•    
  Planetpositioner
  16-Jan-2018, 15:20 UT/GMT
  Sol2626'36"20s52
  Måne2129'37"19s39
  Merkur728'51"23s25
  Venus2811'53"21s30
  Mars2353'26"17s59
  Jupiter1921'38"16s32
  Saturn311'11"22s31
  Uranus2439'20"9n02
  Neptun1217'57"7s47
  Pluto1918'40"21s37
  Sand Månek.1455'59"r16n21
  Chiron257' 8"1n21
  Forklaring af symbolerne
  Øjeblikshoroskop
| Min Astro | Forum | FAQ
Annoncering

Kort Horoskop - Personligt Portræt

for Family Distress 1009 [Adb], født 7 Juli 1975
Tekst af Robert Pelletier, Copyright © Astrodienst AG 2018
Introduktion

Solen i Krebsen, Månen i Tvillingerne *Ascendanten i Skytten, Jupiter i 4. hus *Merkur i opposition til Ascendanten *Solen i 7. hus *Månen i 7. hus *Månen i opposition til Ascendanten *Saturn i 7. hus *Venus i 8. hus

Datasiden

til top

Introduktion

Denne rapport er en kort udgave af Personal Portrait (kun på engelsk). I den korte udgave bliver der kun berørt nogle få, men ikke desto mindre vigtige sider af dit fødselshoroskop.

Rapporten er udarbejdet for følgende fødselsdata: mand, født 7 Juli 1975 kl. 19:10 i Long Branch NJ, Alaska.

Dit soltegn er Krebs. Det er det tegn, hvor Solen står placeret i dit fødselshoroskop. Din Ascendant står i Skytte, og din Måne står i Tvilling.

Mere Information

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

De partnerhenvisninger, som måtte forekomme i teksten, gælder for et forhold til en kvinde.

Henvisninger til partnere
De partnerhenvisninger, som måtte forekomme i teksten, gælder for et forhold til en kvinde.

til top

Solen i Krebsen, Månen i Tvillingerne

Du blev født med Solen i Krebsen og Månen i Tvillingerne. Din overordnede karakter er motiveret af to grundlæggende mål i livet. For det første ønsker du at få succes; og for det andet stræber du hele tiden positivt efter glæde og fornøjelse og søger at undgå alle former for smerte.

Dit væsens psykiske centrum ligger i instinkterne og følelserne. Du er primært optaget af at tilfredsstille dine behov på den bedst mulige måde. Sekundært bestræber du dig på at tjene andre og at tilfredsstille dem efter bedste evne. Du er væver, aktiv og flittig, sensitiv og foranderlig og dog tøvende. Du accepterer livet så naturligt som muligt. Dit sind er alsidigt, med tilbøjelighed for forandring og abstraktion, og måske en anelse overfladisk. Du er ikke desto mindre et klogt og intelligent menneske. Du føler dig tæt knyttet til de personer, der tilhører dit privatliv. Du afskyr bedrag og tvetydighed. Når du indleder et venskabeligt forhold, forsøger du at omgås det så ærligt som muligt.

Andre opfatter dig som en god ven - ligefrem, enkel, men noget ubeslutsom og overfladisk. Inderst inde er du sensitiv og har forståelse for den menneskelige natur.

til top

Ascendanten i Skytten, Jupiter i 4. hus

På det tidspunkt hvor du blev født, steg stjernetegnet Skytten op i horisonten. Dets hersker, Jupiter, er placeret i 4. hus.

Den opstigende Skytte kendetegner et liv, som er meget dualistisk; situationerne kommer og går, som om de er tvedelte - succes eller nederlag.

Hvis du kan hæve dine intellektuelle interesser op over almindelige og banale ting til mere dybsindige emner, vil dit intellekt blive meget filosofisk og tiltrukket af lov og fred, og det vil i højere grad fungere intuitivt end rationelt. Under alle omstændigheder vil dit liv være farvet af nogle impulsive og ret stædige tilbøjeligheder hos dig, hvorved der skabes en tendens til at gå til yderligheder.

I løbet af dit liv må du forsøge at udvikle intuition og menneskelig forståelse, så du bliver i stand til at hjælpe andre mennesker med dine råd.

Skytten giver dig stor kærlighed til naturen og gør dig ret udadvendt, demonstrativ og lidenskabelig, idet du vil forelske dig hyppigt og uforbeholdent. Du er et intellektuelt og intelligent menneske, som har været så heldig tillige at blive beriget med en god udvikling af dine følelsesmæssige funktioner.

