•    
  Actuele planetaire posities
  21-feb-2018, 23:33 UT/GMT
  Zon317'13"10s18
  Maan1555'21"11n33
  Mercurius70'25"10s31
  Venus1346'38"7s43
  Mars164'18"22s19
  Jupiter2251'48"17s22
  Saturnus646'18"22s23
  Uranus2537'31"9n24
  Neptunus1331'55"7s19
  Pluto2026'28"21s31
  Ware Knoop1448'20"r16n23
  Cheiron2650'32"1n55
  Uitleg van de symbolen
  Horoscoop van dit moment
| Mijn Astro | Forum | FAQ
Adverteren

Korte Horoscoop - Prognose

vanaf februari 2018
voor Patch Adams [Adb], geboren op 28 mei 1945
Tekst van Robert Hand, Copyright © Astrodienst AG 2018
Introductie

Een onstuimige geest * Pluto vierkant Mars: * Begin maart 2017 tot begin november 2019:

Elegante wijzigingen * Uranus driehoek Maan: * Midden juli 2017 tot midden maart 2019:

Op rolletjes * Jupiter sextiel Jupiter: * Eind december 2017 tot midden september 2018:

Let op de kleine lettertjes * Jupiter oppositie Mercurius: * Begin januari 2018 tot midden september 2018:

Houd het simpel * Saturnus vierkant Neptunus: * Midden januari 2018 tot eind oktober 2018:

Een materieel hoogtepunt * Saturnus oppositie Saturnus: * Eind maart 2018 tot eind december 2018:

De astrologische gegevens

naar boven

Introductie

Dit rapport is een korte editie van de Prognose Horoscoop. Het is bedoeld als voorbeeld en promotie voor de volledige versie van de Prognose Horoscoop die bij Astrodienst besteld kan worden als een gebonden rapport van ongeveer 15 - 20 pagina's.

Dit rapport is samengesteld voor 6 maanden, te beginnen in februari 2018 voor de volgende geboortegegevens: mannelijk, geboren op 28 mei 1945 om 20:15 in Washington DC, Alaska.

Uw zonneteken is Tweelingen. Dit is het dierenriemteken waarin de Zon staat in uw geboortehoroscoop. Uw Ascendant staat in Boogschutter en uw Maan staat ook in Boogschutter.

Additionele informatie

Bedenk, terwijl u uw korte rapport of welk ander astrologisch rapport dan ook leest, dat de energieën die hierin worden vertaald aangeboren potentieel zijn. U bepaalt zelf of u deze energieën wel of niet inzet op de beschreven wijze. Uw leeftijd, geslacht, sociaal-economische situatie, opleiding, milieu, uw persoonlijke ontwikkelingsniveau en vele andere factoren dragen bij aan de wijze waarop u aangeboren capaciteiten uitdrukt. Onthoud dat de planeten u niet dwingen om iets te doen of te zijn. Zij oefenen invloed uit, maar u beschikt zelf over een vrije wil waarmee u uw leven vormgeeft.

 

naar boven

Pluto vierkant Mars: Een onstuimige geest

Begin maart 2017 tot begin november 2019: Hanteert u deze transit niet op de juiste wijze, dan kan dit aspect aanzienlijke gevaren herbergen. De enorme energie kan wel degelijk constructief worden gebruikt, waardoor u veel tot stand kunt brengen. Het probleem is dat deze transit uw ego of dat van iemand uit uw omgeving ongelooflijk kan versterken, waardoor grote moeilijkheden kunnen ontstaan.

Is uw ego in het geding, dan stimuleert dit aspect uw eerzucht op een dusdanige wijze dat u over lijken gaat om uw doel te bereiken. In positieve zin betekent dit dat u lang en hard zult werken. Zelfs zo hard dat u volkomen uitgeput raakt, waardoor u uzelf blootstelt aan ziekten en een zenuwinstorting. U beseft helemaal niet hoe moe u bent tot het te laat is. Maak gebruik van deze ongelooflijke energie, maar overdrijf het nu ook weer niet.

Veel gevaarlijker echter is dat u uit pure zelfzucht kunt handelen - om succes, macht, roem of wat dan ook te verwerven - waarbij u over alles en iedereen heen loopt. U hebt misschien geen aandacht voor mensen die het niet met u eens zijn: niet wanneer ze u op het rechte pad trachten te brengen en zelfs niet wanneer ze u openlijk bestrijden. Zo mist u de kans gebruik te kunnen maken van waardevolle adviezen en haalt u zich de onverzoenlijke haat van uw tegenstanders op de hals. Vijanden die u in deze periode maakt, zullen u uiteindelijk grote schade berokkenen, als ze dit nu al niet doen.

