•    
  Planetpositioner
  17-Mar-2018, 21:19 UT/GMT
  Sol2713'32"1s06
  Måne117' 8"2s57
  Merkur158'19"8n20
  Venus1332'19"4n26
  Mars06'40"23s27
  Jupiter236'13"r17s22
  Saturn821'30"22s18
  Uranus2643'42"9n49
  Neptun1426' 6"6s58
  Pluto2058'22"21s28
  Sand Månek.1417'37"r16n32
  Chiron2814'11"2n27
  Forklaring af symbolerne
  Øjeblikshoroskop
| Min Astro | Forum | FAQ
Annoncering

Kort Horoskop - Personligt Portræt

for Drug Abuse 10308 [Adb], født 6 September 1946
Tekst af Robert Pelletier, Copyright © Astrodienst AG 2018
Introduktion

Solen i Jomfruen, Månen i Stenbukken *Ascendanten i Skytten, Jupiter i 10. hus *Månen i 1. hus *Saturn i 8. hus *Solen i 9. hus *Venus i 10. hus

Datasiden

til top

Introduktion

Denne rapport er en kort udgave af Personal Portrait (kun på engelsk). I den korte udgave bliver der kun berørt nogle få, men ikke desto mindre vigtige sider af dit fødselshoroskop.

Rapporten er udarbejdet for følgende fødselsdata: mand, født 6 September 1946 kl. 13:55 i Los Angeles CA, Alaska.

Dit soltegn er Jomfru. Det er det tegn, hvor Solen står placeret i dit fødselshoroskop. Din Ascendant står i Skytte, og din Måne står i Stenbuk.

Mere Information

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

De partnerhenvisninger, som måtte forekomme i teksten, gælder for et forhold til en kvinde.

Henvisninger til partnere
De partnerhenvisninger, som måtte forekomme i teksten, gælder for et forhold til en kvinde.

til top

Solen i Jomfruen, Månen i Stenbukken

Din indstilling til tilværelsen er realitetsbetonet. Du forfølger ambitiøst dine mål og høje idealer. Et menneske med dine Sol- og Måne-placeringer forholder sig analytisk til livet, og du giver ikke dine ideer fast form, før du har fundet en fællesnævner, en sammenhæng i tingene. Du besidder evnen til at organisere og arrangere og bygger tingene op på basis af kendsgerninger. Du har tendens til at gå yderst forsigtigt frem og overlader sjældent noget til tilfældet.

Der er harmoni mellem dit indre væsen og din ydre personlighed. Du har det bedst, når du får lov til at være alene og udføre dit rutinearbejde. Du bør forkæle dig selv engang imellem og lade en større løssluppenhed give din personlighed mere liv og entusiasme.

I kærlighed er du beskeden og diskret og søger et hjemmeliv, som vil imødekomme dit behov for sikkerhed og holdbarhed.

Du er opmærksom på universets naturlige orden, og din ro bliver forstyrret, når der opstår brud i systemet eller sammenhængen i den verden, der omgiver dig. Din medfødte nysgerrighed får dig til at opsøge og undersøge viden, men din forsigtighed begrænser din evne til at tage fuldstændig del i livet. Måske burde du forsøge at give efter for dine lyster og nu og da forfølge en tilfældig indskydelse.

til top

Ascendanten i Skytten, Jupiter i 10. hus

På det tidspunkt hvor du blev født, steg stjernetegnet Skytten op i horisonten. Dets hersker, Jupiter, er placeret i 10. hus.

Den opstigende Skytte kendetegner et liv, som er meget dualistisk; situationerne kommer og går, som om de er tvedelte - succes eller nederlag.

Hvis du kan hæve dine intellektuelle interesser op over almindelige og banale ting til mere dybsindige emner, vil dit intellekt blive meget filosofisk og tiltrukket af lov og fred, og det vil i højere grad fungere intuitivt end rationelt. Under alle omstændigheder vil dit liv være farvet af nogle impulsive og ret stædige tilbøjeligheder hos dig, hvorved der skabes en tendens til at gå til yderligheder.

I løbet af dit liv må du forsøge at udvikle intuition og menneskelig forståelse, så du bliver i stand til at hjælpe andre mennesker med dine råd.

