•    
  Planetpositioner
  22-Apr-2018, 20:29 UT/GMT
  Sol239'16"12n24
  Måne157'27"18n56
  Merkur72'23"0n55
  Venus2745'31"20n08
  Mars1931'18"23s00
  Jupiter2021' 9"r16s36
  Saturn97'49"r22s14
  Uranus2843'47"10n32
  Neptun1538'26"6s31
  Pluto2117'14"r21s28
  Sand Månek.1114'10"r17n24
  Chiron017'38"3n15
  Forklaring af symbolerne
  Øjeblikshoroskop
| Min Astro | Forum | FAQ
Annoncering

Kort Horoskop - Prognose

fra April 2018
for Otto Friedrich Abetz [Adb], født 26 Marts 1903
Tekst af Robert Hand, Copyright © Astrodienst AG 2018
Præsentation

Det kan ske lige nu * Saturn trigon Venus: * Slutningen af december 2017 indtil begyndelsen af oktober 2018:

Familiespørgsmål * Saturn sekstil Måne: * Begyndelsen af januar 2018 indtil begyndelsen af oktober 2018:

Intelligente planer * Jupiter trigon Merkur: * Begyndelsen af januar 2018 indtil midten af september 2018:

Uortodokse studier * Uranus sekstil Neptun: * Midten af maj 2018 indtil midten af april 2019:

Mindre rutine * Uranus konjunktion Venus: * Begyndelsen af juni 2018 indtil midten af februar 2020:

En frisk brise * Uranus sekstil Måne: * Midten af juni 2018 indtil slutningen af februar 2020:

Side med dine data

Datasiden

til top

Præsentation

Denne rapport er en forkortet udgave af Prognosehoroskop. Den er ment som en smagsprøve og en anbefaling af den fulde udgave af Prognosehoroskop, som kan bestilles fra Astrodienst som en indbundet rapport på omkring 15-20 sider.

Rapporten blev udfærdiget for 6 måneder, begyndende med April 2018 med følgende fødselsdata: mand, født 26 Marts 1903 kl. 9:00 i Schwetzingen,.

Dit soltegn er Vædder. Det er tegnet, hvor Solen står placeret i dit fødselshoroskop. Din Ascendant er i Tvilling, og din Måne er i Fisk.

Mere Information

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

 

til top

Saturn trigon Venus: Det kan ske lige nu

Slutningen af december 2017 indtil begyndelsen af oktober 2018: Dette tidspunkt er glimrende til at opnå ægte stabilitet i dine relationer til andre. Dine individuelle og personlige behov vil ikke være i konflikt med forholdets krav, og du vil kunne basere disse på en realistisk indsigt i, hvem du selv er, og hvad andre har brug for fra dig. Dit udsyn er klart, og du er ikke tilbøjelig til at indgå et forhold, blændet af romantiske illusioner. Har du tilbøjelighed for det romantiske, kan dine forhold i øjeblikket faktisk forekomme temmelig praktiske og kedsommelige. Men du kan bruge denne type oplevelser til noget. Et forhold bør bestå i et møde mellem dig selv og en anden person, som hjælper dig med at definere og forstå dig selv mere klart. Det vil kunne forekomme nu.

I de senere år er mange af de forhold, som har vist sig uhensigtsmæssige for din tilværelse, blevet ryddet af vejen. Denne proces kan have været ganske smertefuld, men det var nødvendigt på det pågældende tidspunkt. Nu er de eneste tilbageværende forhold imidlertid dem, som er af virkelig værdi for dit liv. Du bør arbejde med dem for at øge din forståelse af dig selv og din måde at forholde dig til andre mennesker på. Tiden er velegnet til et udviklende forhold, som udvider din bevidsthed. Derfor vil du måske indlede et forhold med en betydelig aldersforskel mellem dig og din partner. Den "ældste og klogeste" af jer kan fungere som vejleder og i kraft af forholdets indre dynamik vise den anden vej til et større og mere realistisk syn på tilværelsen.

Energien begunstiger tillige de fleste forretningsmæssige og erhvervsprægede relationer, for du er i øjeblikket i stand til at forhandle ud fra dine ægte behov og en egentlig selvindsigt og samtidig påskønne den andens relle behov. Og da du har forståelse for behovet for realisme i sociale relationer, vil alt, hvad du beslutter i øjeblikket, fungere til fælles bedste.

