•    
  Planetpositioner
  23-Feb-2018, 02:58 UT/GMT
  Sol426'15"9s53
  Måne138'42"15n33
  Merkur98'50"9s37
  Venus1512'17"7s09
  Mars1645'18"22s24
  Jupiter2254'53"17s22
  Saturn651'51"22s23
  Uranus2540'16"9n25
  Neptun1334'30"7s18
  Pluto2028'17"21s30
  Sand Månek.1447'30"r16n24
  Chiron2654'22"1n57
  Forklaring af symbolerne
  Øjeblikshoroskop
| Min Astro | Forum | FAQ
Annoncering

Kort Horoskop - Personligt Portræt

for Alfred Werner [Adb], født 12 December 1866
Tekst af Robert Pelletier, Copyright © Astrodienst AG 2018
Introduktion

Solen i Skytten, Månen i Vandbæreren *Ascendanten står i Jomfruen, Merkur i 3. hus *Venus i 3. hus *Saturn i 3. hus *Solen i 4. hus *Månen i 5. hus

Datasiden

til top

Introduktion

Denne rapport er en kort udgave af Personal Portrait (kun på engelsk). I den korte udgave bliver der kun berørt nogle få, men ikke desto mindre vigtige sider af dit fødselshoroskop.

Rapporten er udarbejdet for følgende fødselsdata: mand, født 12 December 1866 kl. 23:59 i Mulhausen,.

Dit soltegn er Skytte. Det er det tegn, hvor Solen står placeret i dit fødselshoroskop. Din Ascendant står i Jomfru, og din Måne står i Vandbærer.

Mere Information

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

De partnerhenvisninger, som måtte forekomme i teksten, gælder for et forhold til en kvinde.

Henvisninger til partnere
De partnerhenvisninger, som måtte forekomme i teksten, gælder for et forhold til en kvinde.

til top

Solen i Skytten, Månen i Vandbæreren

Disse astrologiske placeringer giver dig intuition og en ægte interesse for menneskeheden i almindelighed. Du besidder evnen til at håndtere store grupper, foreninger og forsamlinger. Mentalt fungerer du logisk og er påvirket af en stærk fantasi, som tager fat, hvor andre standser op. Du har muligvis anlæg for profetier. Dine erhvervsmæssige bestræbelser bør ligge inden for højere uddannelse og mentale discipliner. I kærlighed er du oprigtig og hengiven, samtidig med at du bevarer en vis uafhængighed i vaner og tankegang. Dine følelsesmæssige reaktioner og stikord kan være noget forvirrende for den, der iagttager dig, for du udtrykker dig på en ukonventionel måde. Nøglen til et mere harmonisk selv ligger i at afholde din iboende uafhængighed fra at syrne til i reservation og genstridighed.

til top

Ascendanten står i Jomfruen, Merkur i 3. hus

På det tidspunkt hvor du blev født, steg stjernetegnet Jomfruen op i horisonten. Dets hersker, Merkur, er placeret i 3. hus.

Dette tyder på, at du gennem hele livet vil indtage en reserveret, stille, analytisk, kritisk og modtagelig indstilling.

Selvom du ikke er et menneske med meget store ambitioner, så besidder du evnen til at være vedholdende og udfolde ægte snilde.

En vis selviskhed kan bemærkes. Men hvis du er i stand til at imødegå dette træk ved hjælp af din medfødte hjælpsomme og forstående indstilling og bruge dine positive egenskaber til at løse andre menneskers problemer, så vil du kunne leve op til dine højeste spirituelle forpligtelser, og din bevidsthed og opfattelsesevne vil blive udvidet.

Du er ikke bange for at tage fat, men du holder af at foretage dig ting, hvor du bruger dine intellektuelle resurser frem for de mere mekaniske. Der optræder en vis uafhængighed, men lad være med at presse for hårdt på i så henseende, for Jomfruens naturlige miljø er et, hvor personen bliver styret af en magtfuld autoritet, og hvor de vigtigste beslutninger helst skal træffes af andre.

