•    
  Planetpositioner
  27-Maj-2018, 23:49 UT/GMT
  Sol637'43"21n25
  Måne1810' 0"12s27
  Merkur2552'19"18n24
  Venus104' 3"24n52
  Mars410'14"21s46
  Jupiter161'58"r15s27
  Saturn755'59"r22s19
  Uranus037'58"11n12
  Neptun1621'38"6s15
  Pluto2059'47"r21s34
  Sand Månek.750'18"r18n18
  Chiron148' 1"3n53
  Forklaring af symbolerne
  Øjeblikshoroskop
| Min Astro | Forum | FAQ
Annoncering

Kort Horoskop - Prognose

fra Maj 2018
for Terence Hallinan [Adb], født 4 December 1936
Tekst af Robert Hand, Copyright © Astrodienst AG 2018
Præsentation

Liv og død * Pluto trigon Neptun: * Slutningen af januar 2017 indtil begyndelsen af december 2018:

Tydelige hensigter * Jupiter trigon Saturn: * Slutningen af december 2017 indtil slutningen af august 2018:

Hvad der kommer let, går let * Jupiter sekstil Neptun: * Begyndelsen af januar 2018 indtil midten af september 2018:

Gensidig styrkelse * Saturn trigon Måne: * Slutningen af februar 2018 indtil begyndelsen af december 2018:

Midlertidigt desorienteret * Neptun konjunktion Saturn: * Begyndelsen af april 2018 indtil slutningen af januar 2020:

En gunstig skæbne * Uranus trigon Jupiter: * Begyndelsen af maj 2018 indtil begyndelsen af april 2019:

Side med dine data

Datasiden

til top

Præsentation

Denne rapport er en forkortet udgave af Prognosehoroskop. Den er ment som en smagsprøve og en anbefaling af den fulde udgave af Prognosehoroskop, som kan bestilles fra Astrodienst som en indbundet rapport på omkring 15-20 sider.

Rapporten blev udfærdiget for 6 måneder, begyndende med Maj 2018 med følgende fødselsdata: mand, født 4 December 1936 kl. 23:31 i San Francisco CA, Alaska.

Dit soltegn er Skytte. Det er tegnet, hvor Solen står placeret i dit fødselshoroskop. Din Ascendant er i Jomfru, og din Måne er også i Jomfru.

Mere Information

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

 

til top

Pluto trigon Neptun: Liv og død

Slutningen af januar 2017 indtil begyndelsen af december 2018: Virkningerne af denne transit vil sandsynligvis være meget fine og ikke nemme at iagttage i den ydre verden. Den vil udfordre enhver materialistisk opfattelse ved hjælp af oplevelser, som kan åbne dine øjne for tilværelsens mere skjulte og mystiske sider. Du kan føle trang til at udfordre og muligvis ændre dit eget trossæt, og dette vil vise dig, at selv sent i livet har man ikke råd til at være snæversynet eller fastlåst i sin livsforståelse. Måske støder du på nye filosofiske eller religiøse synspunkter, som adskiller sig meget fra dem, du tidligere har haft. Og selvom denne transit sædvanligvis ikke har sammenfald med faktiske problemer i forhold til liv og død - dine egne eller andres - så vil spørgsmålet nok alligevel blive rejst, men i forbindelse med livsholdning eller filosofi.

Denne udfordring bør ikke opfattes som en øjeblikkelig krise i dit liv. De omstændigheder, der ledsager transitter som denne, fremtvinger ikke forandring. I stedet bør du tolke dem sådan, at de giver dig en mulighed for at forandre dig frivilligt. Dette vil på sin side gøre det meget nemmere for dig senere i livet at møde lignende udfordringer, som kan ledsage andre transitter. Sådanne foredringer på et senere tidspunkt giver dig måske ikke mulighed for at foretage en frivillig ændring. De kan tvinge dig ud i den. Ville det ikke være langt bedre at foretage den slags ændringer nu i dit eget tempo og på et tidspunkt, der passer dig.

 

til top

Jupiter trigon Saturn: Tydelige hensigter

Slutningen af december 2017 indtil slutningen af august 2018: I denne periode vil du kunne arbejde tålmodigt og langsomt bygge tingene op. Du er i stand til at holde dig dine langsigtede mål for øje, samtidig med at du klarer alle de daglige gøremål. Følgelig vil det arbejde, du får fra hånden i øjeblikket, sædvanligvis være meget veludført. Du har en usædvanlig god indsigt i forholdet mellem de enkelte dele og helheden.

