•    
  Planetpositioner
  21-Jan-2018, 07:51 UT/GMT
  Sol113' 2"19s53
  Måne189'44"7s21
  Merkur1416'55"23s25
  Venus45'32"20s19
  Mars2647'21"18s43
  Jupiter1959'39"16s41
  Saturn342'17"22s30
  Uranus2443'19"9n03
  Neptun1226'14"7s44
  Pluto1928' 9"21s36
  Sand Månek.1456'27"16n21
  Chiron2517'53"1n24
  Forklaring af symbolerne
  Øjeblikshoroskop
| Min Astro | Forum | FAQ
Annoncering

Kort Horoskop - Personligt Portræt

for Ben Affleck [Adb], født 15 August 1972
Tekst af Robert Pelletier, Copyright © Astrodienst AG 2018
Introduktion

Solen i Løven, Månen i Skorpionen *Ascendanten i Krebsen, Månen i 5. hus *Venus i 1. hus *Venus i konjunktion med Ascendanten *Solen i 3. hus *Månen i 5. hus *Saturn i 12. hus

Datasiden

til top

Introduktion

Denne rapport er en kort udgave af Personal Portrait (kun på engelsk). I den korte udgave bliver der kun berørt nogle få, men ikke desto mindre vigtige sider af dit fødselshoroskop.

Rapporten er udarbejdet for følgende fødselsdata: mand, født 15 August 1972 kl. 2:53 i Berkeley, California.

Dit soltegn er Løve. Det er det tegn, hvor Solen står placeret i dit fødselshoroskop. Din Ascendant står i Krebs, og din Måne står i Skorpion.

Mere Information

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

De partnerhenvisninger, som måtte forekomme i teksten, gælder for et forhold til en kvinde.

Henvisninger til partnere
De partnerhenvisninger, som måtte forekomme i teksten, gælder for et forhold til en kvinde.

til top

Solen i Løven, Månen i Skorpionen

Du blev født med Solen i Løven og Månen i Skorpionen. Denne kombination sikrer først og fremmest en meget stærk vilje og stor selvcentrering. Du er et stolt, styrende, magtfuldt, storsindet og meget varmhjertet menneske. Løvens kvalitative styrke bliver kombineret med Skorpionens undersøgende og kloge indstilling. Disse egenskaber peger på et menneske, som vil nå alle sine mål. Du er også i besiddelse af en blomstrende vitalitet, psykisk såvel som fysisk. Du er vågen, skarp og beslutsom i alle situationer, som kræver din opmærksomhed. Din personlighed er imidlertid ikke helt i samklang med din dybere natur. Du handler ud fra en dyb følelsesmæssig baggrund, lidenskabeligt og hengivent knyttet til personer eller mærkesager. Dine sande følelser bliver imidlertid ofte nedtonet. Din stolthed er usædvanligt veludviklet, og du bliver nemt såret af misbilligende ord eller fornærmelser. I kærlighed er du meget lidenskabelig og har stærke seksuelle følelser. Fordi følelsernes intense og magnetiske kraft overvælder Løvens fornuft, har Skorpionens reaktioner fået dig til at vakle og glemme andre menneskers behov. Du kan kombinere Løvens syntese med Skorpionens skarpsindighed og derved undersøge og løse mange problemer. Nøglen til en mere helstøbt personlighed ligger i en sublimering af Skorpionens lavere instinkter, som kan komme ud af kontrol, og en udvikling af evnen til at udtrykke dit indre selv bedre.

til top

Ascendanten i Krebsen, Månen i 5. hus

På det tidspunkt, hvor du blev født, steg tegnet Krebsen op i horisonten. Dets hersker, Månen, er placeret i 5. hus.

Krebsen er det fjerde tegn i Dyrekredsen, og dets børn er styret af Månen. Dit liv vil være fuldt af forandringer og perioder med skiftevis arbejde og afslappelse. Din modtagelighed over for ydre påvirkning får dig ubevidst til at efterligne adfærden og omgangstonen hos de mennesker, du er sammen med.

I mange tilfælde vil omstændighederne kræve, at du spiller verdensmandsagtig og sofistikeret, men bag din maske vil der stå et meget følsomt menneske, som nemt bliver krænket, og som også er yderst sensitivt over for mere skjulte påvirkninger og indtryk såvel som psykiske vibrationer.

Krebsen giver dig en tendens til fuldkommen at trække dig, når du bliver såret eller skræmt af en situation. Dette vil ske for dig ofte, for du er tilbøjelig til at blande dig i andres affærer, selvom du hverken er behøvet eller ønsket. Gennem hele livet vil dine reaktioner være følelsesmæssige frem for rationelle.

Krebsen giver også en tendens til, at tilværelsen bliver centreret om hjem og familie; din tilknytning til dine private og hjemlige vaner er så stærk, at du næppe kunne klare dig uden dem. I kærlighedsanliggender er du følelsespræget og blid.

