•    
  Actuele planetaire posities
  18-jan-2018, 09:13 UT/GMT
  Zon2813'15"20s31
  Maan1216'42"16s53
  Mercurius958'51"23s28
  Venus023'33"21s05
  Mars2458'14"18s15
  Jupiter1936' 7"16s35
  Saturnus322'51"22s30
  Uranus2440'41"9n02
  Neptunus1220'59"7s46
  Pluto1922'12"21s37
  Ware Knoop1454' 9"r16n22
  Cheiron2511' 2"1n22
  Uitleg van de symbolen
  Horoscoop van dit moment
| Mijn Astro | Forum | FAQ
Adverteren

Korte Horoscoop - Prognose

vanaf januari 2018
voor Matthew R. Kennedy [Adb], geboren op 4 oktober 1980
Tekst van Robert Hand, Copyright © Astrodienst AG 2018
Introductie

Elegante wijzigingen * Uranus driehoek Maan: * Eind mei 2017 tot begin januari 2019:

Zieleroerselen * Saturnus vierkant Saturnus: * Eind december 2017 tot midden september 2018:

Exacte maatstaven * Saturnus sextiel Mercurius: * Begin februari 2018 tot eind november 2018:

Meevallertje * Jupiter conjunct Uranus: * Midden februari 2018 tot midden oktober 2018:

Welke categorie? * Pluto vierkant Pluto: * Midden februari 2018 tot eind december 2019:

Aantrekkelijke verschillen * Uranus driehoek Venus: * Eind april 2018 tot eind maart 2019:

De astrologische gegevens

naar boven

Introductie

Dit rapport is een korte editie van de Prognose Horoscoop. Het is bedoeld als voorbeeld en promotie voor de volledige versie van de Prognose Horoscoop die bij Astrodienst besteld kan worden als een gebonden rapport van ongeveer 15 - 20 pagina's.

Dit rapport is samengesteld voor 6 maanden, te beginnen in januari 2018 voor de volgende geboortegegevens: mannelijk, geboren op 4 oktober 1980 om 21:34 in Boston, Massachusetts.

Uw zonneteken is Weegschaal. Dit is het dierenriemteken waarin de Zon staat in uw geboortehoroscoop. Uw Ascendant staat in Tweelingen en uw Maan staat in Leeuw.

Additionele informatie

Bedenk, terwijl u uw korte rapport of welk ander astrologisch rapport dan ook leest, dat de energieën die hierin worden vertaald aangeboren potentieel zijn. U bepaalt zelf of u deze energieën wel of niet inzet op de beschreven wijze. Uw leeftijd, geslacht, sociaal-economische situatie, opleiding, milieu, uw persoonlijke ontwikkelingsniveau en vele andere factoren dragen bij aan de wijze waarop u aangeboren capaciteiten uitdrukt. Onthoud dat de planeten u niet dwingen om iets te doen of te zijn. Zij oefenen invloed uit, maar u beschikt zelf over een vrije wil waarmee u uw leven vormgeeft.

 

naar boven

Uranus driehoek Maan: Elegante wijzigingen

Eind mei 2017 tot begin januari 2019: Deze transit biedt u een unieke gelegenheid om wijzigingen in uw emotionele leven en uw persoonlijke omgeving aan te brengen. Dit alles zal zonder grote moeilijkheden en schokken gepaard gaan. U zou bijvoorbeeld uw huis opnieuw kunnen inrichten of uw dagelijkse gewoonten veranderen. Al dit soort zaken zijn in overeenstemming met de energie van dit aspect.

Bepaalde gebeurtenissen geven u de kans uw emoties anders uit te drukken. U kunt een nieuwe verbintenis aangaan die u gevoelens schenkt die u nog nooit tevoren hebt ervaren. Een liefdesrelatie die onder dit aspect begint, heeft een zeer speciaal opwindend karakter. In bestaande relaties kan eveneens een ommekeer plaatsvinden en daardoor ondergaat u nieuwe gevoelservaringen.

Er kan zich een situatie voordoen, die een gebeurtenis uit het verleden opnieuw voor de geest roept, zodat die in een volkomen ander licht komt te staan. Een nieuwe kijk op het verleden kan ook de invloed daarvan op het heden veranderen. Misschien kan uw moeder of een ander vrouwelijk familielid een voorval uit uw kinderjaren verhelderen, waardoor u daar anders tegenover komt te staan.

Uw relatie met vrienden en mensen met wie u dagelijks omgaat, kan in een soort sleur zijn geraakt, waardoor u hen niet meer ziet zoals ze werkelijk zijn. Onbewust bent u wellicht een bepaald gedragspatroon gaan volgen dat uw visie heeft vertroebeld. Deze transit geeft u de kans dit in te zien en te veranderen. Tengevolge hiervan kunt u het gevoel hebben nieuwe mensen te hebben ontmoet.