Tiden er velegnet til at klare alle mulige praktiske opgaver. Du har en jordnær tankegang, men mangler hverken visioner eller forudseenhed. Derfor er det også et glimrende tidspunkt at udvide allerede eksisterende forretninger på, starte nye eller kaste sig ud i helt andre forehavender. Når du har fundet den mest praktisk løsning på et givet problem, tager du øjeblikkelig skridt i den pågældende retning. Klare intentioner er en af denne energis absolutte styrker.

I denne periode vil du formentlig ikke nære noget specielt ønske om at være sammen med andre. Det er et godt tidspunkt at isolere sig lidt på og tænke tingene igennem, så du kan nå frem til den klarest mulige forestilling om, hvad det er, du ønsker at foretage dig. Vær ikke bange for, at du kommer til at føle dig ensom. Afsondretheden vil bekomme dig godt og overhovedet ikke være ubehagelig.

Alle dine handlinger er styret af en stærk pligtfølelse. Du erkender de mange ansvarsområder, du har i tilværelsen, og du er villig til at leve op til dem, så godt du nu kan. Du kan indtage en ret faderlig indstilling til omgivelserne og ønske at beskytte dem og tage deres problemer på dig som dine egne. Du bør imidlertid passe på, at du ikke kommer til at overdrive dette, for selvom du måtte have de bedste hensigter, så er der grænser for, i hvor høj grad du har lov til at overtage andre menneskers tilværelse. Andre er nødt til selv at klare deres problemer.

Skulle du opleve modgang i denne periode, vil den formentlig ikke påvirke dig videre alvorligt. Du vil anskue den filosofisk, begrænse tabet og så gå videre til næste fase. Du vil huske, hvor det er, du ønsker at komme hen, og du lader dig ikke nemt snakke fra at forfølge dine mål.

 

Annoncering
til top

Jupiter sekstil Neptun: Hvad der kommer let, går let

Begyndelsen af januar 2018 indtil midten af september 2018: Her er tale om en periode, hvor du især er optaget af at realisere dine idealer i tilværelsen, og du vil udtrykke din målsætning i meget idealistiske termer. Du vil også være mindre optaget af de negative sider af tilværelsen i øjeblikket og være bedre i stand til at værdsætte de positive. Vær blot sikker på, at du ikke udvikler en overoptimistisk indstilling til de virkelige problemer i dit liv.

For tiden føler du det ikke lige så bydende nødvendigt at tilfredsstille dine egne behov, som du plejer. Du ønsker generelt at hjælpe andre, som er mindre heldige end du selv. Dette at hjælpe andre indgyder dig stor personlig tilfredsstillelse, og det vil opveje de mulige personlige ofre, som du kan være nødt til at bringe. Du kan derfor blive engageret i et velgørenhedsarbejde eller i en organisation, som hjælper de mindre bemidlede.

I denne periode er den religiøse, filosofiske og spirituelle interesse ofte stor. Du udviser en stærk trang til at opleve tilværelsens højere aspekter, men dette behov kan muligvis ikke imødekommes af nogen af de ortodokse religioner, og derfor kan du blive involveret i en af de mystiske eller spirituelle grupper, som florerer i øjeblikket. Eller du kan træffe et menneske, som kan åbenbare nogle af disse sider af universet for dig. Faktisk er den aktuelle påvirkning sådan indrettet, at du sandsynligvis vil opnå åndelig indsigt via de sider af din dagligdag, som du tager for givet.

På et helt andet niveau kan denne energi ofte antyde en lyst til at gamble. De penge, du måtte modtage under denne påvirkning, kan bedst beskrives ved, at "det, der kommer let, går let". Faren ligger i, at du kan finde på at investere eller gamble på baggrund af overdrevne forventninger eller en falsk tro på, at intet kan gå skævt for dig. Det er desværre ikke sandt, så sørg for at være lige så forsigtig, som du plejer at være.