Door een zekere mate van gefrustreerde energie in uzelf zou u een ongeluk kunnen krijgen. U kunt bijvoorbeeld woedend zijn zonder daar iets van te laten merken. Zit u achter het stuur van uw auto, dan kan deze frustratie zich in de vorm van een ongeluk manifesteren. Geef dus maar liever blijk van uw gevoelens en zout deze niet op: praat met mensen die emotioneel een belangrijke rol in uw leven spelen. Vermijd bovendien situaties die onnodig risico met zich brengen: ook hier kan deze energie zich op een ongewenste manier manifesteren.

 

naar boven

Uranus driehoek Maan: Elegante wijzigingen

Midden juli 2017 tot midden maart 2019: Deze transit biedt u een unieke gelegenheid om wijzigingen in uw emotionele leven en uw persoonlijke omgeving aan te brengen. Dit alles zal zonder grote moeilijkheden en schokken gepaard gaan. U zou bijvoorbeeld uw huis opnieuw kunnen inrichten of uw dagelijkse gewoonten veranderen. Al dit soort zaken zijn in overeenstemming met de energie van dit aspect.

Bepaalde gebeurtenissen geven u de kans uw emoties anders uit te drukken. U kunt een nieuwe verbintenis aangaan die u gevoelens schenkt die u nog nooit tevoren hebt ervaren. Een liefdesrelatie die onder dit aspect begint, heeft een zeer speciaal opwindend karakter. In bestaande relaties kan eveneens een ommekeer plaatsvinden en daardoor ondergaat u nieuwe gevoelservaringen.

Er kan zich een situatie voordoen, die een gebeurtenis uit het verleden opnieuw voor de geest roept, zodat die in een volkomen ander licht komt te staan. Een nieuwe kijk op het verleden kan ook de invloed daarvan op het heden veranderen. Misschien kan uw moeder of een ander vrouwelijk familielid een voorval uit uw kinderjaren verhelderen, waardoor u daar anders tegenover komt te staan.

Uw relatie met vrienden en mensen met wie u dagelijks omgaat, kan in een soort sleur zijn geraakt, waardoor u hen niet meer ziet zoals ze werkelijk zijn. Onbewust bent u wellicht een bepaald gedragspatroon gaan volgen dat uw visie heeft vertroebeld. Deze transit geeft u de kans dit in te zien en te veranderen. Tengevolge hiervan kunt u het gevoel hebben nieuwe mensen te hebben ontmoet.

Neem deze gelegenheid te baat om op elegante wijze wijzigingen in uw bestaan aan te brengen. Het is nu betrekkelijk eenvoudig uzelf van allerlei onbewuste hebbelijkheden te ontdoen: later zal dit u heel wat meer moeite kosten.

 

Adverteren
naar boven

Jupiter sextiel Jupiter: Op rolletjes

Eind december 2017 tot midden september 2018: Dit is een periode van harmonie en evenwicht: alles schijnt min of meer vanzelf te gaan zonder grote inspanning uwerzijds. Een tijd om te ontspannen, om het wat kalmer aan te doen: alles loopt op rolletjes. Het groeiproces voltrekt zich zonder veel moeite - u wordt bewuster, uw werk gaat goed, uw maatschappelijk leven floreert. Op elk gebied waarop u graag vooruit zou komen, gebeurt dit ook.

Toch is dit geen periode waarin u alleen maar aan uw eigen vermaak zou moeten denken. Natuurlijk mag dat, doch daarnaast dient u toch ook aandacht te besteden aan wat er nog gedaan moet worden. Omdat u nu harmonisch en evenwichtig bent, kunt u uzelf rustig en afstandelijk te bezien en daarvoor moet u deze periode benutten. Temidden van grote en misschien wat chaotische veranderingen is het bijzonder moeilijk zichzelf in het juiste perspectief te zien.

Een uitstekende periode om over uw leven na te denken, u te verdiepen in het een of andere onderwerp of het eigen bewustzijn te vergroten. Reizen kan hier eveneens toe bijdragen.

Het is ook een uitstekende tijd voor besprekingen en transacties. Zolang u daarbij redelijke normen hanteert, kunt u uw zaken uitbreiden. Ook wettelijke aangelegenheden zullen geen problemen veroorzaken.

 

naar boven

Jupiter oppositie Mercurius: Let op de kleine lettertjes

Begin januari 2018 tot midden september 2018: Dit is een periode van grootse plannen en de culminatie van vele ideeën die uit het verleden stammen. Zolang u de obstakels niet uit het oog verliest, kunt u uw plannen realiseren. Het grootste gevaar ligt in het feit dat u neiging hebt de proporties uit het oog te verliezen en dat u met grandioze, doch totaal onpraktische ideeën aan komt dragen.