I denne periode bliver kreativiteten hverken stimuleret eller afprøvet, men den indeholder en større grad af disciplin og strenghed. Du kan føle dig tiltrukket af vanskelige og præcise teknikker eller blive involveret i særlig flid-betonede typer af håndværk. Alt, hvad du frembringer i øjeblikket, vil sandsynligvis være uhyre praktisk og nyttigt.

 

til top

Saturn sekstil Måne: Familiespørgsmål

Begyndelsen af januar 2018 indtil begyndelsen af oktober 2018: Denne energi indgyder dig en fornemmelse af disciplin og selvkontrol, som gør det nemmere for dig at klare de følelsesmæssigt vanskelige spørgsmål i livet, som du normalt forsøger at undgå. I øjeblikket er du i stand til at klare de vanskelige relationer, som du tidligere ikke har kunnet forholde dig til med en passende grad af afstand og objektivitet. Du er i stand til at reflektere over dine egne følelser og undersøge dem uden at lade dig styre af dem. Indfør blot de nødvendige forandringer i dit privatliv ud fra en sikker forvisning om, at du ser sandheden klart.

Denne energi sætter dig i stand til at bygge konstruktivt på fortiden og lade dine bedste erfaringer fra dengang præge din aktuelle tilværelse. Alt, hvad du foretager dig i øjeblikket, bør have en tæt forbindelse med din fortid. Tiden er ikke inde til at foretage et radikalt brud med traditionerne.

En virkning, der hænger sammen med ovennævnte, vil være, at familieanliggender kan blive uhyre vigtige for dig i øjeblikket, især forhold vedrørende dine forældre. Også her vil den selvkontrol, som denne energi bibringer dig, sikre, at din omgang med familien bliver konstruktiv. Du har større kontrol over dine ubevidste attituder og reaktioner på andre, end du plejer at have, og det gælder især familiemedlemmer og mennesker, du holder af.

Oven i alt dette kommer et ønske om at være klar over, hvad du foretager dig, hvilket skulle være relativt nemt at opnå under denne indflydelse. Men hvis du forholder dig passivt og simpelthen lader tingene glide forbi dig uden indgriben fra din side, så vil de gamle adfærdsmønstre fra din fortid tage styringen, og du vil ikke gøre synderlige fremskridt. Denne energi giver dig en mulighed for at opnå bevidst kontrol med din tilværelse. Intet vil tvinge dig til det, såfremt du ikke ønsker det, men du vil i så fald gå glip af en enestående chance.

 

Annoncering
til top

Jupiter trigon Merkur: Intelligente planer

Begyndelsen af januar 2018 indtil midten af september 2018: I denne tid bør du ikke sidde og vente på, at tingene skal ske af sig selv. Du kan få meget ud af denne periode, såfremt du taler med folk, holder øje med dine muligheder, især de forretningsmæssige, og kigger efter gode ting at købe eller sælge. Denne påvirkning bibringer dig en evne til at se begivenhederne klart og lægge kloge planer, som vil tjene dig godt på de nævnte områder.

Du er i stand til at optræde med selvtillid og varme, og det vil få andre til at tro dig. De vil også respektere din oprigtighed og den klarhed, hvormed du fremlægger dine ideer. Selv hvis du fortæller en eller anden noget, som vedkommende ikke har lyst til at høre, så kan du gøre det på en sådan måde, at den anden bliver taknemlig for, at du har sagt det.

Det er et glimrende tidspunkt at begynde at studere et nyt emne, jo mere abstrakt des bedre. Men i øjeblikket besidder du også evnen til at omsætte dine ideer i praksis, og det vil kunne gavne tilrettelæggelsen og planlægningen af dine aktiviteter på alle områder af tilværelsen.

Rent psykologisk kan du forvente en periode med en optimistisk og positiv indstilling og et godt tag i virkeligheden. Du gør dig nogle store forestillinger, men du har også en grundlæggende fornemmelse for, hvad der lader sig gøre og hvad ikke. Og det bidrager i høj grad til din effektivitet i øjeblikket.

 

til top

Uranus sekstil Neptun: Uortodokse studier

Midten af maj 2018 indtil midten af april 2019: Denne påvirkning stimulerer din interesse for åndelige idealer og okkulte anliggender. Du vil opdage, at din normale måde at betragte universet på ikke giver dig nogen tilfredsstillende forklaring på tingene, og du vil derfor vende dig mod teorier, som tilbyder dig nogle bedre forklaringer, også selvom disse ikke passer med det, du hidtil har lært. Tankebaner, som du altid har anset for håbløst idealistiske, bliver nu vigtige for dig, og du vil arbejde hårdere for at gøre dem til en del af din virkelighed.

