•    
  Planetpositioner
  21-Feb-2018, 21:53 UT/GMT
  Sol313' 2"10s19
  Måne1458'38"11n17
  Merkur652'38"10s34
  Venus1341'26"7s45
  Mars161'48"22s19
  Jupiter2251'36"17s21
  Saturn645'58"22s23
  Uranus2537'21"9n24
  Neptun1331'46"7s19
  Pluto2026'21"21s31
  Sand Månek.1448'25"r16n23
  Chiron2650'18"1n55
  Forklaring af symbolerne
  Øjeblikshoroskop
| Min Astro | Forum | FAQ
Annoncering

Kort Horoskop - Personligt Portræt

for Lesbian 11228 [Adb], født 27 April 1949
Tekst af Robert Pelletier, Copyright © Astrodienst AG 2018
Introduktion

Solen i Tyren, Månen i Vædderen *Ascendanten i Krebsen, Månen i 10. hus *Saturn i 2. hus *Jupiter i opposition til Ascendanten *Solen i 10. hus *Månen i 10. hus *Venus i 10. hus

Datasiden

til top

Introduktion

Denne rapport er en kort udgave af Personal Portrait (kun på engelsk). I den korte udgave bliver der kun berørt nogle få, men ikke desto mindre vigtige sider af dit fødselshoroskop.

Rapporten er udarbejdet for følgende fødselsdata: kvinde, født 27 April 1949 kl. 11:10 i Newark NJ, Alaska.

Dit soltegn er Tyr. Det er det tegn, hvor Solen står placeret i dit fødselshoroskop. Din Ascendant står i Krebs, og din Måne står i Vædder.

Mere Information

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

De partnerhenvisninger, som måtte forekomme i teksten, gælder for et forhold til en mand.

Henvisninger til partnere
De partnerhenvisninger, som måtte forekomme i teksten, gælder for et forhold til en mand.

til top

Solen i Tyren, Månen i Vædderen

Du blev født med Solen i Tyren og Månen i Vædderen. Nogle af dine mest fremtrædende træk er vedholdenhed, stædighed og praktisk sans. Du er ambitiøs og ønsker at opnå varige ting i livet. I din søgen efter sikkerhed tager du altid udgangspunkt i en solid basis. Men forandringer, uforudsete hændelser og reformer kan true din stabilitet.

Du ræsonnerer klart og følger nogle afgrænsede og acceptable tankemønstre. Du er varmhjertet og venlig og meget tålmodig, når du møder modgang, og du føler hurtigt sympati for andre mennesker. Men når noget udfordrer din tålmodighed, kan du have tendens til at blive voldsom uden forudgående varsel.

På et tidspunkt i dit liv vil du utvivlsomt arrangere og lede et betydningsfuldt foretagende og opnå en fremtrædende position.

Nøglen til en bedre helstøbthed ligger i at skabe harmoni mellem din materielle målsætning og din personlige rolle.

til top

Ascendanten i Krebsen, Månen i 10. hus

På det tidspunkt, hvor du blev født, steg tegnet Krebsen op i horisonten. Dets hersker, Månen, er placeret i 10. hus.

Krebsen er det fjerde tegn i Dyrekredsen, og dets børn er styret af Månen. Dit liv vil være fuldt af forandringer og perioder med skiftevis arbejde og afslappelse. Din modtagelighed over for ydre påvirkning får dig ubevidst til at efterligne adfærden og omgangstonen hos de mennesker, du er sammen med.

I mange tilfælde vil omstændighederne kræve, at du spiller verdensmandsagtig og sofistikeret, men bag din maske vil der stå et meget følsomt menneske, som nemt bliver krænket, og som også er yderst sensitivt over for mere skjulte påvirkninger og indtryk såvel som psykiske vibrationer.

Krebsen giver dig en tendens til fuldkommen at trække dig, når du bliver såret eller skræmt af en situation. Dette vil ske for dig ofte, for du er tilbøjelig til at blande dig i andres affærer, selvom du hverken er behøvet eller ønsket. Gennem hele livet vil dine reaktioner være følelsesmæssige frem for rationelle.

Krebsen giver også en tendens til, at tilværelsen bliver centreret om hjem og familie; din tilknytning til dine private og hjemlige vaner er så stærk, at du næppe kunne klare dig uden dem. I kærlighedsanliggender er du følelsespræget og blid.

