•    
  Planetpositioner
  23-Apr-2018, 02:58 UT/GMT
  Sol255' 4"12n29
  Måne545'28"18n22
  Merkur711'56"0n57
  Venus285'16"20n13
  Mars1939'19"23s00
  Jupiter2019'16"r16s36
  Saturn97'41"r22s14
  Uranus2844'43"10n32
  Neptun1538'53"6s31
  Pluto2117'14"r21s28
  Sand Månek.1114'10"17n24
  Chiron018'29"3n16
  Forklaring af symbolerne
  Øjeblikshoroskop
| Min Astro | Forum | FAQ
Annoncering

Kort Horoskop - Prognose

fra April 2018
for Dick Szymanski [Adb], født 7 Oktober 1932
Tekst af Robert Hand, Copyright © Astrodienst AG 2018
Præsentation

Viden er magt * Pluto kvadrat Merkur: * Begyndelsen af marts 2017 indtil begyndelsen af november 2019:

For enhver pris * Uranus kvadrat Saturn: * Begyndelsen af juni 2017 indtil midten af februar 2019:

Varm og generøsitet * Jupiter sekstil Måne: * Slutningen af januar 2018 indtil begyndelsen af oktober 2018:

Middel til forandring * Pluto kvadrat Uranus: * Begyndelsen af marts 2018 indtil begyndelsen af november 2020:

En klosteragtig bevidsthed * Saturn trigon Neptun: * Midten af marts 2018 indtil slutningen af december 2018:

Dragende forskelle * Uranus trigon Venus: * Begyndelsen af maj 2018 indtil slutningen af marts 2019:

Side med dine data

Datasiden

til top

Præsentation

Denne rapport er en forkortet udgave af Prognosehoroskop. Den er ment som en smagsprøve og en anbefaling af den fulde udgave af Prognosehoroskop, som kan bestilles fra Astrodienst som en indbundet rapport på omkring 15-20 sider.

Rapporten blev udfærdiget for 6 måneder, begyndende med April 2018 med følgende fødselsdata: mand, født 7 Oktober 1932 kl. 6:17 i Toledo, Ohio.

Dit soltegn er Vægt. Det er tegnet, hvor Solen står placeret i dit fødselshoroskop. Din Ascendant er også i Vægt, og din Måne er i Stenbuk.

Mere Information

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

 

til top

Pluto kvadrat Merkur: Viden er magt

Begyndelsen af marts 2017 indtil begyndelsen af november 2019: Denne påvirkning kan repræsentere en periode, hvor dine forestillinger om tilværelsen i al almindelighed bliver kraftigt udfordrede. Eller det kan være en tid, hvor din tankeverden uddybes betydeligt, og du bliver i stand til at forfølge nogle tankegange, som tidligere ville have været alt for dybsindige for dig.

Din daglige omgang med omverdenen kan udvikle sig til nogle ret intense møder, hvor du kan forsøge at påtvinge andre dine idealer ud fra en fanatisk tro på disses rigtighed, eller andre kan forsøge at gøre dette over for dig. Også her er det vigtigt at vide præcis, hvor dine grænser går, og hvad du rent faktisk tænker. Du kan også have brug for at lære at lade andres forestillinger eksistere side om side med dine egne. Det er ikke godt, hverken at bøje sig automatisk for andres meninger eller at kræve, at de skal bøje sig for éns egne holdninger. Hvis dine erfaringer synes at afkræfte dine hidtidige forestillinger, så forsøg ikke at bilde dig selv ind, at det ikke finder sted. Se kendsgerningerne i øjnene og forsøg at finde ud af, hvad det er, der foregår. Denne periode kan blive en lærerig oplevelse i ordets mest positive betydning. Selvom du måske oplever, at din mentale, intellektuelle tankestruktur må ændres meget, så vil denne forandring være til dit eget bedste.

På den anden side kan du også blive tiltrukket af nogle nye ideer, som har en meget emotionel undertone. Dybe og mystiske forestillinger kan virke meget fængslende på dig i øjeblikket, og du ønsker at lodde universets dybder. Hvis du lytter til advarslerne, vil det formentlig ikke skade dig, men bibringe dig en ny indsigt og forståelse af universet. Men de forestillinger, du føler dig tiltrukket af, kan overføre magt på en eller anden måde, ligesom studier af magi på det okkulte område kan gøre det. Du vil erfare, at viden er magt, men du bør være uhyre forsigtig med, hvordan du bruger denne magt. Al magtfuld viden i almindelighed og magien i særdeleshed kan få tragiske følger, hvis den ikke behandles rigtigt.

