•    
  Planetpositioner
  25-Maj-2018, 23:23 UT/GMT
  Sol441'30"21n04
  Måne2217'19"4s09
  Merkur2149'52"17n04
  Venus740' 5"24n58
  Mars331'28"21s49
  Jupiter1615'46"r15s31
  Saturn82'45"r22s19
  Uranus032' 0"11n10
  Neptun1620' 7"6s16
  Pluto211'38"r21s33
  Sand Månek.810' 6"r18n13
  Chiron144' 6"3n52
  Forklaring af symbolerne
  Øjeblikshoroskop
| Min Astro | Forum | FAQ
Annoncering

Kort Horoskop - Personligt Portræt

for Eleanor Roosevelt [Adb], født 11 Oktober 1884
Tekst af Robert Pelletier, Copyright © Astrodienst AG 2018
Introduktion

Solen i Vægten, Månen i Krebsen *Ascendanten i Skytten, Jupiter i 8. hus *Saturn i 7. hus *Månen i 8. hus *Venus i 9. hus *Solen i 10. hus

Datasiden

til top

Introduktion

Denne rapport er en kort udgave af Personal Portrait (kun på engelsk). I den korte udgave bliver der kun berørt nogle få, men ikke desto mindre vigtige sider af dit fødselshoroskop.

Rapporten er udarbejdet for følgende fødselsdata: kvinde, født 11 Oktober 1884 kl. 11:00 i New York, New York.

Dit soltegn er Vægt. Det er det tegn, hvor Solen står placeret i dit fødselshoroskop. Din Ascendant står i Skytte, og din Måne står i Krebs.

Mere Information

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

De partnerhenvisninger, som måtte forekomme i teksten, gælder for et forhold til en mand.

Henvisninger til partnere
De partnerhenvisninger, som måtte forekomme i teksten, gælder for et forhold til en mand.

til top

Solen i Vægten, Månen i Krebsen

Selvom du virker hårdhudet, så er du faktisk et følelsesbetonet og lydhørt menneske. Ofte skjuler du dine reaktioner bag et pokerfjæs og lader andre spekulere på, hvad der mon foregår i hovedet på dig. Hermed være ikke sagt, at du lukker dig inde. Du har tværtimod hårdt brug for kammeratskab og den beskyttelse, som et venskab kan give. Du er en social reformator, er fintmærkende og ved, hvordan du skal hjælpe mennesker på en effektiv måde.

I kærlighed er du ligeledes følelsesbetonet og blid og ruger ofte over tingene. Du har en frodig fantasi og en medfødt sans for skønhed. Dine umiddelbare følelsesmæssige reaktioner har forrang over logik og ræsonnement. Din tankegang er fritstrømmende og spontan.

Du er splittet af en indre konflikt. På den ene side stræber du efter at udvikle dig, og på den anden er du nødt til at tilfredsstille dit sanselige, fysiske begær. Du er plaget af skyldfølelse, fordi dette begær ikke stemmer med den beherskede person, som du ønsker at være.

Nøglen til en mere harmonisk personlighed ligger i at udvikle fleksibilitet og lufte dine naturlige drifter.

til top

Ascendanten i Skytten, Jupiter i 8. hus

På det tidspunkt hvor du blev født, steg stjernetegnet Skytten op i horisonten. Dets hersker, Jupiter, er placeret i 8. hus.

Den opstigende Skytte kendetegner et liv, som er meget dualistisk; situationerne kommer og går, som om de er tvedelte - succes eller nederlag.

Hvis du kan hæve dine intellektuelle interesser op over almindelige og banale ting til mere dybsindige emner, vil dit intellekt blive meget filosofisk og tiltrukket af lov og fred, og det vil i højere grad fungere intuitivt end rationelt. Under alle omstændigheder vil dit liv være farvet af nogle impulsive og ret stædige tilbøjeligheder hos dig, hvorved der skabes en tendens til at gå til yderligheder.

I løbet af dit liv må du forsøge at udvikle intuition og menneskelig forståelse, så du bliver i stand til at hjælpe andre mennesker med dine råd.

