•    
  Planetpositioner
  19-Jan-2018, 12:35 UT/GMT
  Sol2922'55"20s17
  Måne261'18"13s48
  Merkur1138' 6"23s28
  Venus149'34"20s48
  Mars2540'32"18s26
  Jupiter1945'22"16s38
  Saturn330'25"22s30
  Uranus2441'39"9n03
  Neptun1223' 0"7s45
  Pluto1924'31"21s37
  Sand Månek.1454'28"16n22
  Chiron2513'39"1n23
  Forklaring af symbolerne
  Øjeblikshoroskop
| Min Astro | Forum | FAQ
Annoncering

Kort Horoskop - Personligt Portræt

for Jerome Oziel [Adb], født 17 Juli 1946
Tekst af Robert Pelletier, Copyright © Astrodienst AG 2018
Introduktion

Solen i Krebsen, Månen i Fiskene *Ascendanten i Krebsen, Månen i 9. hus *Solen i 1. hus *Solen i konjunktion med Ascendanten *Saturn i 1. hus *Saturn i konjunktion med Ascendanten *Venus i 3. hus *Månen i 9. hus

Datasiden

til top

Introduktion

Denne rapport er en kort udgave af Personal Portrait (kun på engelsk). I den korte udgave bliver der kun berørt nogle få, men ikke desto mindre vigtige sider af dit fødselshoroskop.

Rapporten er udarbejdet for følgende fødselsdata: mand, født 17 Juli 1946 kl. 4:25 i Seattle (King) WA, Alaska.

Dit soltegn er Krebs. Det er det tegn, hvor Solen står placeret i dit fødselshoroskop. Din Ascendant står også i Krebs, og din Måne står i Fisk.

Mere Information

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

De partnerhenvisninger, som måtte forekomme i teksten, gælder for et forhold til en kvinde.

Henvisninger til partnere
De partnerhenvisninger, som måtte forekomme i teksten, gælder for et forhold til en kvinde.

til top

Solen i Krebsen, Månen i Fiskene

Du blev født med Solen i Krebsen og Månen i Fiskene. Denne astrologiske kombination giver det individ, som kommer under dens indflydelse, nogle vigtige karaktertræk i form af sensitivitet og emotionalitet. Følelser, hemmelige venskaber, sanseoplevelser, psykisk aktivitet, kærlighed og temperament danner livsfundamentet for det menneske, som fødes med denne kombination. I fysisk forstand er du ekstremt indtryksmodtagelig og nem at påvirke. Du er sorgløs, glad for forlystelser og fornøjelser. Krebsens tegn giver dig en vis portion indre energi, men din vilje vil være svækket. Folk kan kritisere dig for ikke at være helt til at stole på. Men følelsesmæssigt er du ærlig og ren; du dirrer af følelser. Du kan kun blive lykkelig ved at være omgivet af mennesker, som er sensitive nok til at forstå de finere aspekter af din individualitet. Dine største aktiver er en menneskekærlig indstilling, uselviskhed og oprigtige følelser. Din personlighed er styret af Månen i Fiskene. Denne position gør den person, som er under dens indflydelse, tilbagetrukken, stille og ubekymret, men også meget rastløs. Du bliver tiltrukket af mange aktiviteter samtidig. Du er ubeslutsom og ikke altid helt pålidelig i kritiske situationer.

til top

Ascendanten i Krebsen, Månen i 9. hus

På det tidspunkt, hvor du blev født, steg tegnet Krebsen op i horisonten. Dets hersker, Månen, er placeret i 9. hus.

Krebsen er det fjerde tegn i Dyrekredsen, og dets børn er styret af Månen. Dit liv vil være fuldt af forandringer og perioder med skiftevis arbejde og afslappelse. Din modtagelighed over for ydre påvirkning får dig ubevidst til at efterligne adfærden og omgangstonen hos de mennesker, du er sammen med.

I mange tilfælde vil omstændighederne kræve, at du spiller verdensmandsagtig og sofistikeret, men bag din maske vil der stå et meget følsomt menneske, som nemt bliver krænket, og som også er yderst sensitivt over for mere skjulte påvirkninger og indtryk såvel som psykiske vibrationer.

Krebsen giver dig en tendens til fuldkommen at trække dig, når du bliver såret eller skræmt af en situation. Dette vil ske for dig ofte, for du er tilbøjelig til at blande dig i andres affærer, selvom du hverken er behøvet eller ønsket. Gennem hele livet vil dine reaktioner være følelsesmæssige frem for rationelle.

Krebsen giver også en tendens til, at tilværelsen bliver centreret om hjem og familie; din tilknytning til dine private og hjemlige vaner er så stærk, at du næppe kunne klare dig uden dem. I kærlighedsanliggender er du følelsespræget og blid.

Med hensyn til de vanskelige aspekter skal du advares mod at blive alt for optaget af trivielle detaljer af en psykologisk karakter. En anden tendens, du kan have, er at smigre eller kritisere andre unødigt uden hensyn til den andens følelser.

