•    
  Planetpositioner
  21-Mar-2018, 09:52 UT/GMT
  Sol043'45"0n17
  Måne1840'14"12n27
  Merkur1644'12"9n27
  Venus1754'12"6n13
  Mars27'17"23s31
  Jupiter2259'18"r17s19
  Saturn831'29"22s17
  Uranus2654'44"9n53
  Neptun1433'56"6s55
  Pluto211'51"21s27
  Sand Månek.1351'23"r16n40
  Chiron2826'47"2n31
  Forklaring af symbolerne
  Øjeblikshoroskop
| Min Astro | Forum | FAQ
Annoncering

Kort Horoskop - Personligt Portræt

for Hans-Hinrich Taeger [Adb], født 15 Oktober 1944
Tekst af Robert Pelletier, Copyright © Astrodienst AG 2018
Introduktion

Solen i Vægten, Månen i Jomfruen *Ascendanten i Vægten, Venus i 2. hus *Solen i 1. hus *Solen i konjunktion med Ascendanten *Venus i 2. hus *Saturn i 9. hus *Månen i 11. hus *Merkur i konjunktion med Ascendanten

Datasiden

til top

Introduktion

Denne rapport er en kort udgave af Personal Portrait (kun på engelsk). I den korte udgave bliver der kun berørt nogle få, men ikke desto mindre vigtige sider af dit fødselshoroskop.

Rapporten er udarbejdet for følgende fødselsdata: mand, født 15 Oktober 1944 kl. 6:35 i Goerlitz,.

Dit soltegn er Vægt. Det er det tegn, hvor Solen står placeret i dit fødselshoroskop. Din Ascendant står også i Vægt, og din Måne står i Jomfru.

Mere Information

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

De partnerhenvisninger, som måtte forekomme i teksten, gælder for et forhold til en kvinde.

Henvisninger til partnere
De partnerhenvisninger, som måtte forekomme i teksten, gælder for et forhold til en kvinde.

til top

Solen i Vægten, Månen i Jomfruen

Du tjener dem, der beklæder ledende stillinger, og mennesker udnytter ofte din føjelighed. Livet anbringer dig i situationer, som kræver, at du bøjer dig for andres ønsker. I kærlighed er du frygtsom og venter på, at den anden skal tage initiativ til et forhold. Du har svært ved at slappe af. Der er mange ting, der bidrager til den konstante anspændthed, som kommer til udtryk i din pertentlige indstilling. Du kan ikke slappe af fra kritikken af dig selv og af andre, og du irriterer ofte folk med din evne til at finde fejl. Du er styret af hovedet og vejer altid tingene tusinde gange, før du når frem til en afgørelse. En følge af denne overdrevent grundige undersøgelse er, at du mister overblikket. Mens din individualitet søger indre ro, spolerer din tvangsprægede pertentlighed og præcision din sjælefred. Nøglen til en mere harmonisk personlighed ligger i en slækkelse af dine snævre normer. Din indre natur søger kammeratskab, og du bør give andre mennesker en mulighed for at indse, at du grundlæggende er et kærligt og kommunikerende menneske.

til top

Ascendanten i Vægten, Venus i 2. hus

På det tidspunkt hvor du blev født, steg stjernetegnet Vægten op i horisonten. Dets hersker, Venus, er placeret i 2. hus.

Dette tyder på et liv, hvor du vil indtage en holdning, som er imødekommende, venlig og kærlig.

Mennesker med Ascendanten i Vægten er grundlæggende drevet af deres følelser og emotioner frem for af intellektet. Dit liv vil afsløre din skarpe iagttagelsesevne og en tendens til at skabe sammenligninger af en primært æstetisk karakter. Du vil ikke udfolde den helt store energi i dine gøremål og vil derfor have tendens til at følge rutinen og den mindste modstands vej. Du er et forstående menneske, som søger andres billigelse og er meget tilpasningsvillig. Din intuition er bemærkelsesværdig, og du får en rent sanselig glæde ud af at involvere dig i socialt samvær og elske alle sociale sider af tilværelsen.

Hvis du ikke får styr på denne tendens til at være så stærk engageret i menneskelige relationer, kan du blive alt for knyttet til andre og afhængig af dem.

Der findes en vis rastløshed, omskiftelighed og mangel på vedholdenhed i dit liv. Dit hovedsigte ligger hele tiden på favoriseringen af en sammensmeltning af to ting eller to personer.

