•    
  Planetpositioner
  19-Mar-2018, 00:23 UT/GMT
  Sol2820'53"0n39
  Måne169' 6"2n09
  Merkur1549'56"8n47
  Venus1456'12"5n00
  Mars045'24"23s29
  Jupiter234'15"r17s21
  Saturn824'49"22s17
  Uranus2647'12"9n50
  Neptun1428'37"6s57
  Pluto2059'31"21s28
  Sand Månek.149'17"r16n35
  Chiron2818'13"2n28
  Forklaring af symbolerne
  Øjeblikshoroskop
| Min Astro | Forum | FAQ
Annoncering

Kort Horoskop - Personligt Portræt

for Karen Silkwood [Adb], født 19 Februar 1946
Tekst af Robert Pelletier, Copyright © Astrodienst AG 2018
Introduktion

Solen i Fiskene, Månen i Vægten *Ascendanten i Vægten, Venus i 5. hus *Månen i 1. hus *Månen i konjunktion med Ascendanten *Solen i 5. hus *Venus i 5. hus *Saturn står i 10. hus

Datasiden

til top

Introduktion

Denne rapport er en kort udgave af Personal Portrait (kun på engelsk). I den korte udgave bliver der kun berørt nogle få, men ikke desto mindre vigtige sider af dit fødselshoroskop.

Rapporten er udarbejdet for følgende fødselsdata: kvinde, født 19 Februar 1946 kl. 21:50 i Longview TX, Alaska.

Dit soltegn er Fisk. Det er det tegn, hvor Solen står placeret i dit fødselshoroskop. Din Ascendant står i Vægt, og din Måne står også i Vægt.

Mere Information

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

De partnerhenvisninger, som måtte forekomme i teksten, gælder for et forhold til en mand.

Henvisninger til partnere
De partnerhenvisninger, som måtte forekomme i teksten, gælder for et forhold til en mand.

til top

Solen i Fiskene, Månen i Vægten

Denne astrologiske kombination tyder på nogle stærkt inspirationsprægede og spirituelle tendenser. Din tænkning og dine følelser har en forfinet karakter, og du virker som et mildt og velmenende menneske. På grund af din skarpe iagttagelsesevne og pålidelige dømmekraft er du i besiddelse af en evne til at vurdere situationer i det rette lys. Blandt venner og kolleger er du i stand til at give dine følsomme, uhåndgribelige træk mere substans. Din flydende karakter får en mere fast form rent socialt, og måske er det grunden til, at du skyr ensomheden. Du vil derfor opsøge ægteskab, partnerskab og bekendte. Dit mest bevidste mål i livet vil altid være at finde og udtrykke sympati og medmenneskelig forståelse. Du drømmer om et universelt fællesskab, inspireret af en poetisk natur. Den kunstneriske følsomhed - en modtagelighed over for alle ting i kosmos - ligger dybt i din natur. Nøglen til en mere harmonisk tilværelse ligger i at blive mere beslutsom og koncentrere dine bestræbelser bedre.

til top

Ascendanten i Vægten, Venus i 5. hus

På det tidspunkt hvor du blev født, steg stjernetegnet Vægten op i horisonten. Dets hersker, Venus, er placeret i 5. hus.

Dette tyder på et liv, hvor du vil indtage en holdning, som er imødekommende, venlig og kærlig.

Mennesker med Ascendanten i Vægten er grundlæggende drevet af deres følelser og emotioner frem for af intellektet. Dit liv vil afsløre din skarpe iagttagelsesevne og en tendens til at skabe sammenligninger af en primært æstetisk karakter. Du vil ikke udfolde den helt store energi i dine gøremål og vil derfor have tendens til at følge rutinen og den mindste modstands vej. Du er et forstående menneske, som søger andres billigelse og er meget tilpasningsvillig. Din intuition er bemærkelsesværdig, og du får en rent sanselig glæde ud af at involvere dig i socialt samvær og elske alle sociale sider af tilværelsen.

Hvis du ikke får styr på denne tendens til at være så stærk engageret i menneskelige relationer, kan du blive alt for knyttet til andre og afhængig af dem.

Der findes en vis rastløshed, omskiftelighed og mangel på vedholdenhed i dit liv. Dit hovedsigte ligger hele tiden på favoriseringen af en sammensmeltning af to ting eller to personer.

Uheldigvis gør dette engagement i menneskers indbyrdes harmonisering og tilpasning dig en lille smule urealistisk og handlingslammet. Du vil imidlertid tage det afslappet, opføre dig sympatisk, være socialt orienteret og optaget af udsmykning, klæder, sociale konventioner, normer og æstetik. I kærlighed vil du, såfremt du gør alvor af forholdet, opdage, at forholdet er en konsekvens af din egen interesse i at smigre dig selv frem for at imødekomme nogen form for dybere følelser.