Skæbnen vil muligvis anbringe dig i nogle omgivelser, hvor dine medfødte træk kan udfolde sig bedst. Du bliver mest lykkelig, hvis du får mulighed for at kaste dig ud i en søgen efter en person eller en ting, om end ikke nødvendigvis i form af en vigtig arbejdsopgave.

Den grundlæggende orientering i dette hus er at opnå betydning i forbindelse med dit livs kurs og bane. Du vil være psykisk og materielt egnet til at arbejde med din egen dybere bevidsthed, gøre spirituelle opdagelser i forbindelse med religiøse indsigter og forestillinger og rejse i fremmede lande.

Du vil besidde en skarp forestillingsevne og et sind, som er åbent for højere idealer, samt en instinktiv evne til at forstå metafysiske emner.

Visse religiøse tendenser vil forekomme forstærkede, måske med overdreven begejstring og foragt for mindre spirituelle emner. Dine sociale anskuelser kan være meget menneskekærlige og have mystiske overtoner. Dit liv vil være egnet til at undersøge nye emner med et romantisk præg.

Note: Månen står teknisk set i slutningen af hus 8 og tolkes derfor i hus 9.

til top

Solen i 1. hus

Solen stod i dit 1. hus ved fødslen. Du er en energisk natur, stolt og selvhævdende. Du fremstår begejstret og energisk i alle situationer. Din medfødte udadvendte natur og personlige måde at optræde på gør sædvanligvis et godt indtryk på andre mennesker.

Din forstærkede selvfølelse betyder, at du kommer i kontakt med en stærk vilje, og du kan styre din vilje således, at den passer til din målsætning og dine ønsker i livet. Denne placering af Solen giver lederevner, for du er tilbøjelig til at tiltrække andre mennesker og have en stærk indflydelse på dem, når de er sammen med dig.

Du bryder dig ikke om at være afhængig af andre, men du holder fast ved dine venner, for de vil som regel gerne hjælpe dig, når du har brug for det. Du er også selv villig til at hjælpe dem af dine nære venner, som fortjener det, men kun hvis du ved, at din indsats vil blive påskønnet.

Ofte foretrækker du at arbejde alene. Men det er ikke din eneste mulighed, for du er god til at tilpasse dig et samarbejde med andre, blot du har frihed til at udfolde dig. Med Solen i 1. hus er der tendens til at overvurdere din egen betydning, men gennem gentagne kontakter med andre vil du uundgåeligt nå frem til en mere realistisk vurdering af dine evner og muligheder.

til top

Solen i konjunktion med Ascendanten

Solen i konjunktion ed Ascendanten viser, at du har et stort ønske om anerkendelse og er kreativ med hensyn til at finde måder, hvorpå du kan få opmærksomhed. Du er almindeligvis kompromisløs. Du nærer stor tillid til din evne til at hæve dig op over alle livets negative omstændigheder. Du ved, hvordan du skal bruge dine kolossale, kreative resurser i et direkte angreb på en hvilken som helst modstander, og du tror på, at tingene vil lykkes for dig til sidst. Som regel sker dette også, men når du bliver mødt med en hård og stivsindet modstand, kan du gribe til decideret vold for at demonstrere, at du ikke giver op uden kamp. Du ved, hvordan du kan vinde venner og påvirke mennesker, og du bruger dette talent effektivt.

For at være virkelig tryg i dit fag bør du have en stilling med en vis autoritet over andre.

til top

Saturn i 1. hus

Saturn stod i dit 1. hus ved fødslen. Saturns placering her giver dig et konservativt, til tider dystert og selvfornægtende syn på livet. Fordi hver eneste kontakt har meget stor betydning, er du tilbøjelig til at være lidt distanceret og måske endda fjern, så du kan være sikker på, præcist hvor du står. Du kan være genert og føle dig akavet og snerpet over for andre, som synes at tage livet lettere. Den dybde, hvormed du betragter dig selv, vil også karakterisere din måde at forholde dig til andre på.

Du lærte meget tidligt i livet at være selvhjulpen, og du fik ofte overladt et større ansvar end normalt for din alder.

Dit intellekt fungerer konstant og sædvanligvis løsrevet fra øjeblikkets følelser og indskydelser. Logik spiller en vigtig rolle i din tankegang. Storslåede planer og teorier har ikke din store interesse.

Når du først har accepteret dine egne begrænsninger og lever op til dine udfordringer og ansvar med en fornemmelse af formål, kan du få succes på det felt, som du måtte vælge. Dit helbred er i almindelighed godt, blot du får tilstrækkeligt med motion til at løsne op for spændingerne.

til top

Saturn i konjunktion med Ascendanten

Saturns konjunktion med Ascendanten tyder på, at du er konservativ og selvdisciplineret. Du har tendens til at være genert ved at skulle hævde dig, hvorfor andre mennesker kan komme til at tro, at du er ligeglad med dem.

Din mangel på selvtillid vil til sidst blive erstattet af selvsikkerhed, efterhånden som du ved erfaringens hjælp lærer at forstå dig selv. Du ejer ikke den aggressive drivkraft, som gør indtryk på folk ved det første møde, men du udstråler pålidelighed, og de lærer at stole på dig.

