•    
  Planetpositioner
  21-Jan-2018, 01:36 UT/GMT
  Sol057' 8"19s57
  Måne1455'31"8s23
  Merkur1353'51"23s26
  Venus345'54"20s24
  Mars2637'42"18s40
  Jupiter1957'37"16s41
  Saturn340'34"22s30
  Uranus2443' 4"9n03
  Neptun1225'46"7s44
  Pluto1927'37"21s36
  Sand Månek.1456' 6"16n21
  Chiron2517'16"1n24
  Forklaring af symbolerne
  Øjeblikshoroskop
| Min Astro | Forum | FAQ
Annoncering

Kort Horoskop - Prognose

fra Januar 2018
for Dorothy Day [Adb], født 8 November 1897
Tekst af Robert Hand, Copyright © Astrodienst AG 2018
Præsentation

Livsglad optimisme * Jupiter konjunktion Sol: * Slutningen af december 2017 indtil begyndelsen af september 2018:

Fremsynethed * Jupiter konjunktion Merkur: * Slutningen af december 2017 indtil begyndelsen af september 2018:

En aktuel udfordring * Saturn kvadrat Jupiter: * Begyndelsen af januar 2018 indtil begyndelsen af oktober 2018:

En livsglad periode * Jupiter konjunktion Mars: * Midten af januar 2018 indtil slutningen af september 2018:

I stor målestok * Pluto sekstil Mars: * Slutningen af januar 2018 indtil begyndelsen af december 2019:

En idealistisk periode * Neptun trigon Sol: * Begyndelsen af maj 2018 indtil slutningen af februar 2020:

Side med dine data

Datasiden

til top

Præsentation

Denne rapport er en forkortet udgave af Prognosehoroskop. Den er ment som en smagsprøve og en anbefaling af den fulde udgave af Prognosehoroskop, som kan bestilles fra Astrodienst som en indbundet rapport på omkring 15-20 sider.

Rapporten blev udfærdiget for 6 måneder, begyndende med Januar 2018 med følgende fødselsdata: kvinde, født 8 November 1897 kl. 18:50 i Brooklyn (Kings County), New York.

Dit soltegn er Skorpion. Det er tegnet, hvor Solen står placeret i dit fødselshoroskop. Din Ascendant er i Tvilling, og din Måne er i Tyr.

Mere Information

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

 

til top

Jupiter konjunktion Sol: Livsglad optimisme

Slutningen af december 2017 indtil begyndelsen af september 2018: Traditionelt anses dette for at være en af de mest vidunderlige påvirkninger, og faktisk er den også ret gunstig. Du vil i hvert fald have det godt lige i øjeblikket. Dit helbred er fint, og du føler dig meget optimistisk. For en stund kan det virke, som om alt fungerer perfekt, og gør du en indsats, vil det også være tilfældet. Men hvis du blot læner dig tilbage og nyder perioden, så vil dens positive indflydelse blot passere uden at efterlade sig nævneværdige spor.

Dette udgør starten på en ny tolvårig vækstcyklus i dit liv. Det er en tid, der er velegnet til at påbegynde nye projekter og udvide dine aktiviteter, så du kan komme til at opleve tilværelsen ud fra en bredere synsvinkel. Du vil muligvis erfare, at du kan frigøre dig fra nogle af de indsnævrende og hæmmende bånd, som hidtil har forhindret dig i at udfolde dine potentialer som menneske fuldt ud. Sommetider sker det, at folk tager på rejse under denne påvirkning, men som regel finder rejseaktiviteten udelukkende sted i sindet.

Det er et godt tidspunkt til at studere et emne, som øger din bevidsthed og udvider dit syn på verden, og det er en glimrende periode at vende tilbage til skolebænken i. Du vil også kunne træffe nye mennesker, som konfronterer dig med sider af tilværelsen, du aldrig før har kendt. Din frihed vil helt bestemt tiltage i omfang og kvalitet.

Men selv ved denne påvirkning er der faldgruber. For det første kan din sprudlende optimisme få dig til at overdrive eller overgå dig selv på en sådan måde, at du, når perioden er overstået, befinder dig på særdeles tynd is. Sørg for at udvise en vis tilbageholdenhed og byg på det, du allerede har, i stedet for at forsøge at gabe over mere, end du magter. Vær på vagt over for ekstravagance, og hvis du investrerer penge i noget, så husk, at dit held i dag ikke varer evigt.

