•    
  Planetpositioner
  26-Apr-2018, 19:46 UT/GMT
  Sol631'16"13n41
  Måne2655'23"4n32
  Merkur950'21"1n33
  Venus235'20"21n20
  Mars2127'35"22s51
  Jupiter1952'59"r16s29
  Saturn95'11"r22s14
  Uranus2857'24"10n37
  Neptun1544'57"6s28
  Pluto2116'58"r21s28
  Sand Månek.115' 7"r17n27
  Chiron029'52"3n20
  Forklaring af symbolerne
  Øjeblikshoroskop
| Min Astro | Forum | FAQ
Annoncering

Kort Horoskop - Prognose

fra April 2018
for Ozzy Osbourne [Adb], født 3 December 1948
Tekst af Robert Hand, Copyright © Astrodienst AG 2018
Præsentation

Erhvervelse af autoritet * Pluto sekstil Ascendant: * Midten af januar 2017 indtil slutningen af november 2018:

Den anden vej rundt * Uranus sekstil Uranus: * Begyndelsen af juli 2017 indtil midten af marts 2019:

Trange omgivelser * Jupiter kvadrat Pluto: * Slutningen af december 2017 indtil begyndelsen af september 2018:

Pas på krukkeri * Jupiter konjunktion Ascendant: * Begyndelsen af januar 2018 indtil midten af september 2018:

Vejrudsigt * Saturn konjunktion Jupiter: * Midten af januar 2018 indtil slutningen af oktober 2018:

Bitre skænderier * Saturn konjunktion Mars: * Slutningen af januar 2018 indtil midten af november 2018:

Side med dine data

Datasiden

til top

Præsentation

Denne rapport er en forkortet udgave af Prognosehoroskop. Den er ment som en smagsprøve og en anbefaling af den fulde udgave af Prognosehoroskop, som kan bestilles fra Astrodienst som en indbundet rapport på omkring 15-20 sider.

Rapporten blev udfærdiget for 6 måneder, begyndende med April 2018 med følgende fødselsdata: mand, født 3 December 1948 kl. 6:00 i Birmingham, England.

Dit soltegn er Skytte. Det er tegnet, hvor Solen står placeret i dit fødselshoroskop. Din Ascendant er i Skorpion, og din Måne er i Stenbuk.

Mere Information

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

 

til top

Pluto sekstil Ascendant: Erhvervelse af autoritet

Midten af januar 2017 indtil slutningen af november 2018: Dette vil være en periode i din tilværelse fuld af positive forandringer og muligheder. Du vil få chancen for at omdanne og reformere alle dine relationer til andre, så de kommer til at tjene dine formål på en bedre måde. Du vil også kunne ændre eller reformere tilværelsen for et menneske, som står dig nær, for i alle sociale relationer vil du udøve stor magt og have en stærkere indvirkning på andre, end du plejer. Det betyder også, at der påhviler dig et stort ansvar i retning af at anvende din magt på en god måde og ikke blot til dine egne snævre interesser. Uanset hvad du foretager dig for at ændre et andet menneskes tilværelse, så bør det hjælpe vedkommende foruden dig selv.

Kontakten til dine venner og daglige omgangskreds kan blive vigtigere for dig i øjeblikket. Der kan opstå et meget intenst forhold til et andet menneske i dit daglige miljø, hvor du mindst venter det, og dette forhold kan ændre tilværelsen for jer begge. Uanset forholdets art vil I møde hinanden på et dybt følelsesmæssigt niveau. Og du vil også støde på sider af dig selv, som du har holdt skjult i årevis. Det vigtigste i sådan et forhold er, at det giver dig mulighed for at udfolde langt flere sider af dig selv, end du anede eksisterede. Der er lige så store muligheder for, at du selv bliver forvandlet gennem et betydningsfuldt forhold til et andet menneske, som der er mulighed for, at du aktivt forandrer dit forhold til en anden person.

Under denne indflydelse vil du kunne opnå en vis autoritet blandt dine arbejdskolleger eller dine venner, f.eks. i en klub eller en social gruppe. Den bedste måde at bruge denne magt på er ved at gøre sig til talerør for reformer og fornyelse. Lad være med at bruge den udelukkende til personlig vinding, for det kan få katastrofale følger senere.