Verliest u bij de onderhandelingen op zakelijk gebied de details niet uit het oog, dan is dit een uitstekende tijd voor het sluiten van contracten en transacties. Dit aspect verschaft u het vermogen de grote lijn te blijven zien en zijn plannen met vooruitziende blik en wijsheid samen te stellen; er bestaat echter eveneens gevaar voor slordig denken. Het beste is samen te werken met iemand anders die alles wat u doet nog eens na kan gaan en die de vinger weet te leggen op alles wat u over het hoofd hebt gezien.

Projecten die zo'n zes jaar geleden van start zijn gegaan, beginnen nu hun vruchten af te werpen, doch slechts dan wanneer u inderdaad voldoende zorg aan het detail hebt besteed. Nu zal duidelijk worden of er sprake was van reële ideeën of dat alles op drijfzand was gebouwd. Werk alles zo goed mogelijk uit en laat zo weinig mogelijk aan het toeval over. Dit zal u van groot nut zijn.

Hoewel de waarheid omtrent alles u op het ogenblik bijzonder aan het hart gaat, dient u zeer tactvol te zijn in uw omgang met uw medemensen. U jaagt hen door uw eigengereide en arrogante optreden snel tegen u in het harnas. Laat de brede visie die deze transit u verschaft, hand in hand gaan met edelmoedigheid en tolerantie. Meestal gebeurt dit ook wel, maar soms komt de negatieve werking van dit aspect aan de oppervlakte.

Alles kan in een zekere stroomversnelling terecht komen en ook daarom dient u uw plannen zorgvuldig te overwegen. U zou in verwarring kunnen raken, niet doordat de situatie onduidelijk of vaag zou zijn, maar doordat u niet meer in staat bent alles bij te houden. Hebt u alles van te voren echter nauwkeurig onder de loep genomen, dan is hiervan geen sprake.

 

naar boven

Saturnus vierkant Neptunus: Houd het simpel

Midden januari 2018 tot eind oktober 2018: Een periode van grote onzekerheid en wellicht verwarring. U weet niet wat u wilt en bent zelfs dikwijls niet in staat de dagelijkse gang van zaken het hoofd te bieden. De enige remedie hiertegen is het dagelijks leven zo simpel mogelijk te maken: het minste geringste brengt u namelijk totaal uit uw evenwicht.

Geen periode waarin men overloopt van zelfvertrouwen. U twijfelt letterlijk aan alles, aan uw doelstellingen, uw ambities, aan het feit of u ooit iets zult bereiken en u vraagt zich zelfs af of u het wel waard bent ergens te komen.

U hebt het gevoel dat alles, zowel in als buiten uzelf, het u onmogelijk maakt in overeenstemming met uw idealen te leven. Teleurstellingen, moedeloosheid en pessimisme horen allemaal bij dit aspect. Het gevaar bestaat dat deze negatieve manier van denken ondermijnend werkt op uw activiteiten, zowel in uw beroep als elders. Een gevoel van onzekerheid creëert niet zelden situaties waarin u inderdaad niet veilig bent. Neem de dingen niet zo zwaar! Uw negatieve denkwijze wordt zeer waarschijnlijk niet door de feiten gerechtvaardigd. Dit betreft slechts een periode waarin uw geest het tijdelijk niet aan schijnt te kunnen.

Tracht u staande te houden; neem geen verstrekkende beslissingen en bind u met deze geestesgesteldheid vooral niet. Over niet al te lange tijd zal uw levensvisie een totale verandering in positieve zin ondergaan, hoewel u zich dat op dit moment absoluut niet kunt voorstellen. Over een paar jaar zult u in staat zijn vanuit uw nieuwe visie constructieve wijzigingen in uw leven te kunnen aanbrengen. De huidige periode is daar niet zo geschikt voor.

 

naar boven

Saturnus oppositie Saturnus: Een materieel hoogtepunt

Eind maart 2018 tot eind december 2018: Hebt u de afgelopen zeven jaar geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om alles wat niet goed functioneerde te verbeteren of op te ruimen, dan kan deze transit een heel moeilijk aspect worden. Al het oude zeer dat u hebt laten zitten kan in deze periode grote problemen veroorzaken. Maar de dingen die u wel goed hebt aangepakt, bereiken nu een hoogtepunt en zijn winstgevender dan ooit.