 

til top

Jupiter konjunktion Merkur: Fremsynethed

Slutningen af december 2017 indtil begyndelsen af september 2018: I denne periode vil du være i stand til at forene et bredt udsyn med en skarp opfattelsesevne og et skarpt intellekt, at forene kendskabet til enkeltdelene med kendskabet til helheden og derved se hele spektret i alt, hvad du engagerer dig i. Det vil ytre sig i fremsynethed og en evne til at planlægge på langt sigt. Det er et godt tidspunkt at lægge planer for fremtiden, for du er i stand til at forstå og sammenholde alle de elementer, der vil komme til at influere på din tilværelse.

Samtidig er du optimistisk og går til værket fuld af tro på, at alting vil arte sig præcis, som du ønsker. Og det vil det sandsynligvis også, for du lader dig ikke vildlede af selv nok så storslåede forestillinger. Denne energi indikerer i almindelighed en god balance imellem detaljer og helhed i din tankegang, men der kan dog være en tendens til at springe lidt let hen over detaljerne og ikke give dem tilstrækkelig opmærksomhed. Hvis du ikke passer på, så kan det udvikle sig til en sløset og forhastet tankegang. Sørg for at skrue lidt ned for blusset og lad dig ikke forføre af dine planer. Men ellers er det et glimrende tidspunkt at træffe beslutninger på eller afslutte en eller anden form for transaktion. Og det er et fremragende tidspunkt for køb og salg, for du vil næsten med sikkerhed være fuldt tilfreds med handelen.

Da dit sind forsøger at ekspandere i øjeblikket, vil du føle trang til at lære mere og mere. Det er en god periode at vende tilbage til skolebænken i, men du vil også føle kundskabstørst på et mindre formelt plan. Du kan endda finde på at rejse langt væk med dette formål i tankerne. Og al omgang med retsmaskineriet vil medføre gunstige resultater i øjeblikket. Du vil forberede dig på en konfrontation af denne art ganske klogt og ikke efterlade nogen løse ender, som senere vil kunne spænde ben for dig.

Kommunikationen med andre vil være særdeles positiv i denne periode. Din optimisme og positive indstilling vil bringe dig gode nyheder fra andre på områder, der betyder noget for dig. Samtidig vil alt, hvad du siger til andre, være positivt og livsbekræftende, og du vil efterlade en god stemning bag dig overalt, hvor du færdes.

 

til top

Saturn kvadrat Jupiter: En aktuel udfordring

Begyndelsen af januar 2018 indtil begyndelsen af oktober 2018: Under denne påvirkning kan dine muligheder blive beskåret og din handlefrihed stærkt begrænset. Begrænsningerne synes at opstå ud af det blå, og du kan være nødt til at arbejde temmelig hårdt for blot at opretholde din vante livsform, for slet ikke at tale om at forbedre den. Denne periode kan økonomisk set være ret ugunstig, især hvis du ikke har udvist forsigtighed i de senere år. Den afprøver, hvor godt du har kittet dit liv sammen på snart sagt alle områder, men især med hensyn til forhold, der har at gøre med økonomi, forretninger og erhverv. Du vil muligvis opdage, at mange sider af din tilværelse ikke kan klare egentlig modgang.

For godt syv år siden påbegyndte du mange nye aktiviteter i dit liv. De bliver nu testet for at se, om de har nogen egentlig værdi for din tilværelse. Alt det, der ikke klarer denne test, bør fjernes eller grundlæggende ændres. Det er selvfølgelig muligt at holde fast i noget, der ikke fungerer, trods andres modstand og omgivelsernes restriktioner. Og hvis du gør det, kan alt synes at fungere helt fint, når perioden er overstået. Men det skyldes kun, at de akutte vanskeligheder er overståede. Men om godt og vel syv år vil alt, hvad du har klynget dig til, blive testet igen, og så vil det skabe langt større vanskeligheder, end det gør nu. Med andre ord, er der noget, der ikke fungerer nu, så slip det!

Typisk fremkalder denne energi en enorm rastløshed. Jupiters trang til frihed bliver ubønhørligt tøjlet af Saturns restriktioner, og du vil have en stærk følelse af, at du bør gøre dig fri af disse restriktioner. Du vil kunne opleve ændringer i job eller bopæl og opbrud i de af dine personlige relationer, som synes at gribe urimeligt ind over for din frihedstrang. Men sådanne forandringer er som regel blot overilede reaktioner på energien. Du vil stå dig langt bedre ved roligt at overveje, hvad der fungerer, og hvad der ikke fungerer i din tilværelse, og bevidst fjerne de elementer, som ikke fungerer. Lad være med at reagere i blinde, blot fordi du er frustreret.

