•    
  Planetpositioner
  16-Jan-2018, 21:18 UT/GMT
  Sol2641'47"20s49
  Måne2426'29"19s25
  Merkur750' 4"23s26
  Venus2830'38"21s26
  Mars242'40"18s01
  Jupiter1923'43"16s32
  Saturn312'51"22s31
  Uranus2439'31"9n02
  Neptun1218'23"7s47
  Pluto1919'10"21s37
  Sand Månek.1455'32"r16n21
  Chiron257'41"1n21
  Forklaring af symbolerne
  Øjeblikshoroskop
| Min Astro | Forum | FAQ
Annoncering

Kort Horoskop - Personligt Portræt

for Jz Knight [Adb], født 16 Marts 1946
Tekst af Robert Pelletier, Copyright © Astrodienst AG 2018
Introduktion

Solen i Fiskene, Månen i Jomfruen *Ascendanten i Skytten, Jupiter i 11. hus *Solen i 4. hus *Venus i 4. hus *Uranus i opposition til Ascendanten *Saturn i 8. hus *Månen i 9. hus

Datasiden

til top

Introduktion

Denne rapport er en kort udgave af Personal Portrait (kun på engelsk). I den korte udgave bliver der kun berørt nogle få, men ikke desto mindre vigtige sider af dit fødselshoroskop.

Rapporten er udarbejdet for følgende fødselsdata: kvinde, født 16 Marts 1946 kl. 0:02 i Dexter NM, Alaska.

Dit soltegn er Fisk. Det er det tegn, hvor Solen står placeret i dit fødselshoroskop. Din Ascendant står i Skytte, og din Måne står i Jomfru.

Mere Information

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

De partnerhenvisninger, som måtte forekomme i teksten, gælder for et forhold til en mand.

Henvisninger til partnere
De partnerhenvisninger, som måtte forekomme i teksten, gælder for et forhold til en mand.

til top

Solen i Fiskene, Månen i Jomfruen

Disse astrologiske placeringer kombinerer en skarp intuition med en god kritisk sans, som giver dig en sund, mental balance. Du er et begavet menneske og modtagelig over for uddannelsesmæssige og kulturelle påvirkninger. Du er hjemmevant med alt det, der er immaterielt, uhåndgribeligt og vagt, og alligevel finder du nogle måder, hvorpå du kan gøre disse ting praktisk anvendelige. Du kan med held kombinere indsigt med konkrete kendsgerninger. Men de kærlige og følelsesmæssige sider af din individualitet kan nemt kaldes frem. På grund af din føjelighed, medfølelse og forståelse får dine egne affærer sjældent forrang over andres. I kærlighed søger du gensidig forståelse og sympati. Nøglen til en harmonisk tilværelse ligger i bevarelsen af en balance mellem intuition og sund fornuft.

til top

Ascendanten i Skytten, Jupiter i 11. hus

På det tidspunkt hvor du blev født, steg stjernetegnet Skytten op i horisonten. Dets hersker, Jupiter, er placeret i 11. hus.

Den opstigende Skytte kendetegner et liv, som er meget dualistisk; situationerne kommer og går, som om de er tvedelte - succes eller nederlag.

Hvis du kan hæve dine intellektuelle interesser op over almindelige og banale ting til mere dybsindige emner, vil dit intellekt blive meget filosofisk og tiltrukket af lov og fred, og det vil i højere grad fungere intuitivt end rationelt. Under alle omstændigheder vil dit liv være farvet af nogle impulsive og ret stædige tilbøjeligheder hos dig, hvorved der skabes en tendens til at gå til yderligheder.

I løbet af dit liv må du forsøge at udvikle intuition og menneskelig forståelse, så du bliver i stand til at hjælpe andre mennesker med dine råd.

Skytten giver dig stor kærlighed til naturen og gør dig ret udadvendt, demonstrativ og lidenskabelig, idet du vil forelske dig hyppigt og uforbeholdent. Du er et intellektuelt og intelligent menneske, som har været så heldig tillige at blive beriget med en god udvikling af dine følelsesmæssige funktioner.

