•    
  Planetpositioner
  26-Apr-2018, 23:38 UT/GMT
  Sol640'41"13n45
  Måne296'32"3n47
  Merkur958'21"1n36
  Venus247' 5"21n23
  Mars2132'14"22s51
  Jupiter1951'49"r16s28
  Saturn95' 3"r22s14
  Uranus2857'57"10n37
  Neptun1545'13"6s28
  Pluto2116'57"r21s28
  Sand Månek.113'57"r17n27
  Chiron030'21"3n20
  Forklaring af symbolerne
  Øjeblikshoroskop
| Min Astro | Forum | FAQ
Annoncering

Kort Horoskop - Personligt Portræt

for Edith Stein [Adb], født 12 Oktober 1891
Tekst af Robert Pelletier, Copyright © Astrodienst AG 2018
Introduktion

Solen i Vægten, Månen i Vandbæreren *Ascendanten i Tvillingerne, Merkur i 5. hus *Solen i 5. hus *Saturn i 5. hus *Venus i 6. hus *Månen i 10. hus

Datasiden

til top

Introduktion

Denne rapport er en kort udgave af Personal Portrait (kun på engelsk). I den korte udgave bliver der kun berørt nogle få, men ikke desto mindre vigtige sider af dit fødselshoroskop.

Rapporten er udarbejdet for følgende fødselsdata: kvinde, født 12 Oktober 1891 kl. 19:30 i Breslau, Poland.

Dit soltegn er Vægt. Det er det tegn, hvor Solen står placeret i dit fødselshoroskop. Din Ascendant står i Tvilling, og din Måne står i Vandbærer.

Mere Information

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

De partnerhenvisninger, som måtte forekomme i teksten, gælder for et forhold til en mand.

Henvisninger til partnere
De partnerhenvisninger, som måtte forekomme i teksten, gælder for et forhold til en mand.

til top

Solen i Vægten, Månen i Vandbæreren

Disse astrologiske placeringer kan samlet gøre dig til en optimistisk og glad natur. Fordi du er opfyldt af så stor indre ro, retter du tankerne mod en forståelse af hele den menneskelige race.

Du er den fødte humanist - lighed, frihed og broderskab er dit motto, og det er ikke bare en frase for dig. Du bryder dig ikke om pomp og pragt, kunstighed og privilegier, men tiltrækkes af det beskedne, enkle og naturlige i livet. I sin helhed fremstår du som et yderst velintegreret menneske. Du havde sikkert en lykkelig barndom og ungdom og vil af den grund få mange sunde relationer til andre. I kærlighed spiller du rollen som gartner og drager omsorg for din kærestes behov.

til top

Ascendanten i Tvillingerne, Merkur i 5. hus

På det tidspunkt hvor du blev født, steg tegnet Tvillingerne op i horisonten. Dets hersker, Merkur, står i 5. hus.

Dit opstigende tegn og placeringen af tegnets hersker giver nogle generelle oplysninger vedrørende de overordnede tendenser i din kurs i livet og supplerer de oplysninger vedrørende dit temperament, som tidligere er blevet anført i forbindelse med placeringerne af Solen og Månen.

Tvillingerne er det tredje tegn i Dyrekredsen, og blandt dets vigtigste psykologiske indvirkninger på livet optræder følgende: intellektuelle aktiviteter, humanisme og en afsky for vold, en konstant tvivl vedrørende mentale begreber, tøven og akademiske interesser.

Mennesker, hvis Ascendant-tegn er Tvillingerne, virker sædvanligvis elegante, slanke, udtryksfulde og har et meget medmenneskelige ansigtsudtryk. Det er personer med visse litterære tilbøjeligheder, de har håndelag for manuelt arbejde og håndværk, er lærenemme, kompetente, vittige, opfindsomme og meget nysgerrige og spidsfindige.

En Tvillinge-Ascendant vil altid udmærke sig ved sin mundtlige og skriftlige veltalenhed, sin travle hverdag og bestandigt manglende evne til at realisere hurtige og bevidste beslutninger. Som Tvilling bør du forsøge at kompensere for din tøven ved hjælp af din hurtige tankegang.