I denne periode kan du få oplevelser, som får dig til at ændre målsætning. Omstændigheder og møder med andre mennesker kan tvinge dig til at genoverveje dine idealer, og dit liv kan begynde at bevæge sig i en retning, som adskiller sig meget fra dem, du har fulgt tidligere. Dette vil til gengæld give dig mulighed for at udvikle dig og opleve livet mere rigt.

 

til top

Uranus sekstil Uranus: Den anden vej rundt

Begyndelsen af juli 2017 indtil midten af marts 2019: Nu, hvor du er omkring de 70, oplever du en periode, hvor du kan opnå større indsigt i dit forhold til den store omverden, men vægtningen er ny. I stedet for at lære om den ydre omverden og din placering i den, vil du sandsynligvis koncentrere dig om, hvad du selv har fået ud af livet. Du vil grunde over dit møde med den ydre verden, og hvad dine personlige værdinormer betyder i den. Gennem store dele af din tilværelse har du muligvis været så optaget af dine personlige gøremål og af at få dit erhverv og dit sociale liv til at fungere sådan, som du ønskede, at du ikke har givet dit indre liv og dine indre behov tilstrækkelig opmærksomhed. Den indsigt, du erhverver i øjeblikket, vil få dig til at genoverveje din målsætning og give dine personlige behov højere prioritet. Du er ikke længere bundet af de forpligtelser, som tidligere forhindrede dig i at gøre dette. Nu er du fri til at udforske din egen indre verden og komme til en bedre forståelse af, hvem du er, og hvordan dit liv har imødekommet dine behov.

 

Annoncering
til top

Jupiter kvadrat Pluto: Trange omgivelser

Slutningen af december 2017 indtil begyndelsen af september 2018: Denne påvirkning kan have den effekt, at den vækker dine ambitioner om at udrette store ting. Du føler, at energien kan bære dig højere og længere end normalt, og du er villig til at stræbe efter magt og succes. Men dine bestræbelser kan støde på en omfattende modstand hos andre, især hvis du ikke er ét hundrede procent samvittighedsfuld med hensyn til din fremgangsmåde. Denne energi kan bringe dig succes og social status, men den kan også berøve dig disse ting. I stedet for at opnå magt, vil du simpelthen kunne fremprovokere en konflikt med dem, der sidder på magten, og sommetider endda helt uden at være klar over det. Du har muligvis ingen intentioner om at udfordre nogen som helst, og alligevel ender du i klammeri med myndighederne.

En anden måde, energien kan ytre sig på, er ved, at du bliver involveret i et projekt, der går ud på at reparere eller genopbygge et eller andet. Det kan være fysisk ejendom, dit nabolag, eller noget mere abstrakt såsom at reorganisere eller reformere en regering, en forretning eller en eller anden institution. Dit mål er at gøre fremskridt og forbedre tingene, men også her kan du støde på modstand hos folk, som ikke er enige i dine ideer, eller som føler sig truede af din foretagsomhed.

Du må undgå at blive besat af en plan eller fremgangsmåde og især være parat til at underkaste dine forestillinger om ret og uret en nærmere undersøgelse. Hold fast ved det, du mener er sandt, men ikke uden først at sikre dig, at du nu også har ret. Denne energi kan sommetider overbevise én om et synspunkt, som i virkeligheden er temmelig tvivlsomt. Du bør derfor granske dine religiøse, filosofiske og metafysiske holdninger meget nøje. Hvis du ønsker at føre andre mennesker frem til oplysning, så sørg allerførst for at sikre kvaliteten af din egen.

I visse tilfælde kan denne påvirkning medføre retslige konflikter, og du bør være helt sikker på, at alle sager, du involverer dig i, er absolut lovlige. Undgå underverdenen og lyssky personer i alle forhold.

