•    
  Planetpositioner
  21-Mar-2018, 10:12 UT/GMT
  Sol044'34"0n18
  Måne1851'44"12n30
  Merkur1644'23"9n28
  Venus1755'14"6n13
  Mars27'45"23s31
  Jupiter2259'16"r17s19
  Saturn831'31"22s17
  Uranus2654'47"9n53
  Neptun1433'58"6s55
  Pluto211'52"21s27
  Sand Månek.1351'17"r16n40
  Chiron2826'50"2n31
  Forklaring af symbolerne
  Øjeblikshoroskop
| Min Astro | Forum | FAQ
Annoncering

Kort Horoskop - Prognose

fra Marts 2018
for James Ramon Jones [Adb], født 6 November 1921
Tekst af Robert Hand, Copyright © Astrodienst AG 2018
Præsentation

En idealistisk periode * Neptun trigon Sol: * Midten af april 2017 indtil midten af februar 2019:

Livsglad optimisme * Jupiter konjunktion Sol: * Midten af december 2017 indtil midten af august 2018:

På udkig * Jupiter kvadrat Ascendant: * Midten af december 2017 indtil midten af august 2018:

Falsk optimisme * Jupiter kvadrat Neptun: * Slutningen af december 2017 indtil slutningen af august 2018:

Søgen efter sjælen * Saturn kvadrat Saturn: * Begyndelsen af januar 2018 indtil slutningen af oktober 2018:

Konstant udsat * Uranus opposition Merkur: * Midten af maj 2018 indtil midten af april 2019:

Side med dine data

Datasiden

til top

Præsentation

Denne rapport er en forkortet udgave af Prognosehoroskop. Den er ment som en smagsprøve og en anbefaling af den fulde udgave af Prognosehoroskop, som kan bestilles fra Astrodienst som en indbundet rapport på omkring 15-20 sider.

Rapporten blev udfærdiget for 6 måneder, begyndende med Marts 2018 med følgende fødselsdata: mand, født 6 November 1921 kl. 23:00 i Robinson IL, Alaska.

Dit soltegn er Skorpion. Det er tegnet, hvor Solen står placeret i dit fødselshoroskop. Din Ascendant er i Løve, og din Måne er i Vandbærer.

Mere Information

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

 

til top

Neptun trigon Sol: En idealistisk periode

Midten af april 2017 indtil midten af februar 2019: Denne påvirkning vil forandre din holdning til tilværelsen betydeligt. Hvis du altid har været materialistisk indstillet, vil du erfare, at nogle åndelige interesser, måske i en eller anden forklædning, vil blive vigtige for dig for første gang i dit liv. Det betyder ikke nødvendigvis, at du vil blive tiltrukket af en organiseret religion, for dit åndelige udtryk vil formentlig være mere uortodokst. Du vil være interesseret i den direkte oplevelse af det guddommelige eller immaterielle aspekt af tilværelsen. Og du vil indse, at rent materielle interesser ikke bibringer livet nogen dybere mening.

Denne energi stimulerer også din medfølelse med andre. Du kan udtrykke det ved at arbejde for en hjælpeorganisation eller en institution for mennesker, som er fysisk, mentalt eller økonomisk dårligt stillet; eller du kan blive mere optaget af at hjælpe mennesker i dine umiddelbare omgivelser. Et særkende ved denne påvirkning er, at du ikke vil være særlig interesseret i at tilfredsstille dit eget ego i dette arbejde; du ønsker blot at hjælpe.

Generelt vil der være tale om en ret idealistisk periode i dit liv, og du vil nære et stærkt ønske om at realisere dine idealer. Men intet kommer til dig af sig selv i øjeblikket. Du må arbejde for at opnå det, du ønsker.

Din kreative fantasi bliver også stimuleret af denne påvirkning. Tidspunktet er godt for allehånde kreative tiltag, især hvis de omfatter temmelig abstrakte emner. Energien opererer på en ret immateriel måde og fungerer bedst, når den har at gøre med abstrakte ting. Al kunstnerisk kreativitet bliver begunstiget af denne påvirkning, især inden for musik og poesi.

Den mest negative effekt af energien vil være den, at du kan føle dig fristet til bare at sidde og dagdrømme. Virkeligheden forekommer ikke nær så interessant som drømmene, men tiden er inde til, at du med held kan arbejde på at realisere dine drømme, så det ville betyde et umådeligt spild af kreativ energi blot at sidde passivt hen! Enhver form for målrettet handling, som beskrevet ovenfor, vil hjælpe dig med at blive et mere kreativt og lykkeligere menneske. Der ligger derfor store potentialer gemt i denne påvirkning.