Skytten giver dig stor kærlighed til naturen og gør dig ret udadvendt, demonstrativ og lidenskabelig, idet du vil forelske dig hyppigt og uforbeholdent. Du er et intellektuelt og intelligent menneske, som har været så heldig tillige at blive beriget med en god udvikling af dine følelsesmæssige funktioner.

Dit kærlighedsliv vil være intenst og varieret. Genstanden for din kærlighed kan have svært ved at forstå dig. På den ene side kan du virke lidenskabelig og energisk, men på grund af tegnets bevægelighed vil du også have den modsatte tilbøjelighed, som vil føre dig væk fra et engagement i kærlighedsforhold, og sidstnævnte impuls vil være fremkaldt af et dybere personligt karaktertræk, som handler om personlig frihed.

Generelt vil tegnet Skytten gøre dig egnet til at leve i et miljø, hvor dit fysiske legeme og dine følelser og tanker får total frihed til at udvikle sig. På et højere intellektuelt niveau vil du måske have tendens til at dvæle ved de dybe, komplekse sammenhænge inden for filosofi, metafysik, religion og lovgivning. Du er alsidig nok til at studere mere end ét fag på samme tid og ikke glemme at holde din krop i fysisk bevægelse, eftersom du kræver både intellektuel og fysisk motion.

Annoncering
Denne placering af Jupiter kan være tegn på et langt liv og en bevarelse af dine intellektuelle og psykiske evner gennem hele livet. Forretningsaktiviteter, som er opnået gennem ægteskab eller affødt sammen med din partner, vil være meget succesrige, og der er også mulighed for at arve store pengesummer ved en ældre slægtnings død.

til top

Saturn i 7. hus

Saturn stod i dit 7. hus ved fødslen. I omgangen med andre mennesker vil du fremtræde som en meget forsigtig person, og du vil langsomt arbejde dig frem mod en opnåelse af tryghed og sikkerhed. Omgivelserne vil udgøre en begrænsende faktor i dit liv; de samme begrænsninger, som hæmmer dit forhold til andre, vil ytre sig i form af en begrænset modtagelse af dine tanker og følelser. Dette tyder på, at nøglen til større spirituel og materiel udvikling ligger i din reaktion på de mange prøvelser, som skæbnen udsætter dig for, og vil handle om tålmodigt at udholde de vanskeligheder, som du kommer til at opleve i menneskelige relationer.

Du bør huske, at Saturn ikke giver tendens til at være demonstrativ i følelsesmæssig henseende. Den vil fremkalde en følelse af forpligtelse og følelsesmæssig stabilitet hos de mennesker, med hvem du indgår i et livslangt forhold. Men du vil også gennem hele livet komme til at opleve sorg i forbindelse med et forhold. Denne sorg vil hovedsagelig gælde de mange begrænsninger, som denne tilstand sætter for din personlige frihed.

Nøglen til større integration ligger i evnen til at betragte disse forhindringer og bånd med filosofisk resignation.

til top

Månen i 8. hus

Månen stod i dit 8. hus ved fødslen. Da Månen giver en evne til intens sanseoplevelse, vil du kunne opleve, at din interesse gradvist vækkes for seksuelle forhold, overnaturlig og spiritistisk forskning og mentale grublerier over forestillingen om, at der måske findes et liv efter døden.

På et tidspunkt i dit liv vil du få mulighed for at arve fra kvindeligt hold eller fra din mors side af familien.

Note: Månen står teknisk set i slutningen af hus 7 og tolkes derfor i hus 8.

til top

Venus i 9. hus

Venus stod i dit 9. hus ved fødslen. Dit sind forekommer meget tilpasningsvilligt, mildt, fredselskende og taktfuldt. Denne placering tyder på, at hemmeligheden bag din evne til at opnå en tilstand af harmoni og følelsesmæssig balance ligger i anvendelsen af dine højere mentale evner. Du er født med et udsøgt forfinet og kunstnerisk sind, som rummer en meget smuk påskønnelse af alt, som har med kultur at gøre. Din indstilling er venlig, sympatisk, mild og forstående, og du har en medfødt evne til at hjælpe andre mennesker.