 

til top

Saturn trigon Måne: Gensidig styrkelse

Slutningen af februar 2018 indtil begyndelsen af december 2018: Denne påvirkning antyder en periode med ro og ligevægt i din tilværelse, hvor kravene fra den ydre verden er i balance med dine følelsesmæssige behov. Det er din emotionelle modenhed og dine hidtidige oplevelser, der har forberedt dig til dette, og nu kan du bruge din indvundne indsigt til at få din tilværelse til at forløbe glattere. De spændinger, som før i tiden har syntes at trække dig i modsatte retninger, samarbejder nu på en balanceret og harmonisk måde.

I øjeblikket er din følelsesmæssige indstilling ret nøgtern. Mentalt er du relativt afdæmpet, og du er i stand til objektivt at erkende, hvad der er sandt for dig, hvad du behøver, og hvor meget du kan give og modtage fra andre. Dit privatliv og dit arbejdsliv virker gensidigt bestyrkende, og du er i stand til at tage dig af begge dele uden at forsømme nogen af dem.

Tidspunktet er velegnet til at tage vare på nogle forretningsspørgsmål i forbindelse med dit hjem og dit privatliv, f.eks. ved at købe eller sælge fast ejendom, foretage reparationer i hjemmet, omorganisere økonomien og sørge for familiens fremtidige underhold. Psykologisk såvel som materielt er du usædvanlig velorganiseret i øjeblikket, og dine planer vil forløbe fint.

Ældre mennesker, især kvinder, kan bibringe dig stor indsigt og forståelse. Din egen følelsesmæssige indstilling er også mere "moden" i øjeblikket. Du vil være bedre til at drage fordel af den indsigt, der kommer med alderen, såvel din egen som andre menneskers.

 

til top

Neptun konjunktion Saturn: Midlertidigt desorienteret

Begyndelsen af april 2018 indtil slutningen af januar 2020: Under denne påvirkning vil du opdage, at dit syn på tilværelsen ikke i alle henseender er helt korrekt. Det kan gå op for dig via en række åbenlyse skuffelser, eller det kan ske mere skjult i form af en øget ængstelse, som tilsyneladende ikke har nogen årsag. Frygt og tab af selvtillid er to af de sværeste virkninger af denne energi. Du kan lige pludselig blive bange, så at sige helt uden grund, og du kan frygte ting, som overhovedet ikke virker truende på andre. Det virker nærmest, som om du er helt desorienteret.

Her er tale om den "sjælens nat", som mystikerne refererer til, en periode fuld af forvirring, som går forud for erkendelsen af, at man kan leve med en virkelighed, der er anderledes, end man havde tænkt sig. På sit allerhøjeste niveau kan energien foregribe en egentlig oplyst tilstand, hvor et menneske forstår den sande karakter af den "illusion", vi benævner virkeligheden.

Men i de fleste tilfælde betyder perioden blot, at vores virkelighedsopfattelse forandrer sig, begyndende med en opløsning af vore gamle forestillinger, som gør os fuldkommen desorienterede. Den bedste måde at klare denne periode på er ved at sørge for at have nogle behagelige og støttende omgivelser og reducere stressniveauet i dagligdagen mest muligt. Stress vil blot øge forvirringen. Prøv at undgå at træffe nogen form for beslutninger, for du befinder dig ikke i en tilstand, hvor du kan se tingene klart. Undgå mennesker, som virker besværlige eller demoraliserende. Du har brug for ro til at kunne fornemme, hvad det er for nogle nye sandheder, der dukker frem af tågerne og forvirringen. Og de skal nok komme.

 

til top

Uranus trigon Jupiter: En gunstig skæbne

Begyndelsen af maj 2018 indtil begyndelsen af april 2019: Denne energi frembringer uventede åbninger og heldige udfald, foruden en følelse af at være fri og i stand til at påtage sig alle de nye oplevelser, livet måtte bringe. Du føler dig mere modig end ellers og villig til at eksperimentere med tilværelsen.

Alle menneskers tilværelse er omgærdet af bestemte restriktioner - job, familieansvar, økonomi - som til tider i urimelig grad synes at hæmme vores frihed og afholde os fra at udvikle os som individer. Du kan ikke rigtig tillade dig at kuldkaste disse begrænsninger fuldstændig, men du har lyst til at bryde fri af dem blot engang imellem, og denne energi forsyner dig med denne mulighed. Det kan ske via et pludeligt lykketræf, en overraskende mulighed for personlig fremgang eller en uventet lettelse for en større byrde. Men det kan også ske mere skjult.