Du er meget opmærksom på detaljer, og dette gør dig til en god arbejdskraft, især i jobs, som kræver stor præcision og iagttagelsesevne. Du ønsker rene linjer, og selvom du ikke har noget imod at omgås andre, så er der noget, du absolut ikke bryder dig om: bestandig indtrængen i dit privatliv. Forretninger og praktiske gøremål bør være meget vigtige i dit liv. Selvom du selvfølgelig ikke skal rådes til at gå imod dine medfødte egenskaber, som gør dig en smule reserveret, kan det dog anbefales, at du, når du er forelsket, giver dig selv lov til at slappe af og være lydhør over for partneren, således at du bliver i stand til at gengælde noget af den kærlighed, som du modtager.

Du kan befinde dig i mange situationer i livet, hvor du vil fungere som rådgiver og vejleder; benyt disse situationer til at udfolde dine kreative evner.

Annoncering
Dit liv vil være orienteret mod at erhverve praktiske kundskaber; du elsker at lære nyt, er lærenem, vågen og intellektuelt aktiv. Din iver efter at undersøge tingene og forske gør dig til en glimrende kandidat til videnskabelig beskæftigelse.

Du er grundlæggende et intellektuelt menneske med stor gennemskuelseskraft og et nøjeregnende behov for præcise detaljer. Din svaghed er en tendens til at bekymre dig og være alt for distræt.

til top

Venus i 3. hus

Venus stod i dit 3. hus ved fødslen. Du er meget interesseret i skabende kunst, og dine tanker og ord er omgivet af en aura af skønhed, smag og gode proportioner. Dit sind fornemmer faktisk de følelser, som er forbundet med naturen og de højere aspekter af alt menneskeligt. Venus på dette sted varsler om nogle behagelige og venlige relationer til familiens medlemmer; dit intellekt er sympatisk, ungdommeligt og tiltalende.

Nøglen til en bedre forening af dine mentale og følelsesmæssige funktioner ligger i en uddybelse af dine personlige relationer og en evne til at vende sig indad, så du kommer til at kende verden bedre ved hjælp af ægte selvindsigt.

til top

Saturn i 3. hus

Saturn stod i dit 3. hus ved fødslen. Denne planet bibringer alle mentale funktioner et skær af objektivitet og opfindsomhed; din generelle indstilling er reserveret, alvorlig og udviser en mangel på dynamik, varme og fleksibilitet. Du tænker meget og er en langsom, men beslutsom planlægger.

Kampen for at virkeliggøre dine planer i livet kan blive vanskelig, og du vil ikke få megen hjælp fra dine nærmeste.

Du har tendens til at bekymre dig unødigt eller være overdrevent optaget af planer, som kun vil give et meget beskedent afkast i forhold til den indsats, som du investerer i dem. Det må tilrådes, at du planlægger tingene omhyggeligt og realistisk, men uden at overdrive det.

Saturn på dette sted repræsenterer forpligtelser, som du må efterkomme, og som er af en intellektuel art. Det peger også på, at der på kritiske tidspunkter kan forekomme tests af din karakter i forbindelse med menneskelige relationer, tests, som du kun kan "bestå" ved at udvikle en menneskekærlig og medfølende natur, som muliggør undskyldning og tilgivelse.

til top

Solen i 4. hus

Solen stod i dit 4. hus ved fødslen. Dette er et tegn på, at din families navn og affærer og andre hjemlige forhold er af den yderste vigtighed i dit liv.

Solen giver ære, stolthed og berømmelse til alt det, der kommer under dens indflydelse, og det er et tegn på, at problemet med denne indflydelse på dette sted er, at du ikke kan opnå en ordentlig, synlig succes, før du er godt på den anden side af den modne alder. Du synes at være meget knyttet til dine forældre.

Du tror på, at du bør "herske" i dit eget hjem, og følelsen af privatliv er stærkt udviklet i din natur.

Som livet går, vil du få nogle oplysende indsigter, som vil forbinde din individualitet med bestemte racemæssige og familiebetonede elementer. Undersøg disse. Så vil du måske opdage karakteren af den spirituelle mission, som skæbnen afkræver dig.

Note: Solen står teknisk set i slutningen af hus 3 og tolkes derfor i hus 4.