Med hensyn til de vanskelige aspekter skal du advares mod at blive alt for optaget af trivielle detaljer af en psykologisk karakter. En anden tendens, du kan have, er at smigre eller kritisere andre unødigt uden hensyn til den andens følelser.

Skæbnen vil muligvis anbringe dig i nogle omgivelser, hvor dine medfødte træk kan udfolde sig bedst. Du bliver mest lykkelig, hvis du får mulighed for at kaste dig ud i en søgen efter en person eller en ting, om end ikke nødvendigvis i form af en vigtig arbejdsopgave.

Annoncering
Dit liv vil være orienteret mod at opnå en offentlig stilling præget af hæder, agtelse og berømmelse. Din livsbane synes meget energisk med en sans for styrmandsskab og ledelse. Du har mange mål i livet og nogle glimrende muligheder for at opnå resultater. Du har tendens til at være udadvendt og kan lægge for stor vægt på offentlige aktiviteter til skade for din familie.

Vær forsigtig i dine offentlige handlinger og hold styr på retningen for at undgå et dårligt rygte.

Dine bedste erhvervsmuligheder ligger i valget af en ansættelse, som indebærer omskiftelser, og som kræver initiativlyst og megen rejseaktivitet.

til top

Saturn i 2. hus

Saturn stod i dit 2. hus ved fødslen. Dette er ikke en videre gunstig, astrologisk situation for din generelle økonomiske kurs i livet.

Du kan få svært ved at bevare en relativt god position på grund af økonomiske tab. Måske tager du også de økonomiske forhold for højtideligt og bebyrder dig selv med bekymringer desangående.

Dit krævende og pligtopfyldende arbejde giver dig muligvis kun et beskedent økonomisk udkomme, men det hjælper med at afstive dit selvværd og din påskønnelse af andre værdier. Derfor skal du ikke miste modet. Saturn giver ofte en relativt normal økonomisk status som ældre, hvis man anstrenger sig i så henseende.

Hvis du gør en indsats for at blive mere entusiastisk og mere liberal i erhvervsmæssig henseende, kan dit liv ændre sig til en vis grad.

til top

Jupiter i opposition til Ascendanten

Jupiters opposition til Ascendanten tyder på, at du er gavmild over for dine bekendte og civiliseret over for dine konkurrenter. Du er poleret og forfinet, sommetider i en sådan grad at andre kan nære mistro til dine motiver. Du foretrækker at omgås mennesker, som er sikre på sig selv og på deres målsætning. Ligesom en børsmægler håndterer finansielle resurser, håndterer du menneskers resurser; hvem de er, og hvad de kan udrette for sig selv og for dig. Du roser dig af din gode dømmekraft, men du overser den kendsgerning, at du er et menneske, som tager, ikke et som giver, medmindre det passer ind i dine langsigtede interesser.

Dit største problem er, at du bruger andre mennesker til at tjene dine personlige interesser. Du må lære, at det at være generøs gavner dig lige så meget som at tage imod generøsitet fra andre.

til top

Solen i 10. hus

Solen stod i dit 10. hus ved fødslen. Solen på dette sted bringer løfte om ære, succes og prestige som voksen. Offentligt vil du virke som et vitalt, stolt og magtfuldt menneske. Din individualitet har brug for at manifestere sig offentligt og ofte pådutte andre sin energi. Du er blevet født med en tilfredsstillende fysisk og moralsk arv, og du vil opnå velvilje fra mange magtfulde personer, som vil støtte dig i din fremgang i livet.

Dine vanskeligheder kan skyldes overdreven stolthed, arrogance og en tendens til at stole for meget på egne resurser.

til top

Månen i 10. hus

Månen stod i dit 10. hus ved fødslen. Dette er blandt andet et tegn på din evne til at tilpasse dig skiftende vilkår. Uanset dine temperamentsmæssige egenskaber vil skæbnen anbringe dig i situationer, hvor du skal omgås offentligheden.

En vis offentlig omtale kan blive resultatet. Men du bør huske, at Månens succes er temmelig æterisk og ikke har nogen varig karakter.

Fantasi, en ihærdig indstilling og en evne til at forholde dig til et publikum figurerer blandt dine positive egenskaber. Udadtil vil du virke som et menneske, der reagerer mere på følelser end på fornuft, men du forsøger at foretage en logisk analyse af dine impulsive træk. Du vil bedst kunne udvikle dine evner i en professionel kreds, hvor dine medfødte tilbøjeligheder kan komme til udfoldelse i rimeligt omfang.

