•    
  Planetpositioner
  19-Jan-2018, 14:27 UT/GMT
  Sol2927'40"20s16
  Måne2657'55"13s34
  Merkur1144'55"23s28
  Venus155'26"20s47
  Mars2543'25"18s27
  Jupiter1945'59"16s38
  Saturn330'55"22s30
  Uranus2441'43"9n03
  Neptun1223' 8"7s45
  Pluto1924'40"21s37
  Sand Månek.1454'31"16n22
  Chiron2513'50"1n23
  Forklaring af symbolerne
  Øjeblikshoroskop
| Min Astro | Forum | FAQ
Annoncering

Kort Horoskop - Prognose

fra Januar 2018
for John William Gardner [Adb], født 8 Oktober 1912
Tekst af Robert Hand, Copyright © Astrodienst AG 2018
Præsentation

Psykiske eksplosioner * Uranus opposition Mars: * Slutningen af maj 2016 indtil begyndelsen af februar 2018:

Viden er magt * Pluto kvadrat Merkur: * Begyndelsen af februar 2017 indtil midten af december 2018:

Lidet ønskværdige konsekvenser * Uranus kvadrat Neptun: * Slutningen af april 2017 indtil slutningen af marts 2018:

Ved et vendepunkt * Uranus kvadrat Uranus: * Slutningen af juli 2017 indtil midten af marts 2019:

Forsigtige handlinger * Saturn sekstil MC: * Slutningen af december 2017 indtil begyndelsen af oktober 2018:

Ny fødsel * Uranus sekstil Pluto: * Slutningen af april 2018 indtil slutningen af marts 2019:

Side med dine data

Datasiden

til top

Præsentation

Denne rapport er en forkortet udgave af Prognosehoroskop. Den er ment som en smagsprøve og en anbefaling af den fulde udgave af Prognosehoroskop, som kan bestilles fra Astrodienst som en indbundet rapport på omkring 15-20 sider.

Rapporten blev udfærdiget for 6 måneder, begyndende med Januar 2018 med følgende fødselsdata: mand, født 8 Oktober 1912 kl. 21:00 i Los Angeles, California.

Dit soltegn er Vægt. Det er tegnet, hvor Solen står placeret i dit fødselshoroskop. Din Ascendant er i Tvilling, og din Måne er i Jomfru.

Mere Information

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

 

til top

Uranus opposition Mars: Psykiske eksplosioner

Slutningen af maj 2016 indtil begyndelsen af februar 2018: Under denne påvirkning kan du forvente, at der dukker nogle oprørske og eksplosive energier op i dit liv. Du vil muligvis begynde at blive irriteret over begrænsningerne i din tilværelse og bryde med dem, eller andre mennesker kan gøre oprør imod de begrænsninger, du har påført dem. Du vil sandsynligvis optræde krigerisk over for alle, som ytrer, at der er ting, du ikke kan eller bør foretage dig. Du vil handle mere impulsivt og kan fare i flint ved selv den mindste provokation, især hvis du normalt er tilbøjelig til at holde igen på alting. Du ønsker at gøre dig gældende, og du tager ingen synderlig notits af de forhindringer, du møder. Et udslag af denne påvirkning kan være en ny forkærlighed for at tage chancer. Du løber risikoen og foretager dig ting, som ikke har store chancer for at lykkes.

Sommetider kan man undertrykke denne følelse af oprørsk selvhævdelsestrang og fortsætte sin tilværelse, som om intet var hændt. Men det er nu ikke nogen god idé, for energien forsvinder ikke af den grund. Hvis du undertrykker den, vil resultatet blive en eller anden fysisk sygdom, som du ikke selv synes at være skyld i. Energien antyder, at du bør foretage nogle ændringer i din tilværelse, som tillader dig at være mere selvhævdende, end du hidtil har været.

Denne energi kan også påvirke dit forhold til andre mennesker. Hvis andre føler behov for at være mere selvhævdende over for dig, så lad dem gøre rede for deres synspunkter og prøv så at nå til en eller anden forsoning med dem. Hvis du tillader andre mennesker at være sig selv over for dig, vil du også få lettere ved at være dig selv over for dem. Prøver du at leve videre efter det gamle mønster, vil tingene formentlig ikke kunne fungere i øjeblikket. Psykiske temperamentsudbrud er udtryk for uforløste spændinger, som skulle have været behandlet tidligere, da der lå mindre energi bag dem. Men selv nu er det ikke for sent at bearbejde dem, forudsat at du er villig til at udvise fleksibilitet. Du kan blive nødt til at indføre nogle virkelig revolutionerende omvæltninger i din tilværelse, men de vil gavne dig i det lange løb.