Når du underviser andre, bør du ligeledes undgå fristelsen til at forme dem i dit eget billede. Dit formål er at vise mennesker vejen, ikke at skubbe dem ud på den.

 

til top

Uranus kvadrat Saturn: For enhver pris

Begyndelsen af juni 2017 indtil midten af februar 2019: Dette er prøvelsernes tid. Bestemte hændelser vil udfordre din sans for orden, disciplin og pligt, samt din grundlæggende forestilling om verden. Du kan opleve splittelser, som får dig til at spekulere over, om du mon overhovedet forstår de ting, der foregår omkring dig. Du kan blive tvunget til at revidere visse af dine ideer, mens alle funktionsdygtige forestillinger vil overleve denne påvirkning uden vanskeligheder.

Restriktioner, som du har accepteret, men som ikke har noget egentligt formål i din almene personlige vækst, kan blive ubærlige i øjeblikket. Hvis du f.eks. har fundet dig i at leve i et dårligt parforhold på grund af den emotionelle og økonomiske tryghed heri, kan du lige i øjeblikket opleve, at spændingerne herved er blevet for store. Du vil mærke en pludselig trang til at bryde fri, koste hvad det vil, også selvom du kommer til at gøre vold på dine egne normer for almindelig og acceptabel adfærd. Dine handlinger vil overraske andre, som har troet på din ydre tilkendegivelse af, at alt var i orden. De forventer ikke disse handlinger fra din side.

Erhvervsmæssigt kan du have vanskeligere end normalt ved at omgås din arbejdsgiver. Hvis spændingerne bliver for omfattende, kan du få lyst til at skifte job. Men du bør kun foretage en sådan forandring efter en grundig overvejelse over, hvilken rolle dit nuværende job spiller for dit egentlige livsmål. Og du bør tænke dig lige så grundigt om, før du beslutter, om du skal forlade dit parforhold.

Formålet med denne energi er ikke at kuldkaste alt det, du anser for vigtigt i tilværelsen, men den tvinger dig til at undersøge de faktorer, som er årsagen til, at du ikke udnytter dine egne evner. Ved at acceptere disse begrænsninger sigter du lavere, end du egentlig fortjener eller sågar behøver.

Efterhånden som spændingen øges mellem dit ønske om at bryde fri og dit normale ønske om en vis orden i tilværelsen, kan det rent fysiske pres blive meget intenst. Det er uhyre vigtigt, at du er i stand til at tale med nogen for at lette på trykket, for det kan virke meget ødelæggende på din krop.

 

Annoncering
til top

Jupiter sekstil Måne: Varm og generøsitet

Slutningen af januar 2018 indtil begyndelsen af oktober 2018: Denne påvirkning vil gøre dig godt tilpas, optimistisk og positiv over for livet i al almindelighed. Du udviser en stærk varme og gavmildhed over for andre, især dine venner og dem, du plejer daglig omgang med. Du føler, at du gerne vil beskytte og drage omsorg for alle, du møder.

Du vil få nogle usædvanlig dybe oplevelser i forbindelse med det, der forekommer at være din almindelige, daglige omgang med andre. Dine daglige omgivelser, din familie og dine slægtninge vil alle bibringe dig en tilfredsstillelse, som du kan savne på andre tidspunkter. Og dine møder med folk vil give dig mulighed for at gro og udvide din tilværelse. De daglige gøremåls normale, faste rammer kan faktisk komme til at danne udgangspunkt for nye chancer og muligheder.

Dyrk dine venskaber, for der er store chancer for, at en af dine venner vil kunne gøre dig en værdifuld tjeneste i øjeblikket. Og det er lige så sandsynligt, at du vil kunne gøre det samme over for en af dem. Det vil gavne dig i begge tilfælde. Venskaber og tilsvarende relationer til kvinder viser sig ofte lønsomme under dette aspekt og kan gavne dig på forskellig vis. Du kan få en følelsesmæssig oplevelse, som beriger dig, eller en forretningsmulighed, eller den pågældende kvinde vil kunne fungere som vejleder til nogle sider af dig selv, som du normalt ikke har kontakt med, men som kan hjælpe dig med at opnå fuld selvindsigt.

Denne påvirkning kan stimulere din interesse for åndelige og religiøse emner, sædvanligvis i form af en fornyet interesse for den religiøse eller åndelige tro, du lærte om som barn. Den slags oplevelser fra din fortid kan være meget værdifulde i øjeblikket. At genopleve dem betyder ikke, at du glider tilbage til holdninger, du er vokset fra. Men der vil stadig være noget, du kan uddrage og lære af disse ting.