Mange mennesker bliver i denne periode stærkt optaget af okkult filosofi, metafysik, spiritisme og mystik. Du kan have et stort behov for at anskue universet som en helhed og forstå dit eget forhold til denne helhed. Men de ortodokse religioner og filosofier vil ikke kunne opfylde dine behov i øjeblikket, og du vil derfor vende dig mod nogle mindre ortodokse studier.

Energien vil generelt have den virkning, at den åbner dit sind for helt nye bevidsthedslag. Men det vil ske i form af pludselige indsigter via dine oplevelser i dagligdagen. Det er ikke nødvendigt at rejse til en eksotisk og ukendt egn for at få disse oplevelser. Nogle mennesker gennemgår en form for oplysningsproces i denne periode, enten via nogle positive oplevelser med indtagelse af stoffer eller via spontane processer i deres eget sind.

Efterhånden som din bevidsthed udvides, vil du begynde at slutte dig sammen med andre, som har et tilsvarende syn på tingene, så I kan styrke og fremme hinandens indsigter. På den måde kan du blive engageret i organiserede grupper, som arbejder for at fremme de okkulte og metafysiske studier.

Uanset hvad der ellers måtte ske i øjeblikket, så vil dine idealer forvandle sig, og det samme gælder dine hensigter og mål. Efter denne periode vil du ikke være tilfreds med at forfølge de samme mål som før; dine gamle mål vil simpelthen ikke have mening for dig længere.

 

til top

Uranus konjunktion Venus: Mindre rutine

Begyndelsen af juni 2018 indtil midten af februar 2020: Virkningerne af denne energi er ofte ganske iøjnefaldende. Du vil sandsynligvis søge fornyet frihed og spænding via dine relationer til andre, især erotiske partnere. Du vil måske ligefrem beslutte at bryde ud af et gammelt, stabilt ægteskab eller parforhold og søge fornyet ungdom gennem en ny kærlighedsaffære. Men det vil være en ekstrem reaktion, som ikke på nogen måde er uundgåelig, især ikke hvis dit nuværende forhold har et sundt fundament. Det er mere sandsynligt, at du vil ændre på dine eksisterende forhold, så de bliver mere interessante og mindre rutineprægede. Ethvert forhold, uanset hvor godt det måtte være, slår sig til ro i nogle adfærdsmønstre, som dræber spontaniteten og får begge parter til at føle, at de ikke har ret meget at tilbyde hinanden. Men du kan være sikker på, at denne energi vil ændre situationen.
Dine midler til at genoplive og forny et forhold på vil variere alt efter dit temperament. Hvis et forhold forekommer meget utilfredsstillende, og du selv er ret impulsiv af natur, kan du reagere på den "klassiske" måde ved at opsøge en ny kærlighedsaffære. Er du mere konservativt anlagt og tillige lykkeligere i dit aktuelle forhold, vil du gennemleve en anspændt periode, som vil få dig til at overveje forholdet og foretage de nødvendige forandringer. Hvis du er gift og har problemer i øjeblikket, kan en ægteskabsrådgiver måske hjælpe. Du har brug for nogle nye ideer til at genoplive dit parforhold, og det kan en sådan udenforstående måske give dig. Nogle gifte par indretter sig på en ny måde under denne påvirkning, f.eks. ved at indføre det åbne parforhold, idet de tillader hinanden at indgå forhold uden for deres eget. I denne henseende må I gøre det, der passer jer bedst.
Er du ugift, kan du blive engageret i et forhold, som er fuldkommen anderledes end alt, hvad du har oplevet før. Men i så fald bør du være opmærksom på, at selve spændingen og nyheden i sådan et forhold kan spille en stor rolle for, at det overhovedet fungerer, og når det bliver ældre og eventuelt mere rutinepræget, vil det måske ikke kunne holde.
Er du involveret i kunstneriske aktiviteter, vil du sprudle af nye ideer. Denne energi kan være utrolig kreativ, selvom du måske kommer til at vente, til den er overstået, før du kan integrere det, du har lært, i dine mere almindelige teknikker.

 

til top

Uranus sekstil Måne: En frisk brise

Midten af juni 2018 indtil slutningen af februar 2020: Denne energi stimulerer dit følelsesliv. Du vil komme til at opleve dine egne følelser og tillade dig selv at betragte verden med subjektive øjne. Dine egne følelser og indstilling til livet forekommer dig i øjeblikket lige så vigtigt som alt det, du anser for sandt eller virkeligt i den ydre verden. I øjeblikket er du i stand til at være stolt af dig selv og føle det, du ønsker at føle.

