•    
  Planetpositioner
  23-Mar-2018, 03:26 UT/GMT
  Sol226'55"0n58
  Måne1245'22"17n52
  Merkur1654'24"r9n41
  Venus202'49"7n05
  Mars36'10"23s32
  Jupiter2255' 4"r17s18
  Saturn835'58"22s17
  Uranus270'15"9n55
  Neptun1437'45"6s53
  Pluto213'27"21s27
  Sand Månek.1343'25"r16n42
  Chiron2832'59"2n34
  Forklaring af symbolerne
  Øjeblikshoroskop
| Min Astro | Forum | FAQ
Annoncering

Kort Horoskop - Personligt Portræt

for Candice Bergen [Adb], født 9 Maj 1946
Tekst af Robert Pelletier, Copyright © Astrodienst AG 2018
Introduktion

Solen i Tyren, Månen i Jomfruen *Ascendanten i Stenbukken, Saturn i 7. hus *Solen i 5. hus *Venus i 6. hus *Saturn i 7. hus *Månen i 9. hus

Datasiden

til top

Introduktion

Denne rapport er en kort udgave af Personal Portrait (kun på engelsk). I den korte udgave bliver der kun berørt nogle få, men ikke desto mindre vigtige sider af dit fødselshoroskop.

Rapporten er udarbejdet for følgende fødselsdata: kvinde, født 9 Maj 1946 kl. 21:52 i Los Angeles, California.

Dit soltegn er Tyr. Det er det tegn, hvor Solen står placeret i dit fødselshoroskop. Din Ascendant står i Stenbuk, og din Måne står i Jomfru.

Mere Information

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

De partnerhenvisninger, som måtte forekomme i teksten, gælder for et forhold til en mand.

Henvisninger til partnere
De partnerhenvisninger, som måtte forekomme i teksten, gælder for et forhold til en mand.

til top

Solen i Tyren, Månen i Jomfruen

Du blev født med Solen i Tyren og Månen i Jomfruen. Denne kombination gør dig til et pragmatisk, positiv, jordnært menneske. Tyrens påvirkning bibringer dig målrettethed, selvberoenhed, stor beslutsomhed og en stærk vilje. Når du har bestemt dig for et mål, søger du det med en umådeligt stor beslutsomhed. Du står fast, er endda stædig, og alligevel tålmodig. Denne kombination er en stor fordel ved erhvervelse af velstand.

Selvom du er varmhjertet og venlig, kan du til tider være tilbøjelig til at prioritere praktiske ting højere end kærlighed. Din klare hukommelse og gode intellektuelle evner stemmer godt med dit ønske om at besidde og fastholde ting.

Du bliver betragtet som en person, der er en pålidelig og effektiv arbejdskraft. Du skjuler dine ambitioner, fordi du føler, at en alt for åbenlys afsløring af dem kan hindre en mulig succes.

Nøglen til større personlig helstøbthed ligger i at lede din opmærksomhed ind på områder af praktisk interesse, således at du bliver et mere alsidigt og afslappet menneske.

til top

Ascendanten i Stenbukken, Saturn i 7. hus

På det tidspunkt hvor du blev født, steg stjernetegnet Stenbukken op i horisonten. Dets hersker, Saturn, er placeret i 7. hus.

Stenbukkens tegn tyder på en tilværelse, hvor temperamentet i meget vigtigt. Du giver indtryk af ambitioner, ihærdighed, viljestyrke, bestandighed og udholdenhed. Du blev født med en tendens til at søge materiel, social, ja måske endda politisk magt.

Stenbukken giver tendens til en udfordrende tilværelse, som tvinger dig til at bruge alle dine resurser for at sejre. På grund af din takt og klogskab vil du være begunstiget med betydningsfulde personers velvilje.

Dit sind er egocentrisk og rationelt, og du har en medfødt tendens til skepsis. Du er i stand til at arbejde hårdt og vil tålmodigt udholde forhindringer og skuffelser.

