•    
  Planetpositioner
  23-Maj-2018, 05:30 UT/GMT
  Sol23'15"20n34
  Måne1544' 6"8n28
  Merkur1633' 6"15n14
  Venus423'50"25n03
  Mars235'54"21s53
  Jupiter1635' 5"r15s36
  Saturn811'32"r22s18
  Uranus023'44"11n07
  Neptun1617'53"6s16
  Pluto214' 1"r21s33
  Sand Månek.823'29"r18n10
  Chiron138'29"3n49
  Forklaring af symbolerne
  Øjeblikshoroskop
| Min Astro | Forum | FAQ
Annoncering

Kort Horoskop - Prognose

fra Maj 2018
for Jean Borotra [Adb], født 13 August 1898
Tekst af Robert Hand, Copyright © Astrodienst AG 2018
Præsentation

Et godt øjemål * Jupiter sekstil Merkur: * Slutningen af december 2017 indtil midten af september 2018:

En følelse af spændinger * Saturn kvadrat Venus: * Midten af januar 2018 indtil slutningen af oktober 2018:

Et spørgsmål om selvbeherskelse * Jupiter kvadrat Sol: * Slutningen af januar 2018 indtil slutningen af september 2018:

En aktuel udfordring * Saturn kvadrat Jupiter: * Slutningen af februar 2018 indtil midten af december 2018:

Destruktive impulser * Neptun kvadrat Pluto: * Midten af marts 2018 indtil midten af januar 2020:

Falske anklager * Neptun kvadrat Mars: * Midten af maj 2018 indtil midten af december 2020:

Side med dine data

Datasiden

til top

Præsentation

Denne rapport er en forkortet udgave af Prognosehoroskop. Den er ment som en smagsprøve og en anbefaling af den fulde udgave af Prognosehoroskop, som kan bestilles fra Astrodienst som en indbundet rapport på omkring 15-20 sider.

Rapporten blev udfærdiget for 6 måneder, begyndende med Maj 2018 med følgende fødselsdata: mand, født 13 August 1898 kl. 16:51 i Biarritz,.

Dit soltegn er Løve. Det er tegnet, hvor Solen står placeret i dit fødselshoroskop. Din Ascendant er i Stenbuk, og din Måne er i Krebs.

Mere Information

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

 

til top

Jupiter sekstil Merkur: Et godt øjemål

Slutningen af december 2017 indtil midten af september 2018: Dette er et velegnet tidspunkt at lægge planer og træffe beslutninger på. Din opfattelsesevne er skarp, og du er i stand til at danne dig et godt overblik over et givet område, som du skal foretage en vurdering af. Det er også et godt tidspunkt til at tale med andre om væsentlige ting. Du er i højere grad end vanligt i stand til effektivt at komme i kontakt med gruppeanskuelser og -meninger og at nå frem til konklusioner, som er acceptable for alle i gruppen.

Det er også et glimrende tidspunkt for forhandlinger, forretningsmæssige transaktioner og diskussion af kontraktaftaler, samt alle former for køb og salg. Alle disse aktiviteter vil kunne fungere til din fordel rent økonomisk. Hvis du intet foretager dig, kan du simpelthen opleve denne påvirkning som en periode fuld af optimisme og positive tanker, men uden at få ret meget ud af den.

Det er også et godt tidspunkt til at løse eventuelle vanskeligheder, som måtte være opstået imellem dig selv og andre. Du ejer den fornødne diplomatiske sans og overtalelsesevne til at udglatte sårede følelser, og alle, du behandler på denne måde, vil føle, at I indgår et retfærdigt og rimeligt kompromis.

Dine venner kan meget vel bringe dig gode nyheder i øjeblikket. De kan være i stand til at pege på muligheder, som du måske selv ellers ville overse. Og du kan også blive kontaktet af et menneske, som du ikke har hørt fra meget længe. Det er et godt tidspunkt til at skrive breve eller på anden måde kommunikere med andre. Og din interesse for ideer og litteratur vil være stor i øjeblikket.

 

til top

Saturn kvadrat Venus: En følelse af spændinger

Midten af januar 2018 indtil slutningen af oktober 2018: Denne periode vil være præget af betydelige spændinger og vanskeligheder i dine relationer til andre. Kærlighedsforhold afkøles ofte under denne påvirkning og kan endda blive helt afbrudt. Måske vil du opdage, at et kærlighedsforhold ikke helt var sådan, som du havde forestillet dig, og det kan være en barsk opvågnen efter en periode fuld af de yndigste illusioner. Og selvfølgelig kan der også være tale om, at den anden forlader dig.

