•    
  Actuele planetaire posities
  25-feb-2018, 16:43 UT/GMT
  Zon71'34"8s56
  Maan810'31"20n03
  Mercurius140'13"7s30
  Venus1825' 3"5s53
  Mars1817'24"22s35
  Jupiter231' 0"17s23
  Saturnus74' 0"22s22
  Uranus2546'38"9n27
  Neptunus1340'19"7s15
  Pluto2032'16"21s30
  Ware Knoop1449'36"16n23
  Cheiron273' 6"2n00
  Uitleg van de symbolen
  Horoscoop van dit moment
| Mijn Astro | Forum | FAQ
Adverteren

Korte Horoscoop - Prognose

vanaf februari 2018
voor Rick, geboren op 4 april 1966
Tekst van Robert Hand, Copyright © Astrodienst AG 2018
Introductie

Groot mededogen * Jupiter conjunct Neptunus: * Eind januari 2018 tot begin oktober 2018:

Intelligente plannen * Jupiter driehoek Mercurius: * Begin februari 2018 tot begin oktober 2018:

Een tijd van aanpassingen * Saturnus vierkant Maan: * Begin maart 2018 tot midden december 2018:

Veranderd bewustzijn * Neptunus oppositie Uranus: * Midden april 2018 tot midden februari 2020:

Even wachten a.u.b. * Neptunus oppositie Pluto: * Midden april 2018 tot midden februari 2020:

Meer ruzie * Uranus conjunct Descendant: * Eind mei 2018 tot midden april 2019:

De astrologische gegevens

naar boven

Introductie

Dit rapport is een korte editie van de Prognose Horoscoop. Het is bedoeld als voorbeeld en promotie voor de volledige versie van de Prognose Horoscoop die bij Astrodienst besteld kan worden als een gebonden rapport van ongeveer 15 - 20 pagina's.

Dit rapport is samengesteld voor 6 maanden, te beginnen in februari 2018 voor de volgende geboortegegevens: mannelijk, geboren op 4 april 1966 om 19:32 in Waterville, Maine.

Uw zonneteken is Ram. Dit is het dierenriemteken waarin de Zon staat in uw geboortehoroscoop. Uw Ascendant staat in Schorpioen en uw Maan staat in Weegschaal.

Additionele informatie

Bedenk, terwijl u uw korte rapport of welk ander astrologisch rapport dan ook leest, dat de energieën die hierin worden vertaald aangeboren potentieel zijn. U bepaalt zelf of u deze energieën wel of niet inzet op de beschreven wijze. Uw leeftijd, geslacht, sociaal-economische situatie, opleiding, milieu, uw persoonlijke ontwikkelingsniveau en vele andere factoren dragen bij aan de wijze waarop u aangeboren capaciteiten uitdrukt. Onthoud dat de planeten u niet dwingen om iets te doen of te zijn. Zij oefenen invloed uit, maar u beschikt zelf over een vrije wil waarmee u uw leven vormgeeft.

 

naar boven

Jupiter conjunct Neptunus: Groot mededogen

Eind januari 2018 tot begin oktober 2018: In deze periode zijn uw idealen hoger gestemd dan ooit te voren en vervult het leven u met een groot mededogen. Vooral naar mensen die niet in staat zijn voor zichzelf op te komen, gaat uw sympathie uit. U wilt iedereen die u tegenkomt de helpende hand reiken, veel meer dan sociale hervormingen tot stand brengen. Uw interesse gaat niet in de eerste plaats uit naar de misstanden die de ellende hebben veroorzaakt.

U hebt waarschijnlijk grotere belangstelling voor spirituele, religieuze en mystieke zaken en u zou zich aan kunnen sluiten bij een groep die hier studie van maakt. Het leven zoals het op u afkomt, heeft u niet meer voldoende te bieden en daarom richt u de blik naar binnen in de hoop een wereld te ontdekken die u wel bevredigt. U kunt tot de ontdekking komendat het in feite juist uw ego, uw behoefte aan bevrediging van uzelf en uw geldingsdrang zijn geweest die u hebben belet uit het leven te halen wat erin zit. U dient de stem van uw ego tot zwijgen te brengen om te kunnen horen wat uw innerlijk u heeft te vertellen.

Helaas heeft deze transit een keerzijde, waar u zich danig voor moet hoeden. Sommige mensen creëren een soort schijngeluk, zoals de droomwereld van een opiumschuiver die daardoor geen enkele binding meer heeft met de realiteit. U kunt dan het gevoel hebben dat alles in orde is, terwijl dit helemaal niet waar is, of u doet maar wat en denkt dat alles wel goed zal komen. Daarom wordt deze transit vaak geassocieerd met gokken en het nemen van grote financiële risico's waarvoor de middelen ontbreken, en met dikwijls desastreuze afloop. Geen goed aspect voor het doen van investeringen, niet omdat die geen kans van slagen zouden hebben, maar omdat u het niet kunt overzien. U denkt de gok te kunnen wagen, zelfs als de kans op een goede afloop minimaal is. Bij zakelijke overeenkomsten kunt u het slachtoffer worden van een heel verkeerde voorstelling van zaken.

