•    
  Planetpositioner
  23-Mar-2018, 21:30 UT/GMT
  Sol311'44"1n16
  Måne2319'19"19n18
  Merkur1651'25"r9n43
  Venus2058'41"7n27
  Mars331'40"23s32
  Jupiter2253' 3"r17s18
  Saturn837'50"22s17
  Uranus272'40"9n55
  Neptun1439'23"6s53
  Pluto214' 7"21s27
  Sand Månek.1341'55"r16n43
  Chiron2835'40"2n35
  Forklaring af symbolerne
  Øjeblikshoroskop
| Min Astro | Forum | FAQ
Annoncering

Kort Horoskop - Personligt Portræt

for Joachim von Vietinghoff [Adb], født 8 Maj 1941
Tekst af Robert Pelletier, Copyright © Astrodienst AG 2018
Introduktion

Solen i Tyren, Månen i Vægten *Ascendanten i Vægten, Venus i 8. hus *Månen i 1. hus *Månen i konjunktion med Ascendanten *Solen i 8. hus *Venus i 8. hus *Saturn i 8. hus

Datasiden

til top

Introduktion

Denne rapport er en kort udgave af Personal Portrait (kun på engelsk). I den korte udgave bliver der kun berørt nogle få, men ikke desto mindre vigtige sider af dit fødselshoroskop.

Rapporten er udarbejdet for følgende fødselsdata: mand, født 8 Maj 1941 kl. 17:00 i Munich,.

Dit soltegn er Tyr. Det er det tegn, hvor Solen står placeret i dit fødselshoroskop. Din Ascendant står i Vægt, og din Måne står også i Vægt.

Mere Information

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

De partnerhenvisninger, som måtte forekomme i teksten, gælder for et forhold til en kvinde.

Henvisninger til partnere
De partnerhenvisninger, som måtte forekomme i teksten, gælder for et forhold til en kvinde.

til top

Solen i Tyren, Månen i Vægten

Du blev født med Solen i Tyren og Månen i Vægten. Indvendigt besidder du tilstrækkelig selvtillid og karakterstyrke til at forfølge og sikre dig de mål, som du sætter dig. Andre kan imidlertid opleve dig som et elskværdigt og kærligt menneske og mistænker dig ikke for at have latente ambitioner.

Din skæbne vil være tæt forbundet med din tilknytning til andre mennesker, som vil få indflydelse på din personlighed. Dit psykiske fundament er ikke desto mindre solidt og tyder ikke på, at du er nem at bringe til at vakle. Dine medfødte impulser betyder, at du kun vil være modtagelig for konkrete og veldefinerede ideer.

Du er sædvanligvis generøs og frisindet, men kan også have tendens til sparsommelighed og en vis optagethed af økonomiske emner.

Nøglen til en større personlig helstøbthed ligger i en afbalancering af din stærke, indre karakter i forhold til dine specifikke, personlige roller.

til top

Ascendanten i Vægten, Venus i 8. hus

På det tidspunkt hvor du blev født, steg stjernetegnet Vægten op i horisonten. Dets hersker, Venus, er placeret i 8. hus.

Dette tyder på et liv, hvor du vil indtage en holdning, som er imødekommende, venlig og kærlig.

Mennesker med Ascendanten i Vægten er grundlæggende drevet af deres følelser og emotioner frem for af intellektet. Dit liv vil afsløre din skarpe iagttagelsesevne og en tendens til at skabe sammenligninger af en primært æstetisk karakter. Du vil ikke udfolde den helt store energi i dine gøremål og vil derfor have tendens til at følge rutinen og den mindste modstands vej. Du er et forstående menneske, som søger andres billigelse og er meget tilpasningsvillig. Din intuition er bemærkelsesværdig, og du får en rent sanselig glæde ud af at involvere dig i socialt samvær og elske alle sociale sider af tilværelsen.

Hvis du ikke får styr på denne tendens til at være så stærk engageret i menneskelige relationer, kan du blive alt for knyttet til andre og afhængig af dem.

Der findes en vis rastløshed, omskiftelighed og mangel på vedholdenhed i dit liv. Dit hovedsigte ligger hele tiden på favoriseringen af en sammensmeltning af to ting eller to personer.

