•    
  Planetpositioner
  22-Maj-2018, 07:19 UT/GMT
  Sol19'55"20n23
  Måne32'41"12n22
  Merkur1449'57"14n36
  Venus317'39"25n03
  Mars216'29"21s54
  Jupiter1641'43"r15s38
  Saturn814'22"r22s18
  Uranus020'54"11n06
  Neptun1617' 4"6s17
  Pluto214'47"r21s32
  Sand Månek.824'15"r18n10
  Chiron136'31"3n48
  Forklaring af symbolerne
  Øjeblikshoroskop
| Min Astro | Forum | FAQ
Annoncering

Kort Horoskop - Prognose

fra Maj 2018
for Leslie Creed [Adb], født 27 April 1928
Tekst af Robert Hand, Copyright © Astrodienst AG 2018
Præsentation

Halvhjertede bestræbelser * Neptun konjunktion Mars: * Slutningen af maj 2017 indtil slutningen af december 2019:

Storsind * Jupiter kvadrat Måne: * Begyndelsen af december 2017 indtil begyndelsen af august 2018:

Reform og gendannelse * Jupiter trigon Pluto: * Midten af december 2017 indtil slutningen af august 2018:

Etiske normer * Jupiter trigon Mars: * Midten af december 2017 indtil slutningen af august 2018:

Yderligere oplæring * Saturn trigon Sol: * Midten af februar 2018 indtil begyndelsen af december 2018:

Tænk tingene igennem * Uranus konjunktion Merkur: * Slutningen af april 2018 indtil slutningen af marts 2019:

Side med dine data

Datasiden

til top

Præsentation

Denne rapport er en forkortet udgave af Prognosehoroskop. Den er ment som en smagsprøve og en anbefaling af den fulde udgave af Prognosehoroskop, som kan bestilles fra Astrodienst som en indbundet rapport på omkring 15-20 sider.

Rapporten blev udfærdiget for 6 måneder, begyndende med Maj 2018 med følgende fødselsdata: mand, født 27 April 1928 kl. 5:30 i Powhatan VA, Alaska.

Dit soltegn er Tyr. Det er tegnet, hvor Solen står placeret i dit fødselshoroskop. Din Ascendant er også i Tyr, og din Måne er i Løve.

Mere Information

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

 

til top

Neptun konjunktion Mars: Halvhjertede bestræbelser

Slutningen af maj 2017 indtil slutningen af december 2019: Dette er ikke noget gunstigt tidspunkt at satse på at fremme sine egne interesser i tilværelsen. Dit energiniveau er lavt, og du lider under anfald af modløshed og utilfredshed. Uanset hvad du måtte finde på i så henseende - om du arbejder for at gøre fremgang på jobbet, starter et nyt foretagende eller kaster dig ud i et nyt program præget af livlig, mental eller fysisk aktivitet - så vil denne energi vanskeliggøre din succes. Det betyder ikke, at du direkte er uheldig, men at du ikke har tilstrækkelig energi til at gennemføre sagerne. Under denne påvirkning vil dine bestræbelser formentlig være halvhjertede. Og selv hvis du virkelig ønsker at foretage dig noget bestemt, kan du alligevel føle dig for træt til det.

Et andet aspekt af denne påvirkning kan være, at du involverer dig i aktiviteter eller projekter, som er uhæderlige, misfremstillede eller simpelthen undergravende, omend ikke nødvendigvis i politisk forstand. Måske er du ikke klar over det uhæderlige i foretagendet, men hvis du er og alligevel vælger at deltage, så løber du en enorm risiko. Undgå alle aktiviteter, som du med sikkerhed ved er uhæderlige, for i denne tid kan du ikke uden videre regne med at udfaldet bliver til din fordel.

Det er ikke et godt tidspunkt at fremme personlige interesser på, men lad nu være med at miste modet, for det hjælper dig ikke. Sørg i stedet for at begrænse dine tab ved om muligt at springe fra i tide over for alle aktiviteter, der kan skabe vanskeligheder. Anbring dig i en position, hvor du kan tillade dig at være ubekymret med hensyn til resultatet. At distancere sig fra sin egen energi er den bedste måde at håndtere denne påvirkning på. Udfold dig, fordi du nyder at være i aktivitet, ikke fordi du forsøger at vinde. Hvis du er rede til at forholde dig med denne distancerede bevidsthed til tingene, så vil du lære noget om, hvordan livet fungerer; ja, faktisk kan du opdage, at dine egne bestræbelser har forplumret tingene for dig. I din iver efter at lykkes har du måske fremkaldt en modstand, som ikke blev udtrykt åbent, men fungerede undergravende og bag kulisserne ventede på at komme til at spænde ben for dig.