Dit kærlighedsliv vil være intenst og varieret. Genstanden for din kærlighed kan have svært ved at forstå dig. På den ene side kan du virke lidenskabelig og energisk, men på grund af tegnets bevægelighed vil du også have den modsatte tilbøjelighed, som vil føre dig væk fra et engagement i kærlighedsforhold, og sidstnævnte impuls vil være fremkaldt af et dybere personligt karaktertræk, som handler om personlig frihed.

Generelt vil tegnet Skytten gøre dig egnet til at leve i et miljø, hvor dit fysiske legeme og dine følelser og tanker får total frihed til at udvikle sig. På et højere intellektuelt niveau vil du måske have tendens til at dvæle ved de dybe, komplekse sammenhænge inden for filosofi, metafysik, religion og lovgivning. Du er alsidig nok til at studere mere end ét fag på samme tid og ikke glemme at holde din krop i fysisk bevægelse, eftersom du kræver både intellektuel og fysisk motion.

Hovedtendensen i dit liv vil på en eller anden måde være orienteret mod at opnå tilfredsstillelse fra intime og familiære omgivelser. Det er også et tegn på et menneske, som er født med visse nedarvede privilegier. Det er en meget gunstig placering for alle ting, der er forbundet med arv, økonomisk såvel som biologisk. Dit hjem burde være lykkeligt og et, hvor forholdet mellem familiens medlemmer er forbavsende positivt, og hvor der hersker en fredelig og harmonisk, hjemlig atmosfære.

til top

Merkur i opposition til Ascendanten

Merkurs opposition til Ascendanten betyder, at du, når det er muligt, forsøger at indtage de samme standpunkter som de mennesker, du omgås. Du er bange for, at du skal blive afvist, og venter derfor, indtil du har hørt, hvad dine bekendte siger, før du udtrykker dig. Faktisk gør du dig alt for store anstrengelser for, at andre skal kunne lide dig; du vil blive mere respekteret, hvis du er mere oprigtig og mindre overbevisende. Med dit talent for effektiv kommunikation kan du få størst succes i en beskæftigelse, som kræver en tæt, intim kontakt med andre mennesker. Selvom du rent faktisk kan lide mennesker og har brug for dem, så ønsker du ikke at føle dig forpligtet over for dem. Du er uafhængig og hader at få din frihed begrænset, om det så blot er midlertidigt.

til top

Solen i 7. hus

Solen stod i dit 7. hus ved fødslen. Det betyder blandt andet, at det kræver hele din individualitet at gennemføre en vigtig udvikling i forbindelse med dine bekendte og dit ægteskab. Det ser ud til, at du vil blive gift med en temmelig stolt, men også værdig person, og meget af den fremgang, som du vil opleve i livet, vil udspringe af dette forhold.

Under alle omstændigheder kan du forvente, at du gennem hele livet vil skabe varige forbindelser og ædle venskaber.

til top

Månen i 7. hus

Månen stod i dit 7. hus ved fødslen. Der kan opstå et spændende kærlighedsforhold på et tidligt stadium i livet. Du bør dog advares om, at denne partner, medmindre senere tydninger modificerer dette, kan være ret svingende i sin tilknytning.

Du er også et menneske, som i løbet af sit parforhold spiller en lang række af forskellige personlighedsroller, og som sjældent viser sin sande natur i intime situationer.

til top

Månen i opposition til Ascendanten

Månens opposition til Ascendanten viser, at du forsøger at blive personligt involveret i de menneskers affærer, som du kender. Ubevidst har du behov for, at nogen har brug for dig altid. Du har en bred vennekreds, som agter dig højt på grund af din gavmilde og venlige indstilling. Ikke desto mindre har du svært ved at skabe individuelle, varige forhold, fordi du aldrig rigtig føler dig sikker på, at du kan leve op til det ansvar, som følger med.

Du ønsker at blive elsket, og du dvæler konstant ved denne kendsgerning. Du hader at være alene, så en hvilken som helst professionel interesse bør indebære en personlig kontakt med offentligheden eller et publikum.

Det er vigtigt, at du lærer at stå alene og være tryg i din selvstændighed. Du bliver ved med at håbe på, at alt det, du ønsker, en skønne dag vil blive til virkelighed.

til top

Saturn i 7. hus

Saturn stod i dit 7. hus ved fødslen. I omgangen med andre mennesker vil du fremtræde som en meget forsigtig person, og du vil langsomt arbejde dig frem mod en opnåelse af tryghed og sikkerhed. Omgivelserne vil udgøre en begrænsende faktor i dit liv; de samme begrænsninger, som hæmmer dit forhold til andre, vil ytre sig i form af en begrænset modtagelse af dine tanker og følelser. Dette tyder på, at nøglen til større spirituel og materiel udvikling ligger i din reaktion på de mange prøvelser, som skæbnen udsætter dig for, og vil handle om tålmodigt at udholde de vanskeligheder, som du kommer til at opleve i menneskelige relationer.