Sommetider kan denne påvirkning antyde, at du kommer i offentlighedens søgelys, eller at du kommer til at omgås større grupper af mennesker på en eller anden måde. Begge dele vil lykkes fint for dig.

 

til top

Pluto kvadrat Uranus: Middel til forandring

Begyndelsen af marts 2018 indtil begyndelsen af november 2020: Denne påvirkning betegner en periode fuld af forandringer og måske ligefrem et vældigt postyr i dit liv. Forandringerne vil antagelig ikke have deres udspring i din personlige sfære, men i et større og mere generelt samfundsmæssigt pres. Under denne indflydelse føler mange mennesker, at der ikke sker ret meget i deres personlige tilværelse, men at forandringerne omkring dem er helt utrolige.

Den største udfordring, du vil blive konfronteret med i denne tid, vil være at lære at tilpasse dig til ændringerne i verden omkring dig. Stivsind vil kun gøre situationen værre, for det er usandsynligt, at du vil have held til at modsætte dig presset hen imod forandringer. Under visse omstændigheder kan du endda selv blive kanal for sådanne forandringer. Hvis du føler dig voldsomt begrænset af omstændighederne i dit liv, så vil du formentlig føle dig tiltrukket af personer og bevægelser, som gør sig til talerør for en ny samfundsorden. Det kan ske i en større politisk og social målestok, eller det kan ske på et mindre omfattende niveau i form af et menneske, som dukker op i dit liv og viser dig, hvordan du skal bære dig ad med at forandre dig. Faktisk kan her være tale om en ret frigørende indflydelse, for du vil være tilbøjelig til at søge fornyet styrke i fremtiden i stedet for i fortiden, og du vil derfor formodentlig være i stand til at flyde med forandringernes strøm. Et problem, du bør være på vagt overfor, er imidlertid den mulighed, at du kan komme til at kaste alt overbord og ikke blot det, der har brug for at blive forandret. Prøv at skelne imellem de elementer fra din fortid, som var gode, og de, der ikke var det - og lad være med egenmægtigt at ødelægge begge dele.

En anden advarsel går på, at begge disse planeter har en fanatisk karakter og ikke er særlig lydhøre over for menneskelige emotioner. Mist ikke kontakten med dine følelser i udførelsen eller oplevelsen af nye omvæltninger. Og da begge de involverede kræfter taler med store sociale bogstaver, bør du ikke miste fornemmelsen for de individuelle kvaliteter i øjeblikket. Der kan ligge store sociale kræfter bag alt, hvad du foretager dig, eller alt, hvad der hænder dig, men i sidste instans udfolder disse kræfter sig altid via enkeltpersoner, som du må forholde dig til som sådanne.

 

til top

Saturn trigon Neptun: En klosteragtig bevidsthed

Midten af marts 2018 indtil slutningen af december 2018: I denne periode vil du få en ny indsigt i dit eget væsen og verden omkring dig. I de senere år har du sandsynligvis været igennem perioder med tvivl, usikkerhed og forvirring. Selvom disse perioder var smertefulde, så har de dog bibragt dig et nyt livssyn. Nu er tiden inde til at uddybe denne nye indsigt og drage fordel af den. Tidspunktet er glimrende til studier, der kan øge din bevidsthed, såsom yoga, okkult metafysik, spiritisme og mystik. Nu er du parat til at studere disse emner og omsætte dem i praksis i din dagligdag. Der vil ikke være tale om rent intellektuelle eller mentale aktiviteter - du kan gøre dem både konkrete og nyttige!

I øjeblikket er dit personlige engagement i dine aktiviteter ret beskedent. Du vil være mere tilbøjelig til at arbejde ud fra uegennyttige motiver end på andre tidspunkter. Du vil kunne hengive dig uselvisk til bevægelser og aktiviteter, som hjælper dig med at virkeliggøre dine ideer. Og dog vil du ikke føle, at du fornægter dig selv, for alt, hvad du foretager dig, synes at følge som en logisk konsekvens af den person, du er.

Dine idealer er ikke i konflikt med realiteterne i din dagligdag i øjeblikket. Disse to befinder sig i en kreativ indbyrdes balance, hvor idealerne giver form, og virkeligheden giver liv. Din indstilling er præget af rolige og nøgterne overvejelser. Denne påvirkning er ikke karakteriseret ved lethed og munterhed; derimod fremkalder den en nærmest klosteragtig bevidsthed, som er i stand til at meditere uhildet over verden.

Du har lært meget de senere år, og nu er du i stand til at omsætte det, du har lært, til praksis.

