•    
  Planetpositioner
  22-Jan-2018, 20:50 UT/GMT
  Sol247' 7"19s32
  Måne739'19"0n50
  Merkur1634'26"23s19
  Venus61'44"19s53
  Mars2744'23"18s56
  Jupiter2011'31"16s44
  Saturn352'20"22s30
  Uranus2444'52"9n04
  Neptun1229' 4"7s43
  Pluto1931'14"21s36
  Sand Månek.1458'19"16n20
  Chiron2521'37"1n25
  Forklaring af symbolerne
  Øjeblikshoroskop
| Min Astro | Forum | FAQ
Annoncering

Kort Horoskop - Prognose

fra Januar 2018
for Angel Thompson [Adb], født 8 November 1944
Tekst af Robert Hand, Copyright © Astrodienst AG 2018
Præsentation

Livsglad optimisme * Jupiter konjunktion Sol: * Slutningen af december 2017 indtil slutningen af august 2018:

En livsglad periode * Jupiter konjunktion Mars: * Begyndelsen af januar 2018 indtil midten af september 2018:

God arbejdsorden * Jupiter sekstil Jupiter: * Slutningen af januar 2018 indtil begyndelsen af oktober 2018:

Gør det enkelt * Saturn kvadrat Neptun: * Slutningen af januar 2018 indtil midten af november 2018:

Personlig magt * Pluto trigon Jupiter: * Slutningen af februar 2018 indtil slutningen af oktober 2020:

En idealistisk periode * Neptun trigon Sol: * Begyndelsen af april 2018 indtil slutningen af januar 2020:

Side med dine data

Datasiden

til top

Præsentation

Denne rapport er en forkortet udgave af Prognosehoroskop. Den er ment som en smagsprøve og en anbefaling af den fulde udgave af Prognosehoroskop, som kan bestilles fra Astrodienst som en indbundet rapport på omkring 15-20 sider.

Rapporten blev udfærdiget for 6 måneder, begyndende med Januar 2018 med følgende fødselsdata: kvinde, født 8 November 1944 kl. 8:30 i Chicago IL, Alaska.

Dit soltegn er Skorpion. Det er tegnet, hvor Solen står placeret i dit fødselshoroskop. Din Ascendant er også i Skorpion, og din Måne er i Løve.

Mere Information

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

 

til top

Jupiter konjunktion Sol: Livsglad optimisme

Slutningen af december 2017 indtil slutningen af august 2018: Traditionelt anses dette for at være en af de mest vidunderlige påvirkninger, og faktisk er den også ret gunstig. Du vil i hvert fald have det godt lige i øjeblikket. Dit helbred er fint, og du føler dig meget optimistisk. For en stund kan det virke, som om alt fungerer perfekt, og gør du en indsats, vil det også være tilfældet. Men hvis du blot læner dig tilbage og nyder perioden, så vil dens positive indflydelse blot passere uden at efterlade sig nævneværdige spor.

Dette udgør starten på en ny tolvårig vækstcyklus i dit liv. Det er en tid, der er velegnet til at påbegynde nye projekter og udvide dine aktiviteter, så du kan komme til at opleve tilværelsen ud fra en bredere synsvinkel. Du vil muligvis erfare, at du kan frigøre dig fra nogle af de indsnævrende og hæmmende bånd, som hidtil har forhindret dig i at udfolde dine potentialer som menneske fuldt ud. Sommetider sker det, at folk tager på rejse under denne påvirkning, men som regel finder rejseaktiviteten udelukkende sted i sindet.

Det er et godt tidspunkt til at studere et emne, som øger din bevidsthed og udvider dit syn på verden, og det er en glimrende periode at vende tilbage til skolebænken i. Du vil også kunne træffe nye mennesker, som konfronterer dig med sider af tilværelsen, du aldrig før har kendt. Din frihed vil helt bestemt tiltage i omfang og kvalitet.

Men selv ved denne påvirkning er der faldgruber. For det første kan din sprudlende optimisme få dig til at overdrive eller overgå dig selv på en sådan måde, at du, når perioden er overstået, befinder dig på særdeles tynd is. Sørg for at udvise en vis tilbageholdenhed og byg på det, du allerede har, i stedet for at forsøge at gabe over mere, end du magter. Vær på vagt over for ekstravagance, og hvis du investrerer penge i noget, så husk, at dit held i dag ikke varer evigt.

