•    
  Planetpositioner
  24-Jan-2018, 07:14 UT/GMT
  Sol414'36"19s12
  Måne2625' 4"5n31
  Merkur1843'45"23s11
  Venus749'48"19s28
  Mars2837'23"19s09
  Jupiter2022'16"16s47
  Saturn41'36"22s30
  Uranus2446'25"9n05
  Neptun1231'44"7s42
  Pluto1934' 6"21s36
  Sand Månek.1459'19"16n20
  Chiron2525'11"1n26
  Forklaring af symbolerne
  Øjeblikshoroskop
| Min Astro | Forum | FAQ
Annoncering

Kort Horoskop - Personligt Portræt

for Dick Szymanski [Adb], født 7 Oktober 1932
Tekst af Robert Pelletier, Copyright © Astrodienst AG 2018
Introduktion

Solen i Vægten, Månen i Stenbukken *Ascendanten i Vægten, Venus i 11. hus *Solen i 1. hus *Solen i konjunktion med Ascendanten *Månen i 4. hus *Saturn i 4. hus *Venus i 11. hus

Datasiden

til top

Introduktion

Denne rapport er en kort udgave af Personal Portrait (kun på engelsk). I den korte udgave bliver der kun berørt nogle få, men ikke desto mindre vigtige sider af dit fødselshoroskop.

Rapporten er udarbejdet for følgende fødselsdata: mand, født 7 Oktober 1932 kl. 6:17 i Toledo, Ohio.

Dit soltegn er Vægt. Det er det tegn, hvor Solen står placeret i dit fødselshoroskop. Din Ascendant står også i Vægt, og din Måne står i Stenbuk.

Mere Information

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

De partnerhenvisninger, som måtte forekomme i teksten, gælder for et forhold til en kvinde.

Henvisninger til partnere
De partnerhenvisninger, som måtte forekomme i teksten, gælder for et forhold til en kvinde.

til top

Solen i Vægten, Månen i Stenbukken

Dit vigtigste mål i livet, bevidst såvel som ubevidst, er et opnå sikkerhed. I kærlighed er du tilbøjelig til at være meget tæt på din partner, og du har sandsynligvis svært ved at dele hende med andre. Men dine lejlighedsvise anfald af jalousi kan få hende til at føle sig begrænset. Trods dit store behov for kærlighed, har du muligvis svært ved at udtrykke dine følelser. Prøv at give udtryk for din længsel efter kærlighed og dine følelser over for din partner.

Selvom du søger materiel sikkerhed, er det ikke noget, der kommer nemt til dig. Nogle af de hindringer, som hæmmer opnåelsen af dette mål, kan forsvinde, hvis du er villig til at overveje nogle af dine holdninger. Et mere optimistisk syn på tingene kunne hjælpe med at udglatte virkningerne af dit generelt temmelig pessimistiske livssyn. Du kan bruge din klare og rationelle forstand til at finde nogle måder at løse dine problemer på. Da du har store evner for at håndtere abstrakte begreber, kan du bruge dette til at nå dine praktiske mål.

til top

Ascendanten i Vægten, Venus i 11. hus

På det tidspunkt hvor du blev født, steg stjernetegnet Vægten op i horisonten. Dets hersker, Venus, er placeret i 11. hus.

Dette tyder på et liv, hvor du vil indtage en holdning, som er imødekommende, venlig og kærlig.

Mennesker med Ascendanten i Vægten er grundlæggende drevet af deres følelser og emotioner frem for af intellektet. Dit liv vil afsløre din skarpe iagttagelsesevne og en tendens til at skabe sammenligninger af en primært æstetisk karakter. Du vil ikke udfolde den helt store energi i dine gøremål og vil derfor have tendens til at følge rutinen og den mindste modstands vej. Du er et forstående menneske, som søger andres billigelse og er meget tilpasningsvillig. Din intuition er bemærkelsesværdig, og du får en rent sanselig glæde ud af at involvere dig i socialt samvær og elske alle sociale sider af tilværelsen.

Hvis du ikke får styr på denne tendens til at være så stærk engageret i menneskelige relationer, kan du blive alt for knyttet til andre og afhængig af dem.

Der findes en vis rastløshed, omskiftelighed og mangel på vedholdenhed i dit liv. Dit hovedsigte ligger hele tiden på favoriseringen af en sammensmeltning af to ting eller to personer.