 

til top

Uranus trigon Venus: Dragende forskelle

Begyndelsen af maj 2018 indtil slutningen af marts 2019: I denne tid vil dine forhold til andre indeholde et nyt element af frihed og spænding. Hvis du ikke i øjeblikket er engageret i et kærlighedsforhold, så kan denne påvirkning meget vel markere starten på ét. Og det vil sandsynligvis være meget anderledes og usædvanligt, sammenlignet med dine tidligere oplevelser. Måske vil du finde én, der adskiller sig meget fra dig selv i social baggrund, etnisk tilhørsforhold, alder eller interesser, og det vil netop være denne forskel, der tiltrækker dig. Du prøver at slippe ud af dagligdagens trummerum via dette nye kærlighedsforhold, og formentlig vil det lykkes for dig. Og med denne påvirkning skulle forholdet nok kunne holde, for I vil være i stand til at bringe interesse og spænding direkte ind i jeres samliv, så det ikke bliver dovent og kedsommeligt. I vil også være i stand til at give hinanden den nødvendige plads, så I undgår at komme til at kvæle hinanden i overdreven nærhed og ejendomsfølelse.

Hvis du allerede er involveret i et parforhold, er det et godt tidspunkt at foretage nogle forandringer, så forholdet bliver fornyet og frisket lidt op. I vil erfare, at ingen af jer behøver at frygte den andens ønske om uafhængighed og personligt selvudtryk.

Denne energi kan også frembringe venskaber, som indeholder Uranske kvaliteter, f.eks. ved at være spændende og udfordrende, samt egentlig konstruktive. Enhver form for social kontakt, selv den der normalt opleves rutinepræget og meget lidt ophidsende, kan forsyne dig med nogle fascinerende, nye oplevelser i øjeblikket. Tilværelsen vil ikke være kedelig under denne påvirkning.


Kort Horoskop - Prognose April 2018 til September 2018
for Dick Szymanski [Adb] (mand)
født den 7. oktober 1932 lokaltid: 6:17
i Toledo, OH (US) U.T.: 11:17
83w33, 41n40 sid. tid: 06:46:22

Planetpositioner
planet tegn grad bevægelse
Sol Vægt 13°58'35 i hus 1 direkte
Måne Stenbuk 21°57'13 i hus 4 direkte
Merkur Vægt 19°55'46 i hus 1 direkte
Venus Jomfru 0°15'27 i hus 11 direkte
Mars Løve 9°52'49 i hus 10 direkte
Jupiter Jomfru 12°11'31 i hus 11 direkte
Saturn Stenbuk 28°08'03 i hus 4 stationær (D)
Uranus Vædder 21°41'52 i hus 7 retrograd
Neptun Jomfru 9°02'00 i hus 11 direkte
Pluto Krebs 23°23'38 i hus 10 direkte
Sand Måneknude Fisk 16°51'01 i hus 6 direkte

Huspositioner (Placidus)
Ascendant Vægt 9°06'37
2.Hus Skorpion 5°42'55
3.Hus Skytte 6°37'41
Imum Coeli Stenbuk 10°39'20
5.Hus Vandbærer 14°14'17
6.Hus Fisk 14°04'26
Descendant Vædder 9°06'37
8.Hus Tyr 5°42'55
9.Hus Tvilling 6°37'41
Medium Coeli Krebs 10°39'20
11.Hus Løve 14°14'17
12.Hus Jomfru 14°04'26

Transitter
Pluto kvadrat Merkur Begyndelsen af marts 2017 indtil begyndelsen af november 2019
Uranus kvadrat Saturn Begyndelsen af juni 2017 indtil midten af februar 2019
Jupiter sekstil Måne Slutningen af januar 2018 indtil begyndelsen af oktober 2018
Pluto kvadrat Uranus Begyndelsen af marts 2018 indtil begyndelsen af november 2020
Saturn trigon Neptun Midten af marts 2018 indtil slutningen af december 2018
Uranus trigon Venus Begyndelsen af maj 2018 indtil slutningen af marts 2019

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

Annoncering
Som en af de største astrologiportaler giver WWW.ASTRO.COM adgang til en lang række gratisprodukter om emnet. Med sine horoskoptydninger i høj kvalitet fra verdens førende astrologer Liz Greene, Robert Hand og andre skribenter, sine mange gratis horoskoper og sin omfattende information om astrologi for både begyndere og professionelle er www.astro.com den førende astrologiindgang på nettet.
Homepage - Gratis Horoskoper - Astro Shop - Alt om astrologi - Efemeride - Medarbejdere af Astrodienst - Min Astro - Direkte atlassøgning - Sitemap - FAQ - Forum - Kontakt