•    
  Planetpositioner
  17-Jan-2018, 15:50 UT/GMT
  Sol2728'59"20s40
  Måne337'22"18s20
  Merkur856'18"23s27
  Venus2928'54"21s16
  Mars2431'21"18s09
  Jupiter1930' 9"16s34
  Saturn318' 1"22s31
  Uranus2440' 6"9n02
  Neptun1219'43"7s46
  Pluto1920'44"21s37
  Sand Månek.1454'32"r16n22
  Chiron259'24"1n21
  Forklaring af symbolerne
  Øjeblikshoroskop
| Min Astro | Forum | FAQ
Annoncering

Kort Horoskop - Personligt Portræt

for Allessandro Safina [Adb], født 14 Oktober 1968
Tekst af Robert Pelletier, Copyright © Astrodienst AG 2018
Introduktion

Solen i Vægten, Månen i Krebsen *Ascendanten i Tvillingerne, Merkur i 6. hus *Månen i 3. hus *Solen i 5. hus *Venus i 6. hus *Saturn i 12. hus

Datasiden

til top

Introduktion

Denne rapport er en kort udgave af Personal Portrait (kun på engelsk). I den korte udgave bliver der kun berørt nogle få, men ikke desto mindre vigtige sider af dit fødselshoroskop.

Rapporten er udarbejdet for følgende fødselsdata: mand, født 14 Oktober 1968 kl. 19:45 i Siena, Italy.

Dit soltegn er Vægt. Det er det tegn, hvor Solen står placeret i dit fødselshoroskop. Din Ascendant står i Tvilling, og din Måne står i Krebs.

Mere Information

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

De partnerhenvisninger, som måtte forekomme i teksten, gælder for et forhold til en kvinde.

Henvisninger til partnere
De partnerhenvisninger, som måtte forekomme i teksten, gælder for et forhold til en kvinde.

til top

Solen i Vægten, Månen i Krebsen

Selvom du virker hårdhudet, så er du faktisk et følelsesbetonet og lydhørt menneske. Ofte skjuler du dine reaktioner bag et pokerfjæs og lader andre spekulere på, hvad der mon foregår i hovedet på dig. Hermed være ikke sagt, at du lukker dig inde. Du har tværtimod hårdt brug for kammeratskab og den beskyttelse, som et venskab kan give. Du er en social reformator, er fintmærkende og ved, hvordan du skal hjælpe mennesker på en effektiv måde.

I kærlighed er du ligeledes følelsesbetonet og blid og ruger ofte over tingene. Du har en frodig fantasi og en medfødt sans for skønhed. Dine umiddelbare følelsesmæssige reaktioner har forrang over logik og ræsonnement. Din tankegang er fritstrømmende og spontan.

Du er splittet af en indre konflikt. På den ene side stræber du efter at udvikle dig, og på den anden er du nødt til at tilfredsstille dit sanselige, fysiske begær. Du er plaget af skyldfølelse, fordi dette begær ikke stemmer med den beherskede person, som du ønsker at være.

Nøglen til en mere harmonisk personlighed ligger i at udvikle fleksibilitet og lufte dine naturlige drifter.

til top

Ascendanten i Tvillingerne, Merkur i 6. hus

På det tidspunkt hvor du blev født, steg tegnet Tvillingerne op i horisonten. Dets hersker, Merkur, står i 6. hus.

Dit opstigende tegn og placeringen af tegnets hersker giver nogle generelle oplysninger vedrørende de overordnede tendenser i din kurs i livet og supplerer de oplysninger vedrørende dit temperament, som tidligere er blevet anført i forbindelse med placeringerne af Solen og Månen.

Tvillingerne er det tredje tegn i Dyrekredsen, og blandt dets vigtigste psykologiske indvirkninger på livet optræder følgende: intellektuelle aktiviteter, humanisme og en afsky for vold, en konstant tvivl vedrørende mentale begreber, tøven og akademiske interesser.

Mennesker, hvis Ascendant-tegn er Tvillingerne, virker sædvanligvis elegante, slanke, udtryksfulde og har et meget medmenneskelige ansigtsudtryk. Det er personer med visse litterære tilbøjeligheder, de har håndelag for manuelt arbejde og håndværk, er lærenemme, kompetente, vittige, opfindsomme og meget nysgerrige og spidsfindige.