Dit kærlighedsliv vil være intenst og varieret. Genstanden for din kærlighed kan have svært ved at forstå dig. På den ene side kan du virke lidenskabelig og energisk, men på grund af tegnets bevægelighed vil du også have den modsatte tilbøjelighed, som vil føre dig væk fra et engagement i kærlighedsforhold, og sidstnævnte impuls vil være fremkaldt af et dybere personligt karaktertræk, som handler om personlig frihed.

Generelt vil tegnet Skytten gøre dig egnet til at leve i et miljø, hvor dit fysiske legeme og dine følelser og tanker får total frihed til at udvikle sig. På et højere intellektuelt niveau vil du måske have tendens til at dvæle ved de dybe, komplekse sammenhænge inden for filosofi, metafysik, religion og lovgivning. Du er alsidig nok til at studere mere end ét fag på samme tid og ikke glemme at holde din krop i fysisk bevægelse, eftersom du kræver både intellektuel og fysisk motion.

Dit liv vil være orienteret mod imødekommelsen af dine højere længsler og mod opretholdelsen af nogle glimrende sociale relationer og usædvanlige venskaber. Dine venner er mange, og de er meget oprigtige, velstående og sandfærdige. De mest afgørende vilkår i din tilværelse vil enten blive skabt eller fremmet ved dine venners hjælp.

til top

Solen i 4. hus

Solen stod i dit 4. hus ved fødslen. Dette er et tegn på, at din families navn og affærer og andre hjemlige forhold er af den yderste vigtighed i dit liv.

Solen giver ære, stolthed og berømmelse til alt det, der kommer under dens indflydelse, og det er et tegn på, at problemet med denne indflydelse på dette sted er, at du ikke kan opnå en ordentlig, synlig succes, før du er godt på den anden side af den modne alder. Du synes at være meget knyttet til dine forældre.

Du tror på, at du bør "herske" i dit eget hjem, og følelsen af privatliv er stærkt udviklet i din natur.

Som livet går, vil du få nogle oplysende indsigter, som vil forbinde din individualitet med bestemte racemæssige og familiebetonede elementer. Undersøg disse. Så vil du måske opdage karakteren af den spirituelle mission, som skæbnen afkræver dig.

til top

Venus i 4. hus

Venus stod i dit 4. hus ved fødslen. Dette er sædvanligvis en meget gunstig og frugtbar placering, som giver nogle strålende familierelationer i et fredsommeligt og smukt miljø.

Denne placering kan tyde på mange sociale sammenkomster, fester, selskaber, fejringer og tilsvarende aktiviteter.

Nær slutningen på dit liv vil du opleve en økonomisk gevinst og en generel økonomisk forbedring.

Du har en medfødt kærlighed til livet på landet og i naturen og vil få mange muligheder for at imødekomme disse følelser.

til top

Uranus i opposition til Ascendanten

Uranus i opposition til Ascendanten viser, at dine forhold til andre står i vejen for opnåelsen af den frihed, som du ønsker. Du tiltrækker mennesker, som kræver deres personlige frihed, selvom dette betyder, at du må beskære din, og det irriterer dig.

Du er ikke egnet til et traditionelt ægteskab. Du foretrækker et mere frisindet forhold, hvor den eneste binding ligger i din følelsesmæssige tiltrækning til partneren. Du har en bred kreds af venner, som deler dine synspunkter, og med hvem du føler dig tryg og sikker. Du føler dig tiltrukket af beskæftigelser, som giver dig frihed til at arbejde på din egen måde, uden at være begrænset af regler og forskrifter.

Selvom du har dine egne meninger, er du formentlig ikke helt klar til at påtage dig ansvaret for dine egne handlinger.

En del af din rolle i livet består i at hjælpe andre med at vinde deres frihed ved at opfordre dem til at tage en uddannelse og lære noget om de sociale og politiske spørgsmål, som påvirker dem.

til top

Saturn i 8. hus

Saturn stod i dit 8. hus ved fødslen. På grund af den begrænsende indflydelse fra denne planet vil ting i forbindelse med legater, arv og din ægtefælles eller dine samarbejdspartneres økonomiske handlinger blive stærkt hæmmede og kan endda blive modarbejdet af noget, der ligner en barsk skæbne.