Bortset fra dine kærlighedsforhold, så vil du generelt opleve en anspændelse og en følelse af, at det på en eller anden måde er blevet sværere at forholde sig til andre. Du kan føle, at ethvert forhold udspiller sig på bekostning af din personlige frihed og fornemmelse af individualitet.

En anden effekt af denne energi kan være, at "omstændigheder uden for din kontrol" synes at stille sig i vejen for et eksisterende forhold og fremtvinge et brud, selvom ingen af jer ønsker, at det skal ske. Men det er som regel aldrig, hvad der i virkeligheden foregår. Sædvanligvis vil den ene af parterne bevidst eller ubevidst have behov for at trække sig ud af forholdet, og vedkommende manipulerer så i det skjulte med situationen, så der fremtvinges et brud. Eller I tester måske jeres forhold for at finde ud af, hvor meget det kan bære. Et godt forhold vil overleve og blive stærkere af det.

Ethvert forhold til andre må rumme et ærligt udtryk for os selv. Men vi involverer os ofte i forhold, som kun har meget lidt at gøre med vores virkelige selv, og det sker almindeligvis af frygt, af et behov for tryghed eller af en følelse af personlig utilstrækkelighed. Det hænder også, at et forhold simpelthen udlever sig selv, og det er dem, der vil lide og måske dø i øjeblikket. De kommer på tværs af dit selvudtryk og dine interesser i livet.

Ensomhed kan være et problem i denne tid, for dit behov for selskab og dit behov for at være dig selv er lige gyldige. Men i stedet for at arbejde harmonisk sammen, sådan som de burde gøre, er de i konflikt med hinanden. Bevidst eller ubevidst vil det dog være dit behov for at være dig selv, der vejer tungest lige i øjeblikket.

 

Annoncering
til top

Jupiter kvadrat Sol: Et spørgsmål om selvbeherskelse

Slutningen af januar 2018 indtil slutningen af september 2018: Dette kan være en udmærket tid, men du bør være på vagt over for nogle faldgruber, som kan ophæve dens gunstige virkning. Fundamentalt set er denne påvirkning en afprøvning af din selvdisciplin og selvkontrol. Hvis du ikke ejer selvbeherskelse, vil du reagere på energien ved at overdrive på en eller anden måde, overskride dine grænser eller leve i en indbildt lykkeverden, hvor du forestiller dig, at intet kan gå galt. Eller du kan finde på at formøble nogle værdifulde resurser blot for siden at erfare, at du ikke har midler nok til de ting, du behøver. Der kan sommetider opstå en følelse af, at lykken vil bringe dig alt, hvad du har brug for, uden at du selv behøver at anstrenge dig det mindste; men også dette er en fejlslutning.

Denne påvirkning kan imidlertid også give dig en reel chance for ægte vækst og øgede muligheder. Det afhænger af, hvor stor selvkontrol du besidder. Du bør vide, præcist hvor du befinder dig, og hvad der er dine reelle behov, for at få størst muligt udbytte af denne periode. Og du bør også indse, hvornår du ikke kan klare mere. Fidusen består i at vide, hvornår man skal sige stop.

Sommetider opmuntrer denne energi til ego-inflation og overdreven stolthed. Pas på, at du ikke kommer til at optræde på en overlegen måde, for i så fald vil du komme til at opildne folk, som forsøger at skubbe dig et trin eller to ned ad rangstigen. Også her bør du vide, hvornår du skal holde inde.

Under visse omstændigheder kan denne påvirkning udløse konflikter med loven eller med andre i form af en retssag. Uanset om du vinder eller taber, så lad være med at spille fornærmet Kong Gulerod. Prøv i stedet at finde ud af, præcist hvor problemet ligger, og find frem til en løsning, der tilfredsstiller alle parter.

 

til top

Saturn kvadrat Jupiter: En aktuel udfordring

Slutningen af februar 2018 indtil midten af december 2018: Under denne påvirkning kan dine muligheder blive beskåret og din handlefrihed stærkt begrænset. Begrænsningerne synes at opstå ud af det blå, og du kan være nødt til at arbejde temmelig hårdt for blot at opretholde din vante livsform, for slet ikke at tale om at forbedre den. Denne periode kan økonomisk set være ret ugunstig, især hvis du ikke har udvist forsigtighed i de senere år. Den afprøver, hvor godt du har kittet dit liv sammen på snart sagt alle områder, men især med hensyn til forhold, der har at gøre med økonomi, forretninger og erhverv. Du vil muligvis opdage, at mange sider af din tilværelse ikke kan klare egentlig modgang.