 

til top

Jupiter konjunktion Mars: En livsglad periode

Midten af januar 2018 indtil slutningen af september 2018: Her er tale om en sprudlende periode med et højt energiniveau. Du føler dig fysisk stærk og veltrænet, og du vil være mere indstillet på at være aktiv og tage en chance, end du plejer. Energisk fysisk udfoldelse er en af de bedste måder at bruge denne energi på, for det styrker din krop og lader dig udrette mere end normalt.

Næsten alt, hvad du retter energien imod, især aktiviteter som er meget energikrævende, vil synes at flyde og fungere, som om du overhovedet ikke behøver at anstrenge dig. Det er dog vigtigt, at du indser, at du i virkeligheden arbejder temmelig hårdt; og når perioden er ovre, og måske også til en vis grad undervejs, vil du have brug for at stoppe op og hvile dig. Et af problemerne i øjeblikket er, at da du ikke gør dig klart, hvor hårdt din krop og hjerne arbejder, så er der stor fare for, at du kommer til at overanstrenge dig. Er din fysiske kondition ikke virkelig god, så bør du afgjort ikke påtage dig tungere fysisk arbejde uden at forberede dig på det, for det er netop, hvad du vil kunne finde på under denne påvirkning.

Det er et godt tidspunkt at påbegynde et nyt projekt, blot du ikke overanstrenger dig. Du besidder langt større initiativ end ellers, og du vil kunne udrette en hel del ved egen hjælp. Derimod kan det være frustrerende for dig at arbejde sammen med andre, for du kan have svært ved at finde dig i deres noget langsommere arbejdstempo.

Ofte kommer denne energi til udtryk ved, at man foretager sig noget, der kræver en udpræget sans for timing eller planlægning. Eller du vil måske indlede noget, som vil fungere fint for dig på længere sigt. Selvom det ikke kræver den store energiudfoldelse, så vil det kaste meget af sig i tiden, der kommer.

 

til top

Pluto sekstil Mars: I stor målestok

Slutningen af januar 2018 indtil begyndelsen af december 2019: Denne påvirkning giver dig mulighed for at arbejde og udrette noget stort. Du vil også være i stand til at påvirke andre og ændre situationen til fordel for dine egne synspunkter. Dit energiniveau er meget højt, og du kan opretholde og udfolde dette energileje i lang tid. Følgelig vil du også kunne gøre store fremskridt i forsøget på at nå de mål, du har sat dig.

Din evne til at udrette noget personligt er udpræget i øjeblikket, men du kan gøre endnu bedre brug af energien ved at arbejde sammen med andre for at nå et fælles mål. Du behøver ikke frygte, at din egen personlighed skal blive undertrykt, for du vil selv fremstå som den mest bemærkelsesværdige og vigtigste person i gruppen. Din egen identitet vil faktisk blive styrket gennem et gruppearbejde.

Denne påvirkning begunstiger alt arbejde, som indbefatter store forandringer og reformer i dine omgivelser. Du vil f.eks. kunne reorganisere strukturen på et kontor, genopføre eller reparere en bygning, eller på et andet niveau genopbygge og styrke din egen krop. Alt med vægt på genopbygning bliver begunstiget i øjeblikket.

De aktiviteter, du engagerer dig i lige nu, vil kræve, at du bruger masser af energi, og de bør ikke begrænses rent omfangsmæssigt. Du vil føle, at du kan blive ved, indtil du har opbrugt al din energi, og der ikke er mere, der skal gøres. Undgå alle situationer med tendens til at frustrere eller begrænse dig. Ikke så meget fordi du kan blive skadet af sådan en situation, men fordi du kan spilde en energi, som kunne være uhyre nyttig. Denne påvirkning betyder, at du får mulighed for at handle, ikke at du bliver tvunget til det. Hvis du ikke griber denne mulighed, sker der formodentlig ingenting.

 

til top

Neptun trigon Sol: En idealistisk periode

Begyndelsen af maj 2018 indtil slutningen af februar 2020: Denne påvirkning vil forandre din holdning til tilværelsen betydeligt. Hvis du altid har været materialistisk indstillet, vil du erfare, at nogle åndelige interesser, måske i en eller anden forklædning, vil blive vigtige for dig for første gang i dit liv. Det betyder ikke nødvendigvis, at du vil blive tiltrukket af en organiseret religion, for dit åndelige udtryk vil formentlig være mere uortodokst. Du vil være interesseret i den direkte oplevelse af det guddommelige eller immaterielle aspekt af tilværelsen. Og du vil indse, at rent materielle interesser ikke bibringer livet nogen dybere mening.