Neem deze gelegenheid te baat om op elegante wijze wijzigingen in uw bestaan aan te brengen. Het is nu betrekkelijk eenvoudig uzelf van allerlei onbewuste hebbelijkheden te ontdoen: later zal dit u heel wat meer moeite kosten.

 

naar boven

Saturnus vierkant Saturnus: Zieleroerselen

Eind december 2017 tot midden september 2018: Een kritieke periode waarin u op vele levensterreinen op de proef zult worden gesteld, vooral op gebieden die ongeveer zeven jaar geleden belangrijk begonnen te worden. Niet zelden voelt men dit als een soort identiteitscrisis waarin u uzelf begint af te vragen wat u eigenlijk aan het doen bent. U kunt aan uzelf gaan twijfelen, het gevoel hebben dat u de dingen fout hebt aangepakt of zich hebt ingelaten met iets wat op den duur tegen u zal werken. U denkt vooral na over zaken op lange termijn en houdt zich zeker niet met onbenulligheden op.

Er kan iets gebeuren waardoor u plotseling uw eigen zieleroerselen gaat onderzoeken. Anderen kunnen moeilijkheden veroorzaken, vooral op zakelijk gebied of in de beroepssfeer. Waarschijnlijk reageren zij op uw gevoelens van onzekerheid en sommige mensen zullen daar misbruik van trachten te maken. Werkgevers en superieuren zien dat u minder zeker bent van uzelf en kunnen zich af gaan vragen of u wel de juiste man op de juiste plaats bent.

Besef dat er inderdaad enige aspecten in uw leven zijn die onder de loep dienen te worden genomen. Blijf daar echter niet te lang bij stilstaan. Neem de nodige maatregelen en ga verder. Alles wat u zeven jaar geleden begon of waarmee u toen in aanraking kwam en wat deze periode te boven komt, zal van blijvende waarde blijken te zijn. Dingen die de toets der kritiek niet doorstaan, kunt u beter verwijderen. Over niet al te lange tijd komt alles in rustiger vaarwater en dan kunt u de vruchten van uw inspanningen plukken. Bent u zich werkelijk bewust van uzelf en van uw daden, dan zullen er zich in feite geen wezenlijke moeilijkheden voordoen. Dan betekent dit slechts een examentijd waarin u op kunt maken wat waardevol is en wat niet. Problemen met de buitenwereld geven aan hoe u uw leven zou moeten inrichten.

 

naar boven

Saturnus sextiel Mercurius: Exacte maatstaven

Begin februari 2018 tot eind november 2018: Uw denken is wat evenwichtiger en u bent niet zo makkelijk van uw standpunt af te brengen. U bent gedisciplineerd en kunt zich uitstekend concentreren. Het gevolg hiervan is dat er veel werk uit uw handen komt. Verstandelijk gesproken weet u precies wat u wilt en u bent bereid zich daarvoor in te spannen. Een prima tijd voor het maken van lange-termijn plannen die veel aandacht voor het detail vereisen. Niet zo best voor plannen waarbij het geheel direct overzien dient te worden. Een goed aspect voor alles wat met herstructurering te maken heeft en waarbij veel organisatietalent nodig is. Eveneens een goede transit voor handelstransacties waarbij de plannen zorgvuldig voorbereid en uitgevoerd dienen te worden. Uw intuïtie werkt niet zo goed als anders, waardoor dit aspect minder geschikt is voor speculatieve zaken waar risico's aan verbonden zijn. Een uitstekende periode voor diepgaande studie en inspannende geestelijke arbeid.

Uw kijk op de wereld is evenwichtig en dat is bepalend voor uw wijze van handelen. U hebt het gevoel wel te weten wat er allemaal speelt. Dit kan enige problemen veroorzaken. U bent er zo van overtuigd dat uw gezichtspunt het juiste is, dat u niet meer openstaat voor de meningen en inzichten van anderen en dit belemmert uw groei. Bij deze transit bestaat het gevaar van kleingeestigheid. U kunt zowel uw kennis optimaal aanwenden, en tegelijkertijd zodanig verstarren dat u er niets meer mee kunt doen.

Deze transit scherpt uw kritisch vermogen. U hanteert exacte maatstaven en meet alles en iedereen daaraan af. U ziet onmiddellijk wat er aan een bepaalde situatie niet deugt. Dit kan ontaarden in kleinzieligheid en gefit. U hebt slechts oog voor de onvolkomenheden en niet voor de goede zijden en daardoor ziet u alles veel te somber.