Vermijd in deze periode alles wat met puur eigenbelang heeft te maken; dan namelijk loopt u de grootste kans de negatieve kanten van deze transit te ervaren.

 

naar boven

Jupiter driehoek Mercurius: Intelligente plannen

Begin februari 2018 tot begin oktober 2018: Geen tijd om te wachten tot de dingen tot u komen. U dient uit te gaan, contact met anderen te zoeken en vooral op zakelijk terrein een open oog te houden voor eventuele kansen en mogelijkheden. U hebt een helder inzicht en maakt intelligente plannen waar u veel profijt van kunt hebben.

Eveneens een goede periode om met anderen over uw meningen of gezichtspunten te praten. U hebt zelfvertrouwen en er straalt warmte van u uit, waardoor de mensen in u geloven. Zij respecteren uw integriteit en uw duidelijke manier van uitleggen. Zelfs al vertelt u iemand iets wat hij of zij eigenlijk liever niet wil horen, dan nog zal men u waarderen om het feit dat u het hebt gezegd.

Een goede tijd om zich in een nieuw onderwerp te verdiepen, hoe abstracter hoe beter. U bent in staat abstracte waarden in concrete realiteit te vertalen en dit kan u bij al uw plannen en activiteiten van groot nut zijn.

U bent positief en optimistisch en deze gevoelens stoelen gelukkig op de realiteit. U hebt grootse ideeën, maar bent reëel genoeg om te beseffen of ze al of niet uitvoerbaar zijn: dit levert een grote bijdrage tot uw succes.

 

Adverteren
naar boven

Saturnus vierkant Maan: Een tijd van aanpassingen

Begin maart 2018 tot midden december 2018: Deze transit kan moeilijkheden veroorzaken in uw persoonlijke en huiselijke leven. U kunt zich eenzaam voelen en afgesneden van uw medemensen. U bent neerslachtig en hebt het gevoel geen liefde waardig te zijn. Denkt u na over dingen die u in het verleden hebt gedaan, dan krijgt u last van schuldgevoelens en komt u tot de conclusie dat u niet aan uw eigen verwachtingen hebt beantwoord.

Er kunnen ook relatieproblemen ontstaan, vooral met vrouwen, doordat u niet voldoende in staat bent tot het leggen van contact op gevoelsgebied. De eisen die door uw beroep aan u worden gesteld, kunnen in conflict komen met uw verantwoordelijkheden op privéterrein, zodat u een van beide gaat verwaarlozen. Uw ouders kunnen eveneens een bron van zorg zijn.

In deze tijd botst de bouw en structuur van uw ego - uw individualiteitsbesef - met uw behoefte aan connecties en vastigheid wat u denkt te moeten doen, maar tegelijkertijd uw relaties in stand te houden en de nodige steun en kracht van uw geliefden te ontvangen.

In feite is hier geen sprake van een wezenlijk conflict; het gaat om twee elkaar aanvullende principes die men in het juiste evenwicht dient te houden. Een van beide is echter uit de hand gelopen. Dit is ten koste van het andere gegaan en dat dwingt u tot een zekere waardeherziening. Die situatie is de diepere oorzaak van uw gevoelens van eenzaamheid en depressie.

Het is wellicht nodig uw prioriteiten ingrijpend te herzien. U moet misschien meer aandacht besteden aan uw gevoelsleven en uw privé-aangelegenheden en minder aan uw werk. Aan de andere kant is het mogelijk dat u een verbintenis die u teveel van uw werk afhoudt, dient te verbreken. Hoe dan ook, u moet zorgen dat het evenwicht wordt hersteld opdat het leven weer wat gelijkmatiger verloopt.

 

naar boven

Neptunus oppositie Uranus: Veranderd bewustzijn

Midden april 2018 tot midden februari 2020: Deze transit brengt een totale ommekeer in uw bewustzijn tot stand. U wordt met levensfacetten geconfronteerd waarvan u nog nooit hebt gedroomd. De activiteiten kunnen op de volgende terreinen liggen: occultisme of metafysica; astrologie; magie; bewustzijnsverruiming, misschien met behulp van drugs of meditatie; bewegingen die er extreem idealistische of radicale ideeën op na houden.

