•    
  Planetpositioner
  21-Mar-2018, 04:25 UT/GMT
  Sol030'12"0n12
  Måne1532'31"11n34
  Merkur1641' 4"9n25
  Venus1737'20"6n06
  Mars159'32"23s31
  Jupiter2259'49"r17s20
  Saturn830'52"22s17
  Uranus2654' 1"9n52
  Neptun1433'26"6s55
  Pluto211'38"21s28
  Sand Månek.1352'50"r16n40
  Chiron2825'59"2n31
  Forklaring af symbolerne
  Øjeblikshoroskop
| Min Astro | Forum | FAQ
Annoncering

Kort Horoskop - Personligt Portræt

for David O. Selznick [Adb], født 10 Maj 1902
Tekst af Robert Pelletier, Copyright © Astrodienst AG 2018
Introduktion

Solen i Tyren, Månen i Tvillingerne *Ascendanten i Krebsen, Månen i 12. hus *Saturn i 7. hus *Saturn i opposition til Ascendanten *Venus i 9. hus *Solen i 11. hus *Månen i 12. hus

Datasiden

til top

Introduktion

Denne rapport er en kort udgave af Personal Portrait (kun på engelsk). I den korte udgave bliver der kun berørt nogle få, men ikke desto mindre vigtige sider af dit fødselshoroskop.

Rapporten er udarbejdet for følgende fødselsdata: mand, født 10 Maj 1902 kl. 10:00 i Pittsburgh, Pennsylvania.

Dit soltegn er Tyr. Det er det tegn, hvor Solen står placeret i dit fødselshoroskop. Din Ascendant står i Krebs, og din Måne står i Tvilling.

Mere Information

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

De partnerhenvisninger, som måtte forekomme i teksten, gælder for et forhold til en kvinde.

Henvisninger til partnere
De partnerhenvisninger, som måtte forekomme i teksten, gælder for et forhold til en kvinde.

til top

Solen i Tyren, Månen i Tvillingerne

Du blev født med Solen i Tyren og Månen i Tvillingerne. Din Tyre-individualitet ejer en stærk vilje og målrettethed. Du er varmhjertet og amourøs, men du mangler mental smidighed.

Tyrens natur er optaget af tilfredsstillelsen af sine fysiske og psykiske behov. Men Månen i Tvillingerne betyder, at din personlige rolle i højere grad er rettet mod håndteringen af intellektuelle begreber og aktiviteter, som du rent følelsesmæssigt modsætter dig.

Andre mennesker vil kunne opleve dig som temmelig intellektuel. Da både din krop og dit sind kræver aktivitet, vil du rejse og hyppigt ændre bopæl. Kun de, der står dig nær, vil vide, at du er et stædigt og viljefast menneske.

Omstændighederne (Månen i Tvillingerne) har tvunget dig til at tjene til livets ophold ved hjælp af nogle aktiviteter, som måske er i konflikt med din egentlige natur. Hvis du på en eller anden måde kan udtrykke din indre stabilitet, så kan dette komme til at præge dit arbejde og dit forhold til andre mennesker.

Dit omskiftelige sind vil have umådelig gavn af den stabilitet, som findes dybt i dit indre. Hvis du tillader den at skinne igennem, vil det sikre dig succes i alt, hvad du foretager dig. Hvis du på den anden side også på en eller anden måde kan lade din alsidige personlighed få indflydelse på din indre natur, vil du kunne skabe fuldkommen harmoni.

til top

Ascendanten i Krebsen, Månen i 12. hus

På det tidspunkt, hvor du blev født, steg tegnet Krebsen op i horisonten. Dets hersker, Månen, er placeret i 12 hus.

Krebsen er det fjerde tegn i Dyrekredsen, og dets børn er styret af Månen. Dit liv vil være fuldt af forandringer og perioder med skiftevis arbejde og afslappelse. Din modtagelighed over for ydre påvirkning får dig ubevidst til at efterligne adfærden og omgangstonen hos de mennesker, du er sammen med.

I mange tilfælde vil omstændighederne kræve, at du spiller verdensmandsagtig og sofistikeret, men bag din maske vil der stå et meget følsomt menneske, som nemt bliver krænket, og som også er yderst sensitivt over for mere skjulte påvirkninger og indtryk såvel som psykiske vibrationer.

Krebsen giver dig en tendens til fuldkommen at trække dig, når du bliver såret eller skræmt af en situation. Dette vil ske for dig ofte, for du er tilbøjelig til at blande dig i andres affærer, selvom du hverken er behøvet eller ønsket. Gennem hele livet vil dine reaktioner være følelsesmæssige frem for rationelle.