Annoncering
til top

Venus i 10. hus

Venus stod i dit 10. hus ved fødslen.

Du vil virke som et menneske, der søger harmoni, idet du har tendens til at værdsætte livets æstetiske kvaliteter, at engagerer dig i kunstneriske aktiviteter og til at ville eje alt, som er vidunderligt og smukt. Du besidder de nødvendige evner til at få succes i livet, især hvis dit erhverv er kunstnerisk eller musisk.

Meget af din succes er en følge af en personlig interesse og hårdt arbejde; du besidder personlige fordele og evner, og din sympatiske og intelligente opførsel fremkalder et stærkt forfinet billede.

Under alle omstændigheder er der meget gode muligheder for, at du opnår en vis social udmærkelse, et godt omdømme og økonomisk succes i en periode af dit liv.


Astrologiske data brugt ved Kort Horoskop - Personligt Portræt
for Lesbian 11228 [Adb] (kvinde)
født den 27. april 1949 lokaltid: 11:10
i Newark NJ, USA U.T.: 15:10
74w10, 40n44 sid. tid: 00:34:25

Planetpositioner
planet tegn grad bevægelse
Sol Tyr 7°01'02 i hus 10 direkte
Måne Vædder 29°14'40 i hus 10 direkte
Merkur Tyr 22°20'40 i hus 11 direkte
Venus Tyr 9°48'17 i hus 10 direkte
Mars Vædder 28°08'23 i hus 10 direkte
Jupiter Vandbærer 1°20'56 i hus 7 direkte
Saturn Løve 29°19'27 i hus 2 stationær (D)
Uranus Tvilling 27°42'57 i hus 12 direkte
Neptun Vægt 13°10'53 i hus 4 retrograd
Pluto Løve 14°08'53 slutningen af hus 1 stationær (D)
Sand Måneknude Vædder 25°41'53 i hus 10 retrograd
Planeter i slutningen af et hus tolkes i forbindelse med det efterfølgende hus.

Huspositioner (Placidus)
Ascendant Krebs 25°53'27
2.Hus Løve 15°44'58
3.Hus Jomfru 9°21'46
Imum Coeli Vægt 9°21'53
5.Hus Skorpion 16°02'43
6.Hus Skytte 23°40'41
Descendant Stenbuk 25°53'27
8.Hus Vandbærer 15°44'58
9.Hus Fisk 9°21'46
Medium Coeli Vædder 9°21'53
11.Hus Tyr 16°02'43
12.Hus Tvilling 23°40'41

Større aspekter
Sol Konjunktion Måne 7°46
Sol Konjunktion Venus 2°47
Sol Kvadrat Jupiter 5°40
Sol Trigon Saturn 7°42
Sol Kvadrat Pluto 7°08
Måne Konjunktion Mars 1°06
Måne Kvadrat Jupiter 2°06
Måne Trigon Saturn 0°05
Måne Sekstil Uranus 1°32
Måne Kvadrat Ascendant 3°21
Merkur Sekstil Ascendant 3°33
Venus Kvadrat Pluto 4°21
Mars Kvadrat Jupiter 3°13
Mars Trigon Saturn 1°11
Mars Sekstil Uranus 0°25
Mars Kvadrat Ascendant 2°15
Jupiter Kvinkuns Saturn 2°01
Jupiter Opposition Ascendant 5°27
Saturn Sekstil Uranus 1°37
Neptun Sekstil Pluto 0°58
Tal indikerer orbis (afvigelse fra den eksakte aspektvinkel).

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

Annoncering
Som en af de største astrologiportaler giver WWW.ASTRO.COM adgang til en lang række gratisprodukter om emnet. Med sine horoskoptydninger i høj kvalitet fra verdens førende astrologer Liz Greene, Robert Hand og andre skribenter, sine mange gratis horoskoper og sin omfattende information om astrologi for både begyndere og professionelle er www.astro.com den førende astrologiindgang på nettet.
Homepage - Gratis Horoskoper - Astro Shop - Alt om astrologi - Efemeride - Medarbejdere af Astrodienst - Min Astro - Direkte atlassøgning - Sitemap - FAQ - Forum - Kontakt