In uw werk kunt u uitermate succesvol zijn en u krijgt misschien grotere verantwoordelijkheden te dragen. In dat geval zult u bijzonder hard werken en daar veel voldoening in vinden. Hier staat tegenover dat dit eveneens een periode kan zijn waarin u telkens weer en bovendien met harde hand op het feit wordt gedrukt dat u op een totaal verkeerde weg bent. Dit kan zich uiten in extreem moeilijke arbeidssituaties of in grote tegenwerking door collega's en superieuren. Zijn uw werkgevers het absoluut oneens met uw wijze van optreden, dan moet u die drastisch te herzien. Zelfs al valt er niets op uw werk aan te merken, dan nog bestaat de mogelijkheid dat volgens uw opvattingen uw baan niet geschikt voor u is. Ga niet aan uzelf twijfelen en wanhoop niet. Er wordt waarschijnlijk iets anders van u verwacht.

Ook kunnen relaties, die jaren geleden tijdens het laatste vierkant niet op orde zijn gesteld, heel moeilijk blijken te zijn en zelfs totaal verbroken worden.

Pakt alles wel positief uit, dan betekent dit een hoogtepunt op materieel gebied in uw leven. U hebt in de afgelopen jaren stevige fundamenten gelegd en daar een solide bouwwerk op opgetrokken. Anderen zien u zoals u werkelijk bent. Het is alsof u tegen de wereld hebt gezegd: "Kijk, dit is wie en wat ik ben". Gedurende de volgende veertien jaar zal de wereld hierop antwoorden: "Ja, en dit zijn de consequenties daarvan!"


Korte Horoscoop - Prognose februari 2018 tot juli 2018
voor Patch Adams [Adb] (mannelijk)
geboortedatum 28 mei 1945 kloktijd: 20:15
in Washington DC, USA U.T: 00+15
77w02, 38n53 sterrentijd: 11:31:32

Planetaire posities
planeet teken graad beweging
Zon Tweelingen 7°15'49 in huis 7 direct
Maan Boogschutter 29°23'48 in huis 1 direct
Mercurius Stier 18°10'35 in huis 6 direct
Venus Ram 25°08'17 in huis 5 direct
Mars Ram 19°55'38 in huis 4 direct
Jupiter Maagd 17°49'51 in huis 9 direct
Saturnus Kreeft 9°29'57 in huis 8 direct
Uranus Tweelingen 12°51'47 in huis 7 direct
Neptunus Weegschaal 3°43'39 in huis 10 retrograde
Pluto Leeuw 8°13'51 in huis 8 direct
Maanskn.(t) Kreeft 9°21'22 in huis 8 retrograde

Huis posities (Placidus)
Ascendant Boogschutter 6°21'02
2de huis Steenbok 8°39'39
3de huis Waterman 15°56'46
Imum Coeli Vissen 22°14'55
5de huis Ram 22°12'28
6de huis Stier 16°02'55
Descendant Tweelingen 6°21'02
8ste huis Kreeft 8°39'39
9de huis Leeuw 15°56'46
Medium Coeli Maagd 22°14'55
11de huis Weegschaal 22°12'28
12de huis Schorpioen 16°02'55

Transits
Pluto vierkant Mars Begin maart 2017 tot begin november 2019
Uranus driehoek Maan Midden juli 2017 tot midden maart 2019
Jupiter sextiel Jupiter Eind december 2017 tot midden september 2018
Jupiter oppositie Mercurius Begin januari 2018 tot midden september 2018
Saturnus vierkant Neptunus Midden januari 2018 tot eind oktober 2018
Saturnus oppositie Saturnus Eind maart 2018 tot eind december 2018

Bedenk, terwijl u uw korte rapport of welk ander astrologisch rapport dan ook leest, dat de energieën die hierin worden vertaald aangeboren potentieel zijn. U bepaalt zelf of u deze energieën wel of niet inzet op de beschreven wijze. Uw leeftijd, geslacht, sociaal-economische situatie, opleiding, milieu, uw persoonlijke ontwikkelingsniveau en vele andere factoren dragen bij aan de wijze waarop u aangeboren capaciteiten uitdrukt. Onthoud dat de planeten u niet dwingen om iets te doen of te zijn. Zij oefenen invloed uit, maar u beschikt zelf over een vrije wil waarmee u uw leven vormgeeft.

Adverteren
Als een van de grootste astrologie-portals biedt WWW.ASTRO.COM heel veel gratis materiaal over dit onderwerp. Dankzij kwalitatief hoogstaande interpretaties van wereldberoemde astrologen zoals Liz Greene, Robert Hand en andere auteurs, vele gratis horoscopen en uitgebreide informatie over astrologie, voor beginners en professionals, is www.astro.com het beste adres voor astrologie op het web.
Homepage - Gratis horoscopen - Astro Shop - Astrologie Kennis - Ephemerides - Team & Auteurs - Mijn Astro - Tijdzone Atlas - Sitemap - FAQ - Forum - Contact Astrodienst