 

til top

Pluto kvadrat Merkur: Viden er magt

Begyndelsen af februar 2017 indtil midten af december 2018: Denne påvirkning kan repræsentere en periode, hvor dine forestillinger om tilværelsen i al almindelighed bliver kraftigt udfordrede. Eller det kan være en tid, hvor din tankeverden uddybes betydeligt, og du bliver i stand til at forfølge nogle tankegange, som tidligere ville have været alt for dybsindige for dig.

Din daglige omgang med omverdenen kan udvikle sig til nogle ret intense møder, hvor du kan forsøge at påtvinge andre dine idealer ud fra en fanatisk tro på disses rigtighed, eller andre kan forsøge at gøre dette over for dig. Også her er det vigtigt at vide præcis, hvor dine grænser går, og hvad du rent faktisk tænker. Du kan også have brug for at lære at lade andres forestillinger eksistere side om side med dine egne. Det er ikke godt, hverken at bøje sig automatisk for andres meninger eller at kræve, at de skal bøje sig for éns egne holdninger. Hvis dine erfaringer synes at afkræfte dine hidtidige forestillinger, så forsøg ikke at bilde dig selv ind, at det ikke finder sted. Se kendsgerningerne i øjnene og forsøg at finde ud af, hvad det er, der foregår. Denne periode kan blive en lærerig oplevelse i ordets mest positive betydning. Selvom du måske oplever, at din mentale, intellektuelle tankestruktur må ændres meget, så vil denne forandring være til dit eget bedste.

På den anden side kan du også blive tiltrukket af nogle nye ideer, som har en meget emotionel undertone. Dybe og mystiske forestillinger kan virke meget fængslende på dig i øjeblikket, og du ønsker at lodde universets dybder. Hvis du lytter til advarslerne, vil det formentlig ikke skade dig, men bibringe dig en ny indsigt og forståelse af universet. Men de forestillinger, du føler dig tiltrukket af, kan overføre magt på en eller anden måde, ligesom studier af magi på det okkulte område kan gøre det. Du vil erfare, at viden er magt, men du bør være uhyre forsigtig med, hvordan du bruger denne magt. Al magtfuld viden i almindelighed og magien i særdeleshed kan få tragiske følger, hvis den ikke behandles rigtigt.

Når du underviser andre, bør du ligeledes undgå fristelsen til at forme dem i dit eget billede. Dit formål er at vise mennesker vejen, ikke at skubbe dem ud på den.

 

til top

Uranus kvadrat Neptun: Lidet ønskværdige konsekvenser

Slutningen af april 2017 indtil slutningen af marts 2018: Denne periode kan indeholde en alvorlig afprøvning af dit greb om virkeligheden. Den kan være meget forvirrende og forårsage, at du bliver vildledt på forskellige måder. Du kan pludselig blive opslugt af den mest omfattende vildfarelse og tro, at der er tale om den mest virkelige sandhed, du nogensinde har mødt. Det er meget vigtigt, at du omhyggeligt overvejer alle nye ideer og filosofier, før du giver dem lov til at styre din tilværelse. En af farerne ved denne energi er netop, at du kan lade dig styre af fikse ideer.

I bedste fald er ideer og filosofier midler, som kan hjælpe dig til at forstå de forvirrende daglige hændelser og skabe en vis mening i dem. Men under denne påvirkning kan ideer blive erstatninger for oplevelser og erfaringer, så du begynder at tro på ting, du aldrig selv har erfaret. Du vil især blive tiltrukket af tankebaner, som hjælper dig med at undgå konfrontationerne med den almindelige daglige virkelighed.

Nogle gange kan energien få folk til at bruge stoffer, sædvanligvis psykedeliske stoffer eller amfetamin, som forsyner dem med noget, der minder om mystiske oplevelser, frem for alkohol, sovemidler eller beroligende midler. Men denne virkning vil kun træde i kraft, såfremt du i forvejen har tendenser i den retning.