For godt syv år siden påbegyndte du mange nye aktiviteter i dit liv. De bliver nu testet for at se, om de har nogen egentlig værdi for din tilværelse. Alt det, der ikke klarer denne test, bør fjernes eller grundlæggende ændres. Det er selvfølgelig muligt at holde fast i noget, der ikke fungerer, trods andres modstand og omgivelsernes restriktioner. Og hvis du gør det, kan alt synes at fungere helt fint, når perioden er overstået. Men det skyldes kun, at de akutte vanskeligheder er overståede. Men om godt og vel syv år vil alt, hvad du har klynget dig til, blive testet igen, og så vil det skabe langt større vanskeligheder, end det gør nu. Med andre ord, er der noget, der ikke fungerer nu, så slip det!

Typisk fremkalder denne energi en enorm rastløshed. Jupiters trang til frihed bliver ubønhørligt tøjlet af Saturns restriktioner, og du vil have en stærk følelse af, at du bør gøre dig fri af disse restriktioner. Du vil kunne opleve ændringer i job eller bopæl og opbrud i de af dine personlige relationer, som synes at gribe urimeligt ind over for din frihedstrang. Men sådanne forandringer er som regel blot overilede reaktioner på energien. Du vil stå dig langt bedre ved roligt at overveje, hvad der fungerer, og hvad der ikke fungerer i din tilværelse, og bevidst fjerne de elementer, som ikke fungerer. Lad være med at reagere i blinde, blot fordi du er frustreret.

 

til top

Neptun kvadrat Pluto: Destruktive impulser

Midten af marts 2018 indtil midten af januar 2020: I denne periode er du under stærk indre forvandling, hvilket vil afspejle sig i en ændring af dine værdinormer. Ting og forhold, som tidligere betød noget for dig, betyder ikke noget længere. Men i løbet af denne proces kan du blive udsat for store spændinger, for du vil føle et indvendigt pres og en dragende tvang, som du aldrig har mærket før, og som bringer dig ud af fatning. Du vil især opleve disse nye behov foruroligende, hvis du altid har holdt dig i baggrunden og ladet andre få deres vilje på din bekostning og således fornægtet dine egne drifter. Forandringen kan simpelthen bestå i et helt enkelt behov for større kontrol over din tilværelse og en elimination af de elementer, der har plaget dig. Eller du kan opleve en stærk trang til at ødelægge alt, hvad der nogensinde har frustreret dig eller stillet sig i vejen for dig. De fleste mennesker reagerer ikke på denne påvirkning ved at blive aggressive, men du vil sandsynligvis fornemme nogle temmelig destruktive impulser. De er resultatet af nogle meget frustrerede drifter i dit eget indre, som du aldrig har ladet komme til ordentlig udfoldelse. Det er især vigtigt i øjeblikket, hvor du er i kontakt med disse indre tvangsbetonede følelser. Derfor er tidspunktet også velegnet til at overveje at gå i psykoterapi. Din undertrykte energi kan anvendes positivt til at udføre et stort kreativt arbejde i dit eget indre.

Energien kan komme til negativ udfoldelse i form af destruktive eller undergravende handlinger enten fra din side alene eller sammen med andre. Selvom du måske ikke er dig energien bevidst, så programmerer du ubevidst dine omgivelser på en sådan måde, at begivenhederne kommer til at forløbe negativt. Hvis du oplever, at andre arbejder magtfuldt bag kulisserne for at skade dig, er der sandsynligvis tale om en uundgåelig afspejling af din egen negative energi. Det sker ofte, at vi får fjender, som i det skjulte forsøger at skade os, fordi vore metoder ikke giver dem mulighed for at konfrontere os åbent. En skjult fjende er ofte et menneske, man har frustreret fuldstændig, og som føler, at han eller hun intet har at vinde ved en direkte konfrontation. Den pågældende er en genspejling af de sider af dig selv, som du ikke vil konfrontere direkte, så den eneste løsning består naturligvis i at gøre det!

 

til top

Neptun kvadrat Mars: Falske anklager

Midten af maj 2018 indtil midten af december 2020: Denne påvirkning medfører flere forskellige farer. Den påvirker din fornemmelse af, hvem du er, og afprøver værdien af den kurs, du har valgt for dit liv, samt dit billede af dig selv som handlekraftig person.

