•    
  Planetpositioner
  24-Jan-2018, 00:55 UT/GMT
  Sol358'33"19s15
  Måne2255'14"4n21
  Merkur1819'54"23s13
  Venus729'57"19s33
  Mars2827'39"19s07
  Jupiter2020'19"16s46
  Saturn359'55"22s30
  Uranus2446' 8"9n04
  Neptun1231'14"7s42
  Pluto1933'35"21s36
  Sand Månek.1459'12"16n20
  Chiron2524'31"1n26
  Forklaring af symbolerne
  Øjeblikshoroskop
| Min Astro | Forum | FAQ
Annoncering

Kort Horoskop - Prognose

fra Januar 2018
for Marion Jones [Adb], født 12 Oktober 1975
Tekst af Robert Hand, Copyright © Astrodienst AG 2018
Præsentation

"Vanvittig" * Uranus kvadrat Måne: * Begyndelsen af juli 2016 indtil begyndelsen af marts 2018:

Magtkampe * Pluto kvadrat Sol: * Slutningen af januar 2017 indtil begyndelsen af december 2018:

Grundlæggende optimisme * Pluto kvadrat Jupiter: * Begyndelsen af marts 2017 indtil slutningen af oktober 2019:

Alvorlige overvejelser * Saturn sekstil Ascendant: * Fra 24. december 2017 til 10. januar 2018:

Flere skænderier * Uranus konjunktion Descendant: * Slutningen af maj 2018 indtil slutningen af april 2019:

Sidste chance * Uranus opposition Uranus: * Begyndelsen af juni 2018 indtil begyndelsen af februar 2020:

Side med dine data

Datasiden

til top

Præsentation

Denne rapport er en forkortet udgave af Prognosehoroskop. Den er ment som en smagsprøve og en anbefaling af den fulde udgave af Prognosehoroskop, som kan bestilles fra Astrodienst som en indbundet rapport på omkring 15-20 sider.

Rapporten blev udfærdiget for 6 måneder, begyndende med Januar 2018 med følgende fødselsdata: kvinde, født 12 Oktober 1975 kl. 8:01 i Los Angeles, California.

Dit soltegn er Vægt. Det er tegnet, hvor Solen står placeret i dit fødselshoroskop. Din Ascendant er i Skorpion, og din Måne er i Stenbuk.

Mere Information

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

 

til top

Uranus kvadrat Måne: "Vanvittig"

Begyndelsen af juli 2016 indtil begyndelsen af marts 2018: Denne påvirkning vil afstedkomme spændinger og pludselige forandringer i din personlige og følelsesmæssige tilværelse. Hver eneste lille spænding, du har undertrykt i de senere år, vil pludselig dukke op til overfladen og kræve udløsning på en eller anden måde. I forholdet til dine nærmeste, f.eks. dine forældre eller din partner, kan problemer, som du hidtil har overset, antage et sådant omfang, at du bliver nødt til at forholde dig til dem. I dit parforhold kan energien have den virkning, at enten du selv eller din partner lige pludselig bryder fri og søger et forhold et andet sted. Men det sker kun, hvis spændingerne imellem jer har været meget alvorlige, og ingen af jer har gjort noget ved dem. Og under alle omstændigheder bliver I nok nødt til at indføre nogle forandringer i de krav, I stiller til hinanden.

Dit privatliv kan udgøre en kilde til store omvæltninger i øjeblikket. Der kan forekomme uheld eller ulykker i hjemmet, et pludselig opstået behov for at istandsætte huset eller lignende uventede vanskeligheder på hjemmefronten. Det er afgjort ikke nogen god periode til køb af hus eller lejlighed, eftersom det, du kigger efter i øjeblikket, ikke afspejler dine normale behov. Er du tvunget til at købe nyt hus eller skifte bopæl i øjeblikket, så gør hvad du skal, men vær forsigtig.

Generelt set søger du efter en større følelsesmæssig frihed i øjeblikket. Lav om på dine eksisterende forhold til andre, såvidt du overhovedet kan, så de kommer til at indeholde det, du leder efter. For hvis du opsøger nye relationer, kan din personlige tilværelse blive mere forstyrret, end du inderst inde ønsker. Især mænd bør passe på ved denne påvirkning, for deres holdning til kvinder kan være temmelig ustabil i øjeblikket, og det kan afstedkomme nogle meget urolige forhold.

Uanset hvad du gør, vil du antagelig opdage, at dine følelsesmæssige ønsker ikke er i samklang med omgivelsernes. Andre kan synes, du er "vanvittig" (dog ikke i klinisk forstand, naturligvis) at dømme ud fra dine handlinger. Men her er kun tale om en forbigående ustabil periode, hvor du vil komme til en ny forståelse af dine egne følelsesmæssige behov.