Du kan vende dig mod studiet af mystiske discipliner i et forsøg på at forstå, hvad det er, der sker med dig. I sig selv er dette ikke noget dårligt, men du bør passe på, at disse studier ikke totalt ændrer din fornemmelse for proportioner. Det bedste vil være, at du udsætter dig for den slags nye ideer gradvist, så du kan integrere dine nye indsigter med de gamle og derved forhindre energien i at splitte dig op.

Hvis du lever harmonisk og er villig til at forholde dig til den virkelige verden og tage dens udfordringer op, så kan denne periode åbenbare nogle aspekter af virkeligheden for dig, som du end ikke havde drømt om. Den kan antyde visse oplevelser af en oplyst karakter. Men forsøger du derimod helt at undgå virkeligheden, så kan energien ganske vist fremkalde den tilstand af ubevidsthed, som du higer efter, men med nogle meget uheldige konsekvenser.

 

til top

Uranus kvadrat Uranus: Ved et vendepunkt

Slutningen af juli 2017 indtil midten af marts 2019: Denne påvirkning er et tegn på de forandringer, som finder sted i øjeblikket, hvor du nærmer dig "den tredje alder". Der er ofte en krise forbundet med denne påvirkning, hvor du pludselig indser, at du er ved at blive gammel. For godt og vel énogtyve år siden, da Uranus stod i opposition til din fødsels-Uranus, stod du konfronteret med en kritisk reorientering. På det tidspunkt var det meningen, at du skulle vende opmærksomheden indad mod dine indre værdier, dem der havde stor betydning for dig alene. Hvis du klarede denne udfordring på en god måde, vil denne periode ikke blive synderlig ophidsende. Din personlige tilværelse vil være tilstrækkelig righoldig til, at du vil vide, hvordan du skal klare dig i de kommende år.

Et alment problem for mennesker, som nærmer sig pensionsalderen, er, at de ikke har nogen som helst forestilling om, hvad de skal bruge deres nye frihed til. Arbejdet er det eneste, de kender til, og når det ophører, slutter deres tilværelse effektivt. Det er denne krise, som denne energi repræsenterer. Du må indse, at rigdommen i dit liv ikke udelukkende stammer fra dine resultater i arbejdets og samfundets ydre verden, men også fra din viden og indsigt i livet.

 

til top

Saturn sekstil MC: Forsigtige handlinger

Slutningen af december 2017 indtil begyndelsen af oktober 2018: I denne periode vil du arbejde på at etablere dig mere solidt, set med verdens, lokalsamfundets og dine venners øjne.

Indadtil er du lige nu i stand til at få en tydeligere forestilling om, hvem du er, og hvordan du skal bære dig ad med at leve op til dine egne og samfundets forventninger. Du vil kunne sætte dig temmelig høje mål og forventninger i øjeblikket, så pas på ikke at stille dig selv opgaver, som i virkeligheden overstiger dine evner, eller endnu værre, opgaver, som du slet ikke har lyst til at udføre. Under denne indflydelse vil du være kraftig påvirket af dine tidlige opvækstforhold, hvad angår pligter, ansvar og forpligtelser over for andre mennesker; derfor kan du være tilbøjelig til at følge en bestemt kurs for at leve op til det, du tror andre forventer af dig, i stedet for en kurs, der passer til dig.

Denne periode er som regel karakteriseret ved en forsigtig fremfærd. Du er netop ved at få fornemmelsen af, at du kan styre din egen tilværelse, og du ønsker ikke at sætte det hele over styr lige nu. Du er opsat på at udrette noget konkret, som andre kan anerkende, og som du selv kan pege på og sige: "Her er, hvad jeg har udrettet."

I denne periode vil du arbejde bedst alene, men du er tillige klar over, hvordan dit arbejde passer ind i et større mønster, som også omfatter andre mennesker. Det forholder sig bare sådan, at du ikke lige i øjeblikket har lyst til også at skulle klare andre mennesker foruden dig selv.

Ikke desto mindre forfølger du dine mål med utrættelig flid og energi. Det er ikke sandsynligt, at du foretager nogen betydningsfulde ændringer i din målsætning lige nu. Den aktuelle periode vil være en tid præget af præstationer, såfremt du lægger energi i opgaven, og ligner du de fleste andre, så vil du gøre det.