 

til top

Jupiter konjunktion Ascendant: Pas på krukkeri

Begyndelsen af januar 2018 indtil midten af september 2018: I denne periode vil du have det godt og udstråle en varm og positiv energi over for omverdenen. Det kan til gengæld påvirke dit forhold til andre meget positivt og afstedkomme, at du træffer nogle mennesker, som vil kunne gavne dig, netop fordi du også gavner dem. I alle personlige og erhvervsmæssige kontakter med andre vil du give og modtage ligeligt.

Dine personlige kontakter vil blive udvidet under denne påvirkning. Hvis du hidtil har levet inden for en relativt lille kreds af venner og bekendte, så vil du nu udvide kredsen og træffe mennesker, som du ikke normalt plejer omgang med, måske rige og berømte folk, eller personer med stor indflydelse. Pas blot på, at du ikke omgås dem af overfladiske grunde; vær sikker på, at du vil kunne gro ved dem. Den kendsgerning, at en person er socialt betydningsfuld, har ingen relevans for jeres indbyrdes forhold.

Grundlæggende sker der det, at du helt fundamentalt er i færd med at gro og lukker mere og mere af omverdenen ind i din personlige tilværelse. Du forsøger at rumme mere af verden i din egen erfaringssfære. Udført på rette måde kan denne proces gøre dig til et langt klogere og mere modent menneske. Dit syn på tilværelsen vil blive udvidet, og du vil blive mere tolerant over for de forskelle, der findes mellem mennesker her i verden. Du har mulighed for i langt højere grad at udvikle dig til en rigtig verdensborger.

I øjeblikket bør du dog passe på, at du ikke kommer til at virke arrogant eller tro, at du er bedre, end du er. Du er antagelig et fortrinligt menneske, men det betyder ikke nødvendigvis, at du er bedre end andre. Koncentrér dig om din personlige vækst og ikke om din status blandt folk.

 

til top

Saturn konjunktion Jupiter: Vejrudsigt

Midten af januar 2018 indtil slutningen af oktober 2018: Denne påvirkning kan betyde noget forskelligt for forskellige mennesker. Den kan give mulighed for en meget omhyggelig og vedholdende vækstproces under ihærdige anstrengelser. Eller det kan være en periode præget af en ekstrem rastløshed og utålmodighed.

I denne periode kan du forvente følgende: et skifte i job eller bopæl; en ændring i din økonomiske status, som regel til det værre; tilbagetrækning fra andre for at kunne arbejde; en forkærlighed for ensomhed; flid og udholdenhed.

To ting vil antagelig afgøre, hvilken type effekt du vil opleve. For det første vil du, såfremt du er veldisciplineret og udholdende, reagere med tålmodighed over for energien i denne påvirkning.

Men af endnu større vigtighed er din indstilling over for de områder af tilværelsen, som energien påvirker. Du vil være standhaftig på de områder af livet, som du føler dig i kontakt med, og du vil arbejde hårdere her, end du plejer. På de områder af tilværelsen som du føler belastende, vil du være anspændt og ønske at gøre oprør imod begrænsningerne.

Det er vanskeligt at sige, om din utålmodighed over for disse restriktive områder af livet er berettiget. Du har selvfølgelig al mulig ret til at forsøge at forbedre din tilværelse. Du må beslutte, om du skal afskære et område eller bygge det op til et højere niveau. Begge reaktioner kan være hensigtsmæssige.

 

til top

Saturn konjunktion Mars: Bitre skænderier

Slutningen af januar 2018 indtil midten af november 2018: Dette er ofte en periode præget af enorme frustrationer, hvor man virkelig kan føle, at man støder hovedet imod en mur. Men det kan også være en tid, hvor man udfører en hel del hårdt arbejde. Hvad det bliver, afhænger af, hvordan du omgås energien i denne påvirkning. Dens grundlæggende betydning er "hæmmet energi", men det kan også blive "disciplineret energi", såfremt du ikke forsøger at klare alt for mange ting på én gang.

Negativt set kan denne påvirkning fremkalde en følelse af intens irritation. Selv småting synes at gå dig på nerverne, og uheldigvis bliver du ofte konfronteret med andet og mere end småting. Mennesker eller omstændigheder synes at stille sig i vejen for alt, hvad du forsøger at gøre. På arbejdet kan din chef eller arbejdsgiver modsætte sig dine ideer uden at angive nogen egentlig grund. Eller vedkommende kan bebyrde dig med så meget arbejde, at du ikke har tid til noget som helst andet.