Grote nieuwe inzichten dringen zich met zo'n kracht aan u op dat het lijkt of ze wat betreft uw denkpatroon en levensvisie, geen steen op de andere laten. Dit is echter alleen maar een kwestie van perspectief. U staat midden in dit veranderingsproces en kunt dus de relatie tussen het nieuwe en het oude absoluut niet zien. Toch bestaat deze relatie wel degelijk en zodra het hoogtepunt van deze transit voorbij is, wordt u dat duidelijk.

Het is wel een periode van enorm psychologisch inzicht en grote veranderingen, maar niet van grote stabiliteit. Blijf flexibel genoeg om de nodige aanpassing tot stand te brengen. Hang uzelf niet aan starre patronen op, want u zult keer op keer gedwongen worden deze te herzien. Daarbij moet echter worden opgemerkt dat deze invloed werkzaam is op het psychologische vlak.

U reageert waarschijnlijk met verwarring, twijfel en onzekerheid. Maak u niet ongerust en wacht tot de situatie wat kalmeert. Tracht het nemen van beslissingen en het aangaan van verbintenissen op lange termijn zoveel mogelijk te minimaliseren: uw veranderd bewustzijn zal zich daar moeilijk aan kunnen houden. Verliezen oude doelstellingen hun betekenis, dan moet men deze kunnen laten vallen. Heb geduld en u zult een nieuw levensdoel ontdekken dat beter bij u past.

Anderen verklaren u soms voor gek: u doet en ziet dingen die in hun ogen abnormaal zijn. Trek u daar niets van aan. Deze ommekeer in denken en doen is een fundamenteel deel van uw leven en dat mag u niet tegenhouden.

 

naar boven

Neptunus oppositie Pluto: Even wachten a.u.b.

Midden april 2018 tot midden februari 2020: Er staan dingen te gebeuren die uw leven op vele terreinen veranderen. Meestal verwijst die verandering naar het verlies van mensen, omstandigheden of bezittingen die u als vanzelfsprekend beschouwt. U krijgt te maken met krachten die facetten van uzelf onthullen die u lang voor uzelf verborgen hebt gehouden. In eerste instantie zult u zich waarschijnlijk daartegen verzetten, omdat u het gevoel hebt dat ze u weinig constructiefs te bieden hebben. Een transit als deze legt niet zelden zaken bloot waarvan men ons heeft geleerd dat ze slecht of in elk geval minder fraai zijn. Toch herbergen deze facetten meestal een grote positieve energie. Maar omdat we ze echter nooit hebben erkend, is het meestal braakliggende energie die we bovendien niet in de hand hebben. In deze periode kunt u dwangmatig en impulsief zijn: hoe meer u bereid bent uzelf te zien zoals u bent, met des te minder moeilijkheden u wordt geconfronteerd.

Daartegenover staat dat u een spirituele dimensie in uzelf kunt ontdekken die uw leven en inzicht enorm kan verdiepen: als u daar tenminste voor openstaat. Deze dimensie staat zo ver van uw dagelijks leven dat het u waarschijnlijk moeilijk valt deze te accepteren: doe dit wel, ze is onmisbaar voor uw groei en ontwikkeling.

Ga niet onmiddellijk op het uiterlijk van nieuwe mensen en omstandigheden af. Zelfs al tracht men u niet opzettelijk te misleiden, dan kan dit onbewust toch gebeuren: u zult in eerste instantie niet begrijpen wat men u duidelijk probeert te maken. Bent u aan dit inzicht nog niet toe, wacht dan rustig af en geef uzelf zo weinig mogelijk prijs.

 

naar boven

Uranus conjunct Descendant: Meer ruzie

Eind mei 2018 tot midden april 2019: Deze transit veroorzaakt uiterst verwarrende ervaringen met uw naasten en betekent een bedreiging voor alle relatievormen: zelfs op uw beproefde relaties zult u nauwelijks nog durven vertrouwen. Het lijkt wel of uw medemensen uw leven willen ontwrichten en u in verwarring brengen.

Het huwelijk of samenleven is de intiemste van alle relatievormen en daarin zullen alle problemen waaraan u tot nog toe voorbij bent gegaan, op tafel komen en alle opgekropte spanningen uitbarsten. Hierdoor kunnen er enkele verbijsterende veranderingen in uw relatie plaatsvinden. Is deze niet goed, doch blijft u toch maar bij elkaar, dan kan dit nu wel eens niet langer vol te houden zijn. Zelfs in een goede relatie zal er meer ruzie en onenigheid zijn dan tevoren. Dit geldt natuurlijk voor alle vormen van samenwonen. Compagnonschappen kunnen eveneens van dit aspect te lijden krijgen. U hebt thans heel wat recht te zetten.