For eksempel kan du i stigende grad blive interesseret i nye tankebaner, som åbner op for nye indsigtsmuligheder. På denne måder slipper du ud af dagligdagens dræbende rutine, ikke ved en pludselig kuldkastning, men via en gradvis ændring af din forståelse og indsigt. Denne energi kan afstedkomme et nyt engagement i åndelig lærdom, astrologi og andre revolutionerende metoder til en udvidelse af det menneskelige sind. Du vil gøre oprør imod alle snævre tankebaner og være på udkig efter nye tilnærmelser til sandheden. Men det vil ikke være nok, at du selv har indsigt i disse sandheder; du vil også have lyst til at undervise andre i de ting, du har lært. Du kan blive engageret i grupper, som underviser i nye ideer eller er optaget af okkulte emner. Under denne påvirkning vil du være umådelig bevidst som den store sociale sammenhæng, og du vil altid bære den i hu, uanset hvad du foretager dig.

Du vil også være tilbøjelig til at være mindre materialistisk end ellers. Det er ikke sådan, at du ikke værdsætter materielle resurser, men du nærer ingen frygt for, at du skal komme til at mangle noget. Generelt repræsenterer denne periode en omfattende mulighed for, at du kan udsætte dig for nye, fantastiske oplevelser, som vil gøre dit liv langt mere interessant.


Kort Horoskop - Prognose Maj 2018 til Oktober 2018
for Terence Hallinan [Adb] (mand)
født den 4. december 1936 lokaltid: 23:31
i San Francisco CA, USA U.T.: 07+31
122w25, 37n46 sid. tid: 04:17:01

Planetpositioner
planet tegn grad bevægelse
Sol Skytte 13°00'12 i hus 4 direkte
Måne Jomfru 7°52'02 i hus 12 direkte
Merkur Skytte 22°18'18 i hus 4 direkte
Venus Stenbuk 22°26'09 i hus 5 direkte
Mars Vægt 12°12'49 i hus 2 direkte
Jupiter Stenbuk 0°39'34 i hus 4 direkte
Saturn Fisk 16°00'33 i hus 7 direkte
Uranus Tyr 6°15'46 i hus 9 retrograd
Neptun Jomfru 18°53'39 i hus 1 direkte
Pluto Krebs 28°29'34 i hus 11 retrograd
Sand Måneknude Skytte 24°21'57 i hus 4 direkte

Huspositioner (Placidus)
Ascendant Jomfru 9°03'09
2.Hus Vægt 3°47'22
3.Hus Skorpion 3°09'36
Imum Coeli Skytte 6°08'08
5.Hus Stenbuk 9°49'07
6.Hus Vandbærer 11°10'50
Descendant Fisk 9°03'09
8.Hus Vædder 3°47'22
9.Hus Tyr 3°09'36
Medium Coeli Tvilling 6°08'08
11.Hus Krebs 9°49'07
12.Hus Løve 11°10'50

Transitter
Pluto trigon Neptun Slutningen af januar 2017 indtil begyndelsen af december 2018
Jupiter trigon Saturn Slutningen af december 2017 indtil slutningen af august 2018
Jupiter sekstil Neptun Begyndelsen af januar 2018 indtil midten af september 2018
Saturn trigon Måne Slutningen af februar 2018 indtil begyndelsen af december 2018
Neptun konjunktion Saturn Begyndelsen af april 2018 indtil slutningen af januar 2020
Uranus trigon Jupiter Begyndelsen af maj 2018 indtil begyndelsen af april 2019

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

Annoncering
Som en af de største astrologiportaler giver WWW.ASTRO.COM adgang til en lang række gratisprodukter om emnet. Med sine horoskoptydninger i høj kvalitet fra verdens førende astrologer Liz Greene, Robert Hand og andre skribenter, sine mange gratis horoskoper og sin omfattende information om astrologi for både begyndere og professionelle er www.astro.com den førende astrologiindgang på nettet.
Homepage - Gratis Horoskoper - Astro Shop - Alt om astrologi - Efemeride - Medarbejdere af Astrodienst - Min Astro - Direkte atlassøgning - Sitemap - FAQ - Forum - Kontakt