 

til top

Jupiter konjunktion Sol: Livsglad optimisme

Midten af december 2017 indtil midten af august 2018: Traditionelt anses dette for at være en af de mest vidunderlige påvirkninger, og faktisk er den også ret gunstig. Du vil i hvert fald have det godt lige i øjeblikket. Dit helbred er fint, og du føler dig meget optimistisk. For en stund kan det virke, som om alt fungerer perfekt, og gør du en indsats, vil det også være tilfældet. Men hvis du blot læner dig tilbage og nyder perioden, så vil dens positive indflydelse blot passere uden at efterlade sig nævneværdige spor.

Dette udgør starten på en ny tolvårig vækstcyklus i dit liv. Det er en tid, der er velegnet til at påbegynde nye projekter og udvide dine aktiviteter, så du kan komme til at opleve tilværelsen ud fra en bredere synsvinkel. Du vil muligvis erfare, at du kan frigøre dig fra nogle af de indsnævrende og hæmmende bånd, som hidtil har forhindret dig i at udfolde dine potentialer som menneske fuldt ud. Sommetider sker det, at folk tager på rejse under denne påvirkning, men som regel finder rejseaktiviteten udelukkende sted i sindet.

Det er et godt tidspunkt til at studere et emne, som øger din bevidsthed og udvider dit syn på verden, og det er en glimrende periode at vende tilbage til skolebænken i. Du vil også kunne træffe nye mennesker, som konfronterer dig med sider af tilværelsen, du aldrig før har kendt. Din frihed vil helt bestemt tiltage i omfang og kvalitet.

Men selv ved denne påvirkning er der faldgruber. For det første kan din sprudlende optimisme få dig til at overdrive eller overgå dig selv på en sådan måde, at du, når perioden er overstået, befinder dig på særdeles tynd is. Sørg for at udvise en vis tilbageholdenhed og byg på det, du allerede har, i stedet for at forsøge at gabe over mere, end du magter. Vær på vagt over for ekstravagance, og hvis du investrerer penge i noget, så husk, at dit held i dag ikke varer evigt.

 

Annoncering
til top

Jupiter kvadrat Ascendant: På udkig

Midten af december 2017 indtil midten af august 2018: Denne periode er sædvanligvis udmærket for de fleste typer af kontakter med andre, men der er dog visse faldgruber. Helt fundamentalt antyder denne energi et ønske om at gro og opnå fremgang ved hjælp af kontakter til andre. Du er formentlig villig til at give lige så meget, som du modtager, selvom denne energi hos nogle mennesker udløser et begær efter at opnå fordele gennem andre uden at give noget til gengæld. Disse mennesker vil faktisk opføre sig arrogant over for andre på deres vej frem, endda også over for dem, der har hjulpet dem. Dette får andre til at afvise dem, og når tiderne bliver vanskelige, har de ingen til at hjælpe sig.

Men dette er fuldkommen unødvendigt, og alt, hvad du behøver at gøre for at undgå det, er at bevare en vis ydmyghed og anerkende det, andre mennesker gør for dig. Under denne påvirkning har du i virkeligheden mulighed for at blive langt mere udviklet som menneske, men kun hvis du holder dig denne advarsel for øje.

Det forekommer ret hyppigt under denne påvirkning, at den hidfører en tilsyneladende "heldig" chance via en ven eller en bekendt. Men det handler imidlertid ikke nær så meget om held som om den kendsgerning, at du holder skarpt udkig efter de muligheder, der vil kunne gavne dig. Din timing er yderst præcis, og din følsomhed over for andre og deres behov er større end normalt. Det er en af grundene til, at det er en dårlig idé at negligere andres behov, for du vil ikke engang kunne undskylde dig med et manglende kendskab hertil.

Du kan opnå vinding både i din privatsfære og på dit arbejde. Der kan vise sig muligheder for at tjene penge og foretage forbedringer i dit hjem, som vil gøre dette mere behageligt. Eller du vil måske møde nogen, som vil hjælpe dig med at få større viden om verden og udvide dit syn på den i en eller anden forstand. Du må imidlertid være indstillet på at lade dette ske, eller med andre ord, du må forholde dig modtageligt. Her er nemlig endnu et område, hvor en eventuel arrogance kan medføre fare for, at du ikke får noget som helst af varig betydning ud af denne periode.

 

til top

Jupiter kvadrat Neptun: Falsk optimisme

Slutningen af december 2017 indtil slutningen af august 2018: I øjeblikket arbejder du meget hårdt for at realisere dine idealer og finde en konkret måde at omsætte dine åndelige synspunkter til praktisk virkelighed på. Men du må nok forvente, at virkelighedens verden udviser en vis modstand imod dine ideer. Du vil bl.a. blive opfordret til at demonstrere, at dine idealer ikke bare er en samling irrelevante, upraktiske abstraktioner. Du vil også skulle vise, at dine synspunkter er baserede på realisme og ikke på den drømmeverden, som du meget vel kan befinde dig i lige i øjeblikket. Og under alle omstændigheder giver denne periode dig mulighed for at finde ud af, om det forholder sig sådan.

