•    
  Planetpositioner
  26-Apr-2018, 12:37 UT/GMT
  Sol613'53"13n36
  Måne2252'14"5n54
  Merkur935'47"1n29
  Venus213'37"21n15
  Mars2118'58"22s52
  Jupiter1955' 8"r16s29
  Saturn95'26"r22s14
  Uranus2856'23"10n36
  Neptun1544'29"6s28
  Pluto2117' 1"r21s28
  Sand Månek.117' 3"r17n26
  Chiron028'58"3n20
  Forklaring af symbolerne
  Øjeblikshoroskop
| Min Astro | Forum | FAQ
Annoncering

Kort Horoskop - Personligt Portræt

for Rick, født 4 April 1966
Tekst af Robert Pelletier, Copyright © Astrodienst AG 2018
Introduktion

Solen i Vædderen, Månen i Vægten *Ascendanten i Skorpionen, Mars i 6. hus *Venus i 4. hus *Saturn i 5. hus *Solen i 6. hus *Månen i 12. hus

Datasiden

til top

Introduktion

Denne rapport er en kort udgave af Personal Portrait (kun på engelsk). I den korte udgave bliver der kun berørt nogle få, men ikke desto mindre vigtige sider af dit fødselshoroskop.

Rapporten er udarbejdet for følgende fødselsdata: mand, født 4 April 1966 kl. 19:32 i Waterville, Maine.

Dit soltegn er Vædder. Det er det tegn, hvor Solen står placeret i dit fødselshoroskop. Din Ascendant står i Skorpion, og din Måne står i Vægt.

Mere Information

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

De partnerhenvisninger, som måtte forekomme i teksten, gælder for et forhold til en kvinde.

Henvisninger til partnere
De partnerhenvisninger, som måtte forekomme i teksten, gælder for et forhold til en kvinde.

til top

Solen i Vædderen, Månen i Vægten

Du blev født med Solen i Vædderen og Månen i Vægten. Din individualitet er påvirket af Vædderen, hvilket giver dig nogle egenskaber i retning af lederevne, kreativitet og foretagsomhed, men dine personlighedstræk, som er under påvirkning fra Vægten, er i modstrid med Vædderens egenskaber.

Din optræden antyder et socialt indstillet, mådeholdent menneske, som let lader sig påvirke af samfundsnormerne. På grund af din sjette sans med hensyn til, hvad andre mennesker ønsker, er du ét skridt foran og skaffer det nødvendige, endnu før behovet er blevet nævnt.

Disse karaktertræk burde give dig mulighed for at iværksætte og fuldføre projekter, som indebærer håndtering af store resurser. Men der foregår en stadig kamp mellem de forskellige sider af din natur. De to poler i din karakter udgør modsatrettede kræfter og fremkalder ubeslutsomhed.

Med hensyn til disse modsatrettede egenskaber, så holder Månens placering i Vægten sædvanligvis Vædderens aggressive tendenser i skak. Vædderen har imidlertid tilstrækkelig drivkraft og dynamik til at udløse den ligevægtsøgende Vægts mere inaktive tendenser.

Nøglen til din succes ligger i at forsone Vædderens kraft med Vægtens passivitet.

til top

Ascendanten i Skorpionen, Mars i 6. hus

På det tidspunkt hvor du blev født, steg stjernetegnet Skorpionen op i horisonten. Dets hersker, Mars, er placeret i 6. hus.

Dit liv vil være præget af en skarpsindig, hemmelighedsfuld, stejl, klog og reserveret indstilling. Du forbliver en gåde: med disse træk kan dit liv enten blive meget tragisk eller meget heldigt. Hvilken af de to Skorpion-kategorier tilhører du? Der findes to typer, den ekstremt emotionelle, som tiltrækkes af de patologiske aspekter ved de biologiske relationer, eller den meget mystiske, som er optaget af spiritualitet.