Den største fare ved denne påvirkning er, at den kan arrangere en situation for dig, hvor du vil fremstå som taber, især på dit arbejde eller derhjemme. Eller andre kan arrangere det på en sådan måde, at du bliver tvunget til at handle uden egentlig at vide, hvad der foregår, og derfor vil du handle ineffektivt. Da du sandsynligvis ikke modtager megen opmuntring fra andre i øjeblikket, vil du være tvunget til udelukkende at stole på dine egne indre resurser og din egen tro på dig selv. Forvent ikke, at andre skal give dig rygrad; det er op til dig selv.

Pas på ikke at engagere dig i tvivlsomme affærer og sørg for at alt, hvad du involverer dig i, er reelt og ægte. Undgå for enhver pris alle forehavender, som du ved er korrupte eller uhæderlige, for du vil sandsynligvis blive den tabende part og desuden tabe ansigt.

Nederlag vil kunne tage modet fra dig. Men lad være med at tage det så tungt. Ligesom alle andre påvirkninger vil også denne her passere, og det er iøvrigt noget, du kan tage ved lære af. Jo mere du identificerer dig med de ting, du gør, frem for med den person, du er, desto flere problemer vil energien volde dig. Du er ikke identisk med dine handlinger. Energien kan tvinge dig til at konfrontere dette spørgsmål, og gør den det, vil du lære at blive bedre til at mestre tilværelsen, for i så fald vil du ikke altid være nødt til at beskytte dig selv.

En anden fare ved denne påvirkning kan være, at du bliver fuldstændig opslugt af at kæmpe for en eller anden umådelig idealistisk sag, som har meget få chancer for at lykkes eller give dig nogen som helst tilfredsstillelse. Det eneste, du kan være helt sikker på, er, at det vil blive krævet af dig, at du giver afkald på din individualitet til fordel for en "større sag", som sædvanligvis viser sig at tjene et andet menneskes ego.


Kort Horoskop - Prognose Maj 2018 til Oktober 2018
for Jean Borotra [Adb] (mand)
født den 13. august 1898 lokaltid: 16:51
i Biarritz, France U.T.: 16:51
1w34, 43n29 sid. tid: 14:13:18

Planetpositioner
planet tegn grad bevægelse
Sol Løve 20°54'02 i hus 7 direkte
Måne Krebs 9°37'32 i hus 7 direkte
Merkur Jomfru 17°44'28 i hus 8 direkte
Venus Vægt 3°35'43 i hus 8 direkte
Mars Tvilling 17°14'39 i hus 5 direkte
Jupiter Vægt 8°10'01 i hus 9 direkte
Saturn Skytte 5°39'50 i hus 11 stationær (D)
Uranus Skorpion 29°31'01 i hus 11 stationær (D)
Neptun Tvilling 24°14'40 i hus 6 direkte
Pluto Tvilling 15°31'47 i hus 5 direkte
Sand Måneknude Stenbuk 17°27'04 i hus 1 direkte

Huspositioner (Placidus)
Ascendant Stenbuk 8°36'44
2.Hus Vandbærer 21°36'58
3.Hus Vædder 4°12'01
Imum Coeli Tyr 5°37'51
5.Hus Tyr 28°51'22
6.Hus Tvilling 18°32'08
Descendant Krebs 8°36'44
8.Hus Løve 21°36'58
9.Hus Vægt 4°12'01
Medium Coeli Skorpion 5°37'51
11.Hus Skorpion 28°51'22
12.Hus Skytte 18°32'08

Transitter
Jupiter sekstil Merkur Slutningen af december 2017 indtil midten af september 2018
Saturn kvadrat Venus Midten af januar 2018 indtil slutningen af oktober 2018
Jupiter kvadrat Sol Slutningen af januar 2018 indtil slutningen af september 2018
Saturn kvadrat Jupiter Slutningen af februar 2018 indtil midten af december 2018
Neptun kvadrat Pluto Midten af marts 2018 indtil midten af januar 2020
Neptun kvadrat Mars Midten af maj 2018 indtil midten af december 2020

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

Annoncering
Som en af de største astrologiportaler giver WWW.ASTRO.COM adgang til en lang række gratisprodukter om emnet. Med sine horoskoptydninger i høj kvalitet fra verdens førende astrologer Liz Greene, Robert Hand og andre skribenter, sine mange gratis horoskoper og sin omfattende information om astrologi for både begyndere og professionelle er www.astro.com den førende astrologiindgang på nettet.
Homepage - Gratis Horoskoper - Astro Shop - Alt om astrologi - Efemeride - Medarbejdere af Astrodienst - Min Astro - Direkte atlassøgning - Sitemap - FAQ - Forum - Kontakt