Med hensyn til de vanskelige aspekter skal du advares mod at blive alt for optaget af trivielle detaljer af en psykologisk karakter. En anden tendens, du kan have, er at smigre eller kritisere andre unødigt uden hensyn til den andens følelser.

Skæbnen vil muligvis anbringe dig i nogle omgivelser, hvor dine medfødte træk kan udfolde sig bedst. Du bliver mest lykkelig, hvis du får mulighed for at kaste dig ud i en søgen efter en person eller en ting, om end ikke nødvendigvis i form af en vigtig arbejdsopgave.

Ved første øjekast tyder det på, at din tilværelse vil blive præget af en stærk social aktivitet og en arbejdsmæssig udvikling inden for områder som underholdning, teater, dans og andre lignende felter, hvor store menneskegrupper er forsamlede. Denne placering er tilbøjelig til at gøre dig temmelig udadvendt, måske imod dit eget ønske. Månen på dette sted tyder på kolossale forandringer og omskiftelser på områder, der er tæt forbundet med risikable og spekulative transaktioner, og hvor der bruges megen tid og mange kræfter på at skaffe penge. Set fra en anden synsvinkel kan det give din personlighed en forkærlighed for fornøjelser og for at få udbytte af disse. Din kærlighed er desværre ikke særlig stabil eller dyb, og dine kærlighedsaffærer vil indeholde megen ubestandighed og mange overfladiske eventyr. I kærlighed er du fantasifuld, opfindsom, lunefuld, evnerig, men måske en smule morbid.

Dine kærlighedsforhold indeholder en stor portion uafhængighed, og hvad enten det vil gavne dig eller ej, så vil du skabe dig en selvstændig kærlighedsvej i livet og unddrage dig de langsommelige fremgangsmåder hos dine mere konventionelle omgivelser.

til top

Venus i 1. hus

Venus stod i dit 1. hus ved fødslen. Dette er en stærk placering af Venus, for det giver din personlighed charme og bibringer dig en venlig og behagelig natur.

Du koncentrerer dig en hel del om dit udseende, og selvom du måske ikke er specielt smuk eller køn, er der en blødhed og venlighed over dig, som får mange til at holde af dig.

Du holder af at omgive dig mest muligt med skønhed og ynde. Du er stærkt knyttet til naturen og foretrækker en stille, landlig tilværelse frem for bylivets plastgenstande.

Det er sandsynligt, at du er vokset op i en atmosfære af varme og sympati. Nu er det nemt for dig at udfolde de samme følelser over for familie og venner, og andre regner ofte med, at du sørger for at genoprette freden i vanskelige situationer.

Du har en god sans for musik, kunst og drama, og måske har du lyst til at dyrke en form for kunstnerisk udtryk.

Du arbejder hårdt for at komme godt ud af det med andre, og som regel forsøger du at afgøre diskussioner med diplomati frem for magt. Du må lære at hævde dig, når det er nødvendigt, og forsvare dine rettigheder, om nødvendigt også med magt. Ellers vil andre mennesker ikke have ret stor respekt for dig.

Dine relationer til andre er vigtige for dig, og du strækker dig ofte meget langt for at indlede sådanne. Det er afgørende, at dine forbindelser forbliver harmoniske, for skænderier og diskussioner påvirker dig negativt.

Note: Venus står teknisk set i slutningen af hus 12 og tolkes derfor i hus 1.

til top

Venus i konjunktion med Ascendanten

Venus i konjunktion med Ascendanten tyder på, at du har en personlig optræden og social charme, som vil blive bifaldet af alle, du kommer i kontakt med. Det er præcis den påskønnelse, du søger, for du ønsker først og fremmest accept. Du har nemt ved at indgå de nødvendige kompromiser for at få det, du ønsker. Men det vil muligvis ikke lykkes dig at overbevise alle om, at du blot udviser stiltiende forståelse. Uanset det image som du præsenterer for dem, der iagttager dig, findes der under denne overflade en beregnende automatik, som holder regnskab med alle fordele og ulemper ved alle bekendtskaber eller venskaber og hver eneste social kontakt og funktion.

Du opfører dig som regel godt og forfinet, men når du ikke får, hvad du ønsker, kan du blive ekstremt aggressiv og krævende.

Lær at nedtone din egeninteresse og brug noget tid på at udvikle de mere gedigne evner, som vil gøre dig værdig til de gaver, du søger.

til top

Solen i 3. hus

Solen stod i dit 3. hus ved fødslen.

Din individualitet, som er styret af Solen, må bestå flere forskellige karmiske, mentale tests for at vende tilbage til sit spirituelle hjem med en større viden om denne bevidsthedstilstand. Dit intellekt stræber efter berømmelse, social succes, hæder, magt og storslået forfremmelse ved hjælp af intellektuel indsigt.

Vejen til realisering af berømmelse, ære, ædelmodighed og forfremmelse ligger i studier, kommunikation og selvudtryk. Dit syn på livet er optimistisk, selvsikkert, venligt og generøst.