Denne energi stimulerer også din medfølelse med andre. Du kan udtrykke det ved at arbejde for en hjælpeorganisation eller en institution for mennesker, som er fysisk, mentalt eller økonomisk dårligt stillet; eller du kan blive mere optaget af at hjælpe mennesker i dine umiddelbare omgivelser. Et særkende ved denne påvirkning er, at du ikke vil være særlig interesseret i at tilfredsstille dit eget ego i dette arbejde; du ønsker blot at hjælpe.

Generelt vil der være tale om en ret idealistisk periode i dit liv, og du vil nære et stærkt ønske om at realisere dine idealer. Men intet kommer til dig af sig selv i øjeblikket. Du må arbejde for at opnå det, du ønsker.

Din kreative fantasi bliver også stimuleret af denne påvirkning. Tidspunktet er godt for allehånde kreative tiltag, især hvis de omfatter temmelig abstrakte emner. Energien opererer på en ret immateriel måde og fungerer bedst, når den har at gøre med abstrakte ting. Al kunstnerisk kreativitet bliver begunstiget af denne påvirkning, især inden for musik og poesi.

Den mest negative effekt af energien vil være den, at du kan føle dig fristet til bare at sidde og dagdrømme. Virkeligheden forekommer ikke nær så interessant som drømmene, men tiden er inde til, at du med held kan arbejde på at realisere dine drømme, så det ville betyde et umådeligt spild af kreativ energi blot at sidde passivt hen! Enhver form for målrettet handling, som beskrevet ovenfor, vil hjælpe dig med at blive et mere kreativt og lykkeligere menneske. Der ligger derfor store potentialer gemt i denne påvirkning.


Kort Horoskop - Prognose Januar 2018 til Juni 2018
for Dorothy Day [Adb] (kvinde)
født den 8. november 1897 lokaltid: 18:50
i Brooklyn (Kings County), NY (US) U.T.: 23:50
73w56, 40n38 sid. tid: 22:07:56

Planetpositioner
planet tegn grad bevægelse
Sol Skorpion 16°52'30 i hus 6 direkte
Måne Tyr 12°18'12 i hus 11 direkte
Merkur Skorpion 17°20'45 i hus 6 direkte
Venus Vægt 23°10'53 i hus 5 direkte
Mars Skorpion 20°36'54 i hus 6 direkte
Jupiter Vægt 2°20'10 i hus 4 direkte
Saturn Skytte 1°23'29 i hus 6 direkte
Uranus Skorpion 28°33'25 i hus 6 direkte
Neptun Tvilling 22°01'40 i hus 12 retrograd
Pluto Tvilling 14°12'48 i hus 12 retrograd
Sand Måneknude Stenbuk 29°46'47 i hus 8 retrograd

Huspositioner (Placidus)
Ascendant Tvilling 24°13'13
2.Hus Krebs 14°42'28
3.Hus Løve 5°20'02
Imum Coeli Løve 29°53'17
5.Hus Vægt 2°28'13
6.Hus Skorpion 13°58'11
Descendant Skytte 24°13'13
8.Hus Stenbuk 14°42'28
9.Hus Vandbærer 5°20'02
Medium Coeli Vandbærer 29°53'17
11.Hus Vædder 2°28'13
12.Hus Tyr 13°58'11

Transitter
Jupiter konjunktion Sol Slutningen af december 2017 indtil begyndelsen af september 2018
Jupiter konjunktion Merkur Slutningen af december 2017 indtil begyndelsen af september 2018
Saturn kvadrat Jupiter Begyndelsen af januar 2018 indtil begyndelsen af oktober 2018
Jupiter konjunktion Mars Midten af januar 2018 indtil slutningen af september 2018
Pluto sekstil Mars Slutningen af januar 2018 indtil begyndelsen af december 2019
Neptun trigon Sol Begyndelsen af maj 2018 indtil slutningen af februar 2020

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

Annoncering
Som en af de største astrologiportaler giver WWW.ASTRO.COM adgang til en lang række gratisprodukter om emnet. Med sine horoskoptydninger i høj kvalitet fra verdens førende astrologer Liz Greene, Robert Hand og andre skribenter, sine mange gratis horoskoper og sin omfattende information om astrologi for både begyndere og professionelle er www.astro.com den førende astrologiindgang på nettet.
Homepage - Gratis Horoskoper - Astro Shop - Alt om astrologi - Efemeride - Medarbejdere af Astrodienst - Min Astro - Direkte atlassøgning - Sitemap - FAQ - Forum - Kontakt