Uheldigvis gør dette engagement i menneskers indbyrdes harmonisering og tilpasning dig en lille smule urealistisk og handlingslammet. Du vil imidlertid tage det afslappet, opføre dig sympatisk, være socialt orienteret og optaget af udsmykning, klæder, sociale konventioner, normer og æstetik. I kærlighed vil du, såfremt du gør alvor af forholdet, opdage, at forholdet er en konsekvens af din egen interesse i at smigre dig selv frem for at imødekomme nogen form for dybere følelser.

Erhvervsmæssigt vil du have tilbøjelighed for aktiviteter, som kræver en høj grad af kultur og endda viden om kunst.

Du er meget socialt orienteret og optaget af mode og konventioner. Virkelige goder vil komme gennem venner, som oprigtigt ønsker at hjælpe dig med at dyrke det, der tjener dine interesser. I værste fald kunne nogle af dine venner vise sig en anelse upålidelige, men ikke i nogen ond hensigt.

Venus i dette hus er lovende i den forstand, at dine mest elskede drømme vil blive opfyldt på et ikke alt for sent tidspunkt i livet.

til top

Solen i 1. hus

Solen stod i dit 1. hus ved fødslen. Du er en energisk natur, stolt og selvhævdende. Du fremstår begejstret og energisk i alle situationer. Din medfødte udadvendte natur og personlige måde at optræde på gør sædvanligvis et godt indtryk på andre mennesker.

Din forstærkede selvfølelse betyder, at du kommer i kontakt med en stærk vilje, og du kan styre din vilje således, at den passer til din målsætning og dine ønsker i livet. Denne placering af Solen giver lederevner, for du er tilbøjelig til at tiltrække andre mennesker og have en stærk indflydelse på dem, når de er sammen med dig.

Du bryder dig ikke om at være afhængig af andre, men du holder fast ved dine venner, for de vil som regel gerne hjælpe dig, når du har brug for det. Du er også selv villig til at hjælpe dem af dine nære venner, som fortjener det, men kun hvis du ved, at din indsats vil blive påskønnet.

Ofte foretrækker du at arbejde alene. Men det er ikke din eneste mulighed, for du er god til at tilpasse dig et samarbejde med andre, blot du har frihed til at udfolde dig. Med Solen i 1. hus er der tendens til at overvurdere din egen betydning, men gennem gentagne kontakter med andre vil du uundgåeligt nå frem til en mere realistisk vurdering af dine evner og muligheder.

til top

Solen i konjunktion med Ascendanten

Solen i konjunktion ed Ascendanten viser, at du har et stort ønske om anerkendelse og er kreativ med hensyn til at finde måder, hvorpå du kan få opmærksomhed. Du er almindeligvis kompromisløs. Du nærer stor tillid til din evne til at hæve dig op over alle livets negative omstændigheder. Du ved, hvordan du skal bruge dine kolossale, kreative resurser i et direkte angreb på en hvilken som helst modstander, og du tror på, at tingene vil lykkes for dig til sidst. Som regel sker dette også, men når du bliver mødt med en hård og stivsindet modstand, kan du gribe til decideret vold for at demonstrere, at du ikke giver op uden kamp. Du ved, hvordan du kan vinde venner og påvirke mennesker, og du bruger dette talent effektivt.

For at være virkelig tryg i dit fag bør du have en stilling med en vis autoritet over andre.

til top

Månen i 4. hus

Månen stod i dit 4. hus ved fødslen. Månen på dette sted vil afgjort påvirke begivenhederne i forbindelse med din mor, din bopæl og dine familiære anliggender.

Både barndom og alderdom vil være karakteriseret af en forkærlighed for romantik, diverse rejser og interessante eventyr.

Problemet med denne astrologiske placering er, at den giver dig en usikker position i livet og en bestandig stræben efter materiel sikkerhed, som synes vanskelig at opnå. Dette kan afhjælpes midlertidigt ved, at du modtager en mindre arv, og at du i de sidste år af dit liv vil blive næsten overvældet af din families glimrende omsorg og hjælp.

til top

Saturn i 4. hus

Saturn stod i dit 4. hus ved fødslen. Med denne placering kan du have følelsen af, at pligter og ansvar i din tidlige barndom var i modstrid med dine inderste, følelsesmæssige behov. Følgelig føler du dig frustreret og misforstået. Dette kan afstedkomme en følelse af frygt og mistillid til verden, som ikke virker fremmende på dine menneskelige relationer og din evne til kommunikation.