Erhvervsmæssigt vil du have tilbøjelighed for aktiviteter, som kræver en høj grad af kultur og endda viden om kunst.

Annoncering
Med en usædvanlig evne til at nyde alle livets glæder fuldt ud kan du også forvente kærlighedsmæssig og seksuel tilfredsstillelse. Du er født med en naturlig evne til at underholde andre og være succesrig i alle forretninger, som har at gøre med underholdning. I forretningsaffærer er du støttet af planeten Venus; der er visse tegn på vinding via spekulation, investering og almindelige forretninger. Du vil opleve megen romantik og til sidst indgå i et succesrigt parforhold, som vil afstedkomme adskillige højt begavede og talentfulde børn.

Venus i 5. hus er et meget sikkert tegn på et lykkeligt og vellykket kærlighedsliv.

til top

Månen i 1. hus

Månen stod i dit 1. hus ved fødslen. Denne placering tyder på, at du er stærkt påvirket af dine følelser og humørsvingninger.

Din selvbevidsthed bliver påvirket af dine øjebliksfølelser, og dette billede vil være udsat for hurtige ændringer i humør og følelser. Med tiden vil du lære at forstå, hvorfor du reagerer, som du gør i forskellige situationer, og så kan du begynde at ændre dine reaktionsmønstre og få mere styr på dit liv.

Andre fornemmer din mangel på følelsesmæssig uafhængighed og er tilbøjelige til at blande sig i dine personlige sager, selv når du forsøger at forhindre dette. Du udtrykker din sensitivitet gennem et emotionelt behov for at give næring til andre og selv at få næring fra dem. Selvom du gerne vil have vejledning og supervision med hensyn til dine mål og formål, vil du have bedre af at nå dine mål på en uafhængig måde, så du ikke føler nogen forpligtelse over for andre.

Fordelen ved denne placering ligger i din evne til at fornemme andre menneskers behov og ønsker.

I virkeligheden har du en beroligende indflydelse på mennesker, som er under pres, og dette gør dig ideelt egnet til at arbejde med offentligheden.

Note: Månen står teknisk set i slutningen af hus 12 og tolkes derfor i hus 1.

til top

Månen i konjunktion med Ascendanten

Månens konjunktion med Ascendanten viser, at du har nogle følelsesmæssige problemer. Du ønsker en nær og intim kontakt med andre, men du er tilbøjelighed til at holde andre en armslængde fra livet, fordi du er bange for, at du bliver forpligtet over for dem.

Du er fuld af modsætninger - stiller krav til andre, men beklager dig, når de gør det samme over for dig; du forventer, at andre skal gøre tilnærmelser til dig, men trækker dig, når de gør det. Selvom du er meget fantasifuld, reagerer du almindeligvis negativt og kritisk over for at skulle stimulere andre.

På overfladen er du uafhængig, men du længes efter en mere afdæmpet rolle, hvor du kan nyde trygheden ved at vide, at der er en eller nogen, der virkelig holder af dig. Dette kan først ske, når du sænker paraderne og lærer at gå på kompromis ved at møde folk på halvvejen.

til top

Solen i 5. hus

Solen stod i dit 5. hus ved fødslen. Dette er en meget betydningsfuld placering af Solen.

Dine følelser, især de forplantningsmæssige, synes at udvikle sig og blive gradvist mere omfattende med årene. Dit liv er orienteret imod succes i forbindelse med projekter, forretninger, økonomisk spekulation og selskabelige og fornøjelige aktiviteter. Dit kærlighedsliv bliver formentlig meget rigt og vil rumme mange gunstige, følelsesmæssige tilknytninger. I kærlighed fører du dig frem med værdighed og en vis balance.

Din stolthed er meget sårbar i situationer, som er forbundet med din følelsesmæssige natur. Du bliver nemt krænket, hvis din besiddertrang og værdighed i kærlighed bliver truet. Du kan være meget storsindet og tilgivende over for den, du elsker, og du vil udfolde mange positive egenskaber foruden en naturlig beskyttertrang og styrke.