Sommetider kan du ende i de mest bitre, egocentrerede skænderier med andre. Det vil være fristende at tilskrive det en eller anden form for sammensværgelse imod dig, men det er formentlig ikke tilfældet. Det er mere sandsynligt, at du - selv med de bedste intentioner - udsender en energi, som føles truende for andre. De kan reagere ved at forsøge at standse dig. Og selvom du slet ikke har til hensigt at optræde truende, så må du virkelig forsøge ikke at få folk til at føle sig truede. Du kan også selv blive et offer for andre menneskers aggressive intentioner, uden at du på nogen måde synes at have lagt op til det.

Problemet med denne periode er, at energien bliver bremset. Du bør kun påtage dig opgaver af et begrænset omfang, men som kræver stor anstrengelse og koncentration på deres felt. Hvis du koncentrerer energien om relativt snævre emner, kan du gøre effektivt brug af den. Men hvis du farer frem med storslåede og vidtrækkende planer, vil du antagelig fremkalde denne energis værste virkninger.


Kort Horoskop - Prognose April 2018 til September 2018
for Ozzy Osbourne [Adb] (mand)
født den 3. december 1948 lokaltid: 6:00
i Birmingham, ENG (UK) U.T.: 06:00
1w50, 52n30 sid. tid: 10:40:34

Planetpositioner
planet tegn grad bevægelse
Sol Skytte 10°59'47 i hus 1 direkte
Måne Stenbuk 11°15'02 i hus 2 direkte
Merkur Skytte 5°41'18 i hus 1 direkte
Venus Skorpion 8°52'22 i hus 12 direkte
Mars Stenbuk 4°49'12 i hus 2 direkte
Jupiter Stenbuk 3°48'44 i hus 2 direkte
Saturn Jomfru 6°01'49 i hus 9 direkte
Uranus Tvilling 29°15'59 i hus 8 retrograd
Neptun Vægt 14°37'59 i hus 11 direkte
Pluto Løve 16°30'32 i hus 9 retrograd
Sand Måneknude Tyr 4°24'32 i hus 6 retrograd

Huspositioner (Placidus)
Ascendant Skorpion 18°33'53
2.Hus Skytte 18°45'59
3.Hus Stenbuk 28°18'27
Imum Coeli Fisk 8°30'39
5.Hus Vædder 9°17'32
6.Hus Tyr 1°33'31
Descendant Tyr 18°33'53
8.Hus Tvilling 18°45'59
9.Hus Krebs 28°18'27
Medium Coeli Jomfru 8°30'39
11.Hus Vægt 9°17'32
12.Hus Skorpion 1°33'31

Transitter
Pluto sekstil Ascendant Midten af januar 2017 indtil slutningen af november 2018
Uranus sekstil Uranus Begyndelsen af juli 2017 indtil midten af marts 2019
Jupiter kvadrat Pluto Slutningen af december 2017 indtil begyndelsen af september 2018
Jupiter konjunktion Ascendant Begyndelsen af januar 2018 indtil midten af september 2018
Saturn konjunktion Jupiter Midten af januar 2018 indtil slutningen af oktober 2018
Saturn konjunktion Mars Slutningen af januar 2018 indtil midten af november 2018

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

Annoncering
Som en af de største astrologiportaler giver WWW.ASTRO.COM adgang til en lang række gratisprodukter om emnet. Med sine horoskoptydninger i høj kvalitet fra verdens førende astrologer Liz Greene, Robert Hand og andre skribenter, sine mange gratis horoskoper og sin omfattende information om astrologi for både begyndere og professionelle er www.astro.com den førende astrologiindgang på nettet.
Homepage - Gratis Horoskoper - Astro Shop - Alt om astrologi - Efemeride - Medarbejdere af Astrodienst - Min Astro - Direkte atlassøgning - Sitemap - FAQ - Forum - Kontakt