Uheldigvis gør dette engagement i menneskers indbyrdes harmonisering og tilpasning dig en lille smule urealistisk og handlingslammet. Du vil imidlertid tage det afslappet, opføre dig sympatisk, være socialt orienteret og optaget af udsmykning, klæder, sociale konventioner, normer og æstetik. I kærlighed vil du, såfremt du gør alvor af forholdet, opdage, at forholdet er en konsekvens af din egen interesse i at smigre dig selv frem for at imødekomme nogen form for dybere følelser.

Erhvervsmæssigt vil du have tilbøjelighed for aktiviteter, som kræver en høj grad af kultur og endda viden om kunst.

Annoncering
Den kendsgerning, at din hersker står placeret i dette hus, er et tegn på, hvor vigtig din levevej vil være for dig livet igennem. Fordi herskeren er Venus, kan der ikke forventes alt for meget hårdt slid, men snarere en afslappet tilværelse, hvor du, selvom du har ansvaret for at tjene dine egne penge, vil gøre dette med nemhed.

Du har en bemærkelsesværdig tendens til at håndtere ting, som enten er nydelsesmæssigt tilfredsstillende eller behagelige for sanserne. Der vil forekomme vinding gennem social kommunikation og den almene offentlighed, samt profitable forretninger via venner og indflydelsesrige personer.

til top

Solen i 1. hus

Solen stod i dit 1. hus ved fødslen. Du er en energisk natur, stolt og selvhævdende. Du fremstår begejstret og energisk i alle situationer. Din medfødte udadvendte natur og personlige måde at optræde på gør sædvanligvis et godt indtryk på andre mennesker.

Din forstærkede selvfølelse betyder, at du kommer i kontakt med en stærk vilje, og du kan styre din vilje således, at den passer til din målsætning og dine ønsker i livet. Denne placering af Solen giver lederevner, for du er tilbøjelig til at tiltrække andre mennesker og have en stærk indflydelse på dem, når de er sammen med dig.

Du bryder dig ikke om at være afhængig af andre, men du holder fast ved dine venner, for de vil som regel gerne hjælpe dig, når du har brug for det. Du er også selv villig til at hjælpe dem af dine nære venner, som fortjener det, men kun hvis du ved, at din indsats vil blive påskønnet.

Ofte foretrækker du at arbejde alene. Men det er ikke din eneste mulighed, for du er god til at tilpasse dig et samarbejde med andre, blot du har frihed til at udfolde dig. Med Solen i 1. hus er der tendens til at overvurdere din egen betydning, men gennem gentagne kontakter med andre vil du uundgåeligt nå frem til en mere realistisk vurdering af dine evner og muligheder.

Note: Solen står teknisk set i slutningen af hus 12 og tolkes derfor i hus 1.

til top

Solen i konjunktion med Ascendanten

Solen i konjunktion ed Ascendanten viser, at du har et stort ønske om anerkendelse og er kreativ med hensyn til at finde måder, hvorpå du kan få opmærksomhed. Du er almindeligvis kompromisløs. Du nærer stor tillid til din evne til at hæve dig op over alle livets negative omstændigheder. Du ved, hvordan du skal bruge dine kolossale, kreative resurser i et direkte angreb på en hvilken som helst modstander, og du tror på, at tingene vil lykkes for dig til sidst. Som regel sker dette også, men når du bliver mødt med en hård og stivsindet modstand, kan du gribe til decideret vold for at demonstrere, at du ikke giver op uden kamp. Du ved, hvordan du kan vinde venner og påvirke mennesker, og du bruger dette talent effektivt.

For at være virkelig tryg i dit fag bør du have en stilling med en vis autoritet over andre.

til top

Venus i 2. hus

Venus stod i dit 2. hus ved fødslen. I sin kerne er dette en ideel astrologisk placering, da den bringer løfte om nogle nemme midler til at klare dagen og vejen. Pengene vil ankomme i en jævn strøm og ganske ubesværet, uden overdreven indsats eller optagethed fra din side.

Annoncering
til top

Saturn i 9. hus

Saturn stod i dit 9. hus ved fødslen. Dette tyder på, at din bekymring vedrørende alle tings forgængelighed vil tvinge dig til at sætte grænser for dine personlighedstræk og anlægge en forsigtig og planlæggende holdning, før du kaster ud i vigtige sager.

