•    
  Actuele planetaire posities
  19-feb-2018, 08:23 UT/GMT
  Zon038' 2"11s15
  Maan1054'40"0n18
  Mercurius27'44"12s28
  Venus1029'13"8s59
  Mars1429'36"22s07
  Jupiter2243'47"17s20
  Saturnus633'11"22s24
  Uranus2531'23"9n22
  Neptunus1326' 2"7s21
  Pluto2022'11"21s31
  Ware Knoop1453'40"r16n22
  Cheiron2641'48"1n52
  Uitleg van de symbolen
  Horoscoop van dit moment
| Mijn Astro | Forum | FAQ
Adverteren

Korte Horoscoop - Persoonlijk Portret

voor Kurt Cobain [Adb], geboren op 20 februari 1967
Tekst van Robert Pelletier, Copyright © Astrodienst AG 2018
Introductie

Zon in Vissen, Maan in Kreeft *Ascendant in Maagd, Mercurius in het Zevende Huis *Uranus Conjunct Ascendant *Pluto Conjunct Ascendant *Zon in het Zesde Huis *Mercurius oppositie Ascendant *Venus in het Zevende Huis *Saturnus in het Zevende Huis *Maan in het Tiende Huis

De astrologische gegevens

naar boven

Introductie

Dit rapport is een korte vertaling van Personal Portrait (volledige versie alleen engelstalig). In deze korte versie worden slechts enkele, maar wel belangrijke, aspecten van uw geboortehoroscoop besproken.

Dit rapport is berekend op basis van de volgende geboortegegevens: mannelijk, geboren op 20 februari 1967 om 19:20 in Aberdeen WA, Alaska.

Uw zonneteken is Vissen. Dit is het dierenriemteken waarin de Zon staat in uw geboortehoroscoop. Uw Ascendant staat in Maagd en uw Maan staat in Kreeft.

Additionele informatie

Bedenk, terwijl u uw korte rapport of welk ander astrologisch rapport dan ook leest, dat de energieën die hierin worden vertaald aangeboren potentieel zijn. U bepaalt zelf of u deze energieën wel of niet inzet op de beschreven wijze. Uw leeftijd, geslacht, sociaal-economische situatie, opleiding, milieu, uw persoonlijke ontwikkelingsniveau en vele andere factoren dragen bij aan de wijze waarop u aangeboren capaciteiten uitdrukt. Onthoud dat de planeten u niet dwingen om iets te doen of te zijn. Zij oefenen invloed uit, maar u beschikt zelf over een vrije wil waarmee u uw leven vormgeeft.

Aanduidingen voor een partner in de tekst zijn gericht op een relatie met een vrouw.

Partner verwijzing
Aanduidingen voor een partner in de tekst zijn gericht op een relatie met een vrouw.

naar boven

Zon in Vissen, Maan in Kreeft

Deze astrologische combinatie is heel harmonieus. U bent zeer meegaand en ontvankelijk. Emotioneel gezien bent u uiterst gevoelig. U staat vol sympathie open voor het hele universum. Toch bent u het liefst thuis, waar uw gevoelige hart en ziel zich veilig voelen en het best gedijen. Het gevaar dat u zich terugtrekt en een introspectief, surrealistisch bestaan gaat leiden, ligt altijd op de loer. Iemand die zo ontvankelijk is, moet zeer voorzichtig en selectief zijn. Blijf altijd bewust van het gevaar dat u te veel openstaat voor de gedachten en gevoelens van anderen. U hebt wellicht heldervoelende ervaringen omdat u de grenzen van het zelf kunt overschrijden en die van een ander kunt overnemen. Met wilskracht kunt u schadelijke invloeden ontwaren en uw gevoelige aard beschermen. Dat is de sleutel tot een gelukkig bestaan.

naar boven

Ascendant in Maagd, Mercurius in het Zevende Huis

Tijdens uw geboorte stond het dierenriemteken Maagd aan de horizon. De heerser Mercurius staat in het zevende huis.

Dit geeft aan dat u uw hele leven een kalme, bescheiden, analytische, kritische en toegankelijke houding uitstraalt.

U bent niet iemand met grote ambities, al hebt u doorzettingsvermogen en scherp inzicht.

