•    
  Planetpositioner
  20-Mar-2018, 22:21 UT/GMT
  Sol015' 8"0n06
  Måne124' 9"10n34
  Merkur1637' 4"9n21
  Venus1718'33"5n58
  Mars150'55"23s31
  Jupiter230'22"r17s20
  Saturn830'11"22s17
  Uranus2653'13"9n52
  Neptun1432'52"6s55
  Pluto211'24"21s28
  Sand Månek.1354'33"r16n39
  Chiron2825' 4"2n31
  Forklaring af symbolerne
  Øjeblikshoroskop
| Min Astro | Forum | FAQ
Annoncering

Kort Horoskop - Personligt Portræt

for Banker 6501 [Adb], født 4 Oktober 1928
Tekst af Robert Pelletier, Copyright © Astrodienst AG 2018
Introduktion

Solen i Vægten, Månen i Tvillingerne *Ascendanten står i Jomfruen, Merkur i 3. hus *Solen i 2. hus *Venus i 3. hus *Saturn i 4. hus *Månen i 10. hus *Neptun i konjunktion med Ascendanten

Datasiden

til top

Introduktion

Denne rapport er en kort udgave af Personal Portrait (kun på engelsk). I den korte udgave bliver der kun berørt nogle få, men ikke desto mindre vigtige sider af dit fødselshoroskop.

Rapporten er udarbejdet for følgende fødselsdata: mand, født 4 Oktober 1928 kl. 2:55 i Bell CA, Alaska.

Dit soltegn er Vægt. Det er det tegn, hvor Solen står placeret i dit fødselshoroskop. Din Ascendant står i Jomfru, og din Måne står i Tvilling.

Mere Information

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

De partnerhenvisninger, som måtte forekomme i teksten, gælder for et forhold til en kvinde.

Henvisninger til partnere
De partnerhenvisninger, som måtte forekomme i teksten, gælder for et forhold til en kvinde.

til top

Solen i Vægten, Månen i Tvillingerne

Du har anlæg for at skabe relationer til andre, men du cementerer ikke nødvendigvis disse venskaber med loyalitet. Du har nogle gode talegaver, men du har tendens til at småsludre. Når noget kommer dig på tværs, kan du blive forræderisk og endda optræde som stikker.

I kærlighed er du også foranderlig og ubeslutsom, idet du udgyder al din kærlighed over én kæreste for så at skifte til den næste og den næste igen. Du er vågen over for nye udviklinger og mister hurtigt interessen for det gamle, selv det der var nyt dagen før. Du klarer dig glimrende i forbindelse med mentale opgaver, hvor du arbejder med ideer, som du forstår og siden forkaster, eller som du forstår, tager i besiddelse og derpå forlader.

Overordnet giver du indtryk af at være en alsidig, kommunikerende person, som taler og skriver fremragende, men som ikke er helt pålidelig. Du er aldrig tilfreds med tingene her og nu, men fokuserer på fortid og fremtid. Nøglen til en mere harmonisk personlighed ligger i at fæstne blikket ved én ting ad gangen. Prøv at opnå større konsistens og at udvikle din koncentrationsevne.

til top

Ascendanten står i Jomfruen, Merkur i 3. hus

På det tidspunkt hvor du blev født, steg stjernetegnet Jomfruen op i horisonten. Dets hersker, Merkur, er placeret i 3. hus.

Dette tyder på, at du gennem hele livet vil indtage en reserveret, stille, analytisk, kritisk og modtagelig indstilling.

Selvom du ikke er et menneske med meget store ambitioner, så besidder du evnen til at være vedholdende og udfolde ægte snilde.

En vis selviskhed kan bemærkes. Men hvis du er i stand til at imødegå dette træk ved hjælp af din medfødte hjælpsomme og forstående indstilling og bruge dine positive egenskaber til at løse andre menneskers problemer, så vil du kunne leve op til dine højeste spirituelle forpligtelser, og din bevidsthed og opfattelsesevne vil blive udvidet.

Du er ikke bange for at tage fat, men du holder af at foretage dig ting, hvor du bruger dine intellektuelle resurser frem for de mere mekaniske. Der optræder en vis uafhængighed, men lad være med at presse for hårdt på i så henseende, for Jomfruens naturlige miljø er et, hvor personen bliver styret af en magtfuld autoritet, og hvor de vigtigste beslutninger helst skal træffes af andre.

