•    
  Planetpositioner
  19-Jan-2018, 00:51 UT/GMT
  Sol2853' 3"20s23
  Måne206'33"15s14
  Merkur1055'26"23s29
  Venus112'41"20s56
  Mars2522'24"18s22
  Jupiter1941'25"16s37
  Saturn327'10"22s30
  Uranus2441'14"9n02
  Neptun1222' 8"7s45
  Pluto1923'32"21s37
  Sand Månek.1454'12"16n22
  Chiron2512'31"1n22
  Forklaring af symbolerne
  Øjeblikshoroskop
| Min Astro | Forum | FAQ
Annoncering

Kort Horoskop - Personligt Portræt

for Tom Bachman [Adb], født 17 November 1947
Tekst af Robert Pelletier, Copyright © Astrodienst AG 2018
Introduktion

Solen i Skorpionen, Månen i Stenbukken *Ascendanten i Skytten, Jupiter i 12. hus *Månen i 1. hus *Uranus i opposition til Ascendanten *Saturn i 8. hus *Solen i 11. hus *Venus i 12. hus

Datasiden

til top

Introduktion

Denne rapport er en kort udgave af Personal Portrait (kun på engelsk). I den korte udgave bliver der kun berørt nogle få, men ikke desto mindre vigtige sider af dit fødselshoroskop.

Rapporten er udarbejdet for følgende fødselsdata: mand, født 17 November 1947 kl. 9:47 i Akron OH, Alaska.

Dit soltegn er Skorpion. Det er det tegn, hvor Solen står placeret i dit fødselshoroskop. Din Ascendant står i Skytte, og din Måne står i Stenbuk.

Mere Information

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

De partnerhenvisninger, som måtte forekomme i teksten, gælder for et forhold til en kvinde.

Henvisninger til partnere
De partnerhenvisninger, som måtte forekomme i teksten, gælder for et forhold til en kvinde.

til top

Solen i Skorpionen, Månen i Stenbukken

Dit mest bevidste mål er at få magt over andre. Dette mål kan, sammen med din lidt hårde, ambitiøse natur, blive en kilde til konflikter i dit liv. Trods disse personlige faktorer er der tegn på, at du vil nå langt. På grund af din aggression og dine faste vaner kan du blive en glimrende leder eller forvalter i en eller anden forstand. I forbindelse med magtudøvelse præciserer du dine krav til andre, men du stiller lige så strenge krav til dig selv. Du er ofte tungsindig og svælger i grublerier. Nøglen til et mere harmonisk selv ligger i en dybtgående undersøgelse af din egen psyke (du har et medfødt talent for granskning og dybdeboring) med henblik på at opnå større selverkendelse.

til top

Ascendanten i Skytten, Jupiter i 12. hus

På det tidspunkt hvor du blev født, steg stjernetegnet Skytten op i horisonten. Dets hersker, Jupiter, er placeret i 12. hus.

Den opstigende Skytte kendetegner et liv, som er meget dualistisk; situationerne kommer og går, som om de er tvedelte - succes eller nederlag.

Hvis du kan hæve dine intellektuelle interesser op over almindelige og banale ting til mere dybsindige emner, vil dit intellekt blive meget filosofisk og tiltrukket af lov og fred, og det vil i højere grad fungere intuitivt end rationelt. Under alle omstændigheder vil dit liv være farvet af nogle impulsive og ret stædige tilbøjeligheder hos dig, hvorved der skabes en tendens til at gå til yderligheder.

I løbet af dit liv må du forsøge at udvikle intuition og menneskelig forståelse, så du bliver i stand til at hjælpe andre mennesker med dine råd.

Skytten giver dig stor kærlighed til naturen og gør dig ret udadvendt, demonstrativ og lidenskabelig, idet du vil forelske dig hyppigt og uforbeholdent. Du er et intellektuelt og intelligent menneske, som har været så heldig tillige at blive beriget med en god udvikling af dine følelsesmæssige funktioner.

Dit kærlighedsliv vil være intenst og varieret. Genstanden for din kærlighed kan have svært ved at forstå dig. På den ene side kan du virke lidenskabelig og energisk, men på grund af tegnets bevægelighed vil du også have den modsatte tilbøjelighed, som vil føre dig væk fra et engagement i kærlighedsforhold, og sidstnævnte impuls vil være fremkaldt af et dybere personligt karaktertræk, som handler om personlig frihed.