Dit intellekts begrænsninger ligger i en mangel på interesse for detaljer eller beskæftigelser og sager, som du anser for at være under din værdighed.

til top

Månen i 5. hus

Månen stod i dit 5. hus ved fødslen. Dette er et tegn på, at du vil deltage aktivt i økonomisk spekulation med mange forandringer i den forbindelse. Du er født med en sans for at omgås andre mennesker og en evne til at kommunikere med dem, især i forbindelse med forretninger og projekter.

Din følelsesmæssige natur er meget orienteret imod glæden ved fornøjelser, og du udviser en stærkt nysgerrig tendens, som kan give økonomisk gevinst samt glæder i forbindelse med dine forretninger.

Trods dine positive egenskaber forholder det sig dog sådan, at du i kærlighed er meget omskiftelig, ustabil eller alt for optaget af banale ting.

Din kærlighedsfølelse er veludviklet og medfører en stræk trang til sanseoplevelser og lidenskabelige tilbøjeligheder, som uheldigvis ikke kun er rettet mod én person.

Det er muligt, at du livet igennem vil være tilknyttet flere forskellige, mindre forretningsinvesteringer med et ret godt udbytte.

til top

Saturn i 12. hus

Saturn stod i dit 12. hus ved fødslen. Denne planet kan medføre mange ubehagelige og irriterende hindringer i dit liv og kan øge din følelse af, at omgivelserne begrænser dig.

Din professionelle ære påvirker i høj grad dine følelser, og du er vældig godt tilfreds, når tingene går godt. Måske er skæbnen nødt til at lære dig at skelne tydeligere mellem virkelighed og fantasi.

Der gemmer sig nogle komplekser i dit ubevidste, og de kan ytre sig i dit sind som overfølsomhed, et ønske om at være alene og at gøre tingene selv, så ingen får at vide, hvordan du har det. Du får brug for en smule humor og selvtillid.


Astrologiske data brugt ved Kort Horoskop - Personligt Portræt
for Ben Affleck [Adb] (mand)
født den 15. august 1972 lokaltid: 2:53
i Berkeley, CA (US) U.T.: 09:53
122w16, 37n52 sid. tid: 23:19:33

Planetpositioner
planet tegn grad bevægelse
Sol Løve 22°39'22 i hus 3 direkte
Måne Skorpion 4°46'11 i hus 5 direkte
Merkur Løve 10°50'15 i hus 2 retrograd
Venus Krebs 7°27'38 slutningen af hus 12 direkte
Mars Jomfru 0°14'08 i hus 3 direkte
Jupiter Skytte 28°38'30 i hus 6 retrograd
Saturn Tvilling 18°34'12 i hus 12 direkte
Uranus Vægt 15°27'15 i hus 4 direkte
Neptun Skytte 2°29'12 slutningen af hus 5 stationær (D)
Pluto Vægt 0°27'23 i hus 4 direkte
Sand Måneknude Stenbuk 25°41'15 i hus 7 retrograd
Planeter i slutningen af et hus tolkes i forbindelse med det efterfølgende hus.

Huspositioner (Placidus)
Ascendant Krebs 8°33'52
2.Hus Krebs 28°56'26
3.Hus Løve 21°20'27
Imum Coeli Jomfru 18°59'56
5.Hus Vægt 24°07'52
6.Hus Skytte 3°23'26
Descendant Stenbuk 8°33'52
8.Hus Stenbuk 28°56'26
9.Hus Vandbærer 21°20'27
Medium Coeli Fisk 18°59'56
11.Hus Vædder 24°07'52
12.Hus Tvilling 3°23'26

Større aspekter
Sol Konjunktion Mars 7°35
Sol Trigon Jupiter 5°59
Sol Sekstil Saturn 4°05
Sol Sekstil Uranus 7°12
Måne Kvadrat Merkur 6°04
Måne Trigon Venus 2°41
Måne Sekstil Mars 4°32
Måne Sekstil Jupiter 6°08
Måne Trigon Ascendant 3°48
Merkur Sekstil Uranus 4°37
Venus Konjunktion Ascendant 1°06
Mars Trigon Jupiter 1°36
Mars Kvadrat Neptun 2°15
Jupiter Kvadrat Pluto 1°49
Saturn Trigon Uranus 3°07
Neptun Sekstil Pluto 2°02
Tal indikerer orbis (afvigelse fra den eksakte aspektvinkel).

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

Annoncering
Som en af de største astrologiportaler giver WWW.ASTRO.COM adgang til en lang række gratisprodukter om emnet. Med sine horoskoptydninger i høj kvalitet fra verdens førende astrologer Liz Greene, Robert Hand og andre skribenter, sine mange gratis horoskoper og sin omfattende information om astrologi for både begyndere og professionelle er www.astro.com den førende astrologiindgang på nettet.
Homepage - Gratis Horoskoper - Astro Shop - Alt om astrologi - Efemeride - Medarbejdere af Astrodienst - Min Astro - Direkte atlassøgning - Sitemap - FAQ - Forum - Kontakt