Er zijn andere vormen van confrontatie die ook heel schokkend kunnen zijn. U kunt bijvoorbeeld in een bijzonder vervelende rechtszaak verwikkeld raken. Zorg dat u zo snel mogelijk tot een minnelijke schikking komt, want tijdens dit aspect kunt u - hoe goed de zaak er ogenschijnlijk ook voorstaat - absoluut niet rekenen op een goede afloop. Jaag de mensen zo min mogelijk tegen u in het harnas: zij kunnen u onnoemelijk veel schade berokkenen als u hen de kans geeft.

Deze transit duidt op een volkomen andere aanpak van relaties en met de uitkomst daarvan zult u niet altijd even blij zijn. Over het algemeen verzetten anderen zich tegen het feit dat u binnen de relatie de toon aan wenst te geven en dat doet u, al is het soms met de beste bedoelingen. Uw partner zal er echter slechts dan een punt achter willen zetten indien u te star en te onwillig bent om ook maar iets te veranderen, zodat haar in feite geen andere weg meer openstaat. Alles wat uw partner wil, is de relatie opnieuw bezien, opdat er meer ruimte en geestelijke vrijheid ontstaat. Dit aspect kan ook juist andersom werken en dan bent u degene die dit alles wil. Hoe het ook zij, de verbintenis dient in de toekomst aan de eisen en verlangens van beide partijen te voldoen.


Korte Horoscoop - Prognose februari 2018 tot juli 2018
voor Rick (mannelijk)
geboortedatum 4 april 1966 kloktijd: 19:32
in Waterville, ME (US) U.T: 00+32
69w38, 44n33 sterrentijd: 08:44:56

Planetaire posities
planeet teken graad beweging
Zon Ram 14°46'42 in huis 6 direct
Maan Weegschaal 8°37'13 in huis 11 direct
Mercurius Vissen 22°46'09 in huis 5 stationair (D)
Venus Waterman 28°23'54 in huis 4 direct
Mars Ram 20°19'56 in huis 6 direct
Jupiter Tweelingen 24°53'27 in huis 8 direct
Saturnus Vissen 22°55'17 in huis 5 direct
Uranus Maagd 16°27'28 in huis 11 retrograde
Neptunus Schorpioen 21°43'51 in huis 1 retrograde
Pluto Maagd 16°27'36 in huis 11 retrograde
Maanskn.(t) Stier 25°56'15 in huis 7 retrograde

Huis posities (Placidus)
Ascendant Schorpioen 1°21'31
2de huis Schorpioen 29°25'06
3de huis Steenbok 2°35'20
Imum Coeli Waterman 8°48'14
5de huis Vissen 12°09'33
6de huis Ram 9°31'31
Descendant Stier 1°21'31
8ste huis Stier 29°25'06
9de huis Kreeft 2°35'20
Medium Coeli Leeuw 8°48'14
11de huis Maagd 12°09'33
12de huis Weegschaal 9°31'31

Transits
Jupiter conjunct Neptunus Eind januari 2018 tot begin oktober 2018
Jupiter driehoek Mercurius Begin februari 2018 tot begin oktober 2018
Saturnus vierkant Maan Begin maart 2018 tot midden december 2018
Neptunus oppositie Uranus Midden april 2018 tot midden februari 2020
Neptunus oppositie Pluto Midden april 2018 tot midden februari 2020
Uranus conjunct Descendant Eind mei 2018 tot midden april 2019

Bedenk, terwijl u uw korte rapport of welk ander astrologisch rapport dan ook leest, dat de energieën die hierin worden vertaald aangeboren potentieel zijn. U bepaalt zelf of u deze energieën wel of niet inzet op de beschreven wijze. Uw leeftijd, geslacht, sociaal-economische situatie, opleiding, milieu, uw persoonlijke ontwikkelingsniveau en vele andere factoren dragen bij aan de wijze waarop u aangeboren capaciteiten uitdrukt. Onthoud dat de planeten u niet dwingen om iets te doen of te zijn. Zij oefenen invloed uit, maar u beschikt zelf over een vrije wil waarmee u uw leven vormgeeft.

Adverteren
Als een van de grootste astrologie-portals biedt WWW.ASTRO.COM heel veel gratis materiaal over dit onderwerp. Dankzij kwalitatief hoogstaande interpretaties van wereldberoemde astrologen zoals Liz Greene, Robert Hand en andere auteurs, vele gratis horoscopen en uitgebreide informatie over astrologie, voor beginners en professionals, is www.astro.com het beste adres voor astrologie op het web.
Homepage - Gratis horoscopen - Astro Shop - Astrologie Kennis - Ephemerides - Team & Auteurs - Mijn Astro - Tijdzone Atlas - Sitemap - FAQ - Forum - Contact Astrodienst