Uheldigvis gør dette engagement i menneskers indbyrdes harmonisering og tilpasning dig en lille smule urealistisk og handlingslammet. Du vil imidlertid tage det afslappet, opføre dig sympatisk, være socialt orienteret og optaget af udsmykning, klæder, sociale konventioner, normer og æstetik. I kærlighed vil du, såfremt du gør alvor af forholdet, opdage, at forholdet er en konsekvens af din egen interesse i at smigre dig selv frem for at imødekomme nogen form for dybere følelser.

Erhvervsmæssigt vil du have tilbøjelighed for aktiviteter, som kræver en høj grad af kultur og endda viden om kunst.

Annoncering
Generelt er denne placering af Venus god. Et langt liv synes at være et af dine karakteristiske træk. Set fra et mere materialistisk synspunkt er denne placering et tegn på økonomisk gevinst gennem ægteskab eller partnerskab. Du er et heldigt menneske, for det synes også at ligge i din skæbne, at du er så begunstiget, at du vil opnå sikker vinding gennem arv eller penge efter mennesker, som er afgået ved døden.

til top

Månen i 1. hus

Månen stod i dit 1. hus ved fødslen. Denne placering tyder på, at du er stærkt påvirket af dine følelser og humørsvingninger.

Din selvbevidsthed bliver påvirket af dine øjebliksfølelser, og dette billede vil være udsat for hurtige ændringer i humør og følelser. Med tiden vil du lære at forstå, hvorfor du reagerer, som du gør i forskellige situationer, og så kan du begynde at ændre dine reaktionsmønstre og få mere styr på dit liv.

Andre fornemmer din mangel på følelsesmæssig uafhængighed og er tilbøjelige til at blande sig i dine personlige sager, selv når du forsøger at forhindre dette. Du udtrykker din sensitivitet gennem et emotionelt behov for at give næring til andre og selv at få næring fra dem. Selvom du gerne vil have vejledning og supervision med hensyn til dine mål og formål, vil du have bedre af at nå dine mål på en uafhængig måde, så du ikke føler nogen forpligtelse over for andre.

Fordelen ved denne placering ligger i din evne til at fornemme andre menneskers behov og ønsker.

I virkeligheden har du en beroligende indflydelse på mennesker, som er under pres, og dette gør dig ideelt egnet til at arbejde med offentligheden.

til top

Månen i konjunktion med Ascendanten

Månens konjunktion med Ascendanten viser, at du har nogle følelsesmæssige problemer. Du ønsker en nær og intim kontakt med andre, men du er tilbøjelighed til at holde andre en armslængde fra livet, fordi du er bange for, at du bliver forpligtet over for dem.

Du er fuld af modsætninger - stiller krav til andre, men beklager dig, når de gør det samme over for dig; du forventer, at andre skal gøre tilnærmelser til dig, men trækker dig, når de gør det. Selvom du er meget fantasifuld, reagerer du almindeligvis negativt og kritisk over for at skulle stimulere andre.

På overfladen er du uafhængig, men du længes efter en mere afdæmpet rolle, hvor du kan nyde trygheden ved at vide, at der er en eller nogen, der virkelig holder af dig. Dette kan først ske, når du sænker paraderne og lærer at gå på kompromis ved at møde folk på halvvejen.

til top

Solen i 8. hus

Solen stod i dit 8. hus ved fødslen. Dette giver din individualitet en tilbøjelighed for på den ene eller den anden måde at være orienteret mod livets dybere aspekter. Dine seksuelle følelser er langvarige, intense og vitale. Dit indre selv synes at være tiltrukket af usædvanlige ting i forbindelse med overgangen mellem liv og død og mysterierne i den forbindelse.

Den traditionelle astrologi antyder, at en krise vil vise sig i midten af dit liv. Hvis du klarer denne periode på en god måde, kan du forvente et langt liv med en gradvist stigende vitalitet.

Økonomisk vil der afgjort være mulighed for, at du arver nogle penge enten fra din partner eller fra en anden slægtning.

til top

Venus i 8. hus

Venus stod i dit 8. hus ved fødslen. Dette er en gunstig placering med hensyn til muligheden for økonomisk gevinst via en forretning, der er ejet af din ægtefælle eller af samarbejdspartnere.

Rent psykologisk vil du opleve mange harmoniske situationer i forbindelse med dine seksuelle forhold.