Annoncering
til top

Månen i 5. hus

Månen stod i dit 5. hus ved fødslen. Dette er et tegn på, at du vil deltage aktivt i økonomisk spekulation med mange forandringer i den forbindelse. Du er født med en sans for at omgås andre mennesker og en evne til at kommunikere med dem, især i forbindelse med forretninger og projekter.

Din følelsesmæssige natur er meget orienteret imod glæden ved fornøjelser, og du udviser en stærkt nysgerrig tendens, som kan give økonomisk gevinst samt glæder i forbindelse med dine forretninger.

Trods dine positive egenskaber forholder det sig dog sådan, at du i kærlighed er meget omskiftelig, ustabil eller alt for optaget af banale ting.

Din kærlighedsfølelse er veludviklet og medfører en stræk trang til sanseoplevelser og lidenskabelige tilbøjeligheder, som uheldigvis ikke kun er rettet mod én person.

Det er muligt, at du livet igennem vil være tilknyttet flere forskellige, mindre forretningsinvesteringer med et ret godt udbytte.


Astrologiske data brugt ved Kort Horoskop - Personligt Portræt
for Alfred Werner [Adb] (mand)
født den 12. december 1866 lokaltid: 23:59
i Mulhausen, Germany U.T.: 23:29:40
7e20, 47n45 sid. tid: 05:24:43

Planetpositioner
planet tegn grad bevægelse
Sol Skytte 20°46'55 slutningen af hus 3 direkte
Måne Vandbærer 24°33'22 i hus 5 direkte
Merkur Skytte 9°14'49 i hus 3 retrograd
Venus Skytte 18°41'03 i hus 3 retrograd
Mars Krebs 29°23'56 i hus 11 retrograd
Jupiter Vandbærer 2°29'10 i hus 5 direkte
Saturn Skorpion 19°08'01 i hus 3 direkte
Uranus Krebs 6°59'42 i hus 10 retrograd
Neptun Vædder 10°02'47 i hus 7 retrograd
Pluto Tyr 13°32'44 i hus 8 retrograd
Sand Måneknude Jomfru 28°35'27 i hus 1 retrograd
Planeter i slutningen af et hus tolkes i forbindelse med det efterfølgende hus.

Huspositioner (Placidus)
Ascendant Jomfru 23°29'37
2.Hus Vægt 17°28'06
3.Hus Skorpion 17°06'36
Imum Coeli Skytte 21°53'49
5.Hus Stenbuk 27°18'48
6.Hus Vandbærer 28°07'54
Descendant Fisk 23°29'37
8.Hus Vædder 17°28'06
9.Hus Tyr 17°06'36
Medium Coeli Tvilling 21°53'49
11.Hus Krebs 27°18'48
12.Hus Løve 28°07'54

Større aspekter
Sol Sekstil Måne 3°46
Sol Konjunktion Venus 2°06
Sol Kvadrat Ascendant 2°43
Måne Sekstil Venus 5°52
Måne Kvadrat Saturn 5°25
Måne Kvinkuns Ascendant 1°04
Merkur Kvinkuns Uranus 2°15
Merkur Trigon Neptun 0°48
Venus Kvadrat Ascendant 4°49
Mars Opposition Jupiter 3°05
Mars Sekstil Ascendant 5°54
Saturn Opposition Pluto 5°35
Saturn Sekstil Ascendant 4°22
Uranus Kvadrat Neptun 3°03
Tal indikerer orbis (afvigelse fra den eksakte aspektvinkel).

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

Annoncering
Som en af de største astrologiportaler giver WWW.ASTRO.COM adgang til en lang række gratisprodukter om emnet. Med sine horoskoptydninger i høj kvalitet fra verdens førende astrologer Liz Greene, Robert Hand og andre skribenter, sine mange gratis horoskoper og sin omfattende information om astrologi for både begyndere og professionelle er www.astro.com den førende astrologiindgang på nettet.
Homepage - Gratis Horoskoper - Astro Shop - Alt om astrologi - Efemeride - Medarbejdere af Astrodienst - Min Astro - Direkte atlassøgning - Sitemap - FAQ - Forum - Kontakt