Kærlighedsmæssigt og i alle andre aktiviteter vil du gå frem med forsigtighed. Du vil seriøst overveje alle et forholds forgreninger, især vedrørende din egen uafhængighed, og du vil ikke binde dig til en partner, før du er sikker i dit valg. Herefter vil der imidlertid være tendens til en fredelig og stille tilværelse.

Du er meget sparsommelig i dine daglige gøremål, og hvis du ikke får kontrol over dette karaktertræk, kan du komme til at virke temmelig nærig.

Du er mest egnet til en stilling af regeringsmæssig, kommunal eller politisk karakter eller inden for en stor forretningsorganisation, hvor hierarkiet er nøje defineret. Nøglebegrebet i din professionelle orientering er ansvarlighed.

Annoncering
Denne placering tyder på en tilværelse, som besidder nogle udadvendte kvaliteter. Den indikerer også, at ægteskab og personlige forbindelser vil udgøre den vigtigste drivkraft i dit liv. Saturn i dette hus refererer til en partner, som er trofast og måske ældre end dig.

I forholdet til andre tøver du med at udtrykke dig fuldt ud; du opfatter forholdet som et dybt livsvilkår, som kræver ansvarlighed og stabilitet, og som derfor bør være varigt og tilfredsstillende.

til top

Solen i 5. hus

Solen stod i dit 5. hus ved fødslen. Dette er en meget betydningsfuld placering af Solen.

Dine følelser, især de forplantningsmæssige, synes at udvikle sig og blive gradvist mere omfattende med årene. Dit liv er orienteret imod succes i forbindelse med projekter, forretninger, økonomisk spekulation og selskabelige og fornøjelige aktiviteter. Dit kærlighedsliv bliver formentlig meget rigt og vil rumme mange gunstige, følelsesmæssige tilknytninger. I kærlighed fører du dig frem med værdighed og en vis balance.

Din stolthed er meget sårbar i situationer, som er forbundet med din følelsesmæssige natur. Du bliver nemt krænket, hvis din besiddertrang og værdighed i kærlighed bliver truet. Du kan være meget storsindet og tilgivende over for den, du elsker, og du vil udfolde mange positive egenskaber foruden en naturlig beskyttertrang og styrke.

til top

Venus i 6. hus

Venus stod i dit 6. hus ved fødslen. Du kan anse dig selv for et heldigt menneske. Dit helbred vil gennem hele livet enten være vældig godt, eller også ejer du evnen til at komme dig hurtigt efter sygdom.

I omgangen med andre på din arbejdsplads vil du også kunne opnå øget indkomst. Din holdning til dit arbejde er, at det er behageligt at udføre. Du er ikke et hårdtarbejdende menneske; derimod er der noget dovent over dig. Skæbnen kan anbringe dig i en situation, hvor du vil komme til at arbejde under nogle umådeligt venlige og tiltalende overordnede. Et kærlighedsforhold kan blive indledt på grund af denne udveksling.

til top

Saturn i 7. hus

Saturn stod i dit 7. hus ved fødslen. I omgangen med andre mennesker vil du fremtræde som en meget forsigtig person, og du vil langsomt arbejde dig frem mod en opnåelse af tryghed og sikkerhed. Omgivelserne vil udgøre en begrænsende faktor i dit liv; de samme begrænsninger, som hæmmer dit forhold til andre, vil ytre sig i form af en begrænset modtagelse af dine tanker og følelser. Dette tyder på, at nøglen til større spirituel og materiel udvikling ligger i din reaktion på de mange prøvelser, som skæbnen udsætter dig for, og vil handle om tålmodigt at udholde de vanskeligheder, som du kommer til at opleve i menneskelige relationer.

Du bør huske, at Saturn ikke giver tendens til at være demonstrativ i følelsesmæssig henseende. Den vil fremkalde en følelse af forpligtelse og følelsesmæssig stabilitet hos de mennesker, med hvem du indgår i et livslangt forhold. Men du vil også gennem hele livet komme til at opleve sorg i forbindelse med et forhold. Denne sorg vil hovedsagelig gælde de mange begrænsninger, som denne tilstand sætter for din personlige frihed.