Psykologisk set er du ret seriøs, når det gælder seksuelle forhold. Du nærmer dig seksualiteten med forsigtighed, rationalitet og planlægning. Overdreven fornuft og tankeaktivitet i denne forbindelse kan skabe visse frustrationer i seksuelle forhold.

til top

Månen i 9. hus

Månen stod i dit 9. hus ved fødslen. Dit højere sind rummer evnen til på sagkyndig vis at reflektere over læresætningerne i den ophøjede kundskab, som du måtte modtage i løbet af dit liv. Du vil også være i stand til hurtigt at omstille dig til forskellige vilkår.

Du er begavet med en klog og opfindsom forestillingsevne og et sind, som er modtageligt over for idealer, højere tænkning og måske endda metafysiske emner.

Gennem hele livet vil du kunne løse mange kritiske situationer ved hjælp af din sindrige og opfindsomme tankegang, som indeholder et væld af nye, humanistiske planer og ideer.


Astrologiske data brugt ved Kort Horoskop - Personligt Portræt
for Jz Knight [Adb] (kvinde)
født den 16. marts 1946 lokaltid: 0:02
i Dexter NM, USA U.T.: 07:02
104w22, 33n11 sid. tid: 11:37:36

Planetpositioner
planet tegn grad bevægelse
Sol Fisk 25°05'32 i hus 4 direkte
Måne Jomfru 7°18'51 i hus 9 direkte
Merkur Vædder 10°12'26 i hus 4 stationær (R)
Venus Vædder 5°31'20 i hus 4 direkte
Mars Krebs 16°53'17 i hus 8 direkte
Jupiter Vægt 25°43'23 i hus 11 retrograd
Saturn Krebs 17°57'55 i hus 8 stationær (D)
Uranus Tvilling 13°39'38 i hus 7 direkte
Neptun Vægt 7°35'25 i hus 10 retrograd
Pluto Løve 9°43'36 i hus 8 retrograd
Sand Måneknude Tvilling 25°34'16 i hus 7 retrograd

Huspositioner (Placidus)
Ascendant Skytte 10°38'19
2.Hus Stenbuk 12°38'34
3.Hus Vandbærer 18°32'14
Imum Coeli Fisk 23°54'02
5.Hus Vædder 24°07'37
6.Hus Tyr 18°56'40
Descendant Tvilling 10°38'19
8.Hus Krebs 12°38'34
9.Hus Løve 18°32'14
Medium Coeli Jomfru 23°54'02
11.Hus Vægt 24°07'37
12.Hus Skorpion 18°56'40

Større aspekter
Sol Kvinkuns Jupiter 0°38
Sol Trigon Saturn 7°08
Måne Kvinkuns Merkur 2°54
Måne Kvinkuns Venus 1°48
Måne Kvadrat Uranus 6°21
Måne Kvadrat Ascendant 3°19
Merkur Konjunktion Venus 4°41
Merkur Sekstil Uranus 3°27
Merkur Opposition Neptun 2°37
Merkur Trigon Pluto 0°29
Merkur Trigon Ascendant 0°26
Venus Opposition Neptun 2°04
Venus Trigon Pluto 4°12
Venus Trigon Ascendant 5°07
Mars Konjunktion Saturn 1°05
Uranus Sekstil Pluto 3°56
Uranus Opposition Ascendant 3°01
Neptun Sekstil Pluto 2°08
Neptun Sekstil Ascendant 3°03
Pluto Trigon Ascendant 0°55
Tal indikerer orbis (afvigelse fra den eksakte aspektvinkel).

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

Annoncering
Som en af de største astrologiportaler giver WWW.ASTRO.COM adgang til en lang række gratisprodukter om emnet. Med sine horoskoptydninger i høj kvalitet fra verdens førende astrologer Liz Greene, Robert Hand og andre skribenter, sine mange gratis horoskoper og sin omfattende information om astrologi for både begyndere og professionelle er www.astro.com den førende astrologiindgang på nettet.
Homepage - Gratis Horoskoper - Astro Shop - Alt om astrologi - Efemeride - Medarbejdere af Astrodienst - Min Astro - Direkte atlassøgning - Sitemap - FAQ - Forum - Kontakt