 

til top

Jupiter kvadrat Måne: Storsind

Begyndelsen af december 2017 indtil begyndelsen af august 2018: Dette er sædvanligvis en meget gunstig påvirkning. Den giver dig stor emotionel styrke, og du vil i langt højere grad end ellers have part i dine følelser og større kontakt med dem. Samtidig vil du have lyst til at etablere et indfølende forhold til andre, at høre om deres problemer, hjælpe dem og om muligt påtage dig rollen som deres beskytter. Denne energi kan få dig til at blive meget sentimental og tæt knyttet til dine omgivelser og din familie. Din fortid er meget vigtig for dig i øjeblikket, og hvis der er begivenheder fra fortiden, som du føler ubehag ved, så vil de sandsynligvis dukke op nu. Du vil få behov for at konfrontere de ubevidste sider i din psyke under denne påvirkning, og du bør betragte dette som en mulighed for at blive helbredt for de sår, fortiden har forvoldt.

I emotionelle kontakter kan påvirkningen afstedkomme en spændingstilstand imellem dit ønske om at være tæt på et andet menneske og dit ønske om at være fri. Vær påpasselig med at give dine kære den samme frihed, som du selv ønsker, og forsøg ikke at være urimeligt besiddende over for dem. Konfrontationen med de ubevidste sider af dig selv kan ligeledes have en negativ indvirkning på dine relationer til andre i øjeblikket. I så fald er det nødvendigt, at du udviser en vis distance og ikke bliver så begravet i dine egne følelser, at du ikke kan se ud over din egen næse.

Denne påvirkning afstedkommer en enorm interesse for social og individuel retfærdighed. Du bliver nemt ophidset, når du ser nogen trække det korteste strå, men dit følelsesmæssige engagement kan gøre det svært for dig at finde en god løsning på problemerne. Prøv at undgå at komme til at virke selvretfærdig og intolerant. Du har brug for at indtage en meget åben og generøs holdning for at kunne løse de konflikter, der måtte opstå i øjeblikket, og et emotionelt engagement forklædt som selvretfærdighed vil ikke være til nogen som helst nytte. Forsøg i stedet at udnytte den uhyre positive side af denne energi ved at hjælpe dem, der virkelig har behov for det. Beskyt de mennesker, du kan beskytte, og bistå dem, der er blevet skadet. Storsind er lige så tæt knyttet til denne energi som overdreven emotionalitet og selvretfærdighed.

 

Annoncering
til top

Jupiter trigon Pluto: Reform og gendannelse

Midten af december 2017 indtil slutningen af august 2018: Under indflydelse af denne energi vil du tage initiativ til nogle positive forandringer i din personlige og sociale omverden. Men det vigtigste spørgsmål, du bør stille, er dette: "I hvis navn ønsker jeg at forandre disse ting?" Du må indse, at under denne påvirkning er det ret nemt at komme til at udøve magt og indføre forandringer. Energien synes at strømme i den retning, du ønsker, og præsentere dig for nogle muligheder for at udøve kontrol over tingene på en eller anden måde. Du bør imidlertid være motiveret af andet og mere end personlige ambitioner, også selvom disse vil blive fremmet i takt med alle de andre ambitioner, du måtte have i øjeblikket. Hvis din magtudøvelse er selvisk og personligt orienteret, så vil du få store problemer sidenhen, og dine resultater vil ikke være varige. Du er nødt til at finde en balance og anlægge en holdning baseret på "oplyst egeninteresse". Du må indse, at du får størst udbytte af tingene, når du kan sammenholde dine egne interesser med interesserne hos de mennesker, du lever og arbejder sammen med. På en måde er det nødvendigt, at du kommer til at fungere som selve legemliggørelsen af sådanne kollektive interesser og ikke blot rationelt indtager disse standpunkter.

Du er præget af en stærk trang til at omforme og omdanne tingene i øjeblikket, og du bør tilstræbe at forbedre forholdene overalt omkring dig, at indføre fornyelser og tjene som redskab for forandringer i din omverden. Opnår du nogen form for personlig magt, så brug den til at afklare og rense ud i tingene. Får du mulighed for at lede eller påvirke andre, så brug din indflydelse til at få de pågældende til at gro sammen med dig.