Nøglen til større integration ligger i evnen til at betragte disse forhindringer og bånd med filosofisk resignation.

til top

Månen i 9. hus

Månen stod i dit 9. hus ved fødslen. Dit højere sind rummer evnen til på sagkyndig vis at reflektere over læresætningerne i den ophøjede kundskab, som du måtte modtage i løbet af dit liv. Du vil også være i stand til hurtigt at omstille dig til forskellige vilkår.

Du er begavet med en klog og opfindsom forestillingsevne og et sind, som er modtageligt over for idealer, højere tænkning og måske endda metafysiske emner.

Gennem hele livet vil du kunne løse mange kritiske situationer ved hjælp af din sindrige og opfindsomme tankegang, som indeholder et væld af nye, humanistiske planer og ideer.

Annoncering
Note: Månen står teknisk set i slutningen af hus 8 og tolkes derfor i hus 9.


Astrologiske data brugt ved Kort Horoskop - Personligt Portræt
for Candice Bergen [Adb] (kvinde)
født den 9. maj 1946 lokaltid: 21:52
i Los Angeles, CA (US) U.T.: 05+52
118w15, 34n03 sid. tid: 13:08:43

Planetpositioner
planet tegn grad bevægelse
Sol Tyr 18°58'13 i hus 5 direkte
Måne Jomfru 13°18'29 slutningen af hus 8 direkte
Merkur Vædder 27°45'31 i hus 4 direkte
Venus Tvilling 13°09'09 i hus 6 direkte
Mars Løve 8°07'19 i hus 8 direkte
Jupiter Vægt 19°16'37 i hus 10 retrograd
Saturn Krebs 20°12'02 i hus 7 direkte
Uranus Tvilling 15°50'55 i hus 6 direkte
Neptun Vægt 6°12'37 i hus 9 retrograd
Pluto Løve 9°30'23 i hus 8 direkte
Sand Måneknude Tvilling 21°17'07 i hus 6 retrograd
Planeter i slutningen af et hus tolkes i forbindelse med det efterfølgende hus.

Huspositioner (Placidus)
Ascendant Stenbuk 0°07'32
2.Hus Vandbærer 5°56'29
3.Hus Fisk 14°35'13
Imum Coeli Vædder 18°37'24
5.Hus Tyr 15°46'53
6.Hus Tvilling 8°30'03
Descendant Krebs 0°07'32
8.Hus Løve 5°56'29
9.Hus Jomfru 14°35'13
Medium Coeli Vægt 18°37'24
11.Hus Skorpion 15°46'53
12.Hus Skytte 8°30'03

Større aspekter
Sol Trigon Måne 5°40
Sol Kvinkuns Jupiter 0°18
Sol Sekstil Saturn 1°14
Måne Kvadrat Venus 0°09
Måne Sekstil Saturn 6°54
Måne Kvadrat Uranus 2°32
Merkur Trigon Ascendant 2°22
Venus Sekstil Mars 5°02
Venus Konjunktion Uranus 2°42
Venus Sekstil Pluto 3°39
Mars Sekstil Neptun 1°55
Mars Konjunktion Pluto 1°23
Jupiter Kvadrat Saturn 0°55
Jupiter Trigon Uranus 3°26
Neptun Sekstil Pluto 3°18
Tal indikerer orbis (afvigelse fra den eksakte aspektvinkel).

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

Annoncering
Som en af de største astrologiportaler giver WWW.ASTRO.COM adgang til en lang række gratisprodukter om emnet. Med sine horoskoptydninger i høj kvalitet fra verdens førende astrologer Liz Greene, Robert Hand og andre skribenter, sine mange gratis horoskoper og sin omfattende information om astrologi for både begyndere og professionelle er www.astro.com den førende astrologiindgang på nettet.
Homepage - Gratis Horoskoper - Astro Shop - Alt om astrologi - Efemeride - Medarbejdere af Astrodienst - Min Astro - Direkte atlassøgning - Sitemap - FAQ - Forum - Kontakt