 

til top

Uranus sekstil Pluto: Ny fødsel

Slutningen af april 2018 indtil slutningen af marts 2019: Denne påvirkning vil afstedkomme mange vidtrækkende, men uhyre konstruktive forandringer i din tilværelse. Du vil mødes med de dybeste elementer i din egen bevidsthed, og du vil få en enestående chance for at forstå din egen indre dynamik. Derfor er det også et velegnet tidspunkt at påbegynde en psykoterapi eller blive involveret i en af de mange bevidstgørende udviklingsgrupper.

Dine interesser i øjeblikket er ikke præget af det overfladiske. Du vil være optaget af de ting, der gør dit liv til det, det er. Under denne påvirkning vil du have mulighed for at foretage de mest grundlæggende og vidtrækkende forandringer i hele dit liv. Dine værdinormer vil ændre sig, og det samme gælder din målsætning i livet. Dybest set kan denne energi betyde en genfødselsperiode, især hvis de seneste år i dit liv har været vanskelige.

Du kan i øjeblikket blive optaget af okkulte studier, astrologi og metafysik, og selvom du måske ikke giver dig til at dyrke disse emner systematisk, så vil du være mere opmærksom på de livsområder, som disse emner omhandler.

Venskaber kan også tiltage i betydning i øjeblikket. En ven, muligvis en helt ny ven, vil få dig til at indse, hvad det er for aspekter af tilværelsen, du har brug for at ændre, og vedkommende vil hjælpe dig med at foretage disse ændringer.


Kort Horoskop - Prognose Januar 2018 til Juni 2018
for John William Gardner [Adb] (mand)
født den 8. oktober 1912 lokaltid: 21:00
i Los Angeles, CA (US) U.T.: 05+00
118w15, 34n03 sid. tid: 22:16:47

Planetpositioner
planet tegn grad bevægelse
Sol Vægt 15°31'51 i hus 5 direkte
Måne Jomfru 27°20'37 i hus 4 direkte
Merkur Vægt 19°09'03 i hus 5 direkte
Venus Skorpion 10°54'41 i hus 5 direkte
Mars Vægt 23°59'56 i hus 5 direkte
Jupiter Skytte 11°50'08 i hus 6 direkte
Saturn Tvilling 3°38'42 i hus 12 retrograd
Uranus Stenbuk 29°31'03 i hus 8 stationær (D)
Neptun Krebs 25°54'09 i hus 2 direkte
Pluto Krebs 0°03'33 i hus 1 retrograd
Sand Måneknude Vædder 12°25'47 i hus 11 direkte

Huspositioner (Placidus)
Ascendant Tvilling 21°45'41
2.Hus Krebs 13°57'18
3.Hus Løve 6°13'42
Imum Coeli Jomfru 2°12'36
5.Hus Vægt 5°04'06
6.Hus Skorpion 14°09'26
Descendant Skytte 21°45'41
8.Hus Stenbuk 13°57'18
9.Hus Vandbærer 6°13'42
Medium Coeli Fisk 2°12'36
11.Hus Vædder 5°04'06
12.Hus Tyr 14°09'26

Transitter
Uranus opposition Mars Slutningen af maj 2016 indtil begyndelsen af februar 2018
Pluto kvadrat Merkur Begyndelsen af februar 2017 indtil midten af december 2018
Uranus kvadrat Neptun Slutningen af april 2017 indtil slutningen af marts 2018
Uranus kvadrat Uranus Slutningen af juli 2017 indtil midten af marts 2019
Saturn sekstil MC Slutningen af december 2017 indtil begyndelsen af oktober 2018
Uranus sekstil Pluto Slutningen af april 2018 indtil slutningen af marts 2019

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

Annoncering
Som en af de største astrologiportaler giver WWW.ASTRO.COM adgang til en lang række gratisprodukter om emnet. Med sine horoskoptydninger i høj kvalitet fra verdens førende astrologer Liz Greene, Robert Hand og andre skribenter, sine mange gratis horoskoper og sin omfattende information om astrologi for både begyndere og professionelle er www.astro.com den førende astrologiindgang på nettet.
Homepage - Gratis Horoskoper - Astro Shop - Alt om astrologi - Efemeride - Medarbejdere af Astrodienst - Min Astro - Direkte atlassøgning - Sitemap - FAQ - Forum - Kontakt