Verdsligt set kan denne energi falde sammen med en erhvervsmæssig succes, politisk magt eller en betydelig økonomisk eller anden resursemæssig, personlig vinding. På et mere beskedent niveau kan den give dig mulighed for at bringe orden i nogle forhold i dit liv, som hidtil har udgjort en kilde til problemer for dig.

 

til top

Jupiter trigon Mars: Etiske normer

Midten af december 2017 indtil slutningen af august 2018: Denne påvirkning skaber en letflydende energistrøm, som gør det muligt for dig at handle langt mere effektivt end normalt og tage initiativer, som kræver forudseenhed, omhyggelig planlægning og en betydelig portion selvtillid. Så godt som alle initiativer, du måtte tage i øjeblikket, vil komme til at fungere sådan, som du ønsker det. Det er derfor et godt tidspunkt at starte nye foretagender på.

Dine handlinger er styret af en udpræget retskaffenhed. Du kan være ambitiøs i denne periode, men du føler også, at det er meget vigtigt, at du når dine mål på den rette måde og i overensstemmelse med dine etiske normer. Andre mennesker vil fornemme din hæderlighed, og det vil øge deres tillid til dig.

Under denne påvirkning kan du nære et stærkt ønske om at blive til noget i den bredere betydning af udtrykket. For eksempel kan du ønske at få succes, især i forbindelse med et projekt, som du har startet op på egen hånd.

Denne påvirkning antyder en stærk foretagsomhed, som har til formål at udvide dit handlingsfelt, give dig større bevægelsesfrihed og skabe mulighed for nye oplevelser.

Tidspunktet er velegnet til, at du forsøger at nærme dig et menneske, som du normalt ikke kommer særlig godt ud af det med, eller én, som du har haft en midlertidig kontrovers med, og nu prøver at bilægge stridighederne. Du vil opleve, at du har nemt ved at overbevise den anden om det hæderlige i dine motiver, for sådan er det, og den pågældende vil respektere dig for det. Er du indblandet i juridiske uoverensstemmelser, er påvirkningen velegnet til at bilægge stridighederne på nogle betingelser, som gavner dig.

 

til top

Saturn trigon Sol: Yderligere oplæring

Midten af februar 2018 indtil begyndelsen af december 2018: I denne tid vil omstændighederne i dit liv og dine egne indre energier arbejde helt godt sammen. Denne påvirkning vil dog ikke forekomme specielt heldig; det vil snarere være sådan, at din tilværelse forløber glat, og alt, hvad du kaster dig ud i, vil gå godt. Du vil faktisk være i stand til at gøre betydelige fremskridt og få en hel del fra hånden uden at føle, at du yder nogen større indsats. Udnyt denne situation og udret så meget som muligt. Hvis der viser sig en mulighed for yderligere uddannelse, som kan udvide dit erfaringsområde, så grib den, for derved kan du opføre et bolværk imod mulig modgang senere. Jo mere du udretter i øjeblikket, desto nemmere vil du få ved at leve op til de krav, du bliver pålagt om få år.

Tiden er inde til at forberede sig på de højdepunkter, som vil opstå om ca. 4 år. Derfor bør du bruge denne periode til at styrke din tilværelse og sikre den imod fremtidige vanskeligheder.

Det er også et godt tidspunkt til at opbygge fysisk styrke frem for at øde kræfterne bort. Spilder du energien i øjeblikket, vil det ikke umiddelbart medføre problemer, men om få år, når du virkelig har brug for styrke og energi, så ejer du det måske ikke.

Det er et godt tidspunkt at forsøge at opnå anerkendelse fra andre for de ting, du har udrettet. Din arbejdsgiver eller andre, som du arbejder sammen med, kan blive imponerede over din flid. Du bør bestræbe dig på at gøre et godt indtryk på dem, for om ganske få år vil dine mål blive testet, og har du været i stand til at overbevise andre om, at du er værd at samle på, så vil du få meget nemmere ved at overvinde disse forhindringer.

 

til top

Uranus konjunktion Merkur: Tænk tingene igennem

Slutningen af april 2018 indtil slutningen af marts 2019: Her er tale om en meget positiv indflydelse, en periode hvor din tænkning vil blive stimuleret som aldrig før. Nye ideer, nye teknikker og nye holdninger til tilværelsen vil bestandig dukke op. Radikale ideer, som du ikke tidligere ville have taget under overvejelse, virker fuldkommen troværdige i øjeblikket, og du er i stand til at anvende dem på en positiv måde.