Men dette behøver ikke at være tilfældet. Selvom du måske føler, at din personlige frihed er blevet indskrænket, kan Saturn føre dig frem til en bedre forståelse af, hvad der har forvoldt denne følelse. Du ejer evnen til at lære meget om dit indre selv og om, hvad du behøver for at kunne opleve følelsesmæssig tryghed. Hvis du tager Saturns udfordringer på dig, vil du være i stand til at handle eller forlade tingene af egen fri vilje. Det er kun din indre pligtfølelse og ansvarlighed, som du står til ansvar over for.

til top

Venus i 11. hus

Venus stod i dit 11. hus ved fødslen. Dine længsler i livet er meget æstetisk orienterede.

Du stræber efter fred og harmoni, og hvis det var op til dig, ville hele verden blive mere human, venlig og betænksom. I dine mere personlige relationer giver Venus dig en mulighed for at opnå betydelig vinding og hjælp via dine venner, som vil nære et ønske om at støtte dig i den bedste hensigt.


Astrologiske data brugt ved Kort Horoskop - Personligt Portræt
for Dick Szymanski [Adb] (mand)
født den 7. oktober 1932 lokaltid: 6:17
i Toledo, OH (US) U.T.: 11:17
83w33, 41n40 sid. tid: 06:46:22

Planetpositioner
planet tegn grad bevægelse
Sol Vægt 13°58'35 i hus 1 direkte
Måne Stenbuk 21°57'13 i hus 4 direkte
Merkur Vægt 19°55'46 i hus 1 direkte
Venus Jomfru 0°15'27 i hus 11 direkte
Mars Løve 9°52'49 i hus 10 direkte
Jupiter Jomfru 12°11'31 slutningen af hus 11 direkte
Saturn Stenbuk 28°08'03 i hus 4 stationær (D)
Uranus Vædder 21°41'52 i hus 7 retrograd
Neptun Jomfru 9°02'00 i hus 11 direkte
Pluto Krebs 23°23'38 i hus 10 direkte
Sand Måneknude Fisk 16°51'01 i hus 6 direkte
Planeter i slutningen af et hus tolkes i forbindelse med det efterfølgende hus.

Huspositioner (Placidus)
Ascendant Vægt 9°06'37
2.Hus Skorpion 5°42'55
3.Hus Skytte 6°37'41
Imum Coeli Stenbuk 10°39'20
5.Hus Vandbærer 14°14'17
6.Hus Fisk 14°04'26
Descendant Vædder 9°06'37
8.Hus Tyr 5°42'55
9.Hus Tvilling 6°37'41
Medium Coeli Krebs 10°39'20
11.Hus Løve 14°14'17
12.Hus Jomfru 14°04'26

Større aspekter
Sol Kvadrat Måne 7°59
Sol Konjunktion Merkur 5°57
Sol Sekstil Mars 4°06
Sol Opposition Uranus 7°43
Sol Konjunktion Ascendant 4°52
Måne Kvadrat Merkur 2°01
Måne Konjunktion Saturn 6°11
Måne Kvadrat Uranus 0°15
Måne Opposition Pluto 1°26
Merkur Opposition Uranus 1°46
Merkur Kvadrat Pluto 3°28
Venus Kvinkuns Saturn 2°07
Mars Sekstil Ascendant 0°46
Jupiter Konjunktion Neptun 3°10
Saturn Opposition Pluto 4°44
Uranus Kvadrat Pluto 1°42
Tal indikerer orbis (afvigelse fra den eksakte aspektvinkel).

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

Annoncering
Som en af de største astrologiportaler giver WWW.ASTRO.COM adgang til en lang række gratisprodukter om emnet. Med sine horoskoptydninger i høj kvalitet fra verdens førende astrologer Liz Greene, Robert Hand og andre skribenter, sine mange gratis horoskoper og sin omfattende information om astrologi for både begyndere og professionelle er www.astro.com den førende astrologiindgang på nettet.
Homepage - Gratis Horoskoper - Astro Shop - Alt om astrologi - Efemeride - Medarbejdere af Astrodienst - Min Astro - Direkte atlassøgning - Sitemap - FAQ - Forum - Kontakt