Du er et menneske, som er optaget af ekstremer, yderst sensitiv og med en stærk trang til at knytte sig. Der optræder en vis dragning mod det okkulte eller mod psykiske fænomener. Du er aktiv i den forstand, at der foregår en psykisk kamp i dit indre mellem de positive og de negative poler - dem der bekræfter og tilfredsstiller, eller dem der afviser og undertrykker. Du er følelsesmæssigt meget intens og er lidenskabeligt knyttet til den person, som du elsker. Ligeledes vil du, hvis der er nogen, du ikke bryder dig om, være lige så fastlåst i denne følelse. Men der er grund til optimisme: uanset hvilken Skorpion-type du måtte være, findes der dybt i dit indre en dyb trang til psykologisk genfødelse.

På et tidspunkt i dit liv efter en større dramatisk hændelse som vil gøre et dybt indtryk på dig, kan dit jegs mål og hele udtryk ændre sig fuldkommen. Men dine lidenskabers intensitet og dybde vil altid være konstant. Du har en tendens til at gå ind i skyggen og i al hemmelighed planlægge den handlingskurs, som du vil vælge, idet du tøver med at lade andre kende dine stemningers eller følelsers præcise karakter. I seksuelle forhold er du opfyldt af lidenskab og knytter dig stærkt.

Udøv større selvkontrol over dine lidenskaber; vær ikke så fortørnet på andre. Brug din stærke vilje og karakter på positive og gavnlige ting.

Du har en stærk tilbøjelighed til at engagere dig i medicin, måske endda kirurgi. Du er tiltrukket af forskning og undersøgelse i almindelighed.

Annoncering
Denne placering er et tegn på, at dine handlinger vil være arbejdsorienterede. Du vil være meget energisk i dit arbejde og entusiastisk i forbindelse med alle arbejdsmæssige pligter. Din omgang med andre på dit arbejde vil være frigjort og forstående, men når de reagerer på samme måde, kan du blive vred og overdrevent autoritær. Mennesker med Mars i 6. hus bør være deres egen chef eller klare sig selvstændigt i forretningslivet, for når de tjener under andre, kan de have tendens til at arbejde alt for meget.

til top

Venus i 4. hus

Venus stod i dit 4. hus ved fødslen. Dette er sædvanligvis en meget gunstig og frugtbar placering, som giver nogle strålende familierelationer i et fredsommeligt og smukt miljø.

Denne placering kan tyde på mange sociale sammenkomster, fester, selskaber, fejringer og tilsvarende aktiviteter.

Nær slutningen på dit liv vil du opleve en økonomisk gevinst og en generel økonomisk forbedring.

Du har en medfødt kærlighed til livet på landet og i naturen og vil få mange muligheder for at imødekomme disse følelser.

til top

Saturn i 5. hus

Saturn stod i dit 5. hus ved fødslen. Omstændighederne kan tvinge dig til at optræde mere ydmygt og tålmodigt i forbindelse med kærlighed og i reaktionen på de forhindringer, som vil opstå mellem dig og din elskede.

Det er muligt, at disse forhindringer, såfremt du ikke er i stand til at styre dit temperament ordentligt, kan fremkalde en reaktion hos dig, som er barsk og streng. Du bør betragte disse ting i lyset af et spirituelt årsags- virkningsforhold.

Det må tilrådes, at du udviser stor forsigtighed i forbindelse med forretningsmæssige spekulationseventyr og ikke involverer dig i aktiviteter, som indebærer en større risiko.

Du bør bestræbe dig på at engagere dig i meget forskelligartede, menneskelige kærlighedsoplevelser, så din evne til at kommunikere bliver forbedret. Du bør være oprigtig over for dig selv. I det skjulte nærer du et ønske om at blive engageret i menneskelige relationer, men du har tilsyneladende mistet evnen til at forholde dig til andre. Lidt større åbenhed og tillid til dem, du holder af, kunne være en god kurs at følge.

til top

Solen i 6. hus

Solen stod i dit 6. hus ved fødslen. Denne placering tyder på, at du i alle aktiviteter kan blive pålagt visse ting af omgivelserne. Din generelle orientering i tilværelsen vil handle om at udrette noget ved at opfylde dine erhvervsmæssige forpligtelser. I helbredsmæssig henseende er denne astrologiske placering ikke ideel, eftersom Solens livgivende energi her har mindre magt og nu og da giver dig en oplevelse af at mangle fysisk styrke. Du er imidlertid tilbøjelig til at passe godt på dit helbred. I omgangen med arbejdskolleger og underordnede vil du udvise en værdig, stærk, men gavmild indstilling.