Kommunikationen med andre vil komme til at spille en vigtigere rolle i dit liv i denne tid. Du har brug for at dele de nye indsigter, der melder sig i dit liv, med alle andre. Følgelig vil du være tilbøjelig til at fungere som fortaler for nye tanker og prøve at frigøre andre fra deres stive tankebaner. Astrologi og okkultisme i al almindelighed vil virke tiltrækkende på dig nu, selvom de ikke har gjort det før. Du vil også være interesseret i videnskabelige og teknologiske emner.

Hvis du ønsker at drage fordel af denne mulighed, må du imidlertid udvise temmelig stor fleksibilitet i din egen tænkning. Hvis din tankegang er stivnet, vil her blive tale om en uhyre foruroligende tid, hvor dine ideer bliver afprøvet og viser sig utilstrækkelige. I den situation vil du blive mere anspændt og nervøs og føle dig mere udsat. Men selvom du indoptager de indsigter, som energien bringer, kan energien virke meget forstyrrende, fordi tempoet er for højt til, at du kan følge med.

Et problem, der hænger sammen med ovenstående, er denne energis tendens til at sprede dine tanker, så du ikke kan tænke tingene ordentligt igennem. Der kan være fare for, at du træffer nogle impulsive beslutninger uden behørig omtanke. Generelt set er det slet ikke noget gunstigt tidspunkt at træffe beslutninger på, men tiden er snarere egnet til at lære noget nyt. Du bør sikre dig, at du befinder dig i en situation, hvor du frit kan ændre indstilling, for det vil du kunne gøre, endda temmelig hyppigt. Hvis du forsøger at binde dig mere permanent til en ny kurs, vil du sandsynligvis blive skuffet over din egen tilsyneladende inkonsekvens. Men problemet ligger i virkeligheden i, at du i den grad hele tiden konfronteres med nye faktorer, så dine konklusioner må laves om, efterhånden som du forstår de tilkommende ændringer.


Kort Horoskop - Prognose Maj 2018 til Oktober 2018
for Leslie Creed [Adb] (mand)
født den 27. april 1928 lokaltid: 5:30
i Powhatan VA, USA U.T.: 10:30
77w55, 37n32 sid. tid: 19:38:59

Planetpositioner
planet tegn grad bevægelse
Sol Tyr 6°54'34 i hus 12 direkte
Måne Løve 13°24'33 i hus 4 direkte
Merkur Vædder 29°59'34 i hus 12 direkte
Venus Vædder 19°29'26 i hus 12 direkte
Mars Fisk 15°11'24 i hus 11 direkte
Jupiter Vædder 21°32'47 i hus 12 direkte
Saturn Skytte 18°25'59 i hus 8 retrograd
Uranus Vædder 5°14'33 i hus 12 direkte
Neptun Løve 26°25'04 i hus 5 retrograd
Pluto Krebs 15°09'11 i hus 3 direkte
Sand Måneknude Tvilling 10°02'06 i hus 2 retrograd

Huspositioner (Placidus)
Ascendant Tyr 8°26'04
2.Hus Tvilling 8°21'52
3.Hus Krebs 1°07'48
Imum Coeli Krebs 22°55'12
5.Hus Løve 18°14'33
6.Hus Jomfru 22°38'46
Descendant Skorpion 8°26'04
8.Hus Skytte 8°21'52
9.Hus Stenbuk 1°07'48
Medium Coeli Stenbuk 22°55'12
11.Hus Vandbærer 18°14'33
12.Hus Fisk 22°38'46

Transitter
Neptun konjunktion Mars Slutningen af maj 2017 indtil slutningen af december 2019
Jupiter kvadrat Måne Begyndelsen af december 2017 indtil begyndelsen af august 2018
Jupiter trigon Pluto Midten af december 2017 indtil slutningen af august 2018
Jupiter trigon Mars Midten af december 2017 indtil slutningen af august 2018
Saturn trigon Sol Midten af februar 2018 indtil begyndelsen af december 2018
Uranus konjunktion Merkur Slutningen af april 2018 indtil slutningen af marts 2019

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

Annoncering
Som en af de største astrologiportaler giver WWW.ASTRO.COM adgang til en lang række gratisprodukter om emnet. Med sine horoskoptydninger i høj kvalitet fra verdens førende astrologer Liz Greene, Robert Hand og andre skribenter, sine mange gratis horoskoper og sin omfattende information om astrologi for både begyndere og professionelle er www.astro.com den førende astrologiindgang på nettet.
Homepage - Gratis Horoskoper - Astro Shop - Alt om astrologi - Efemeride - Medarbejdere af Astrodienst - Min Astro - Direkte atlassøgning - Sitemap - FAQ - Forum - Kontakt