Hvis din indre vækst er af en sådan art, at din vitale energi er rettet mod spirituelle frem for materielle glæder, så vil du opnå tilfredsstillelse og lykke ved at forske i livets og dødens mysterier.

Du burde få nogle glimrende muligheder for økonomisk og social fremgang omkring midten af livet, eller når du omsider stabiliserer din tilværelse i et ægteskab eller anden form for nært forhold.

Annoncering
til top

Saturn i 8. hus

Saturn stod i dit 8. hus ved fødslen. På grund af den begrænsende indflydelse fra denne planet vil ting i forbindelse med legater, arv og din ægtefælles eller dine samarbejdspartneres økonomiske handlinger blive stærkt hæmmede og kan endda blive modarbejdet af noget, der ligner en barsk skæbne.

Psykologisk set er du ret seriøs, når det gælder seksuelle forhold. Du nærmer dig seksualiteten med forsigtighed, rationalitet og planlægning. Overdreven fornuft og tankeaktivitet i denne forbindelse kan skabe visse frustrationer i seksuelle forhold.


Astrologiske data brugt ved Kort Horoskop - Personligt Portræt
for Joachim von Vietinghoff [Adb] (mand)
født den 8. maj 1941 lokaltid: 17:00
i Munich, Germany U.T.: 15:00
11e34, 48n08 sid. tid: 06:50:27

Planetpositioner
planet tegn grad bevægelse
Sol Tyr 17°36'47 i hus 8 direkte
Måne Vægt 10°53'41 i hus 1 direkte
Merkur Tyr 20°29'30 i hus 8 direkte
Venus Tyr 22°41'07 i hus 8 direkte
Mars Vandbærer 24°51'25 i hus 5 direkte
Jupiter Tyr 25°46'43 i hus 8 direkte
Saturn Tyr 17°58'07 i hus 8 direkte
Uranus Tyr 25°40'14 i hus 8 direkte
Neptun Jomfru 25°07'05 i hus 12 retrograd
Pluto Løve 2°09'01 i hus 10 direkte
Sand Måneknude Vægt 0°56'25 i hus 12 retrograd

Huspositioner (Placidus)
Ascendant Vægt 9°15'37
2.Hus Skorpion 4°49'45
3.Hus Skytte 5°54'35
Imum Coeli Stenbuk 11°36'02
5.Hus Vandbærer 16°20'58
6.Hus Fisk 15°41'37
Descendant Vædder 9°15'37
8.Hus Tyr 4°49'45
9.Hus Tvilling 5°54'35
Medium Coeli Krebs 11°36'02
11.Hus Løve 16°20'58
12.Hus Jomfru 15°41'37

Større aspekter
Sol Konjunktion Merkur 2°53
Sol Konjunktion Venus 5°04
Sol Kvadrat Mars 7°15
Sol Konjunktion Saturn 0°21
Sol Trigon Neptun 7°30
Måne Konjunktion Ascendant 1°38
Merkur Konjunktion Venus 2°12
Merkur Kvadrat Mars 4°22
Merkur Konjunktion Jupiter 5°17
Merkur Konjunktion Saturn 2°31
Merkur Konjunktion Uranus 5°11
Merkur Trigon Neptun 4°38
Venus Kvadrat Mars 2°10
Venus Konjunktion Jupiter 3°06
Venus Konjunktion Saturn 4°43
Venus Konjunktion Uranus 2°59
Venus Trigon Neptun 2°26
Mars Kvadrat Jupiter 0°55
Mars Kvadrat Uranus 0°49
Mars Kvinkuns Neptun 0°16
Jupiter Konjunktion Uranus 0°06
Jupiter Trigon Neptun 0°40
Uranus Trigon Neptun 0°33
Tal indikerer orbis (afvigelse fra den eksakte aspektvinkel).

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

Annoncering
Som en af de største astrologiportaler giver WWW.ASTRO.COM adgang til en lang række gratisprodukter om emnet. Med sine horoskoptydninger i høj kvalitet fra verdens førende astrologer Liz Greene, Robert Hand og andre skribenter, sine mange gratis horoskoper og sin omfattende information om astrologi for både begyndere og professionelle er www.astro.com den førende astrologiindgang på nettet.
Homepage - Gratis Horoskoper - Astro Shop - Alt om astrologi - Efemeride - Medarbejdere af Astrodienst - Min Astro - Direkte atlassøgning - Sitemap - FAQ - Forum - Kontakt