Krebsen giver også en tendens til, at tilværelsen bliver centreret om hjem og familie; din tilknytning til dine private og hjemlige vaner er så stærk, at du næppe kunne klare dig uden dem. I kærlighedsanliggender er du følelsespræget og blid.

Med hensyn til de vanskelige aspekter skal du advares mod at blive alt for optaget af trivielle detaljer af en psykologisk karakter. En anden tendens, du kan have, er at smigre eller kritisere andre unødigt uden hensyn til den andens følelser.

Skæbnen vil muligvis anbringe dig i nogle omgivelser, hvor dine medfødte træk kan udfolde sig bedst. Du bliver mest lykkelig, hvis du får mulighed for at kaste dig ud i en søgen efter en person eller en ting, om end ikke nødvendigvis i form af en vigtig arbejdsopgave.

Annoncering
Dit liv besidder en aura af særprægede aktiviteter og studier foretaget på afsidesliggende steder.

Du vil enten selv leve et hemmeligt liv eller kende vigtige hemmeligheder om et andet menneske. Dit sind bliver kraftigt påvirket af det ubevidstes hav, og du nærer en medfødt forkærlighed for okkultisme, mystik og romantiske eventyr. På den anden side giver denne position dig måske også en vis mangel på stabilitet og fasthed i omgangen med andre.

Note: Månen står teknisk set i slutningen af hus 11 og tolkes derfor i hus 12.

til top

Saturn i 7. hus

Saturn stod i dit 7. hus ved fødslen. I omgangen med andre mennesker vil du fremtræde som en meget forsigtig person, og du vil langsomt arbejde dig frem mod en opnåelse af tryghed og sikkerhed. Omgivelserne vil udgøre en begrænsende faktor i dit liv; de samme begrænsninger, som hæmmer dit forhold til andre, vil ytre sig i form af en begrænset modtagelse af dine tanker og følelser. Dette tyder på, at nøglen til større spirituel og materiel udvikling ligger i din reaktion på de mange prøvelser, som skæbnen udsætter dig for, og vil handle om tålmodigt at udholde de vanskeligheder, som du kommer til at opleve i menneskelige relationer.

Du bør huske, at Saturn ikke giver tendens til at være demonstrativ i følelsesmæssig henseende. Den vil fremkalde en følelse af forpligtelse og følelsesmæssig stabilitet hos de mennesker, med hvem du indgår i et livslangt forhold. Men du vil også gennem hele livet komme til at opleve sorg i forbindelse med et forhold. Denne sorg vil hovedsagelig gælde de mange begrænsninger, som denne tilstand sætter for din personlige frihed.

Nøglen til større integration ligger i evnen til at betragte disse forhindringer og bånd med filosofisk resignation.

Note: Saturn står teknisk set i slutningen af hus 6 og tolkes derfor i hus 7.

til top

Saturn i opposition til Ascendanten

Saturns opposition til Ascendanten viser, at du er defensiv i dine relationer med andre.

Du er tilbøjelig til at være så optaget af dine egne affærer, at du ikke rigtig kan tage dig af nogen andres. Men samtidig beskylder du folk for at være ligeglade med dig. Sandheden er, at du er så tilbageholdende med hensyn til at påvirke andre menneskers tilværelse, at du kan skabe det indtryk, at du tror, at du er bedre end dem. Derfor lægger de afstand til dig og spiller ikke op til dig. Selvom du har dine egne meninger, er du aldrig sikker på, at du kan give udtryk for dine ideer og få den gunstige respons, som du har så desperat behov for.

Da du er mere kompetent end de fleste af dine konkurrenter, vil du aldrig påtage dig en opgave, som du ikke kan klare. Men før du prøver det, er du selvfølgelig ikke klar over det. Du nærer i virkeligheden en vis frygt for ansvar, men du er faktisk rigeligt i stand til at udføre dine opgaver og leve op til dine forpligtelser, både over for dig selv og over for andre.

Annoncering
til top

Venus i 9. hus

Venus stod i dit 9. hus ved fødslen. Dit sind forekommer meget tilpasningsvilligt, mildt, fredselskende og taktfuldt. Denne placering tyder på, at hemmeligheden bag din evne til at opnå en tilstand af harmoni og følelsesmæssig balance ligger i anvendelsen af dine højere mentale evner. Du er født med et udsøgt forfinet og kunstnerisk sind, som rummer en meget smuk påskønnelse af alt, som har med kultur at gøre. Din indstilling er venlig, sympatisk, mild og forstående, og du har en medfødt evne til at hjælpe andre mennesker.

Denne placering giver dig megen social omgang med intellektuelle personer og succes i så henseende.