 

til top

Jupiter konjunktion Mars: En livsglad periode

Begyndelsen af januar 2018 indtil midten af september 2018: Her er tale om en sprudlende periode med et højt energiniveau. Du føler dig fysisk stærk og veltrænet, og du vil være mere indstillet på at være aktiv og tage en chance, end du plejer. Energisk fysisk udfoldelse er en af de bedste måder at bruge denne energi på, for det styrker din krop og lader dig udrette mere end normalt.

Næsten alt, hvad du retter energien imod, især aktiviteter som er meget energikrævende, vil synes at flyde og fungere, som om du overhovedet ikke behøver at anstrenge dig. Det er dog vigtigt, at du indser, at du i virkeligheden arbejder temmelig hårdt; og når perioden er ovre, og måske også til en vis grad undervejs, vil du have brug for at stoppe op og hvile dig. Et af problemerne i øjeblikket er, at da du ikke gør dig klart, hvor hårdt din krop og hjerne arbejder, så er der stor fare for, at du kommer til at overanstrenge dig. Er din fysiske kondition ikke virkelig god, så bør du afgjort ikke påtage dig tungere fysisk arbejde uden at forberede dig på det, for det er netop, hvad du vil kunne finde på under denne påvirkning.

Det er et godt tidspunkt at påbegynde et nyt projekt, blot du ikke overanstrenger dig. Du besidder langt større initiativ end ellers, og du vil kunne udrette en hel del ved egen hjælp. Derimod kan det være frustrerende for dig at arbejde sammen med andre, for du kan have svært ved at finde dig i deres noget langsommere arbejdstempo.

Ofte kommer denne energi til udtryk ved, at man foretager sig noget, der kræver en udpræget sans for timing eller planlægning. Eller du vil måske indlede noget, som vil fungere fint for dig på længere sigt. Selvom det ikke kræver den store energiudfoldelse, så vil det kaste meget af sig i tiden, der kommer.

 

til top

Jupiter sekstil Jupiter: God arbejdsorden

Slutningen af januar 2018 indtil begyndelsen af oktober 2018: Her er tale om en periode i din tilværelse fuld af balance og fred, hvor alle dine gøremål synes at forløbe glat og uden de store anstrengelser fra din side. Det er en periode, hvor du kan slappe af og tage den med ro for en stund i erkendelsen af, at din tilværelse fungerer, som den skal. Det er også en tid, hvor tingene synes at gro uden den helt store indsats - der er vækst i din bevidsthed, i dit erhverv, i dit sociale liv og overalt, hvor du føler, at personlig vækst er vigtig.

Men i virkeligheden er der ikke tale om en periode, hvor du blot skal more dig. Selvfølgelig skal du også det, men du bør også undersøge din tilværelse for at finde ud af, hvor det er nødvendigt at foretage sig noget. Det er vigtigt at tænke på disse ting lige nu, fordi den indre balance, som præger denne periode, sætter dig i stand til at betragte dig selv på en rimelig rolig og uhildet måde. Det er meget sværere at få tingene på afstand, når man befinder sig midt ude i store og muligvis kaotiske forandringer.

Men nu er tidspunktet inde til at få perspektiv på tingene i alle betydninger af ordet. Det er et godt tidspunkt til alle former for uddannelse, det være sig formelt eller uformelt, at komme i kontakt med sig selv via bevidstgørelseskurser, eller at opleve den store verden ved at rejse.

Forretningsmæssige transaktioner eller forhandlinger er ligeledes begunstigede i øjeblikket, og det er et godt tidspunkt at udvide forretningerne på, inden for rimelighedens grænser, naturligvis. Juridiske forhold vil almindeligvis også forløbe nogenlunde glat.

 

til top

Saturn kvadrat Neptun: Gør det enkelt

Slutningen af januar 2018 indtil midten af november 2018: Denne påvirkning antyder en tid præget af stor usikkerhed og muligvis forvirring. Dine mål er uklare, og du kan føle dig ude af stand til at håndtere selv de mest almindelige aspekter af din daglige tilværelse. En af de bedste måder at klare denne energi på er ved at gøre hverdagen så enkel som mulig, for du bliver nemt overvældet i øjeblikket.