Din indstilling over for livets hændelser vil være venlig og generøs (inden for visse grænser), men ikke altid heldig på grund af for stor vaklen i situationer, som kræver en beslutning. Du besidder evnen til at stige opad i livet med udgangspunkt i dine egne intellektuelle evner.

Din tankegang er åben og generøs, og dit intellekt fungerer selvstændigt; men ved mange lejligheder vil din dømmekraft være "fordrejet". Du bør begrænse antallet af nytteløse diskussioner, stridigheder og ugunstige skænderier, da disse udgør dine værste fjender.

For at få succes bør du betone dine litterære og videnskabelige studier, give dit strålende intellekt frie tøjler i de rigtige situationer og bruge din medfødte flid til at skrive, rejse, kommunikere og analysere mennesker. Inden for alle disse aktiviteter vil du kunne yde dit bedste.

Annoncering
Merkur, som styrer dit liv, står i 5. hus. Denne placerings oprindelige betydning er, at din generelle kurs i livet vil blive påvirket af og centreret omkring fornøjelser, selskabelighed, forretningsmæssig spekulation og følelser.

Mere specifikt medfører Merkur en vis ængstelse i forbindelse med seksuelle forhold og antyder tillige en mental tilbøjelighed til at lade dig opsluge helt i den følelsesmæssige situation.

Dit liv vil kort sagt være meget centreret om genstanden for din kærlighed, og dine tanker vil være optaget af dine forretningsforhold.

til top

Solen i 5. hus

Solen stod i dit 5. hus ved fødslen. Dette er en meget betydningsfuld placering af Solen.

Dine følelser, især de forplantningsmæssige, synes at udvikle sig og blive gradvist mere omfattende med årene. Dit liv er orienteret imod succes i forbindelse med projekter, forretninger, økonomisk spekulation og selskabelige og fornøjelige aktiviteter. Dit kærlighedsliv bliver formentlig meget rigt og vil rumme mange gunstige, følelsesmæssige tilknytninger. I kærlighed fører du dig frem med værdighed og en vis balance.

Din stolthed er meget sårbar i situationer, som er forbundet med din følelsesmæssige natur. Du bliver nemt krænket, hvis din besiddertrang og værdighed i kærlighed bliver truet. Du kan være meget storsindet og tilgivende over for den, du elsker, og du vil udfolde mange positive egenskaber foruden en naturlig beskyttertrang og styrke.

til top

Saturn i 5. hus

Saturn stod i dit 5. hus ved fødslen. Omstændighederne kan tvinge dig til at optræde mere ydmygt og tålmodigt i forbindelse med kærlighed og i reaktionen på de forhindringer, som vil opstå mellem dig og din elskede.

Det er muligt, at disse forhindringer, såfremt du ikke er i stand til at styre dit temperament ordentligt, kan fremkalde en reaktion hos dig, som er barsk og streng. Du bør betragte disse ting i lyset af et spirituelt årsags- virkningsforhold.

Det må tilrådes, at du udviser stor forsigtighed i forbindelse med forretningsmæssige spekulationseventyr og ikke involverer dig i aktiviteter, som indebærer en større risiko.

Du bør bestræbe dig på at engagere dig i meget forskelligartede, menneskelige kærlighedsoplevelser, så din evne til at kommunikere bliver forbedret. Du bør være oprigtig over for dig selv. I det skjulte nærer du et ønske om at blive engageret i menneskelige relationer, men du har tilsyneladende mistet evnen til at forholde dig til andre. Lidt større åbenhed og tillid til dem, du holder af, kunne være en god kurs at følge.

til top

Venus i 6. hus

Venus stod i dit 6. hus ved fødslen. Du kan anse dig selv for et heldigt menneske. Dit helbred vil gennem hele livet enten være vældig godt, eller også ejer du evnen til at komme dig hurtigt efter sygdom.