Kun mindre handicaps vil påvirke dine intellektuelle resultater. Det værste, der kan ske, vil være, at du udvikler en overdrevent emsig, ubeslutsom natur, som aldrig synes at være tilfreds. Men du ejer evnen til at undgå disse psykologiske forhindringer.

til top

Solen i 11. hus

Solen stod i dit 11. hus ved fødslen.

Generelt er dette en gunstig placering. Gennem hele livet vil du blive støttet af mennesker, som indtager overordnede stillinger i verden. Efter livsmidten er der stor sandsynlighed for, at du vil opnå et godt omdømme og blive værdsat via dine forbindelser til fremtrædende personer. Skæbnen kan bibringe dig tilstrækkelig karakterstyrke og endda muligheder for at realisere dine ønsker til det yderste.

Åndeligt set virker du loyal, og du har en ligefrem og ærlig indstilling. Du er imidlertid meget bevidst om følelser af ophøjethed og værdighed.

Note: Solen står teknisk set i slutningen af hus 10 og tolkes derfor i hus 11.

til top

Månen i 12. hus

Månen stod i dit 12. hus ved fødslen. I det skjulte nærer du en forkærlighed for romantik og eventyr, som giver dine dagdrømme en vis spænding.

Det er muligt, at den beskedne popularitet, som du måtte nyde i dette liv, kommer fra nogle meget reserverede og hemmelige kredse, hvor dine fortjenester bliver anerkendt.

Det kan forventes, at du vil få succes i stillinger, som kræver ensomhed eller et fjerntliggende opholdssted.

Note: Månen står teknisk set i slutningen af hus 11 og tolkes derfor i hus 12.


Astrologiske data brugt ved Kort Horoskop - Personligt Portræt
for David O. Selznick [Adb] (mand)
født den 10. maj 1902 lokaltid: 10:00
i Pittsburgh, PA (US) U.T.: 15:00
80w00, 40n26 sid. tid: 00:49:54

Planetpositioner
planet tegn grad bevægelse
Sol Tyr 19°00'15 slutningen af hus 10 direkte
Måne Tvilling 26°44'36 slutningen af hus 11 direkte
Merkur Tvilling 2°13'45 i hus 11 direkte
Venus Vædder 3°28'17 i hus 9 direkte
Mars Tyr 9°47'52 i hus 10 direkte
Jupiter Vandbærer 16°09'27 i hus 7 direkte
Saturn Stenbuk 27°47'50 slutningen af hus 6 stationær (R)
Uranus Skytte 20°29'52 i hus 5 retrograd
Neptun Tvilling 29°39'22 i hus 12 direkte
Pluto Tvilling 17°29'16 i hus 11 direkte
Sand Måneknude Skorpion 4°19'21 i hus 4 retrograd
Planeter i slutningen af et hus tolkes i forbindelse med det efterfølgende hus.

Huspositioner (Placidus)
Ascendant Krebs 28°49'12
2.Hus Løve 18°56'19
3.Hus Jomfru 13°02'54
Imum Coeli Vægt 13°33'22
5.Hus Skorpion 20°12'43
6.Hus Skytte 27°09'59
Descendant Stenbuk 28°49'12
8.Hus Vandbærer 18°56'19
9.Hus Fisk 13°02'54
Medium Coeli Vædder 13°33'22
11.Hus Tyr 20°12'43
12.Hus Tvilling 27°09'59

Større aspekter
Sol Kvadrat Jupiter 2°51
Sol Kvinkuns Uranus 1°30
Måne Kvadrat Venus 6°44
Måne Kvinkuns Saturn 1°03
Måne Opposition Uranus 6°15
Måne Konjunktion Neptun 2°55
Merkur Sekstil Venus 1°15
Merkur Trigon Saturn 4°26
Merkur Sekstil Ascendant 3°25
Venus Sekstil Saturn 5°40
Venus Kvadrat Neptun 3°49
Venus Trigon Ascendant 4°39
Jupiter Sekstil Uranus 4°20
Jupiter Trigon Pluto 1°20
Saturn Kvinkuns Neptun 1°52
Saturn Opposition Ascendant 1°01
Uranus Opposition Pluto 3°01
Tal indikerer orbis (afvigelse fra den eksakte aspektvinkel).

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

Annoncering
Som en af de største astrologiportaler giver WWW.ASTRO.COM adgang til en lang række gratisprodukter om emnet. Med sine horoskoptydninger i høj kvalitet fra verdens førende astrologer Liz Greene, Robert Hand og andre skribenter, sine mange gratis horoskoper og sin omfattende information om astrologi for både begyndere og professionelle er www.astro.com den førende astrologiindgang på nettet.
Homepage - Gratis Horoskoper - Astro Shop - Alt om astrologi - Efemeride - Medarbejdere af Astrodienst - Min Astro - Direkte atlassøgning - Sitemap - FAQ - Forum - Kontakt