført. Du har en usædvanlig god indsigt i forholdet mellem de enkelte dele og helheden.

Tiden er velegnet til at klare alle mulige praktiske opgaver. Du har en jordnær tankegang, men mangler hverken visioner eller forudseenhed. Derfor er det også et glimrende tidspunkt at udvide allerede eksisterende forretninger på, starte nye eller kaste sig ud i helt andre forehavender. Når du har fundet den mest praktisk løsning på et givet problem, tager du øjeblikkelig skridt i den pågældende retning. Klare intentioner er en af denne energis absolutte styrker.

I denne periode vil du formentlig ikke nære noget specielt ønske om at være sammen med andre. Det er et godt tidspunkt at isolere sig lidt på og tænke tingene igennem, så du kan nå frem til den klarest mulige forestilling om, hvad det er, du ønsker at foretage dig. Vær ikke bange for, at du kommer til at føle dig ensom. Afsondretheden vil bekomme dig godt og overhovedet ikke være ubehagelig.

Alle dine handlinger er styret af en stærk pligtfølelse. Du erkender de mange ansvarsområder, du har i tilværelsen, og du er villig til at leve op til dem, så godt du nu kan. Du kan indtage en ret faderlig indstilling til omgivelserne og ønske at beskytte dem og tage deres problemer på dig som dine egne. Du bør imidlertid passe på, at du ikke kommer til at overdrive dette, for selvom du måtte have de bedste hensigter, så er der grænser for, i hvor høj grad du har lov til at overtage andre menneskers tilværelse. Andre er nødt til selv at klare deres problemer.

Skulle du opleve modgang i denne periode, vil den formentlig ikke påvirke dig videre alvorligt. Du vil anskue den filosofisk, begrænse tabet og så gå videre til næste fase. Du vil huske, hvor det er, du ønsker at komme hen, og du lader dig ikke nemt snakke fra at forfølge dine mål.

 

til top

Jupiter trigon MC: Grænseløs entusiasme

Midten af januar 2018 indtil slutningen af september 2018: Dette er en tid præget af øget optimisme og selvtillid. Du føler dig i stand til at klare langt mere, end du nogensinde før har gjort, og du er villig til at yde en stor indsats. Denne påvirkning antyder meget tit en erhvervsmæssig succes, og du vil kunne modtage en forfremmelse af en eller anden art. Andre vil søge hjælp og vejledning hos dig, for de mærker din selvsikkerhed og indser, at du har gjort dig fortjent til den.

Du har en god forestilling om, hvad det er, du ønsker at opnå i øjeblikket, og du har formentlig allerede dygtiggjort dig i de teknikker og færdigheder, som er nødvendige for at realisere dine ambitioner, samt erhvervet de nødvendige materielle resurser. Under denne påvirkning vil du muligvis opnå økonomisk vinding, men du er ikke tilbøjelig til at ødsle pengene bort. Du vil bruge dem til at komme fremad.

Er du selverhvervende, kan du have lyst til at udvide dine forretninger under denne påvirkning, og du kan også få mulighed for at gøre det. Du vil måske også have lyst til at forbedre dit hjem eller flytte til en større og mere rummelig bolig.

Selvom der ikke skulle ske noget åbenlyst på det materielle plan, hvilket godt kan forekomme, så er dette som regel en periode med indre fred og tilfredshed. Du har det godt med dig selv og er fri for den kval og usikkerhed, som kan hæmme dig på andre tidspunkter. Din selvsikkerhed smitter af på andre mennesker, og de har det godt sammen med dig. Følgelig kan du være i stand til at støtte og opmuntre mennesker, som ikke har det særlig godt.

Men du bør passe på i øjeblikket, at du ikke overvurderer dig selv eller på grund af en ubændig entusiasme forpligter dig til for mange ting. Husk på, at selv i øjeblikket er der grænser for din energi.

 

til top

Neptun konjunktion Saturn: Midlertidigt desorienteret

Begyndelsen af april 2018 indtil slutningen af januar 2020: Under denne påvirkning vil du opdage, at dit syn på tilværelsen ikke i alle henseender er helt korrekt. Det kan gå op for dig via en række åbenlyse skuffelser, eller det kan ske mere skjult i form af en øget ængstelse, som tilsyneladende ikke har nogen årsag. Frygt og tab af selvtillid er to af de sværeste virkninger af denne energi. Du kan lige pludselig blive bange, så at sige helt uden grund, og du kan frygte ting, som overhovedet ikke virker truende på andre. Det virker nærmest, som om du er helt desorienteret.

Her er tale om den "sjælens nat", som mystikerne refererer til, en periode fuld af forvirring, som går forud for erkendelsen af, at man kan leve med en virkelighed, der er anderledes, end man havde tænkt sig. På sit allerhøjeste niveau kan energien foregribe en egentlig oplyst tilstand, hvor et menneske forstår den sande karakter af den "illusion", vi benævner virkeligheden.

Men i de fleste tilfælde betyder perioden blot, at vores virkelighedsopfattelse forandrer sig, begyndende med en opløsning af vore gamle forestillinger, som gør os fuldkommen desorienterede. Den bedste måde at klare denne periode på er ved at sørge for at have nogle behagelige og støttende omgivelser og reducere stressniveauet i dagligdagen mest muligt. Stress vil blot øge forvirringen. Prøv at undgå at træffe nogen form for beslutninger, for du befinder dig ikke i en tilstand, hvor du kan se tingene klart. Undgå mennesker, som virker besværlige eller demoraliserende. Du har brug for ro til at kunne fornemme, hvad det er for nogle nye sandheder, der dukker frem af tågerne og forvirringen. Og de skal nok komme.