Denne placering giver dig megen social omgang med intellektuelle personer og succes i så henseende.

Kun mindre handicaps vil påvirke dine intellektuelle resultater. Det værste, der kan ske, vil være, at du udvikler en overdrevent emsig, ubeslutsom natur, som aldrig synes at være tilfreds. Men du ejer evnen til at undgå disse psykologiske forhindringer.

Annoncering
til top

Solen i 10. hus

Solen stod i dit 10. hus ved fødslen. Solen på dette sted bringer løfte om ære, succes og prestige som voksen. Offentligt vil du virke som et vitalt, stolt og magtfuldt menneske. Din individualitet har brug for at manifestere sig offentligt og ofte pådutte andre sin energi. Du er blevet født med en tilfredsstillende fysisk og moralsk arv, og du vil opnå velvilje fra mange magtfulde personer, som vil støtte dig i din fremgang i livet.

Dine vanskeligheder kan skyldes overdreven stolthed, arrogance og en tendens til at stole for meget på egne resurser.


Astrologiske data brugt ved Kort Horoskop - Personligt Portræt
for Eleanor Roosevelt [Adb] (kvinde)
født den 11. oktober 1884 lokaltid: 11:00
i New York, NY (US) U.T.: 16:00
74w00, 40n43 sid. tid: 12:26:34

Planetpositioner
planet tegn grad bevægelse
Sol Vægt 18°44'30 i hus 10 direkte
Måne Krebs 19°33'47 slutningen af hus 7 direkte
Merkur Vægt 2°49'42 i hus 9 direkte
Venus Jomfru 3°49'06 i hus 9 direkte
Mars Skorpion 19°48'55 i hus 11 direkte
Jupiter Løve 28°52'59 i hus 8 direkte
Saturn Tvilling 24°12'35 i hus 7 stationær (R)
Uranus Jomfru 29°49'22 i hus 9 direkte
Neptun Tyr 22°47'48 i hus 5 retrograd
Pluto Tvilling 1°53'21 i hus 6 retrograd
Sand Måneknude Vægt 14°02'09 i hus 10 direkte
Planeter i slutningen af et hus tolkes i forbindelse med det efterfølgende hus.

Huspositioner (Placidus)
Ascendant Skytte 16°36'47
2.Hus Stenbuk 21°31'49
3.Hus Fisk 1°24'47
Imum Coeli Vædder 7°14'05
5.Hus Tyr 5°02'37
6.Hus Tyr 27°05'29
Descendant Tvilling 16°36'47
8.Hus Krebs 21°31'49
9.Hus Jomfru 1°24'47
Medium Coeli Vægt 7°14'05
11.Hus Skorpion 5°02'37
12.Hus Skorpion 27°05'29

Større aspekter
Sol Kvadrat Måne 0°49
Sol Trigon Saturn 5°28
Sol Sekstil Ascendant 2°08
Måne Trigon Mars 0°15
Måne Sekstil Neptun 3°14
Måne Kvinkuns Ascendant 2°57
Merkur Konjunktion Uranus 3°00
Merkur Trigon Pluto 0°56
Venus Konjunktion Jupiter 4°56
Venus Kvadrat Pluto 1°56
Mars Opposition Neptun 2°59
Jupiter Sekstil Saturn 4°40
Jupiter Kvadrat Pluto 3°00
Saturn Kvadrat Uranus 5°37
Uranus Trigon Pluto 2°04
Tal indikerer orbis (afvigelse fra den eksakte aspektvinkel).

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

Annoncering
Som en af de største astrologiportaler giver WWW.ASTRO.COM adgang til en lang række gratisprodukter om emnet. Med sine horoskoptydninger i høj kvalitet fra verdens førende astrologer Liz Greene, Robert Hand og andre skribenter, sine mange gratis horoskoper og sin omfattende information om astrologi for både begyndere og professionelle er www.astro.com den førende astrologiindgang på nettet.
Homepage - Gratis Horoskoper - Astro Shop - Alt om astrologi - Efemeride - Medarbejdere af Astrodienst - Min Astro - Direkte atlassøgning - Sitemap - FAQ - Forum - Kontakt