Du er meget opmærksom på detaljer, og dette gør dig til en god arbejdskraft, især i jobs, som kræver stor præcision og iagttagelsesevne. Du ønsker rene linjer, og selvom du ikke har noget imod at omgås andre, så er der noget, du absolut ikke bryder dig om: bestandig indtrængen i dit privatliv. Forretninger og praktiske gøremål bør være meget vigtige i dit liv. Selvom du selvfølgelig ikke skal rådes til at gå imod dine medfødte egenskaber, som gør dig en smule reserveret, kan det dog anbefales, at du, når du er forelsket, giver dig selv lov til at slappe af og være lydhør over for partneren, således at du bliver i stand til at gengælde noget af den kærlighed, som du modtager.

Du kan befinde dig i mange situationer i livet, hvor du vil fungere som rådgiver og vejleder; benyt disse situationer til at udfolde dine kreative evner.

Annoncering
Dit liv vil være orienteret mod at erhverve praktiske kundskaber; du elsker at lære nyt, er lærenem, vågen og intellektuelt aktiv. Din iver efter at undersøge tingene og forske gør dig til en glimrende kandidat til videnskabelig beskæftigelse.

Du er grundlæggende et intellektuelt menneske med stor gennemskuelseskraft og et nøjeregnende behov for præcise detaljer. Din svaghed er en tendens til at bekymre dig og være alt for distræt.

til top

Solen i 2. hus

Solen stod i dit 2. hus ved fødslen. Denne placering gør økonomiske forhold - og fysisk erobring og besiddelse - til den centrale drivkraft i dit liv.

Det er en decideret nødvendighed, at du retter opmærksomheden mod at opnå materiel tryghed. Forpligtelsen til at give udgør stadig en reel vanskelighed for dig, som du må lære at håndtere.

Du bør nyde din egen velstand og tillige lære dig selv den kunst at give til andre. Du ønsker at blive respekteret i økonomiske situationer og kan godt lide at blive anset for at være et menneske, som er selvberoende.

Du har en god portion tillid til egne evner; du tror, at uanset hvad der sker, så vil du altid overleve økonomisk. Denne indflydelse fra Solen giver stærke løfter om succes i livet.

Dine svagheder i forbindelse med penge indbefatter en tendens til at være meget demonstrativ og et begær efter penge på grund af den magt, de giver. Når du bliver mere moden, vil mulighedernes døre åbne sig for dig ved hjælp af personer, som er højt placeret i regeringen. Gå ikke glip af denne chance.

til top

Venus i 3. hus

Venus stod i dit 3. hus ved fødslen. Du er meget interesseret i skabende kunst, og dine tanker og ord er omgivet af en aura af skønhed, smag og gode proportioner. Dit sind fornemmer faktisk de følelser, som er forbundet med naturen og de højere aspekter af alt menneskeligt. Venus på dette sted varsler om nogle behagelige og venlige relationer til familiens medlemmer; dit intellekt er sympatisk, ungdommeligt og tiltalende.

Nøglen til en bedre forening af dine mentale og følelsesmæssige funktioner ligger i en uddybelse af dine personlige relationer og en evne til at vende sig indad, så du kommer til at kende verden bedre ved hjælp af ægte selvindsigt.

til top

Saturn i 4. hus

Saturn stod i dit 4. hus ved fødslen. Med denne placering kan du have følelsen af, at pligter og ansvar i din tidlige barndom var i modstrid med dine inderste, følelsesmæssige behov. Følgelig føler du dig frustreret og misforstået. Dette kan afstedkomme en følelse af frygt og mistillid til verden, som ikke virker fremmende på dine menneskelige relationer og din evne til kommunikation.

Men dette behøver ikke at være tilfældet. Selvom du måske føler, at din personlige frihed er blevet indskrænket, kan Saturn føre dig frem til en bedre forståelse af, hvad der har forvoldt denne følelse. Du ejer evnen til at lære meget om dit indre selv og om, hvad du behøver for at kunne opleve følelsesmæssig tryghed. Hvis du tager Saturns udfordringer på dig, vil du være i stand til at handle eller forlade tingene af egen fri vilje. Det er kun din indre pligtfølelse og ansvarlighed, som du står til ansvar over for.

til top

Månen i 10. hus

Månen stod i dit 10. hus ved fødslen. Dette er blandt andet et tegn på din evne til at tilpasse dig skiftende vilkår. Uanset dine temperamentsmæssige egenskaber vil skæbnen anbringe dig i situationer, hvor du skal omgås offentligheden.

En vis offentlig omtale kan blive resultatet. Men du bør huske, at Månens succes er temmelig æterisk og ikke har nogen varig karakter.

Fantasi, en ihærdig indstilling og en evne til at forholde dig til et publikum figurerer blandt dine positive egenskaber. Udadtil vil du virke som et menneske, der reagerer mere på følelser end på fornuft, men du forsøger at foretage en logisk analyse af dine impulsive træk. Du vil bedst kunne udvikle dine evner i en professionel kreds, hvor dine medfødte tilbøjeligheder kan komme til udfoldelse i rimeligt omfang.