U zet graag dingen naar uw hand. Als u negatieve trekken leert compenseren met uw aangeboren hulpvaardigheid en sympathieke houding, zult u andermans problemen kunnen oplossen en een uitstekend adviseur zijn. Daarmee bereikt u uw hoogste spirituele doel. Het zal uw bewustzijn vergroten en uw blik verruimen.

U bent niet bang om aan te pakken, maar u doet het liefst dingen waarbij u uw verstand kunt gebruiken, dus niet zomaar lukraak routinewerk. U bent vrij zelfstandig, maar de natuurlijke aard van Maagd is bij voorkeur ondergeschikt. Laat belangrijke beslissingen maar over aan de autoriteiten en machthebbers.

U hebt een scherp oog voor detail, waardoor u heel nuttig bent voor werkzaamheden waarin precisie en opmerkingsgave vereist zijn. U bent heel puur en gesteld op reinheid. U hebt geen moeite met andere mensen, maar aan een ding hebt u een uitgesproken hekel: wanneer anderen uw privacy schenden. Zaken en praktische aangelegenheden zijn heel belangrijk in uw leven. U moet natuurlijk niets doen wat tegen uw vrij gereserveerde natuur indruist, maar in de liefde mag u wel wat meer ontspannen. Reageer wat vaker affectief op de aandacht die u krijgt.

U krijgt in het leven vaak te maken met situaties waarin u als adviseur of bemiddelaar optreedt. Grijp die kansen om daarin uw creativiteit te kunnen uiten.

Adverteren
Succes krijgt u in uw leven door samenwerking en relaties met anderen. Uw partner is wellicht slimmer dan u lief is en zij is helaas niet altijd even betrouwbaar. Zij is waarschijnlijk niet alleen actief en voortvarend, maar ook gewiekst.

NB: Mercurius staat technisch gezien op de grens van huis 6 en wordt daarom geïnterpreteerd in huis 7.

naar boven

Uranus Conjunct Ascendant

U hebt iets waardoor mensen altijd vriendelijk op u reageren. Niemand hoeft zich ongemakkelijk te voelen bij u want u bent eerlijk, ontspannen en oprecht.

U kunt met allerlei soorten mensen overweg en bent tegen iedereen aardig, wat hun sociale status ook is.

U bent toekomstgericht en altijd uit op de ontwikkeling van uw hogere bewustzijn, dat een opstap zal zijn voor de bewustzijnsverhoging van de mensheid.

naar boven

Pluto Conjunct Ascendant

De conjunctie van Pluto op uw ascendant geeft aan dat u de uitstraling hebt om de wereld om u heen naar uw hand te zetten.

U kunt een belangrijke openbare rol spelen en het publiek aanzetten tot eliminatie van parasieten en waardeloze eigenschappen die sociale omstandigheden ondermijnen. Omdat u autoriteit uitstraalt zal niemand u afdoen als een lastige oproerkraaier. U wordt pas gestimuleerd om daadwerkelijk actie te ondernemen als de situatie echt serieus is. Als het zover is, zet u alles op alles om degenen die verantwoordelijk zijn te overtuigen dat het tijd is om stappen te zetten en orde in de chaos te scheppen.

Over het algemeen weet u wat u wilt in het leven en bent u bereid talent en energie te investeren om uw doel te bereiken.

Kies uw opponenten met zorg, voordat u iemand uitdaagt die vernietigende plannen met u heeft. U kunt soms het slechtste in iemand naar boven halen.

naar boven

Zon in het Zesde Huis

De Zon staat in het zesde huis van uw geboortehoroscoop. Deze stand geeft aan dat u sterk gericht bent op uw werk en de taken en verplichtingen van het dagelijks leven. Over het algemeen bent u behept met de vervulling van uw professionele verantwoordelijkheden. U bent graag nuttig bezig. Wat gezondheid betreft is dit, astrologisch gezien, geen ideale stand. De vitale energie van de Zon komt hier niet goed uit de verf en kan u soms een gebrek aan fysieke kracht geven. Maar daardoor bent u, hoe dan ook, zeer gespitst op uw gezondheid en dat is weer positief en geeft u wellicht expertise op dit vlak. Op de werkvloer bent u waardig, krachtig en hulpvaardig en wellicht enigszins dominant naar ondergeschikten.