Generelt vil tegnet Skytten gøre dig egnet til at leve i et miljø, hvor dit fysiske legeme og dine følelser og tanker får total frihed til at udvikle sig. På et højere intellektuelt niveau vil du måske have tendens til at dvæle ved de dybe, komplekse sammenhænge inden for filosofi, metafysik, religion og lovgivning. Du er alsidig nok til at studere mere end ét fag på samme tid og ikke glemme at holde din krop i fysisk bevægelse, eftersom du kræver både intellektuel og fysisk motion.

Din hersker på dette sted tyder generelt på en tilværelse, der for størstepartens vedkommende udfoldes på skjulte og hemmelige steder og i dunkle handlinger. Jupiter i 12. hus vil grundlæggende give succes i esoteriske studier og en dyb beundring og respekt for alt, som er helligt og religiøst. Succes vil komme til dig på en skjult og mystisk måde, som selv dine nærmeste bekendte ikke vil være klar over.

Der er visse tegn på, at du vil få nogle hemmelige, men meget glødende og lidenskabelige kærlighedsaffærer.

Du har en medfødt trang til at hjælpe andre, og du kunne få succes i den forbindelse, hvis du engagerer dig i terapeutiske eller behandlingsmæssige aktiviteter.

til top

Månen i 1. hus

Månen stod i dit 1. hus ved fødslen. Denne placering tyder på, at du er stærkt påvirket af dine følelser og humørsvingninger.

Din selvbevidsthed bliver påvirket af dine øjebliksfølelser, og dette billede vil være udsat for hurtige ændringer i humør og følelser. Med tiden vil du lære at forstå, hvorfor du reagerer, som du gør i forskellige situationer, og så kan du begynde at ændre dine reaktionsmønstre og få mere styr på dit liv.

Andre fornemmer din mangel på følelsesmæssig uafhængighed og er tilbøjelige til at blande sig i dine personlige sager, selv når du forsøger at forhindre dette. Du udtrykker din sensitivitet gennem et emotionelt behov for at give næring til andre og selv at få næring fra dem. Selvom du gerne vil have vejledning og supervision med hensyn til dine mål og formål, vil du have bedre af at nå dine mål på en uafhængig måde, så du ikke føler nogen forpligtelse over for andre.

Fordelen ved denne placering ligger i din evne til at fornemme andre menneskers behov og ønsker.

I virkeligheden har du en beroligende indflydelse på mennesker, som er under pres, og dette gør dig ideelt egnet til at arbejde med offentligheden.

til top

Uranus i opposition til Ascendanten

Uranus i opposition til Ascendanten viser, at dine forhold til andre står i vejen for opnåelsen af den frihed, som du ønsker. Du tiltrækker mennesker, som kræver deres personlige frihed, selvom dette betyder, at du må beskære din, og det irriterer dig.

Du er ikke egnet til et traditionelt ægteskab. Du foretrækker et mere frisindet forhold, hvor den eneste binding ligger i din følelsesmæssige tiltrækning til partneren. Du har en bred kreds af venner, som deler dine synspunkter, og med hvem du føler dig tryg og sikker. Du føler dig tiltrukket af beskæftigelser, som giver dig frihed til at arbejde på din egen måde, uden at være begrænset af regler og forskrifter.

Selvom du har dine egne meninger, er du formentlig ikke helt klar til at påtage dig ansvaret for dine egne handlinger.

En del af din rolle i livet består i at hjælpe andre med at vinde deres frihed ved at opfordre dem til at tage en uddannelse og lære noget om de sociale og politiske spørgsmål, som påvirker dem.

til top

Saturn i 8. hus

Saturn stod i dit 8. hus ved fødslen. På grund af den begrænsende indflydelse fra denne planet vil ting i forbindelse med legater, arv og din ægtefælles eller dine samarbejdspartneres økonomiske handlinger blive stærkt hæmmede og kan endda blive modarbejdet af noget, der ligner en barsk skæbne.

Psykologisk set er du ret seriøs, når det gælder seksuelle forhold. Du nærmer dig seksualiteten med forsigtighed, rationalitet og planlægning. Overdreven fornuft og tankeaktivitet i denne forbindelse kan skabe visse frustrationer i seksuelle forhold.

til top

Solen i 11. hus

Solen stod i dit 11. hus ved fødslen.