Annoncering
til top

Neptun i konjunktion med Ascendanten

Neptuns konjunktion med Ascendanten viser, at du er meget sensitiv og måske har overnaturlige evner. Dit greb om virkelighedens verden er løst; du har brug for at få et bedre tag i den.

Du er så psykisk følsom over for de uretfærdigheder, som du iagttager i samfundet, at disse nemt kan gøre dig syg. Fordi dine omgivelser har så stærk en indvirkning på dig, bør du forsøge at yde en eller anden indsats for at mindske din ængstelse over at lade disse negative vilkår eksistere.

Du nærer sympati med de undertrykte, føler forståelse for de følelsesmæssigt forstyrrede og tilgiver dem, der synes uden skyld i deres krænkelser mod samfundet.

Du bliver nemt forvirret over vilkår, som du ikke har magt til at gøre noget ved; og din følelse af skyld og fejltagelse kan få dig til at trække dig ind i en verden, der er sikret imod ansvar.

Du bør omgås nogle mennesker, som har begge ben på jorden, for at kompensere for dit eget retningsløse, bestandigt skiftende temperament. Der er stor brug for din medfølende forståelse, og du har ikke ret til at afvise nogen, som rækker hånden ud efter hjælp.


Astrologiske data brugt ved Kort Horoskop - Personligt Portræt
for Banker 6501 [Adb] (mand)
født den 4. oktober 1928 lokaltid: 2:55
i Bell CA, USA U.T.: 10:55
118w11, 33n59 sid. tid: 03:53:48

Planetpositioner
planet tegn grad bevægelse
Sol Vægt 10°57'37 i hus 2 direkte
Måne Tvilling 17°53'50 i hus 10 direkte
Merkur Skorpion 6°11'03 i hus 3 direkte
Venus Skorpion 6°20'14 i hus 3 direkte
Mars Krebs 0°31'50 i hus 10 direkte
Jupiter Tyr 8°26'54 i hus 9 retrograd
Saturn Skytte 14°20'02 i hus 4 direkte
Uranus Vædder 5°10'50 i hus 8 retrograd
Neptun Jomfru 0°24'40 i hus 12 direkte
Pluto Krebs 18°20'24 i hus 11 direkte
Sand Måneknude Tvilling 1°41'09 i hus 10 direkte

Huspositioner (Placidus)
Ascendant Jomfru 3°30'43
2.Hus Jomfru 28°35'06
3.Hus Vægt 27°59'28
Imum Coeli Skytte 0°36'24
5.Hus Stenbuk 3°45'48
6.Hus Vandbærer 5°02'57
Descendant Fisk 3°30'43
8.Hus Fisk 28°35'06
9.Hus Vædder 27°59'28
Medium Coeli Tvilling 0°36'24
11.Hus Krebs 3°45'48
12.Hus Løve 5°02'57

Større aspekter
Sol Trigon Måne 6°56
Sol Kvinkuns Jupiter 2°31
Sol Sekstil Saturn 3°22
Sol Opposition Uranus 5°47
Sol Kvadrat Pluto 7°23
Måne Opposition Saturn 3°34
Merkur Konjunktion Venus 0°09
Merkur Trigon Mars 5°39
Merkur Opposition Jupiter 2°16
Merkur Kvinkuns Uranus 1°00
Merkur Sekstil Neptun 5°46
Merkur Sekstil Ascendant 2°40
Venus Trigon Mars 5°48
Venus Opposition Jupiter 2°07
Venus Kvinkuns Uranus 1°09
Venus Sekstil Neptun 5°56
Venus Sekstil Ascendant 2°50
Mars Kvadrat Uranus 4°39
Mars Sekstil Neptun 0°07
Mars Sekstil Ascendant 2°59
Jupiter Trigon Ascendant 4°56
Uranus Kvinkuns Ascendant 1°40
Neptun Konjunktion Ascendant 3°06
Tal indikerer orbis (afvigelse fra den eksakte aspektvinkel).

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

Annoncering
Som en af de største astrologiportaler giver WWW.ASTRO.COM adgang til en lang række gratisprodukter om emnet. Med sine horoskoptydninger i høj kvalitet fra verdens førende astrologer Liz Greene, Robert Hand og andre skribenter, sine mange gratis horoskoper og sin omfattende information om astrologi for både begyndere og professionelle er www.astro.com den førende astrologiindgang på nettet.
Homepage - Gratis Horoskoper - Astro Shop - Alt om astrologi - Efemeride - Medarbejdere af Astrodienst - Min Astro - Direkte atlassøgning - Sitemap - FAQ - Forum - Kontakt