Annoncering
til top

Venus i 5. hus

Venus stod i dit 5. hus ved fødslen. Ved første øjekast peger dette på nogle rige, intense og behagelige følelsesmæssige begivenheder, som vil berige din psykiske natur. Du er et menneske, som kan anses for at have held i kærlighed og for at være meget succesrig. Selvom Venus giver dig en grundlæggende evne til at opnå fuld nydelse gennem kærlighed og følelsesmæssigt engagement, kan den også tyde på en tendens til at være en anelse ubestandig, omskiftelig og foranderlig i forbindelse med kærlighed. Selvom du er i stand til at elske intenst og hengivent, har du en tendens til at miste interessen efter nogen tid. Det ville tjene dig bedre, hvis du kunne udøve en vis kontrol over dit brede spand af interesser.

til top

Saturn står i 10. hus

Saturn stod i dit 10. hus ved fødslen. Dette er en meget udfordrende placering for et menneske, som søger verdslig succes. Saturns hæmmende effekt kommer til udtryk i form af en tung, forsigtig og meget alvorlig personlighed. Mange af de begrænsninger, som vil opstå i løbet af dit liv, vil være en følge af din egen psykiske konstitution, som er orienteret imod snævre grænser. Nøglen til en tilfredsstillende løsning på de forskellige problemer, som vil opstå livet igennem, ligger i din evne til at udholde vanskelighederne med tålmodighed.

Indvendigt er du præget af ambitioner, længsler og påpasselighed; hvis disse psykiske egenskaber bliver anvendt på en ordentlig måde, kan de give magt, en stolt fremtoning og et bestandigt begær efter materielle genstande og verdslig velstand.

Note: Saturn står teknisk set i slutningen af hus 9 og tolkes derfor i hus 10.


Astrologiske data brugt ved Kort Horoskop - Personligt Portræt
for Karen Silkwood [Adb] (kvinde)
født den 19. februar 1946 lokaltid: 21:50
i Longview TX, USA U.T.: 03+50
94w44, 32n30 sid. tid: 07:28:59

Planetpositioner
planet tegn grad bevægelse
Sol Fisk 0°54'39 i hus 5 direkte
Måne Vægt 17°44'19 slutningen af hus 12 direkte
Merkur Fisk 8°21'22 i hus 5 direkte
Venus Fisk 5°24'23 i hus 5 direkte
Mars Krebs 14°07'33 i hus 9 stationær (D)
Jupiter Vægt 27°14'40 i hus 1 retrograd
Saturn Krebs 18°40'12 slutningen af hus 9 retrograd
Uranus Tvilling 13°24'34 i hus 8 stationær (D)
Neptun Vægt 8°10'18 i hus 12 retrograd
Pluto Løve 10°10'47 i hus 10 retrograd
Sand Måneknude Tvilling 27°38'04 i hus 9 retrograd
Planeter i slutningen af et hus tolkes i forbindelse med det efterfølgende hus.

Huspositioner (Placidus)
Ascendant Vægt 18°57'03
2.Hus Skorpion 17°14'02
3.Hus Skytte 18°04'43
Imum Coeli Stenbuk 20°34'13
5.Hus Vandbærer 22°55'19
6.Hus Fisk 22°52'04
Descendant Vædder 18°57'03
8.Hus Tyr 17°14'02
9.Hus Tvilling 18°04'43
Medium Coeli Krebs 20°34'13
11.Hus Løve 22°55'19
12.Hus Jomfru 22°52'04

Større aspekter
Sol Konjunktion Merkur 7°27
Sol Konjunktion Venus 4°30
Sol Trigon Jupiter 3°40
Måne Kvadrat Mars 3°37
Måne Kvadrat Saturn 0°56
Måne Trigon Uranus 4°20
Måne Sekstil Pluto 7°34
Måne Konjunktion Ascendant 1°13
Merkur Konjunktion Venus 2°57
Merkur Trigon Mars 5°46
Merkur Kvadrat Uranus 5°03
Merkur Kvinkuns Neptun 0°11
Merkur Kvinkuns Pluto 1°49
Venus Kvinkuns Neptun 2°46
Mars Konjunktion Saturn 4°33
Mars Kvadrat Neptun 5°57
Mars Kvadrat Ascendant 4°50
Saturn Kvadrat Ascendant 0°17
Uranus Trigon Neptun 5°14
Uranus Sekstil Pluto 3°14
Uranus Trigon Ascendant 5°32
Neptun Sekstil Pluto 2°00
Tal indikerer orbis (afvigelse fra den eksakte aspektvinkel).

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

Annoncering
Som en af de største astrologiportaler giver WWW.ASTRO.COM adgang til en lang række gratisprodukter om emnet. Med sine horoskoptydninger i høj kvalitet fra verdens førende astrologer Liz Greene, Robert Hand og andre skribenter, sine mange gratis horoskoper og sin omfattende information om astrologi for både begyndere og professionelle er www.astro.com den førende astrologiindgang på nettet.
Homepage - Gratis Horoskoper - Astro Shop - Alt om astrologi - Efemeride - Medarbejdere af Astrodienst - Min Astro - Direkte atlassøgning - Sitemap - FAQ - Forum - Kontakt