 

til top

Pluto kvadrat Sol: Magtkampe

Slutningen af januar 2017 indtil begyndelsen af december 2018: Denne påvirkning betyder en afprøvning af din styrke og den energi, hvormed du har etableret dig som person i verden. Denne afprøvning kan antage mange former, men den vil under alle omstændigheder kræve, at din fornemmelse af din egen personlighed er nogenlunde klar; med andre ord, du bør vide, hvad og hvem du selv er. Hvis du dybest set ikke rigtig kender dig selv, så vil energien fremkalde en krise, som vil afstedkomme store forandringer i din tilværelse.

En af de former, energien kan antage, er en afprøvning af din selvkontrol under dit arbejde med at skabe dig en position i tilværelsen. Energien stimulerer dine ambitioner og dit ønske om magt langt ud over rimelighedens grænser. Hvis din personlighed indeholder nogen antydning af hensynsløshed, så vil du kunne gøre hvad som helst for at eliminere den modstand, der dukker op i øjeblikket. Men samtidig vil der være kræfter i din omverden, som meget ihærdigt forsøger at standse dig. For at overvinde disse kræfter, som er rettet imod dig, må du udvise en ekstrem skånselsløshed. På den anden side kan du også være fuldkommen klar over, hvad du behøver for at lykkes i dit forehavende og kun stile efter dette, hvorfor du vil være villig til at indgå kompromiser og gøre din egen succes til en succes for alle andre også. Dette vil være den rette kurs at vælge, men desværre optræder en sådan tilpasningsevne sjældent.

Hvis du er en mere tilbageholdende person, kan du opleve perioden helt anderledes. I stedet for at selv at være den, der befinder sig på et power trip, kan du blive udsat for en anden, som er det. Også her må du vurdere dine rettigheder og behov som person meget nøje og vide at forsvare dem. Problemet her er ikke, at du vil kunne overtræde dine beføjelser, men at andre gør det. Du bør tage kampen op eller i det mindste yde modstand. Sådanne magtkampe vil have størst chance for at opstå i forbindelse med dit arbejde, og sandsynligvis i forhold til autoritetspersoner.

Denne energi kan også dukke op i de ydre forhold i dit liv. Du kan være omgivet af sammenbrud og opløsning på alle sider som et ydre tegn på dit behov for indre genopbygning.

 

til top

Pluto kvadrat Jupiter: Grundlæggende optimisme

Begyndelsen af marts 2017 indtil slutningen af oktober 2019: Denne påvirkning giver dig store muligheder for at udrette noget, men du må lytte til visse faresignaler. Den fundamentale trang til succes, som kendetegner denne påvirkning, vil potentielt sætte dig i stand til at gøre fremskridt i alle dine forehavender, dog især i forbindelse med dit arbejde eller erhverv. I bedste fald indeholder denne energi en grundlæggende optimisme, som indgyder dig den rette sindsstemning til at kunne sikre, at tingene kommer til at forløbe, som du ønsker.

Der er dog fare for, at du kommer til at overdrive og påtager dig for meget eller bliver alt for involveret. Du kan komme i en farlig situation, når virkeligheden indhenter dine opskruede forventninger. Men en langt værre effekt kan være, at du bliver arrogant og hoven i omgangen med andre. Du kan i al din selvsikkerhed anlægge en holdning af personlig selvretfærdighed, en følelse af, at dine hensigter og mål er vigtigere end alle andres omkring dig. Det er utrolig vigtigt, at du er villig til at indgå kompromiser og bestræber dig på at forstå andre menneskers synspunkter. Gør du ikke det, kan du være sikker på, at andre vil lade dig mærke virkningerne af deres magt. De vil bestemt ikke blot lade stå til og give dig lov til at dominere dem. Men gør du et rimeligt forsøg på at inkludere andre i dine bestræbelser og i din succes, så burde du ikke få problemer.

Et andet problem i denne forbindelse kan være muligheden af, at du lader dig rive med af en religiøs, metafysisk, åndelig eller tilsvarende idé. Det er meget vanskeligt at trække grænsen her, for i bedste fald kan energien gøre dig særdeles konstruktivt optaget af religiøs og åndelig vækkelse. Det svære består i at bevare sansen for proportioner under alle forhold. Forsøg ikke at påtvinge andre dine ideer. Det er naturligt og ønskeligt, at du har lyst til at kommunikere om disse emner, men lad andre træffe deres egne valg og lyt til, hvad de har at sige. Bliv ikke så besat af en idé, at du ikke er i stand til at lytte til alternativerne.