U bent heel trots op alles wat u in uw werk bereikt.

Adverteren
naar boven

Mercurius oppositie Ascendant

Mercurius in oppositie met uw Ascendant geeft aan dat u het altijd eens probeert te zijn met anderen. Uit angst voor afwijzing neemt u een afwachtende houding aan en geeft u pas uw mening als u die van anderen hebt gehoord. U doet in feite te veel uw best om geliefd te zijn. Het zou veel meer respect afdwingen als u oprechter zou zijn en minder slinks. Toch verstaat u de kunst om effectief te communiceren, dus kunt u veel bereiken in een beroep waarin u persoonlijk, intiem contact hebt met andere mensen. U bent sociaal en hebt anderen nodig, maar u hebt weerzin tegen verplichtingen. U bent onafhankelijk en wilt niet worden beperkt in uw vrijheid, ook niet voor heel even.

naar boven

Venus in het Zevende Huis

Venus staat in het zevende huis van uw geboortehoroscoop. Wat het huwelijk of andere intieme relaties betreft is dit een van de beste invloeden. U mag rekenen op een gelukkige relatie met een zeer aantrekkelijke, sympathieke en liefdevolle persoon. De kans is groot dat u zowel emotioneel als financieel winst boekt door deze verbintenis.

U bent gericht op de buitenwereld en op uw omgeving. Dat brengt u veel geluk en geeft psychologische steun bij minder gemakkelijke kanten van het bestaan. U trekt zeer harmonieuze relaties aan.

U vindt balans door sentimenten en affectie, schoonheid, kunst en relaties.

naar boven

Saturnus in het Zevende Huis

Saturnus staat in het zevende huis van uw geboortehoroscoop. In de omgang met anderen bent u zeer omzichtig en gereserveerd. U werkt langzaam maar zeker naar een gevoel van vertrouwen toe. In de buitenwereld schuilen voor u vele obstakels. Dezelfde barrière die u verhindert relaties met anderen aan te gaan zal zich uiten in eenkennigheid in ideeën en gevoelens. Dat geeft aan dat de sleutel tot spirituele en materiële ontwikkelingen voor u ligt in uw reactie op de diverse testen die u moet ondergaan. Leer geduldig accepteren dat menselijke relaties nu eenmaal moeilijkheden met zich meebrengen.

Saturnus toont niet snel emoties. Maar gaat u eenmaal een relatie voor het leven aan, dan zal diegene plichtsgetrouw en emotioneel stabiel zijn, net zoals u ook in zo'n situatie die eigenschappen vertoont. Toch krijgt u in uw leven zorgelijke ervaringen te verwerken op relatiegebied. Dat zal meestal betrekking hebben op bepaalde beperkingen die een verbintenis oplegt. Wellicht wordt uw persoonlijke vrijheid op een bepaalde manier aan banden gelegd.

De sleutel tot stabiele relaties schuilt in de kunst om deze obstakels in een filosofisch licht te plaatsen.

naar boven

Maan in het Tiende Huis

De Maan staat in het tiende huis van uw geboortehoroscoop. Dit geeft onder andere aan dat u uiterst flexibel bent en op maatschappelijk gebied een groot aanpassingsvermogen hebt. Wat uw ambities verder ook zijn, het lot lijkt te bepalen dat u in situaties belandt die met publiek te maken hebben.

Er komt een moment dat u in de publieke belangstelling staat. Houd rekening met het feit dat de Maan in deze stand weliswaar succes geeft, maar niet van blijvende aard. Uw successen zijn wisselend.

U hebt fantasie en spreekt tot de verbeelding. Daarbij hebt u aspiraties en doorzettingsvermogen, waardoor u uw doel steeds weet te bereiken. Mensen zien u als iemand met gevoel, die zich niet verstandelijk laat leiden. Toch probeert u uw impulsen met logica te doorgronden. Wanneer u op professioneel gebied uw emotionele aanleg kunt uiten, bent u in uw element. Onbewust bent u zeer ambitieus.