En Tvillinge-Ascendant vil altid udmærke sig ved sin mundtlige og skriftlige veltalenhed, sin travle hverdag og bestandigt manglende evne til at realisere hurtige og bevidste beslutninger. Som Tvilling bør du forsøge at kompensere for din tøven ved hjælp af din hurtige tankegang.

Din indstilling over for livets hændelser vil være venlig og generøs (inden for visse grænser), men ikke altid heldig på grund af for stor vaklen i situationer, som kræver en beslutning. Du besidder evnen til at stige opad i livet med udgangspunkt i dine egne intellektuelle evner.

Din tankegang er åben og generøs, og dit intellekt fungerer selvstændigt; men ved mange lejligheder vil din dømmekraft være "fordrejet". Du bør begrænse antallet af nytteløse diskussioner, stridigheder og ugunstige skænderier, da disse udgør dine værste fjender.

For at få succes bør du betone dine litterære og videnskabelige studier, give dit strålende intellekt frie tøjler i de rigtige situationer og bruge din medfødte flid til at skrive, rejse, kommunikere og analysere mennesker. Inden for alle disse aktiviteter vil du kunne yde dit bedste.

Merkur, som styrer dit liv, står i 6. hus. Det er huset for arbejde, helbred og arbejdsrelationer.

Der synes at optræde en vis tilbøjelighed til mental svaghed og nervøsitet som følge af en besættelse af bestemte ideer, som måske har forbindelse til din følelsesmæssige natur.

Merkurs placering antyder, at du er en intellektuel arbejdskraft med en skarp og dygtig sans for videnskabelig forskning, men kun din dynamiske drivkraft vil få disse tendenser til at materialisere sig.

Note: Merkur står teknisk set i slutningen af hus 5 og tolkes derfor i hus 6.

til top

Månen i 3. hus

Månen stod i dit 3. hus ved fødslen. Dit intellekt er meget sensitivt over for ydre hændelser, idet det bestandigt ændrer sig og tilpasser sig situationen.

Din hukommelse er god og har en billedmæssig karakter. Dine tanker kan imidlertid blive for subjektive og overfladiske med en overdreven vægt på overfladisk viden og meget lidt praktisk anvendelighed eller en mangel på intellektuel fornuft. Positivt betragtet rummer du et stort kreativt reservoir, som kan bruges gunstigt til aktiviteter såsom skribentvirksomhed og poesi. Fysisk vil Månen give dig en intens og aktiv tilværelse fuld af forandringer, bevægelighed og en strøm af begivenheder.

Kravene ved denne placering er enkle: bestræb dig på at opnå en bedre kontrol over din ustabile og vedholdende fantasi og derved at øge din koncentration, og du vil opleve en positiv fremgang, ikke bare rent mentalt, men også med hensyn til din evne til at kommunikere med andre på en mere realistisk måde.

til top

Solen i 5. hus

Solen stod i dit 5. hus ved fødslen. Dette er en meget betydningsfuld placering af Solen.

Dine følelser, især de forplantningsmæssige, synes at udvikle sig og blive gradvist mere omfattende med årene. Dit liv er orienteret imod succes i forbindelse med projekter, forretninger, økonomisk spekulation og selskabelige og fornøjelige aktiviteter. Dit kærlighedsliv bliver formentlig meget rigt og vil rumme mange gunstige, følelsesmæssige tilknytninger. I kærlighed fører du dig frem med værdighed og en vis balance.

Din stolthed er meget sårbar i situationer, som er forbundet med din følelsesmæssige natur. Du bliver nemt krænket, hvis din besiddertrang og værdighed i kærlighed bliver truet. Du kan være meget storsindet og tilgivende over for den, du elsker, og du vil udfolde mange positive egenskaber foruden en naturlig beskyttertrang og styrke.

til top

Venus i 6. hus

Venus stod i dit 6. hus ved fødslen. Du kan anse dig selv for et heldigt menneske. Dit helbred vil gennem hele livet enten være vældig godt, eller også ejer du evnen til at komme dig hurtigt efter sygdom.

I omgangen med andre på din arbejdsplads vil du også kunne opnå øget indkomst. Din holdning til dit arbejde er, at det er behageligt at udføre. Du er ikke et hårdtarbejdende menneske; derimod er der noget dovent over dig. Skæbnen kan anbringe dig i en situation, hvor du vil komme til at arbejde under nogle umådeligt venlige og tiltalende overordnede. Et kærlighedsforhold kan blive indledt på grund af denne udveksling.

til top

Saturn i 12. hus

Saturn stod i dit 12. hus ved fødslen. Denne planet kan medføre mange ubehagelige og irriterende hindringer i dit liv og kan øge din følelse af, at omgivelserne begrænser dig.