 

til top

Saturn sekstil Ascendant: Alvorlige overvejelser

Fra 24. december 2017 til 10. januar 2018: I denne tid bliver dine kommunikationskanaler stabiliserede og forstærkede. Du vil antagelig sætte dig nogle fuldt færdigformulerede mål og forventninger for de kommende år. Det er derfor meget vigtigt, at du tager denne periode virkelig alvorligt og er opmærksom på, hvad du foretager dig, for de adfærdsmønstre, du skaber nu, vil blive meget svære at ændre senere hen, og de vil være afgørende for den succes eller de nederlag, du kommer til at opleve i dine personlige relationer i de kommende år.

Det er vigtigt, at du stifter bekendtskab med andre menneskers opfattelse af dig som menneske og samfundsborger. Det betyder imidlertid ikke, at du skal tage alle udsagn for pålydende og fornægte det, du selv mener. Du kan nære en overdreven respekt for andres synspunkter og nære større tiltro til dem, end de egentlig er værd. Du bør simpelthen give dig til at tale med de mennesker, du nærer personlig respekt for, og bruge det, de siger, til at opnå en øget bevidsthed om og en bedre vurdering af dig selv. Især ældre mennesker kan være nyttige i denne proces.

På grund af de tungtvejende interesser, som optager dig i denne periode af dit liv, vil du foretrække seriøse arbejdsprojekter og samvær med seriøse mennesker. Naturligvis vil du også indimellem have behov for at slappe af og more dig, men generelt vil her være tale om en tid, hvor disciplin, organisation og vækst udgør dine væsentligste interesser.

Hvis du ikke håndterer denne energi på en fornuftig måde, vil du få betydelige vanskeligheder i dine personlige relationer de kommende år. Og disse vanskeligheder vil være et resultat af de uheldige adfærdsmønstre, du etablerer i øjeblikket. Grænsen mellem disciplin og vane kan ofte være svær at finde, men det er præcis denne forskel, du i øjeblikket bør være opmærksom på. Vaner er tankeløse og ubevidste, hvorimod disciplin er selvpålagt og indrettet på realiseringen af dine mål.

 

til top

Uranus konjunktion Descendant: Flere skænderier

Slutningen af maj 2018 indtil slutningen af april 2019: Denne energi vil afstedkomme nogle foruroligende møder med andre mennesker. Dine relationer til andre vil i det hele taget udgøre en betydelig udfordring, og du vil ikke engang kunne tage dine gamle og tidligere så pålidelige relationer for givet. Andre mennesker synes at forsøge at ødelægge din tilværelse og gøre dig urolig.

Parforholdet er det allermest intime af alle personlige forhold, og alle de skjulte spændinger eller problemer, som den ene eller begge parter har holdt skjult, vil nu bryde frem. Følgelig kan dit parforhold gennemgå nogle temmelig foruroligende forandringer. Hvis det har fungeret dårligt, men du har forsøgt at holde sammen på det alligevel, så kan denne periode meget vel komme til at indvarsle dets sammenbrud. Selv i et godt parforhold vil der være flere diskussioner og uoverensstemmelser end normalt. Dette gælder også uægteskabelige forhold. Et forretningspartnerskab kan ligeledes blive påvirket på samme måde. Så det er klart, at her er tale om en periode, hvor du har en hel del at rydde op i.

Også andre typer af konfrontationer kan virke forstyrrende i øjeblikket. Pas på, at du ikke kommer til at opføre dig på en måde, som vækker folks modstand imod dig, for de kan blive særdeles destruktive, blot du giver dem den mindste anledning hertil.

Denne påvirkning antyder, at du bør foretage en generel analyse af dine forhold til andre mennesker, og du vil muligvis ikke hver gang blive lige lykkelig over resultatet. Generelt vil andre modsætte sig dine forsøg på at styre forholdet, hvilket du vil kunne prøve på trods dine bedste intentioner. Men din partner vil ikke opfordre til en total ødelæggelse af jeres forhold, medmindre du er så stivnakket og uvillig til at foretage ændringer, at der ikke synes at være anden udvej. Alt, hvad din partner ønsker, er, at I forsøger at omdefinere jeres forhold, så han eller hun får mere at skulle have sagt og større bevægelsesfrihed. Det er muligt, at virkningen kan være vendt om, så det er dig, der kæmper for at få større kontrol over jeres forhold. Men i begge tilfælde er forholdet nødt til at kunne udtrykke jer begge to på en mere hensigtsmæssig måde end førhen.

 

til top

Uranus opposition Uranus: Sidste chance

Begyndelsen af juni 2018 indtil begyndelsen af februar 2020: Denne påvirkning i mellen 38 og 43-års alderen markerer en periode med store forandringer i dit liv. Her er tale om en midtvejs-krise, hvor du må forsone dig med en række erkendelser, som måske ikke alle er lige behagelige. For selvom du ikke er særlig gammel, så er du f.eks. heller ikke længere ung. Har du udført, eller er du begyndt at udføre de ting, du ønskede som yngre? Hvis du har, kom der så nogle gode resultater ud af det for dig personligt? Er du glad for dine nære relationer, dit parforhold, dit arbejde?

