•    
  Planetpositioner
  17-Jan-2018, 21:01 UT/GMT
  Sol2742'11"20s37
  Måne611'55"17s57
  Merkur914'55"23s28
  Venus2945'12"21s13
  Mars2439'22"18s11
  Jupiter1931'56"16s34
  Saturn319'27"22s31
  Uranus2440'16"9n02
  Neptun1220' 5"7s46
  Pluto1921'10"21s37
  Sand Månek.1454'22"r16n22
  Chiron259'53"1n21
  Forklaring af symbolerne
  Øjeblikshoroskop
| Min Astro | Forum | FAQ
Annoncering

Kort Horoskop - Personligt Portræt

for Family Distress 11476 [Adb], født 5 Februar 1950
Tekst af Robert Pelletier, Copyright © Astrodienst AG 2018
Introduktion

Solen i Vandbæreren, Månen i Jomfruen *Ascendanten i Skorpionen, Mars i 11. hus *Solen i 3. hus *Venus i 3. hus *Månen i 10. hus *Saturn står i 10. hus

Datasiden

til top

Introduktion

Denne rapport er en kort udgave af Personal Portrait (kun på engelsk). I den korte udgave bliver der kun berørt nogle få, men ikke desto mindre vigtige sider af dit fødselshoroskop.

Rapporten er udarbejdet for følgende fødselsdata: kvinde, født 5 Februar 1950 kl. 1:15 i Brookline MA, Alaska.

Dit soltegn er Vandbærer. Det er det tegn, hvor Solen står placeret i dit fødselshoroskop. Din Ascendant står i Skorpion, og din Måne står i Jomfru.

Mere Information

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

De partnerhenvisninger, som måtte forekomme i teksten, gælder for et forhold til en mand.

Henvisninger til partnere
De partnerhenvisninger, som måtte forekomme i teksten, gælder for et forhold til en mand.

til top

Solen i Vandbæreren, Månen i Jomfruen

I nye situationer og ukendte omgivelser forstærkes din kritiske sans, og din forsigtighed bliver intensiveret. Du er et arbejdsomt menneske og giver det, du er i færd med, din fulde opmærksomhed, idet du klarer alle detaljer og vurderer deres praktiske betydning. Din tankegang tager udgangspunkt i en analyse af de problemer, der måtte være indeholdt i stoffet. Dit mest bevidste mål livet igennem er at opnå viden og erkendelse af en af de sandheder, som universet rummer. I kærlighed er du ikke fuldt ud i stand til at opleve den elskede eller opnå fuld tilfredsstillelse, før du omhyggeligt har analyseret dine følelser. Du har det bedst, når du tjener andre. Nøglen til en mere harmonisk tilværelse ligger i at slappe lidt af fra dine kritiske tilbøjeligheder. Øget deltagelse vil hjælpe dig med at udvikle initiativ, aktivitet og forhåbning.

til top

Ascendanten i Skorpionen, Mars i 11. hus

På det tidspunkt hvor du blev født, steg stjernetegnet Skorpionen op i horisonten. Dets hersker, Mars, er placeret i 11. hus.

Dit liv vil være præget af en skarpsindig, hemmelighedsfuld, stejl, klog og reserveret indstilling. Du forbliver en gåde: med disse træk kan dit liv enten blive meget tragisk eller meget heldigt. Hvilken af de to Skorpion-kategorier tilhører du? Der findes to typer, den ekstremt emotionelle, som tiltrækkes af de patologiske aspekter ved de biologiske relationer, eller den meget mystiske, som er optaget af spiritualitet.

Du er et menneske, som er optaget af ekstremer, yderst sensitiv og med en stærk trang til at knytte sig. Der optræder en vis dragning mod det okkulte eller mod psykiske fænomener. Du er aktiv i den forstand, at der foregår en psykisk kamp i dit indre mellem de positive og de negative poler - dem der bekræfter og tilfredsstiller, eller dem der afviser og undertrykker. Du er følelsesmæssigt meget intens og er lidenskabeligt knyttet til den person, som du elsker. Ligeledes vil du, hvis der er nogen, du ikke bryder dig om, være lige så fastlåst i denne følelse. Men der er grund til optimisme: uanset hvilken Skorpion-type du måtte være, findes der dybt i dit indre en dyb trang til psykologisk genfødelse.