Din professionelle ære påvirker i høj grad dine følelser, og du er vældig godt tilfreds, når tingene går godt. Måske er skæbnen nødt til at lære dig at skelne tydeligere mellem virkelighed og fantasi.

Der gemmer sig nogle komplekser i dit ubevidste, og de kan ytre sig i dit sind som overfølsomhed, et ønske om at være alene og at gøre tingene selv, så ingen får at vide, hvordan du har det. Du får brug for en smule humor og selvtillid.

Note: Saturn står teknisk set i slutningen af hus 11 og tolkes derfor i hus 12.


Astrologiske data brugt ved Kort Horoskop - Personligt Portræt
for Allessandro Safina [Adb] (mand)
født den 14. oktober 1968 lokaltid: 19:45
i Siena, ITALY U.T.: 18:45
11e21, 43n19 sid. tid: 21:03:53

Planetpositioner
planet tegn grad bevægelse
Sol Vægt 21°28'44 i hus 5 direkte
Måne Krebs 23°10'51 i hus 3 direkte
Merkur Vægt 23°24'26 slutningen af hus 5 retrograd
Venus Skorpion 22°08'16 i hus 6 direkte
Mars Jomfru 14°21'10 i hus 5 direkte
Jupiter Jomfru 23°58'56 i hus 5 direkte
Saturn Vædder 22°08'02 slutningen af hus 11 retrograd
Uranus Vægt 0°59'46 i hus 5 direkte
Neptun Skorpion 25°00'47 i hus 6 direkte
Pluto Jomfru 23°42'54 i hus 5 direkte
Sand Måneknude Vædder 9°32'51 i hus 11 direkte
Planeter i slutningen af et hus tolkes i forbindelse med det efterfølgende hus.

Huspositioner (Placidus)
Ascendant Tvilling 9°56'43
2.Hus Krebs 1°52'58
3.Hus Krebs 21°34'53
Imum Coeli Løve 13°30'13
5.Hus Jomfru 12°24'48
6.Hus Vægt 23°32'53
Descendant Skytte 9°56'43
8.Hus Stenbuk 1°52'58
9.Hus Stenbuk 21°34'53
Medium Coeli Vandbærer 13°30'13
11.Hus Fisk 12°24'48
12.Hus Vædder 23°32'53

Større aspekter
Sol Kvadrat Måne 1°42
Sol Konjunktion Merkur 1°56
Sol Opposition Saturn 0°39
Måne Kvadrat Merkur 0°14
Måne Trigon Venus 1°03
Måne Sekstil Jupiter 0°48
Måne Kvadrat Saturn 1°03
Måne Sekstil Uranus 7°49
Måne Trigon Neptun 1°50
Måne Sekstil Pluto 0°32
Merkur Opposition Saturn 1°16
Venus Sekstil Jupiter 1°51
Venus Kvinkuns Saturn 0°00
Venus Konjunktion Neptun 2°53
Venus Sekstil Pluto 1°35
Mars Kvadrat Ascendant 4°24
Jupiter Kvinkuns Saturn 1°51
Jupiter Sekstil Neptun 1°02
Jupiter Konjunktion Pluto 0°16
Saturn Kvinkuns Neptun 2°53
Saturn Kvinkuns Pluto 1°35
Uranus Sekstil Neptun 5°59
Neptun Sekstil Pluto 1°18
Tal indikerer orbis (afvigelse fra den eksakte aspektvinkel).

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

Annoncering
Som en af de største astrologiportaler giver WWW.ASTRO.COM adgang til en lang række gratisprodukter om emnet. Med sine horoskoptydninger i høj kvalitet fra verdens førende astrologer Liz Greene, Robert Hand og andre skribenter, sine mange gratis horoskoper og sin omfattende information om astrologi for både begyndere og professionelle er www.astro.com den førende astrologiindgang på nettet.
Homepage - Gratis Horoskoper - Astro Shop - Alt om astrologi - Efemeride - Medarbejdere af Astrodienst - Min Astro - Direkte atlassøgning - Sitemap - FAQ - Forum - Kontakt