Mange mennesker, der konfronteres med denne påvirkning, opdager, at svaret på flere af disse spørgsmål er nej. Hvis det også er din situation, kan du fyldes af panik og af en forestilling om, at du kun har kort tid tilbage til at korrigere fejlen i. Følgelig kan du begynde at handle usammenhængende og overilet. Måske forlader du dit parforhold eller det gamle job og giver dig til at dyrke en livsform, som er helt anderledes end den, du er vant til. Dine venner kan blive temmelig chokerede over forandringerne. Du tilbringer måske mere tid sammen med yngre mennesker, for deres ungdom er et symbol på de muligheder, du selv føler, at du er lige ved at have forsplidt. Dette synes at være din sidste chance for at gribe dem.

Det er også muligt, at du slet ikke foretager nogen form for drastiske ændringer. Har du udnyttet dine muligheder hen ad vejen og ikke tilladt din tilværelse at blive støvet og stivnet før tiden, så vil denne periode ikke virke særlig ophidsende eller forstyrrende. Da vil du erfare den egentlige mening med denne energi - som højdepunkt på den kurs dit liv har taget, siden du var barn, og en kursændring i retning af de spørgsmål du vil blive stillet over for, når du bliver rigtig gammel.

Har du haft succes i din omgang med den ydre verden, vil dette formentlig fortsætte, men med hovedvægten lagt på dit eget liv og dine egne oplevelser. Du vil ikke længere være i stand til at leve for et ydre formål; dit formål må komme indefra. Hvis du ikke nyorienterer dig, vil dit liv blive hult og meningsløst, uanset hvad du udretter fra nu af.


Kort Horoskop - Prognose Januar 2018 til Juni 2018
for Marion Jones [Adb] (kvinde)
født den 12. oktober 1975 lokaltid: 8:01
i Los Angeles, CA (US) U.T.: 15:01
118w15, 34n03 sid. tid: 08:30:16

Planetpositioner
planet tegn grad bevægelse
Sol Vægt 18°39'56 i hus 12 direkte
Måne Stenbuk 25°16'48 i hus 3 direkte
Merkur Vægt 12°04'35 i hus 12 retrograd
Venus Jomfru 5°11'32 i hus 10 direkte
Mars Tvilling 28°42'08 i hus 8 direkte
Jupiter Vædder 19°47'18 i hus 6 retrograd
Saturn Løve 1°58'04 i hus 9 direkte
Uranus Skorpion 1°56'00 i hus 1 direkte
Neptun Skytte 9°44'04 i hus 2 direkte
Pluto Vægt 9°30'21 i hus 12 direkte
Sand Måneknude Skorpion 22°21'04 i hus 1 retrograd

Huspositioner (Placidus)
Ascendant Skorpion 1°28'12
2.Hus Skytte 0°09'06
3.Hus Stenbuk 1°44'01
Imum Coeli Vandbærer 5°12'34
5.Hus Fisk 7°51'23
6.Hus Vædder 6°53'44
Descendant Tyr 1°28'12
8.Hus Tvilling 0°09'06
9.Hus Krebs 1°44'01
Medium Coeli Løve 5°12'34
11.Hus Jomfru 7°51'23
12.Hus Vægt 6°53'44

Transitter
Uranus kvadrat Måne Begyndelsen af juli 2016 indtil begyndelsen af marts 2018
Pluto kvadrat Sol Slutningen af januar 2017 indtil begyndelsen af december 2018
Pluto kvadrat Jupiter Begyndelsen af marts 2017 indtil slutningen af oktober 2019
Saturn sekstil Ascendant Fra 24. december 2017 til 10. januar 2018
Uranus konjunktion Descendant Slutningen af maj 2018 indtil slutningen af april 2019
Uranus opposition Uranus Begyndelsen af juni 2018 indtil begyndelsen af februar 2020

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

Annoncering
Som en af de største astrologiportaler giver WWW.ASTRO.COM adgang til en lang række gratisprodukter om emnet. Med sine horoskoptydninger i høj kvalitet fra verdens førende astrologer Liz Greene, Robert Hand og andre skribenter, sine mange gratis horoskoper og sin omfattende information om astrologi for både begyndere og professionelle er www.astro.com den førende astrologiindgang på nettet.
Homepage - Gratis Horoskoper - Astro Shop - Alt om astrologi - Efemeride - Medarbejdere af Astrodienst - Min Astro - Direkte atlassøgning - Sitemap - FAQ - Forum - Kontakt