Generelt er dette en gunstig placering. Gennem hele livet vil du blive støttet af mennesker, som indtager overordnede stillinger i verden. Efter livsmidten er der stor sandsynlighed for, at du vil opnå et godt omdømme og blive værdsat via dine forbindelser til fremtrædende personer. Skæbnen kan bibringe dig tilstrækkelig karakterstyrke og endda muligheder for at realisere dine ønsker til det yderste.

Åndeligt set virker du loyal, og du har en ligefrem og ærlig indstilling. Du er imidlertid meget bevidst om følelser af ophøjethed og værdighed.

til top

Venus i 12. hus

Venus stod i dit 12. hus ved fødslen.

Kun de mennesker, som står dig meget nær, har nogen anelse om de lidet kendte sider af din personlighed. Uanset din måde at tale og udtrykke dig på kan du, når du er alene, afslappet og fri for bekymringer, udvise et omgængeligt og sympatisk temperament, som trives sammen med en gavmild, venlig og tiltalende karakter.

Denne astrologiske placering kan føre dig ud i hemmelige kærlighedsaffærer. Medmindre du anvender en stor portion takt og diplomati, kan disse hemmelige affærer skabe sociale komplikationer, som fremtvinger utidige afslutninger.


Astrologiske data brugt ved Kort Horoskop - Personligt Portræt
for Tom Bachman [Adb] (mand)
født den 17. november 1947 lokaltid: 9:47
i Akron OH, USA U.T.: 14:47
81w31, 41n05 sid. tid: 13:04:12

Planetpositioner
planet tegn grad bevægelse
Sol Skorpion 24°24'41 i hus 11 direkte
Måne Stenbuk 18°37'24 i hus 1 direkte
Merkur Skorpion 6°03'46 i hus 10 direkte
Venus Skytte 13°42'44 i hus 12 direkte
Mars Løve 24°30'28 i hus 8 direkte
Jupiter Skytte 5°16'45 i hus 12 direkte
Saturn Løve 22°24'42 i hus 8 direkte
Uranus Tvilling 25°18'49 i hus 7 retrograd
Neptun Vægt 12°04'14 i hus 9 direkte
Pluto Løve 14°57'18 i hus 8 stationær (R)
Sand Måneknude Tyr 23°24'55 i hus 5 retrograd

Huspositioner (Placidus)
Ascendant Skytte 24°27'24
2.Hus Vandbærer 1°36'10
3.Hus Fisk 12°42'41
Imum Coeli Vædder 17°24'38
5.Hus Tyr 13°41'50
6.Hus Tvilling 4°52'54
Descendant Tvilling 24°27'24
8.Hus Løve 1°36'10
9.Hus Jomfru 12°42'41
Medium Coeli Vægt 17°24'38
11.Hus Skorpion 13°41'50
12.Hus Skytte 4°52'54

Større aspekter
Sol Sekstil Måne 5°47
Sol Kvadrat Mars 0°06
Sol Kvadrat Saturn 2°00
Sol Kvinkuns Uranus 0°54
Måne Kvadrat Neptun 6°33
Venus Sekstil Neptun 1°39
Venus Trigon Pluto 1°15
Mars Konjunktion Saturn 2°06
Mars Sekstil Uranus 0°48
Mars Trigon Ascendant 0°03
Saturn Sekstil Uranus 2°54
Saturn Trigon Ascendant 2°03
Uranus Opposition Ascendant 0°51
Neptun Sekstil Pluto 2°53
Tal indikerer orbis (afvigelse fra den eksakte aspektvinkel).

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

Annoncering
Som en af de største astrologiportaler giver WWW.ASTRO.COM adgang til en lang række gratisprodukter om emnet. Med sine horoskoptydninger i høj kvalitet fra verdens førende astrologer Liz Greene, Robert Hand og andre skribenter, sine mange gratis horoskoper og sin omfattende information om astrologi for både begyndere og professionelle er www.astro.com den førende astrologiindgang på nettet.
Homepage - Gratis Horoskoper - Astro Shop - Alt om astrologi - Efemeride - Medarbejdere af Astrodienst - Min Astro - Direkte atlassøgning - Sitemap - FAQ - Forum - Kontakt