På et tidspunkt i dit liv efter en større dramatisk hændelse som vil gøre et dybt indtryk på dig, kan dit jegs mål og hele udtryk ændre sig fuldkommen. Men dine lidenskabers intensitet og dybde vil altid være konstant. Du har en tendens til at gå ind i skyggen og i al hemmelighed planlægge den handlingskurs, som du vil vælge, idet du tøver med at lade andre kende dine stemningers eller følelsers præcise karakter. I seksuelle forhold er du opfyldt af lidenskab og knytter dig stærkt.

Udøv større selvkontrol over dine lidenskaber; vær ikke så fortørnet på andre. Brug din stærke vilje og karakter på positive og gavnlige ting.

Du har en stærk tilbøjelighed til at engagere dig i medicin, måske endda kirurgi. Du er tiltrukket af forskning og undersøgelse i almindelighed.

Dette hus kendetegner dine mest intime og skjulte længsler og er grundlæggende et hus for venskaber og bekendte. Mennesker, hvis hersker står placeret her, er personer, som på godt og ondt stiger opad i livet, støttet af venners hjælp. Imidlertid er Mars ikke en påvirkning, som tyder på en person med mange venner.

Det er sandsynligt, at du kommer til at kæmpe for at virkeliggøre dine mest intime ønsker i livet. Mange af disse handler om at sikre et solidt udkomme. Hvis du kan udøve en god portion kontrol over dine lidenskaber, vil du muligvis opnå fuld succes.

til top

Solen i 3. hus

Solen stod i dit 3. hus ved fødslen.

Din individualitet, som er styret af Solen, må bestå flere forskellige karmiske, mentale tests for at vende tilbage til sit spirituelle hjem med en større viden om denne bevidsthedstilstand. Dit intellekt stræber efter berømmelse, social succes, hæder, magt og storslået forfremmelse ved hjælp af intellektuel indsigt.

Vejen til realisering af berømmelse, ære, ædelmodighed og forfremmelse ligger i studier, kommunikation og selvudtryk. Dit syn på livet er optimistisk, selvsikkert, venligt og generøst.

Dit intellekts begrænsninger ligger i en mangel på interesse for detaljer eller beskæftigelser og sager, som du anser for at være under din værdighed.

til top

Venus i 3. hus

Venus stod i dit 3. hus ved fødslen. Du er meget interesseret i skabende kunst, og dine tanker og ord er omgivet af en aura af skønhed, smag og gode proportioner. Dit sind fornemmer faktisk de følelser, som er forbundet med naturen og de højere aspekter af alt menneskeligt. Venus på dette sted varsler om nogle behagelige og venlige relationer til familiens medlemmer; dit intellekt er sympatisk, ungdommeligt og tiltalende.

Nøglen til en bedre forening af dine mentale og følelsesmæssige funktioner ligger i en uddybelse af dine personlige relationer og en evne til at vende sig indad, så du kommer til at kende verden bedre ved hjælp af ægte selvindsigt.

til top

Månen i 10. hus

Månen stod i dit 10. hus ved fødslen. Dette er blandt andet et tegn på din evne til at tilpasse dig skiftende vilkår. Uanset dine temperamentsmæssige egenskaber vil skæbnen anbringe dig i situationer, hvor du skal omgås offentligheden.

En vis offentlig omtale kan blive resultatet. Men du bør huske, at Månens succes er temmelig æterisk og ikke har nogen varig karakter.