Du giver beredvilligt i øjeblikket, hvis der bliver kaldt på dig, for energien antyder en stor gavmildhed over for mennesker, som er mindre heldigt stillede end du selv. Men du er muligvis ikke særlig kritisk med hensyn til, hvem du vælger som modtagere af din rundhåndede velgørenhed. Nogle mennesker er mulige at hjælpe, så det vil være værdifuldt at bruge tid på dem. Men andre er ikke værd at spille tid på, selvom du under denne påvirkning kan have svært ved at se forskel.

Betragtet på et andet plan kan den aktuelle påvirkning indgyde dig en form for falsk optimisme, som får dig til at tage nogle tåbelige chancer, især i forbindelse med begrænsede resurser. I alle økonomiske forehavender bør du sikre dig, at tingene virkelig forholder sig sådan, som de bliver fremstillet for dig. Hvis du ikke gør det, kan du blive taget godt og grundigt ved næsen.

Denne periode tester dit greb om virkeligheden og din evne til at omsætte dine ideer i praksis. Der er ingen grund til at tro, at du ikke skulle kunne bestå prøven, men du bør udvise stor forsigtighed.

Religiøst eller åndeligt bedrag udgør en anden risiko under denne påvirkning. Du kan være fristet til at løbe efter falske frelserprofeter eller vejledere, hvis evne til at fortrylle dig med åndelige fraser overgår deres evne til at lære dig, hvordan du skal håndtere din egen tilværelse.

 

til top

Saturn kvadrat Saturn: Søgen efter sjælen

Begyndelsen af januar 2018 indtil slutningen af oktober 2018: Dette er en kritisk periode, hvor flere aspekter af din tilværelse og dine erfaringer vil blive underkastet en prøve, især de sider, som begyndte at blive vigtige for dig for godt syv år siden. Som regel opleves denne påvirkning som en art identitetskrise, hvor du kan begynde at sætte spørgsmålstegn ved de ting, du foretager dig. Der kan optræde en mindre krise i din selvtillid i øjeblikket, idet du kan frygte, at du har foretaget nogle forkerte valg i tilværelsen eller bundet dig til en handlingskurs, som ikke vil gavne dig i det lange løb. I denne tid vil du overveje og sætte spørgsmålstegn ved alle de længerevarende tendenser i din tilværelse. Du beskæftiger dig ikke med banaliteter.
Sommetider er det en bestemt hændelse, der udløser denne sjælegranskning. Andre mennesker kan skabe vanskeligheder for dig, især på det forretnings- eller erhvervsmæssige område. Måske udløser de de første tegn på den usikkerhed, som kan hjemsøge dig i denne periode. Er der tale om personer, som udviser en naturlig tilbøjelighed for at konkurrere med dig, kan de forsøge at drage fordel af din tilsyneladende svaghed.

Du bliver nødt til at indse, at der er visse sider af din tilværelse, som du har brug for at sætte spørgsmålstegn ved i øjeblikket. Men lad nu være med at blive stående på samme sted og dirre af angst for dit liv. Underkast det en nøje undersøgelse og foretag de ændringer, som der er mulighed for, og som du finder hensigtsmæssige. Ethvert projekt, som du startede for syv år siden, eller ethvert aspekt af dig selv, som dengang dukkede op for første gang, og som virkelig er værd at bevare, vil også være det, når denne periode er overstået. Dette er prøvelsernes tid, og alle de ting, der klarer prøven, vil have haft godt af den. De ting, som ikke klarer prøven, er det bedst at skille sig af med. Om kort tid vil du komme ind i en periode præget af stabilitet og frugtbarhed, som vil retfærdiggøre de ting, der foregår i øjeblikket. Er du i egentligste forstand bevidst om din tilværelse og dine mål, så vil du antagelig slet ikke behøve at gennemgå nogen egentlig krise. Så vil du blot opleve en periode, hvor du nærmere undersøger, hvad der fungerer, og hvad der ikke gør det. Dine vanskeligheder med omverdenen i øjeblikket giver dig et fingerpeg om, hvad du bør foretage dig.