 

naar boven

Jupiter conjunct Uranus: Meevallertje

Midden februari 2018 tot midden oktober 2018: Dit is een transit vol verrassingen en plotselinge kansen. U zult proberen een vorm van vrijheid te creëren die tot nog toe ongekend voor u is.

In negatieve zin uit dit aspect zich door elke verantwoordelijkheid af te wijzen. Wees voorzichtig en laat mensen die op u bouwen, niet vallen. Probeer echter wel degelijk een evenwicht te zoeken tussen de eisen die anderen aan u stellen en uw eigen behoefte aan vrijheid.

Tezelfdertijd wakkert deze transit uw idealisme aan. Het is u bijna onmogelijk u neer te leggen bij slechte of onrechtvaardige omstandigheden, zowel in uw eigen omgeving als in de rest van de wereld. U kunt zich aansluiten bij hervormingsbewegingen of bij groepen die verbeteringen in maatschappelijke omstandigheden wensen te brengen.

Dit aspect kan echter eveneens totaal anders uitwerken. Het kan een plotselinge breuk of kans inhouden die uit een volkomen onverwachte hoek komt - promotie die u niet had verwacht; het een of andere voordeeltje; een ontmoeting die u geen windeieren legt. Moeilijk te voorspellen wat er precies zal gebeuren: deze transit is nogal grillig.

Deze transit kan u de ogen openen voor nieuwe mogelijkheden. Zijn bewustzijnsverruimende aard kan u helpen situaties vanuit een totaal andere hoek te bezien, waardoor u wellicht plotseling de oplossing voor bepaalde problemen duidelijk wordt. Meestal zijn dat nogal radicale oplossingen waar u normaal gesproken voor zou terugdeinzen, maar waar u nu onder deze invloed vol vertrouwen voor kiest.

Wat ook het effect zal zijn, één ding is zeker: uw ogen worden geopend, u zult het leven in een nieuw, rijker en ruimer perspectief kunnen zien. Dit kan tot stand komen via iets belangrijks en groots, maar tevens via een serie kleine veranderingen die alle tezamen toch een grote invloed hebben.

 

naar boven

Pluto vierkant Pluto: Welke categorie?

Midden februari 2018 tot eind december 2019: Dit is een periode van algehele regeneratie die niet steed evens prettig is. De meesten van ons hebben er moeite mee het verleden los te laten, terwijl het soms beter is dit wel te doen. Deze transit verwijdert de elementen uit ons verleden die slecht voor ons zijn en dit gebeurt zeer grondig. Hierbij horen eveneens die elementen waar we zelf geen weet meer van hebben. Problemen die ons niets meer zeggen, doch die onbewust zijn blijven doorwerken, dringen zich plotseling op de voorgrond en meestal - maar niet altijd - zeer tot ons nadeel.

Deze invloed beheerst krachten die verandering teweeg brengen in de diepere en verborgen lagen van de ziel. Gooi de schuld van alles wat er nu gebeurt niet op omstandigheden of mensen uit uw omgeving. Richt de blik naar binnen en ontdek hoe de fundamenten voor het heden reeds in het verleden werden gelegd.

Veel kan in deze periode worden vernietigd en hoe krampachtiger u zich vastklampt, des de meedogenlozer deze destructie zal zijn. De kracht grijpt mensen die zich niet naar zijn wensen buigen, bijzonder hard aan. Laat de dingen uit het verleden los en geef de toekomst de kans op de ruïnes iets nieuws te bouwen. Bent u daartoe in staat, dan werkt deze kracht positief uit.

Uw belangstelling voor het scheppende en regenererende levensproces verdiept zich wellicht en u raakt misschien geïnteresseerd in occulte zaken. Onder deze transit kunt u echter bepaalde aspecten van het occultisme, zoals bijvoorbeeld magie, maar beter vermijden: deze energieën zijn heel moeilijk in de hand te houden. Hoewel u dit in het begin bewust wel probeert te doen, zult u op een bepaald moment tot de ontdekking komen dat uw onderbewustzijn de macht volledig heeft overgenomen - met alle afschuwelijke consequenties van dien.

U kunt in een ernstige machtsstrijd verwikkeld raken met mensen die de veranderingen in uw leven trachten te voorkomen of die u juist veranderingen willen opdringen, waartegen u zich verzet. Zoek zorgvuldig uit in welke categorie deze mensen thuishoren.