Skytten giver dig stor kærlighed til naturen og gør dig ret udadvendt, demonstrativ og lidenskabelig, idet du vil forelske dig hyppigt og uforbeholdent. Du er et intellektuelt og intelligent menneske, som har været så heldig tillige at blive beriget med en god udvikling af dine følelsesmæssige funktioner.

Dit kærlighedsliv vil være intenst og varieret. Genstanden for din kærlighed kan have svært ved at forstå dig. På den ene side kan du virke lidenskabelig og energisk, men på grund af tegnets bevægelighed vil du også have den modsatte tilbøjelighed, som vil føre dig væk fra et engagement i kærlighedsforhold, og sidstnævnte impuls vil være fremkaldt af et dybere personligt karaktertræk, som handler om personlig frihed.

Generelt vil tegnet Skytten gøre dig egnet til at leve i et miljø, hvor dit fysiske legeme og dine følelser og tanker får total frihed til at udvikle sig. På et højere intellektuelt niveau vil du måske have tendens til at dvæle ved de dybe, komplekse sammenhænge inden for filosofi, metafysik, religion og lovgivning. Du er alsidig nok til at studere mere end ét fag på samme tid og ikke glemme at holde din krop i fysisk bevægelse, eftersom du kræver både intellektuel og fysisk motion.

Annoncering
Placeringen af herskeren over dit liv her giver dig en tendens til at blive en betydningsfuld person i din omgangskreds og måske indtagelse af en høj stilling i regeringsmæssig eller kommunal sammenhæng. Der er glimrende udsigt til succes og fremgang. Dine moralnormer er ganske veludviklede, og din erhvervsposition er relativt stabil og sikker.

Jupiter på dette sted giver dig en kolossal selvtillid, som vil vare ved selv under vanskelige betingelser.

til top

Månen i 1. hus

Månen stod i dit 1. hus ved fødslen. Denne placering tyder på, at du er stærkt påvirket af dine følelser og humørsvingninger.

Din selvbevidsthed bliver påvirket af dine øjebliksfølelser, og dette billede vil være udsat for hurtige ændringer i humør og følelser. Med tiden vil du lære at forstå, hvorfor du reagerer, som du gør i forskellige situationer, og så kan du begynde at ændre dine reaktionsmønstre og få mere styr på dit liv.

Andre fornemmer din mangel på følelsesmæssig uafhængighed og er tilbøjelige til at blande sig i dine personlige sager, selv når du forsøger at forhindre dette. Du udtrykker din sensitivitet gennem et emotionelt behov for at give næring til andre og selv at få næring fra dem. Selvom du gerne vil have vejledning og supervision med hensyn til dine mål og formål, vil du have bedre af at nå dine mål på en uafhængig måde, så du ikke føler nogen forpligtelse over for andre.

Fordelen ved denne placering ligger i din evne til at fornemme andre menneskers behov og ønsker.

I virkeligheden har du en beroligende indflydelse på mennesker, som er under pres, og dette gør dig ideelt egnet til at arbejde med offentligheden.

til top

Saturn i 8. hus

Saturn stod i dit 8. hus ved fødslen. På grund af den begrænsende indflydelse fra denne planet vil ting i forbindelse med legater, arv og din ægtefælles eller dine samarbejdspartneres økonomiske handlinger blive stærkt hæmmede og kan endda blive modarbejdet af noget, der ligner en barsk skæbne.

Psykologisk set er du ret seriøs, når det gælder seksuelle forhold. Du nærmer dig seksualiteten med forsigtighed, rationalitet og planlægning. Overdreven fornuft og tankeaktivitet i denne forbindelse kan skabe visse frustrationer i seksuelle forhold.

Note: Saturn står teknisk set i slutningen af hus 7 og tolkes derfor i hus 8.

til top

Solen i 9. hus

Solen stod i dit 9. hus ved fødslen. Dette er et tegn på, at dit egentlige selv er tiltrukket af højere tankeplaner. Desuden antyder det, at dine vigtigste erkendelser vil opstå gennem ren tænkning.

Du vil have tendens til at gro ved hjælp af dit højere sinds funktioner, hvor du efter megen stræben vil kunne opdage selvudtrykkets magt og kreative princip.