Rent praktisk indtager du en omhyggelig, seriøs og meditativ holdning til alle højere, intellektuelle funktioner. Du bør dog være opmærksom på muligheden af tilstedeværelsen af flere problematiske elementer i din intellektuelle konstitution, såsom depression, frygt og strenghed.

til top

Månen i 11. hus

Månen stod i dit 11. hus ved fødslen. Du burde være et menneske med mange venner og bekendte, stammende både fra dine hjemlige cirkler og uden for disse. Du er et menneske, som kan være venner med folk fra de højeste lag i samfundet såvel som med personer, der har en meget lav samfundsmæssig status.

Denne placering kan også øge dine muligheder for at få et tilfredsstillende familieliv og nogle meget sympatiske hjemlige omgivelser med mulighed for en ubesværet omgang med andre mennesker.

til top

Merkur i konjunktion med Ascendanten

Merkurs konjunktion med Ascendanten viser, at du er intenst optaget af dig selv. Sandsynligvis indleder du dine samtaler med "jeg" oftere, end andre mennesker gør.

Dine mentale evner er veludviklede, og som regel er du et lyst hoved og ganske vittig, så din uophørlige brug af det personlige pronomen bliver tålt. Du er mentalt impulsiv og giver sjældent andre mulighed for at svare på dine spørgsmål. Du er ikke bange for at åbne munden, når du ved, at du har ret, men kendsgerningen er, at det har du ikke altid. Når dine synspunkter bliver kritiseret, bliver du indigneret og trættekær.


Astrologiske data brugt ved Kort Horoskop - Personligt Portræt
for Hans-Hinrich Taeger [Adb] (mand)
født den 15. oktober 1944 lokaltid: 6:35
i Goerlitz, Germany U.T.: 05:35
14e59, 51n09 sid. tid: 08:09:27

Planetpositioner
planet tegn grad bevægelse
Sol Vægt 21°44'28 slutningen af hus 12 direkte
Måne Jomfru 29°50'04 i hus 11 direkte
Merkur Vægt 17°42'46 i hus 12 direkte
Venus Skorpion 20°50'07 i hus 2 direkte
Mars Skorpion 1°10'13 i hus 1 direkte
Jupiter Jomfru 17°10'01 i hus 11 direkte
Saturn Krebs 10°43'43 i hus 9 stationær (R)
Uranus Tvilling 12°50'23 i hus 8 retrograd
Neptun Vægt 4°38'54 i hus 12 direkte
Pluto Løve 10°06'09 i hus 10 direkte
Sand Måneknude Krebs 23°26'25 i hus 9 retrograd
Planeter i slutningen af et hus tolkes i forbindelse med det efterfølgende hus.

Huspositioner (Placidus)
Ascendant Vægt 22°52'16
2.Hus Skorpion 19°22'30
3.Hus Skytte 22°18'52
Imum Coeli Vandbærer 0°10'19
5.Hus Fisk 4°38'11
6.Hus Vædder 1°53'39
Descendant Vædder 22°52'16
8.Hus Tyr 19°22'30
9.Hus Tvilling 22°18'52
Medium Coeli Løve 0°10'19
11.Hus Jomfru 4°38'11
12.Hus Vægt 1°53'39

Større aspekter
Sol Konjunktion Merkur 4°02
Sol Konjunktion Ascendant 1°08
Måne Konjunktion Neptun 4°49
Merkur Trigon Uranus 4°52
Merkur Konjunktion Ascendant 5°09
Venus Sekstil Jupiter 3°40
Jupiter Kvadrat Uranus 4°20
Uranus Sekstil Pluto 2°44
Neptun Sekstil Pluto 5°27
Tal indikerer orbis (afvigelse fra den eksakte aspektvinkel).

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

Annoncering
Som en af de største astrologiportaler giver WWW.ASTRO.COM adgang til en lang række gratisprodukter om emnet. Med sine horoskoptydninger i høj kvalitet fra verdens førende astrologer Liz Greene, Robert Hand og andre skribenter, sine mange gratis horoskoper og sin omfattende information om astrologi for både begyndere og professionelle er www.astro.com den førende astrologiindgang på nettet.
Homepage - Gratis Horoskoper - Astro Shop - Alt om astrologi - Efemeride - Medarbejdere af Astrodienst - Min Astro - Direkte atlassøgning - Sitemap - FAQ - Forum - Kontakt