I omgangen med andre på din arbejdsplads vil du også kunne opnå øget indkomst. Din holdning til dit arbejde er, at det er behageligt at udføre. Du er ikke et hårdtarbejdende menneske; derimod er der noget dovent over dig. Skæbnen kan anbringe dig i en situation, hvor du vil komme til at arbejde under nogle umådeligt venlige og tiltalende overordnede. Et kærlighedsforhold kan blive indledt på grund af denne udveksling.

til top

Månen i 10. hus

Månen stod i dit 10. hus ved fødslen. Dette er blandt andet et tegn på din evne til at tilpasse dig skiftende vilkår. Uanset dine temperamentsmæssige egenskaber vil skæbnen anbringe dig i situationer, hvor du skal omgås offentligheden.

En vis offentlig omtale kan blive resultatet. Men du bør huske, at Månens succes er temmelig æterisk og ikke har nogen varig karakter.

Fantasi, en ihærdig indstilling og en evne til at forholde dig til et publikum figurerer blandt dine positive egenskaber. Udadtil vil du virke som et menneske, der reagerer mere på følelser end på fornuft, men du forsøger at foretage en logisk analyse af dine impulsive træk. Du vil bedst kunne udvikle dine evner i en professionel kreds, hvor dine medfødte tilbøjeligheder kan komme til udfoldelse i rimeligt omfang.


Astrologiske data brugt ved Kort Horoskop - Personligt Portræt
for Edith Stein [Adb] (kvinde)
født den 12. oktober 1891 lokaltid: 19:30
i Breslau, POL U.T.: 18:22
17e00, 51n06 sid. tid: 20:54:08

Planetpositioner
planet tegn grad bevægelse
Sol Vægt 19°08'12 i hus 5 direkte
Måne Vandbærer 12°16'22 i hus 10 direkte
Merkur Vægt 8°18'14 i hus 5 direkte
Venus Vægt 25°29'24 i hus 6 direkte
Mars Jomfru 24°10'35 i hus 5 direkte
Jupiter Fisk 8°55'50 i hus 11 retrograd
Saturn Jomfru 24°01'25 i hus 5 direkte
Uranus Skorpion 0°58'02 i hus 6 direkte
Neptun Tvilling 8°48'46 i hus 12 retrograd
Pluto Tvilling 8°39'21 i hus 12 retrograd
Sand Måneknude Tyr 26°51'18 i hus 12 retrograd

Huspositioner (Placidus)
Ascendant Tvilling 15°59'50
2.Hus Krebs 4°42'07
3.Hus Krebs 21°38'43
Imum Coeli Løve 11°04'35
5.Hus Jomfru 8°21'46
6.Hus Vægt 22°36'46
Descendant Skytte 15°59'50
8.Hus Stenbuk 4°42'07
9.Hus Stenbuk 21°38'43
Medium Coeli Vandbærer 11°04'35
11.Hus Fisk 8°21'46
12.Hus Vædder 22°36'46

Større aspekter
Sol Trigon Måne 6°52
Sol Konjunktion Venus 6°21
Sol Trigon Ascendant 3°08
Måne Trigon Merkur 3°58
Måne Trigon Neptun 3°28
Måne Trigon Pluto 3°37
Måne Trigon Ascendant 3°43
Merkur Kvinkuns Jupiter 0°38
Merkur Trigon Neptun 0°31
Merkur Trigon Pluto 0°21
Venus Konjunktion Uranus 5°29
Mars Konjunktion Saturn 0°09
Jupiter Kvadrat Neptun 0°07
Jupiter Kvadrat Pluto 0°16
Neptun Konjunktion Pluto 0°09
Tal indikerer orbis (afvigelse fra den eksakte aspektvinkel).

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

Annoncering
Som en af de største astrologiportaler giver WWW.ASTRO.COM adgang til en lang række gratisprodukter om emnet. Med sine horoskoptydninger i høj kvalitet fra verdens førende astrologer Liz Greene, Robert Hand og andre skribenter, sine mange gratis horoskoper og sin omfattende information om astrologi for både begyndere og professionelle er www.astro.com den førende astrologiindgang på nettet.
Homepage - Gratis Horoskoper - Astro Shop - Alt om astrologi - Efemeride - Medarbejdere af Astrodienst - Min Astro - Direkte atlassøgning - Sitemap - FAQ - Forum - Kontakt