Du er i besiddelse af et ret asketisk sindelag, er frygtløs, fuld af selvtillid og stærkt analytisk anlagt.

I forbindelse med livets hændelser vil du have tendens til at få succes i forhold, som har at gøre med lovgivning, religion og muligvis fremmede lande.

Annoncering
til top

Venus i 10. hus

Venus stod i dit 10. hus ved fødslen.

Du vil virke som et menneske, der søger harmoni, idet du har tendens til at værdsætte livets æstetiske kvaliteter, at engagerer dig i kunstneriske aktiviteter og til at ville eje alt, som er vidunderligt og smukt. Du besidder de nødvendige evner til at få succes i livet, især hvis dit erhverv er kunstnerisk eller musisk.

Meget af din succes er en følge af en personlig interesse og hårdt arbejde; du besidder personlige fordele og evner, og din sympatiske og intelligente opførsel fremkalder et stærkt forfinet billede.

Under alle omstændigheder er der meget gode muligheder for, at du opnår en vis social udmærkelse, et godt omdømme og økonomisk succes i en periode af dit liv.


Astrologiske data brugt ved Kort Horoskop - Personligt Portræt
for Drug Abuse 10308 [Adb] (mand)
født den 6. september 1946 lokaltid: 13:55
i Los Angeles CA, USA U.T.: 21:55
118w15, 34n03 sid. tid: 13:03:32

Planetpositioner
planet tegn grad bevægelse
Sol Jomfru 13°41'03 i hus 9 direkte
Måne Stenbuk 19°50'09 i hus 1 direkte
Merkur Jomfru 6°11'35 i hus 8 direkte
Venus Vægt 29°54'16 i hus 10 direkte
Mars Vægt 18°10'42 i hus 10 direkte
Jupiter Vægt 26°23'09 i hus 10 direkte
Saturn Løve 4°16'02 slutningen af hus 7 direkte
Uranus Tvilling 21°36'28 i hus 6 direkte
Neptun Vægt 7°26'36 i hus 9 direkte
Pluto Løve 12°21'49 i hus 8 direkte
Sand Måneknude Tvilling 16°48'56 i hus 6 retrograd
Planeter i slutningen af et hus tolkes i forbindelse med det efterfølgende hus.

Huspositioner (Placidus)
Ascendant Skytte 28°56'15
2.Hus Vandbærer 4°29'56
3.Hus Fisk 13°02'35
Imum Coeli Vædder 17°13'46
5.Hus Tyr 14°34'04
6.Hus Tvilling 7°22'15
Descendant Tvilling 28°56'15
8.Hus Løve 4°29'56
9.Hus Jomfru 13°02'35
Medium Coeli Vægt 17°13'46
11.Hus Skorpion 14°34'04
12.Hus Skytte 7°22'15

Større aspekter
Sol Trigon Måne 6°09
Sol Konjunktion Merkur 7°29
Sol Kvadrat Uranus 7°55
Måne Kvadrat Mars 1°39
Måne Kvadrat Jupiter 6°33
Måne Kvinkuns Uranus 1°46
Venus Konjunktion Jupiter 3°31
Venus Kvadrat Saturn 4°22
Venus Sekstil Ascendant 0°58
Mars Trigon Uranus 3°26
Mars Sekstil Pluto 5°49
Jupiter Trigon Uranus 4°47
Jupiter Sekstil Ascendant 2°33
Saturn Sekstil Neptun 3°11
Neptun Sekstil Pluto 4°55
Tal indikerer orbis (afvigelse fra den eksakte aspektvinkel).

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

Annoncering
Som en af de største astrologiportaler giver WWW.ASTRO.COM adgang til en lang række gratisprodukter om emnet. Med sine horoskoptydninger i høj kvalitet fra verdens førende astrologer Liz Greene, Robert Hand og andre skribenter, sine mange gratis horoskoper og sin omfattende information om astrologi for både begyndere og professionelle er www.astro.com den førende astrologiindgang på nettet.
Homepage - Gratis Horoskoper - Astro Shop - Alt om astrologi - Efemeride - Medarbejdere af Astrodienst - Min Astro - Direkte atlassøgning - Sitemap - FAQ - Forum - Kontakt