Astrologische data gebruikt voor Korte Horoscoop - Persoonlijk Portret
voor Kurt Cobain [Adb] (mannelijk)
geboortedatum 20 februari 1967 kloktijd: 19:20
in Aberdeen WA, USA U.T: 03+20
123w48, 46n58 sterrentijd: 05:06:15

Planetaire posities
planeet teken graad beweging
Zon Vissen 1°48'11 in huis 6 direct
Maan Kreeft 13°13'13 in huis 10 direct
Mercurius Vissen 18°27'25 eind van huis 6 direct
Venus Vissen 26°32'28 in huis 7 direct
Mars Schorpioen 1°48'13 in huis 2 direct
Jupiter Kreeft 25°41'38 in huis 11 retrograde
Saturnus Vissen 28°43'32 in huis 7 direct
Uranus Maagd 23°15'08 in huis 1 retrograde
Neptunus Schorpioen 24°21'01 in huis 3 stationair (R)
Pluto Maagd 19°47'34 eind van huis 12 retrograde
Maanskn.(t) Stier 9°34'51 in huis 8 retrograde
Planeten in het eind van een huis worden geduid in het volgende huis.

Huis posities (Placidus)
Ascendant Maagd 20°00'16
2de huis Weegschaal 13°45'49
3de huis Schorpioen 13°08'24
Imum Coeli Boogschutter 17°38'11
5de huis Steenbok 23°02'24
6de huis Waterman 24°09'51
Descendant Vissen 20°00'16
8ste huis Ram 13°45'49
9de huis Stier 13°08'24
Medium Coeli Tweelingen 17°38'11
11de huis Kreeft 23°02'24
12de huis Leeuw 24°09'51

Majeure aspecten
Zon Driehoek Mars 0°00
Zon Vierkant Neptunus 7°27
Maan Driehoek Mercurius 5°14
Maan Sextiel Pluto 6°34
Maan Sextiel Ascendant 6°47
Mercurius Oppositie Uranus 4°48
Mercurius Driehoek Neptunus 5°54
Mercurius Oppositie Pluto 1°20
Mercurius Oppositie Ascendant 1°33
Venus Driehoek Jupiter 0°51
Venus Conjunct Saturnus 2°11
Venus Oppositie Uranus 3°17
Venus Driehoek Neptunus 2°11
Jupiter Driehoek Saturnus 3°02
Jupiter Sextiel Uranus 2°26
Jupiter Driehoek Neptunus 1°21
Jupiter Sextiel Pluto 5°54
Jupiter Sextiel Ascendant 5°41
Saturnus Oppositie Uranus 5°28
Saturnus Driehoek Neptunus 4°23
Uranus Sextiel Neptunus 1°06
Uranus Conjunct Pluto 3°28
Uranus Conjunct Ascendant 3°15
Neptunus Sextiel Pluto 4°33
Neptunus Sextiel Ascendant 4°21
Pluto Conjunct Ascendant 0°13
De getallen geven de orb aan. d.w.z. de afwijking van de exacte aspecthoek.

Bedenk, terwijl u uw korte rapport of welk ander astrologisch rapport dan ook leest, dat de energieën die hierin worden vertaald aangeboren potentieel zijn. U bepaalt zelf of u deze energieën wel of niet inzet op de beschreven wijze. Uw leeftijd, geslacht, sociaal-economische situatie, opleiding, milieu, uw persoonlijke ontwikkelingsniveau en vele andere factoren dragen bij aan de wijze waarop u aangeboren capaciteiten uitdrukt. Onthoud dat de planeten u niet dwingen om iets te doen of te zijn. Zij oefenen invloed uit, maar u beschikt zelf over een vrije wil waarmee u uw leven vormgeeft.

Adverteren
Als een van de grootste astrologie-portals biedt WWW.ASTRO.COM heel veel gratis materiaal over dit onderwerp. Dankzij kwalitatief hoogstaande interpretaties van wereldberoemde astrologen zoals Liz Greene, Robert Hand en andere auteurs, vele gratis horoscopen en uitgebreide informatie over astrologie, voor beginners en professionals, is www.astro.com het beste adres voor astrologie op het web.
Homepage - Gratis horoscopen - Astro Shop - Astrologie Kennis - Ephemerides - Team & Auteurs - Mijn Astro - Tijdzone Atlas - Sitemap - FAQ - Forum - Contact Astrodienst