 

naar boven

Uranus driehoek Venus: Aantrekkelijke verschillen

Eind april 2018 tot eind maart 2019: Uw relaties zijn opwindend en geven u een nieuw gevoel van vrijheid. Bent u op dit ogenblik niet bij een liefdesaffaire betrokken, dan zou dat nu wel eens kunnen gebeuren. Waarschijnlijk wordt dit heel anders dan wat u tot nog toe hebt ervaren. U kunt iemand uit een ander milieu of van een ander ras ontmoeten, iemand die veel ouder of jonger is en er totaal verschillende interesses op na houdt: het is juist dit "andere" dat u zo aantrekt. U vlucht hiermee uit de dagelijkse sleur. Zo'n verbintenis heeft onder de huidige invloed wèl een kans blijvend te zijn: u bent samen in staat de belangstelling en opwinding uit de beginperiode te handhaven en daardoor zult u niet licht tot sleur vervallen. U geeft elkaar tevens voldoende vrijheid en ruimte; u verstikt elkaar niet door een te grote bezitsdrang.

Hebt u reeds een verbintenis, dan is het nu de tijd om daar wijzigingen in aan te brengen, die de relatie nieuw leven geven. U zult merken dat geen van beiden bang hoeft te zijn dat de ander misbruik zal maken van zijn of haar behoefte aan onafhankelijkheid en individuele zelfexpressie.

Deze transit geeft opwindende en gewaagde, maar toch constructieve vriendschappen. Elk sociaal contact, zelfs indien dit doorgaans niets opwindends heeft te bieden, kan fascinerend en nieuw zijn. Het leven is in deze periode zeker niet saai te noemen.


Korte Horoscoop - Prognose januari 2018 tot juni 2018
voor Matthew R. Kennedy [Adb] (mannelijk)
geboortedatum 4 oktober 1980 kloktijd: 21:34
in Boston, MA (US) U.T: 01+34
71w04, 42n22 sterrentijd: 21:45:16

Planetaire posities
planeet teken graad beweging
Zon Weegschaal 11°58'02 in huis 5 direct
Maan Leeuw 27°36'16 in huis 4 direct
Mercurius Schorpioen 6°19'17 in huis 5 direct
Venus Maagd 0°07'03 in huis 4 direct
Mars Schorpioen 24°54'29 in huis 6 direct
Jupiter Maagd 25°24'48 in huis 5 direct
Saturnus Weegschaal 1°41'06 in huis 5 direct
Uranus Schorpioen 23°18'17 in huis 6 direct
Neptunus Boogschutter 20°13'04 in huis 7 direct
Pluto Weegschaal 21°18'12 in huis 5 direct
Maanskn.(t) Leeuw 19°05'16 in huis 3 retrograde

Huis posities (Placidus)
Ascendant Tweelingen 20°02'54
2de huis Kreeft 10°35'20
3de huis Leeuw 0°35'08
Imum Coeli Leeuw 24°00'19
5de huis Maagd 25°22'48
6de huis Schorpioen 7°25'37
Descendant Boogschutter 20°02'54
8ste huis Steenbok 10°35'20
9de huis Waterman 0°35'08
Medium Coeli Waterman 24°00'19
11de huis Vissen 25°22'48
12de huis Stier 7°25'37

Transits
Uranus driehoek Maan Eind mei 2017 tot begin januari 2019
Saturnus vierkant Saturnus Eind december 2017 tot midden september 2018
Saturnus sextiel Mercurius Begin februari 2018 tot eind november 2018
Jupiter conjunct Uranus Midden februari 2018 tot midden oktober 2018
Pluto vierkant Pluto Midden februari 2018 tot eind december 2019
Uranus driehoek Venus Eind april 2018 tot eind maart 2019

Bedenk, terwijl u uw korte rapport of welk ander astrologisch rapport dan ook leest, dat de energieën die hierin worden vertaald aangeboren potentieel zijn. U bepaalt zelf of u deze energieën wel of niet inzet op de beschreven wijze. Uw leeftijd, geslacht, sociaal-economische situatie, opleiding, milieu, uw persoonlijke ontwikkelingsniveau en vele andere factoren dragen bij aan de wijze waarop u aangeboren capaciteiten uitdrukt. Onthoud dat de planeten u niet dwingen om iets te doen of te zijn. Zij oefenen invloed uit, maar u beschikt zelf over een vrije wil waarmee u uw leven vormgeeft.

Adverteren
Als een van de grootste astrologie-portals biedt WWW.ASTRO.COM heel veel gratis materiaal over dit onderwerp. Dankzij kwalitatief hoogstaande interpretaties van wereldberoemde astrologen zoals Liz Greene, Robert Hand en andere auteurs, vele gratis horoscopen en uitgebreide informatie over astrologie, voor beginners en professionals, is www.astro.com het beste adres voor astrologie op het web.
Homepage - Gratis horoscopen - Astro Shop - Astrologie Kennis - Ephemerides - Team & Auteurs - Mijn Astro - Tijdzone Atlas - Sitemap - FAQ - Forum - Contact Astrodienst