Fantasi, en ihærdig indstilling og en evne til at forholde dig til et publikum figurerer blandt dine positive egenskaber. Udadtil vil du virke som et menneske, der reagerer mere på følelser end på fornuft, men du forsøger at foretage en logisk analyse af dine impulsive træk. Du vil bedst kunne udvikle dine evner i en professionel kreds, hvor dine medfødte tilbøjeligheder kan komme til udfoldelse i rimeligt omfang.

til top

Saturn står i 10. hus

Saturn stod i dit 10. hus ved fødslen. Dette er en meget udfordrende placering for et menneske, som søger verdslig succes. Saturns hæmmende effekt kommer til udtryk i form af en tung, forsigtig og meget alvorlig personlighed. Mange af de begrænsninger, som vil opstå i løbet af dit liv, vil være en følge af din egen psykiske konstitution, som er orienteret imod snævre grænser. Nøglen til en tilfredsstillende løsning på de forskellige problemer, som vil opstå livet igennem, ligger i din evne til at udholde vanskelighederne med tålmodighed.

Indvendigt er du præget af ambitioner, længsler og påpasselighed; hvis disse psykiske egenskaber bliver anvendt på en ordentlig måde, kan de give magt, en stolt fremtoning og et bestandigt begær efter materielle genstande og verdslig velstand.


Astrologiske data brugt ved Kort Horoskop - Personligt Portræt
for Family Distress 11476 [Adb] (kvinde)
født den 5. februar 1950 lokaltid: 1:15
i Brookline MA, USA U.T.: 06:15
71w07, 42n20 sid. tid: 10:29:51

Planetpositioner
planet tegn grad bevægelse
Sol Vandbærer 15°52'58 i hus 3 direkte
Måne Jomfru 16°18'17 i hus 10 direkte
Merkur Stenbuk 20°46'42 i hus 2 direkte
Venus Vandbærer 7°49'57 i hus 3 retrograd
Mars Vægt 10°44'51 i hus 11 direkte
Jupiter Vandbærer 14°46'00 i hus 3 direkte
Saturn Jomfru 18°14'47 i hus 10 retrograd
Uranus Krebs 1°23'42 i hus 8 retrograd
Neptun Vægt 17°16'16 i hus 11 retrograd
Pluto Løve 17°01'45 i hus 9 retrograd
Sand Måneknude Vædder 8°35'39 i hus 5 retrograd

Huspositioner (Placidus)
Ascendant Skorpion 22°17'23
2.Hus Skytte 22°44'51
3.Hus Stenbuk 28°43'30
Imum Coeli Fisk 5°39'42
5.Hus Vædder 7°11'01
6.Hus Tyr 2°04'13
Descendant Tyr 22°17'23
8.Hus Tvilling 22°44'51
9.Hus Krebs 28°43'30
Medium Coeli Jomfru 5°39'42
11.Hus Vægt 7°11'01
12.Hus Skorpion 2°04'13

Større aspekter
Sol Kvinkuns Måne 0°25
Sol Trigon Mars 5°08
Sol Konjunktion Jupiter 1°07
Sol Kvinkuns Saturn 2°22
Sol Trigon Neptun 1°23
Sol Opposition Pluto 1°09
Sol Kvadrat Ascendant 6°24
Måne Trigon Merkur 4°28
Måne Kvinkuns Jupiter 1°32
Måne Konjunktion Saturn 1°56
Måne Sekstil Ascendant 5°59
Merkur Trigon Saturn 2°32
Merkur Kvadrat Neptun 3°30
Merkur Sekstil Ascendant 1°31
Venus Trigon Mars 2°55
Mars Trigon Jupiter 4°01
Jupiter Trigon Neptun 2°30
Jupiter Opposition Pluto 2°16
Saturn Sekstil Ascendant 4°03
Neptun Sekstil Pluto 0°15
Pluto Kvadrat Ascendant 5°16
Tal indikerer orbis (afvigelse fra den eksakte aspektvinkel).

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

Annoncering
Som en af de største astrologiportaler giver WWW.ASTRO.COM adgang til en lang række gratisprodukter om emnet. Med sine horoskoptydninger i høj kvalitet fra verdens førende astrologer Liz Greene, Robert Hand og andre skribenter, sine mange gratis horoskoper og sin omfattende information om astrologi for både begyndere og professionelle er www.astro.com den førende astrologiindgang på nettet.
Homepage - Gratis Horoskoper - Astro Shop - Alt om astrologi - Efemeride - Medarbejdere af Astrodienst - Min Astro - Direkte atlassøgning - Sitemap - FAQ - Forum - Kontakt