Du vil arbejde med en veludviklet stolthed i alt, hvad du foretager dig.

til top

Månen i 12. hus

Månen stod i dit 12. hus ved fødslen. I det skjulte nærer du en forkærlighed for romantik og eventyr, som giver dine dagdrømme en vis spænding.

Det er muligt, at den beskedne popularitet, som du måtte nyde i dette liv, kommer fra nogle meget reserverede og hemmelige kredse, hvor dine fortjenester bliver anerkendt.

Det kan forventes, at du vil få succes i stillinger, som kræver ensomhed eller et fjerntliggende opholdssted.

Annoncering
Note: Månen står teknisk set i slutningen af hus 11 og tolkes derfor i hus 12.


Astrologiske data brugt ved Kort Horoskop - Personligt Portræt
for Rick (mand)
født den 4. april 1966 lokaltid: 19:32
i Waterville, ME (US) U.T.: 00+32
69w38, 44n33 sid. tid: 08:44:56

Planetpositioner
planet tegn grad bevægelse
Sol Vædder 14°46'42 i hus 6 direkte
Måne Vægt 8°37'13 slutningen af hus 11 direkte
Merkur Fisk 22°46'09 i hus 5 stationær (D)
Venus Vandbærer 28°23'54 i hus 4 direkte
Mars Vædder 20°19'56 i hus 6 direkte
Jupiter Tvilling 24°53'27 i hus 8 direkte
Saturn Fisk 22°55'17 i hus 5 direkte
Uranus Jomfru 16°27'28 i hus 11 retrograd
Neptun Skorpion 21°43'51 i hus 1 retrograd
Pluto Jomfru 16°27'36 i hus 11 retrograd
Sand Måneknude Tyr 25°56'15 i hus 7 retrograd
Planeter i slutningen af et hus tolkes i forbindelse med det efterfølgende hus.

Huspositioner (Placidus)
Ascendant Skorpion 1°21'31
2.Hus Skorpion 29°25'06
3.Hus Stenbuk 2°35'20
Imum Coeli Vandbærer 8°48'14
5.Hus Fisk 12°09'33
6.Hus Vædder 9°31'31
Descendant Tyr 1°21'31
8.Hus Tyr 29°25'06
9.Hus Krebs 2°35'20
Medium Coeli Løve 8°48'14
11.Hus Jomfru 12°09'33
12.Hus Vægt 9°31'31

Større aspekter
Sol Opposition Måne 6°09
Sol Konjunktion Mars 5°33
Sol Kvinkuns Uranus 1°41
Sol Kvinkuns Pluto 1°41
Merkur Kvadrat Jupiter 2°07
Merkur Konjunktion Saturn 0°09
Merkur Trigon Neptun 1°02
Venus Trigon Jupiter 3°30
Venus Trigon Ascendant 2°58
Mars Sekstil Jupiter 4°34
Mars Kvinkuns Neptun 1°24
Jupiter Kvadrat Saturn 1°58
Saturn Trigon Neptun 1°11
Uranus Sekstil Neptun 5°16
Uranus Konjunktion Pluto 0°00
Neptun Sekstil Pluto 5°16
Tal indikerer orbis (afvigelse fra den eksakte aspektvinkel).

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

Annoncering
Som en af de største astrologiportaler giver WWW.ASTRO.COM adgang til en lang række gratisprodukter om emnet. Med sine horoskoptydninger i høj kvalitet fra verdens førende astrologer Liz Greene, Robert Hand og andre skribenter, sine mange gratis horoskoper og sin omfattende information om astrologi for både begyndere og professionelle er www.astro.com den førende astrologiindgang på nettet.
Homepage - Gratis Horoskoper - Astro Shop - Alt om astrologi - Efemeride - Medarbejdere af Astrodienst - Min Astro - Direkte atlassøgning - Sitemap - FAQ - Forum - Kontakt