Denne effekt manifesterer sig på mangfoldige måder. For det første vil du kræve større emotionel tilfredsstillelse i dine forhold til andre mennesker. Det er ikke nok, at dine forhold blot fortsætter som hidtil. Hvis dine eksisterende venskaber og kærlighedsforhold ikke imødekommer dine behov, så vil du finde nogle nye, som gør det. Dit mål er at opnå frihed i dit følelsesmæssige selvudtryk og i dine oplevelser.

Andre virkninger af energien kan være, at du måske laver om på forholdene i dit hjem og kræver, at også dette giver større følelsesmæssig tilfredsstillelse. I øjeblikket er det ikke nok, at dit hus er i stand til at holde regnen ude. Du ønsker også, at det skal være lige så interessant og stimulerende som andre områder af din tilværelse.

Da din evne til at opleve din indre verden bliver stimuleret i øjeblikket, vil også din forestillingsevne blomstre. Du vil undersøge, hvordan du kan gøre tilværelsen mere interessant på nogle områder, som du ikke tidligere har beskæftiget dig med. Der hviler også et større præg af enhed og sammenhæng over dit sinds intellektuelle og følelsesmæssige funktioner. Det er en umådelig positiv påvirkning med hensyn til kreative aktiviteter, ikke fordi den direkte stimulerer kreativiteten, men fordi den får dig til at se og føle på en ny måde, og det bibringer dine kreative arbejder et nyt element af friskhed og fornyelse.


Kort Horoskop - Prognose April 2018 til September 2018
for Otto Friedrich Abetz [Adb] (mand)
født den 26. marts 1903 lokaltid: 9:00
i Schwetzingen, Germany U.T.: 08:00
8e34, 49n23 sid. tid: 20:44:38

Planetpositioner
planet tegn grad bevægelse
Sol Vædder 4°29'34 i hus 11 direkte
Måne Fisk 2°22'29 i hus 10 direkte
Merkur Fisk 18°04'53 i hus 11 direkte
Venus Tyr 2°14'43 i hus 12 direkte
Mars Vægt 8°35'20 i hus 5 retrograd
Jupiter Fisk 8°02'09 i hus 11 direkte
Saturn Vandbærer 6°57'43 i hus 9 direkte
Uranus Skytte 25°37'32 i hus 7 stationær (R)
Neptun Krebs 0°57'17 i hus 1 direkte
Pluto Tvilling 17°46'28 i hus 1 direkte
Sand Måneknude Vægt 15°56'05 i hus 5 retrograd

Huspositioner (Placidus)
Ascendant Tvilling 10°59'38
2.Hus Krebs 1°17'29
3.Hus Krebs 19°00'24
Imum Coeli Løve 8°43'42
5.Hus Jomfru 5°37'23
6.Hus Vægt 18°09'24
Descendant Skytte 10°59'38
8.Hus Stenbuk 1°17'29
9.Hus Stenbuk 19°00'24
Medium Coeli Vandbærer 8°43'42
11.Hus Fisk 5°37'23
12.Hus Vædder 18°09'24

Transitter
Saturn trigon Venus Slutningen af december 2017 indtil begyndelsen af oktober 2018
Saturn sekstil Måne Begyndelsen af januar 2018 indtil begyndelsen af oktober 2018
Jupiter trigon Merkur Begyndelsen af januar 2018 indtil midten af september 2018
Uranus sekstil Neptun Midten af maj 2018 indtil midten af april 2019
Uranus konjunktion Venus Begyndelsen af juni 2018 indtil midten af februar 2020
Uranus sekstil Måne Midten af juni 2018 indtil slutningen af februar 2020

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

Annoncering
Som en af de største astrologiportaler giver WWW.ASTRO.COM adgang til en lang række gratisprodukter om emnet. Med sine horoskoptydninger i høj kvalitet fra verdens førende astrologer Liz Greene, Robert Hand og andre skribenter, sine mange gratis horoskoper og sin omfattende information om astrologi for både begyndere og professionelle er www.astro.com den førende astrologiindgang på nettet.
Homepage - Gratis Horoskoper - Astro Shop - Alt om astrologi - Efemeride - Medarbejdere af Astrodienst - Min Astro - Direkte atlassøgning - Sitemap - FAQ - Forum - Kontakt