Du bør huske, at Saturn ikke giver tendens til at være demonstrativ i følelsesmæssig henseende. Den vil fremkalde en følelse af forpligtelse og følelsesmæssig stabilitet hos de mennesker, med hvem du indgår i et livslangt forhold. Men du vil også gennem hele livet komme til at opleve sorg i forbindelse med et forhold. Denne sorg vil hovedsagelig gælde de mange begrænsninger, som denne tilstand sætter for din personlige frihed.

Nøglen til større integration ligger i evnen til at betragte disse forhindringer og bånd med filosofisk resignation.

til top

Venus i 8. hus

Venus stod i dit 8. hus ved fødslen. Dette er en gunstig placering med hensyn til muligheden for økonomisk gevinst via en forretning, der er ejet af din ægtefælle eller af samarbejdspartnere.

Rent psykologisk vil du opleve mange harmoniske situationer i forbindelse med dine seksuelle forhold.

Hvis din indre vækst er af en sådan art, at din vitale energi er rettet mod spirituelle frem for materielle glæder, så vil du opnå tilfredsstillelse og lykke ved at forske i livets og dødens mysterier.

Du burde få nogle glimrende muligheder for økonomisk og social fremgang omkring midten af livet, eller når du omsider stabiliserer din tilværelse i et ægteskab eller anden form for nært forhold.


Astrologiske data brugt ved Kort Horoskop - Personligt Portræt
for Family Distress 1009 [Adb] (mand)
født den 7. juli 1975 lokaltid: 19:10
i Long Branch NJ, USA U.T.: 23:10
74w00, 40n18 sid. tid: 13:15:10

Planetpositioner
planet tegn grad bevægelse
Sol Krebs 15°12'21 i hus 7 direkte
Måne Tvilling 29°17'41 i hus 7 direkte
Merkur Tvilling 24°09'55 i hus 6 direkte
Venus Løve 28°53'11 i hus 8 direkte
Mars Tyr 4°48'50 i hus 4 direkte
Jupiter Vædder 22°27'11 i hus 4 direkte
Saturn Krebs 21°30'40 i hus 7 direkte
Uranus Vægt 28°21'29 i hus 10 stationær (D)
Neptun Skytte 9°31'03 i hus 12 retrograd
Pluto Vægt 6°36'02 i hus 9 direkte
Sand Måneknude Skytte 0°11'44 i hus 11 retrograd

Huspositioner (Placidus)
Ascendant Skytte 27°28'19
2.Hus Vandbærer 5°07'45
3.Hus Fisk 16°08'07
Imum Coeli Vædder 20°21'00
5.Hus Tyr 16°20'19
6.Hus Tvilling 7°31'54
Descendant Tvilling 27°28'19
8.Hus Løve 5°07'45
9.Hus Jomfru 16°08'07
Medium Coeli Vægt 20°21'00
11.Hus Skorpion 16°20'19
12.Hus Skytte 7°31'54

Større aspekter
Sol Kvadrat Jupiter 7°15
Sol Konjunktion Saturn 6°18
Måne Konjunktion Merkur 5°08
Måne Sekstil Venus 0°24
Måne Sekstil Mars 5°31
Måne Sekstil Jupiter 6°50
Måne Trigon Uranus 0°56
Måne Kvadrat Pluto 7°18
Måne Opposition Ascendant 1°49
Merkur Sekstil Venus 4°43
Merkur Sekstil Jupiter 1°43
Merkur Trigon Uranus 4°12
Merkur Opposition Ascendant 3°18
Venus Trigon Mars 5°56
Venus Sekstil Uranus 0°32
Venus Trigon Ascendant 1°25
Mars Kvinkuns Pluto 1°47
Jupiter Kvadrat Saturn 0°57
Jupiter Opposition Uranus 5°54
Jupiter Trigon Ascendant 5°01
Uranus Sekstil Ascendant 0°53
Neptun Sekstil Pluto 2°55
Tal indikerer orbis (afvigelse fra den eksakte aspektvinkel).

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

Annoncering
Som en af de største astrologiportaler giver WWW.ASTRO.COM adgang til en lang række gratisprodukter om emnet. Med sine horoskoptydninger i høj kvalitet fra verdens førende astrologer Liz Greene, Robert Hand og andre skribenter, sine mange gratis horoskoper og sin omfattende information om astrologi for både begyndere og professionelle er www.astro.com den førende astrologiindgang på nettet.
Homepage - Gratis Horoskoper - Astro Shop - Alt om astrologi - Efemeride - Medarbejdere af Astrodienst - Min Astro - Direkte atlassøgning - Sitemap - FAQ - Forum - Kontakt