 

til top

Uranus opposition Merkur: Konstant udsat

Midten af maj 2018 indtil midten af april 2019: Denne påvirkning kan afstedkomme en betydelig spænding i din tilværelse på forskellige områder. Dens generelle effekt består i at stimulere og højne tempoet for dine daglige udvekslinger og tanker. Du vil ikke være i stand til at læne dig tilbage og tage den med ro, for du vil konstant blive udsat for nyheder, samtaler, breve og andre udvekslinger, som vil anspore dig til at fremkomme med en hurtig respons, og som kan virke temmelig forstyrrende. Du må forholde dig til tilværelsen med større fleksibilitet, end du plejer, og være parat til at ændre indstilling på flere områder.

I bedste fald giver energien dig mulighed for at blive engageret i nogle nye og stimulerende måder at tænke og forholde sig til tilværelsen på. Du vil føle dig tiltrukket af provokerende synspunkter, som lader dig opdage nye sider af livet. Du vil måske påbegynde studier af astrologi og andre okkulte discipliner eller måske inden for det naturvidenskabelige og tekniske område. Alle fag, som tillader dig at eksperimentere og afprøve nye ideer, vil tiltale dig.

Men energien har også en mere problematisk side. Pas på, at du ikke øger tempoet i din tilværelse for meget, for det kan accellerere i en sådan grad, at du ikke længere kan holde dig ajour med, hvad der foregår. Der er risiko for, at du bliver mentalt udmattet og kommer til at lide af dårlige nerver og ængstelse, især hvis du er vant til en mere stilfærdig, rutinepræget tilværelse. Prøv at lade være med at bekymre dig for meget om eventuelle foruroligende nyheder. Prøv at omgås begivenhederne så roligt og forsigtigt som muligt, og begynder du at føle dig jaget, så lad være med at påtage dig større forpligtelser, end du er nødt til.

Denne energi kan også forvirre din tankegang så meget, at du ikke bør træffe nogen form for vigtige afgørelser. Det er et glimrende tidspunkt til nye opdagelser og nye oplevelser, men det er ikke egnet til, at du forpligter dig til ting, som vil binde dig fremover. Generelt må perioden siges at være uegnet til forretningsmæssige forhandlinger.


Kort Horoskop - Prognose Marts 2018 til August 2018
for James Ramon Jones [Adb] (mand)
født den 6. november 1921 lokaltid: 23:00
i Robinson IL, USA U.T.: 05+00
87w44, 39n00 sid. tid: 02:12:29

Planetpositioner
planet tegn grad bevægelse
Sol Skorpion 14°15'25 i hus 4 direkte
Måne Vandbærer 9°19'06 i hus 6 direkte
Merkur Skorpion 0°53'51 i hus 3 retrograd
Venus Vægt 21°40'32 i hus 3 direkte
Mars Vægt 0°19'38 i hus 2 direkte
Jupiter Vægt 8°49'37 i hus 3 direkte
Saturn Vægt 3°29'28 i hus 3 direkte
Uranus Fisk 5°44'39 i hus 7 retrograd
Neptun Løve 15°56'10 i hus 1 direkte
Pluto Krebs 9°55'22 i hus 11 retrograd
Sand Måneknude Vægt 17°43'18 i hus 3 retrograd

Huspositioner (Placidus)
Ascendant Løve 14°31'04
2.Hus Jomfru 6°22'25
3.Hus Vægt 3°02'48
Imum Coeli Skorpion 5°25'11
5.Hus Skytte 11°05'30
6.Hus Stenbuk 14°58'45
Descendant Vandbærer 14°31'04
8.Hus Fisk 6°22'25
9.Hus Vædder 3°02'48
Medium Coeli Tyr 5°25'11
11.Hus Tvilling 11°05'30
12.Hus Krebs 14°58'45

Transitter
Neptun trigon Sol Midten af april 2017 indtil midten af februar 2019
Jupiter konjunktion Sol Midten af december 2017 indtil midten af august 2018
Jupiter kvadrat Ascendant Midten af december 2017 indtil midten af august 2018
Jupiter kvadrat Neptun Slutningen af december 2017 indtil slutningen af august 2018
Saturn kvadrat Saturn Begyndelsen af januar 2018 indtil slutningen af oktober 2018
Uranus opposition Merkur Midten af maj 2018 indtil midten af april 2019

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

Annoncering
Som en af de største astrologiportaler giver WWW.ASTRO.COM adgang til en lang række gratisprodukter om emnet. Med sine horoskoptydninger i høj kvalitet fra verdens førende astrologer Liz Greene, Robert Hand og andre skribenter, sine mange gratis horoskoper og sin omfattende information om astrologi for både begyndere og professionelle er www.astro.com den førende astrologiindgang på nettet.
Homepage - Gratis Horoskoper - Astro Shop - Alt om astrologi - Efemeride - Medarbejdere af Astrodienst - Min Astro - Direkte atlassøgning - Sitemap - FAQ - Forum - Kontakt