Du er dygtig til at mobilisere dine resurser og vil med sikkerhed nå dine mål, men du undervurderer dine evner.

Du er næsten for ansvarlig og vil aldrig svigte nogen, som er afhængige af dig. Lær at holde mere af dig selv, så du kan komme til at føle, at du fortjener de gode ting i livet, som du arbejder så flittigt på at opnå. Du kan blive et offer for personer, som udnytter din manglende vilje til at slås for egne rettigheder, men den slags hændelser glemmer du aldrig.

til top

Venus i 3. hus

Venus stod i dit 3. hus ved fødslen. Du er meget interesseret i skabende kunst, og dine tanker og ord er omgivet af en aura af skønhed, smag og gode proportioner. Dit sind fornemmer faktisk de følelser, som er forbundet med naturen og de højere aspekter af alt menneskeligt. Venus på dette sted varsler om nogle behagelige og venlige relationer til familiens medlemmer; dit intellekt er sympatisk, ungdommeligt og tiltalende.

Nøglen til en bedre forening af dine mentale og følelsesmæssige funktioner ligger i en uddybelse af dine personlige relationer og en evne til at vende sig indad, så du kommer til at kende verden bedre ved hjælp af ægte selvindsigt.

til top

Månen i 9. hus

Månen stod i dit 9. hus ved fødslen. Dit højere sind rummer evnen til på sagkyndig vis at reflektere over læresætningerne i den ophøjede kundskab, som du måtte modtage i løbet af dit liv. Du vil også være i stand til hurtigt at omstille dig til forskellige vilkår.

Du er begavet med en klog og opfindsom forestillingsevne og et sind, som er modtageligt over for idealer, højere tænkning og måske endda metafysiske emner.

Gennem hele livet vil du kunne løse mange kritiske situationer ved hjælp af din sindrige og opfindsomme tankegang, som indeholder et væld af nye, humanistiske planer og ideer.

Note: Månen står teknisk set i slutningen af hus 8 og tolkes derfor i hus 9.


Astrologiske data brugt ved Kort Horoskop - Personligt Portræt
for Jerome Oziel [Adb] (mand)
født den 17. juli 1946 lokaltid: 4:25
i Seattle (King) WA, USA U.T.: 12:25
122w19, 47n36 sid. tid: 23:54:38

Planetpositioner
planet tegn grad bevægelse
Sol Krebs 24°18'19 i hus 1 direkte
Måne Fisk 0°37'30 slutningen af hus 8 direkte
Merkur Løve 16°08'51 i hus 2 direkte
Venus Jomfru 4°16'23 i hus 3 direkte
Mars Jomfru 15°52'00 i hus 3 direkte
Jupiter Vægt 18°59'51 i hus 4 direkte
Saturn Krebs 27°55'21 i hus 1 direkte
Uranus Tvilling 19°44'16 i hus 12 direkte
Neptun Vægt 6°04'55 i hus 4 direkte
Pluto Løve 10°53'00 i hus 2 direkte
Sand Måneknude Tvilling 20°21'39 i hus 12 retrograd
Planeter i slutningen af et hus tolkes i forbindelse med det efterfølgende hus.

Huspositioner (Placidus)
Ascendant Krebs 22°30'25
2.Hus Løve 9°54'35
3.Hus Jomfru 0°46'36
Imum Coeli Jomfru 28°32'09
5.Hus Skorpion 6°04'28
6.Hus Skytte 18°04'35
Descendant Stenbuk 22°30'25
8.Hus Vandbærer 9°54'35
9.Hus Fisk 0°46'36
Medium Coeli Fisk 28°32'09
11.Hus Tyr 6°04'28
12.Hus Tvilling 18°04'35

Større aspekter
Sol Kvadrat Jupiter 5°18
Sol Konjunktion Saturn 3°37
Sol Konjunktion Ascendant 1°48
Måne Opposition Venus 3°39
Måne Kvinkuns Saturn 2°42
Merkur Sekstil Jupiter 2°51
Merkur Sekstil Uranus 3°35
Merkur Konjunktion Pluto 5°16
Mars Kvadrat Uranus 3°52
Jupiter Trigon Uranus 0°44
Jupiter Kvadrat Ascendant 3°31
Saturn Konjunktion Ascendant 5°25
Neptun Sekstil Pluto 4°48
Tal indikerer orbis (afvigelse fra den eksakte aspektvinkel).

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

Annoncering
Som en af de største astrologiportaler giver WWW.ASTRO.COM adgang til en lang række gratisprodukter om emnet. Med sine horoskoptydninger i høj kvalitet fra verdens førende astrologer Liz Greene, Robert Hand og andre skribenter, sine mange gratis horoskoper og sin omfattende information om astrologi for både begyndere og professionelle er www.astro.com den førende astrologiindgang på nettet.
Homepage - Gratis Horoskoper - Astro Shop - Alt om astrologi - Efemeride - Medarbejdere af Astrodienst - Min Astro - Direkte atlassøgning - Sitemap - FAQ - Forum - Kontakt