 

til top

Neptun kvadrat Venus: En urealistisk indstilling

Begyndelsen af april 2018 indtil begyndelsen af februar 2020: En urealistisk indstilling i dine personlige relationer kan skabe problemer i denne tid, og du kan opleve skuffelser, som vil have en alvorlig indvirkning på dit privatliv. Du kan være tilbøjelig til at ville undgå sandheden om dig selv og dit parforhold i øjeblikket, og din vægring ved at omgås virkeligheden kan afstedkomme et ganske alvorligt fald. Det vil undergrave din selvtillid såvel som tilliden imellem jer. Din realitetssans i forbindelse med dit parforhold og din evne til at acceptere andre, som de er, bliver testet i denne periode.

Hvis der dukker en ny kæreste op, kan du blive revet fuldkommen med. Du begejstres ikke af den virkelige person, men af noget inden i dig selv, som du projicerer ud på den anden. Når du til sidst lærer sandheden at kende om den pågældende, kan du have svært ved at acceptere den, også selvom sandheden i sig selv er fuldstændig i orden.

En bestemt fare, som du bør være særlig på vagt overfor under denne påvirkning, er risikoen for at blive tiltrukket af en uopnåelig person. Måske skaber du en situation for dig selv, hvor du umuligt kan vinde. Den anden virker som et drømmebillede, der ikke kan realiseres, en person så højt hævet over dig selv, at du umuligt kan nå vedkommende. Du bliver nødt til at indse, at dit egentlige motiv i dette tilfælde er at undgå et egentligt møde. Hvis du blot leger disse ting som i en art drømmespil, vil du formentlig ikke kunne skade nogen, heller ikke dig selv. Men tager du din "smerte" alvorligt, kan den resulterende følelse af nederlag have en meget skadelig virkning på dig. Og andre kan finde din kærlighedsmæssige martyrrolle temmelig vanskelig at omgås.

Forhold som de ovenfor nævnte affødes ofte af éns følelse af utilstrækkelighed. Ved at undgå konfrontationen med jævnbyrdige personer, undgår man også konfrontationen med sig selv, fordi man frygter at blive den tabende part. Men en ægte konfrontation er netop, hvad du har brug for. Hvis du fortsætter i et af de ovennævnte forhold også efter denne periodes ophør, så vil du blive tvunget til at konfrontere både dig selv og din partner som virkelige personer. Og uanset udfaldet kan dette i virkeligheden udgøre den mest værdifulde side af forholdet overhovedet.


Kort Horoskop - Prognose Juni 2018 til November 2018
for Truman Jacques [Adb] (mand)
født den 5. november 1936 lokaltid: 4:30
i Convent LA, USA U.T.: 10:30
90w50, 30n01 sid. tid: 07:24:34

Planetpositioner
planet tegn grad bevægelse
Sol Skorpion 12°50'10 i hus 1 direkte
Måne Løve 5°24'12 i hus 10 direkte
Merkur Skorpion 4°54'31 i hus 1 direkte
Venus Skytte 16°10'51 i hus 2 direkte
Mars Jomfru 24°28'44 i hus 12 direkte
Jupiter Skytte 24°18'19 i hus 3 direkte
Saturn Fisk 15°57'05 i hus 5 retrograd
Uranus Tyr 7°22'03 i hus 7 retrograd
Neptun Jomfru 18°23'01 i hus 11 direkte
Pluto Krebs 28°45'14 i hus 10 stationær (R)
Sand Måneknude Skytte 25°11'21 i hus 3 direkte

Huspositioner (Placidus)
Ascendant Vægt 18°22'46
2.Hus Skorpion 16°52'38
3.Hus Skytte 17°31'32
Imum Coeli Stenbuk 19°32'01
5.Hus Vandbærer 21°35'24
6.Hus Fisk 21°43'58
Descendant Vædder 18°22'46
8.Hus Tyr 16°52'38
9.Hus Tvilling 17°31'32
Medium Coeli Krebs 19°32'01
11.Hus Løve 21°35'24
12.Hus Jomfru 21°43'58

Transitter
Pluto konjunktion IC Midten af februar 2017 indtil slutningen af december 2018
Jupiter konjunktion Sol Begyndelsen af december 2017 indtil slutningen af juli 2018
Jupiter trigon Saturn Slutningen af december 2017 indtil slutningen af august 2018
Jupiter trigon MC Midten af januar 2018 indtil slutningen af september 2018
Neptun konjunktion Saturn Begyndelsen af april 2018 indtil slutningen af januar 2020
Neptun kvadrat Venus Begyndelsen af april 2018 indtil begyndelsen af februar 2020

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

Annoncering
Som en af de største astrologiportaler giver WWW.ASTRO.COM adgang til en lang række gratisprodukter om emnet. Med sine horoskoptydninger i høj kvalitet fra verdens førende astrologer Liz Greene, Robert Hand og andre skribenter, sine mange gratis horoskoper og sin omfattende information om astrologi for både begyndere og professionelle er www.astro.com den førende astrologiindgang på nettet.
Homepage - Gratis Horoskoper - Astro Shop - Alt om astrologi - Efemeride - Medarbejdere af Astrodienst - Min Astro - Direkte atlassøgning - FAQ - Forum - Kontakt - Databeskyttelsespolitik - Brugsbetingelser - Sitemap