For tiden er det ikke ligefrem robust selvsikkerhed, der præger dig. Du sætter spørgsmålstegn ved næsten alle sider af din tilværelse, især ved din mål og ambitioner, din evne til at realisere dem, ja måske ligefrem om du nu også er dem værdig.

Samtidig kan du føle, at dit univers er skruet sådan sammen, at du aldrig vil kunne leve op til dine idealer. Skuffelser, modløshed og pessimisme er alle sandsynlige udslag af denne energi. Faren er, at denne negative tankegang faktisk kan undergrave din effektivitet på arbejdet eller i forbindelse med andre vigtige forehavender. Usikkerhed fremkalder ofte nogle situationer, hvor man faktisk er usikker. Lad være med at tage tingene så tungt! Din negative indstilling er sandsynligvis ikke berettiget på baggrund af din faktiske tilværelse. Her er blot tale om et tidspunkt, hvor humøret befinder sig på nulpunktet.

Du må prøve at holde stand uden at træffe nogen form for varige afgørelser eller binde dig til noget på baggrund af dit aktuelle pessimistiske syn på tingene. Om kort tid vil du forstå, at dit livssyn forandres i øjeblikket på en måde, som dybest set kan være meget positiv, selvom det ikke ser sådan ud lige nu. Om ca. to år vil du være i stand til at foretage nogle konstruktive forandringer i din tilværelse med udgangspunkt i dette nye syn på tingene. Men tiden lige nu er antagelig ikke den bedste at foretage forandringer på.

 

til top

Pluto trigon Jupiter: Personlig magt

Slutningen af februar 2018 indtil slutningen af oktober 2020: I denne tid vil du forsøge at indføre mange positive reformer og forandringer i dine omgivelser. Du er optaget af at forbedre forholdene, så de stemmer bedre med dine idealer. Dine handlinger er styrede af dine højeste forestillinger om, hvordan verden burde se ud. Du kan arbejde inden for dine daglige rammer blandt venner, naboer, slægtninge eller erhvervsfæller, eller du kan arbejde i en større målestok i din kommune eller i samfundet generelt. Intet menneske, der kommer til dig for at få hjælp, vil blive afvist.

Du vil i stigende grad være optaget af emner, som rummer et større livssyn, f.eks. jura, religion, filosofi og metafysik. Og du vil ikke stille dig tilfreds med at lære om disse ting rent intellektuelt; du vil omsætte dem i praksis i din faktiske tilværelse.

Det er et utrolig gunstigt tidspunkt for al omgang med retsvæsenet eller med myndighedspersoner, for de vil kunne hjælpe dig med at foretage de forandringer, du ønsker. De kan endog hjælpe dig med at opnå personlig magt, hvis det er det, du foretrækker. Denne påvirkning fremkalder et stærkt ønske om magt, selvom dette ofte er motiveret af et ønske om at befinde sig i en bedre position for at kunne udrette noget positivt. Normalt er her ikke tale om en egoistisk energi. Din gavmildhed er stor, og alt hvad du opnår i øjeblikket, vil du have trang til at dele med andre. Du har en tydelig fornemmelse af, at kun de ting, der er gode rent samfundsmæssigt, også er gode for dig.

 

til top

Neptun trigon Sol: En idealistisk periode

Begyndelsen af april 2018 indtil slutningen af januar 2020: Denne påvirkning vil forandre din holdning til tilværelsen betydeligt. Hvis du altid har været materialistisk indstillet, vil du erfare, at nogle åndelige interesser, måske i en eller anden forklædning, vil blive vigtige for dig for første gang i dit liv. Det betyder ikke nødvendigvis, at du vil blive tiltrukket af en organiseret religion, for dit åndelige udtryk vil formentlig være mere uortodokst. Du vil være interesseret i den direkte oplevelse af det guddommelige eller immaterielle aspekt af tilværelsen. Og du vil indse, at rent materielle interesser ikke bibringer livet nogen dybere mening.

Denne energi stimulerer også din medfølelse med andre. Du kan udtrykke det ved at arbejde for en hjælpeorganisation eller en institution for mennesker, som er fysisk, mentalt eller økonomisk dårligt stillet; eller du kan blive mere optaget af at hjælpe mennesker i dine umiddelbare omgivelser. Et særkende ved denne påvirkning er, at du ikke vil være særlig interesseret i at tilfredsstille dit eget ego i dette arbejde; du ønsker blot at hjælpe.

Generelt vil der være tale om en ret idealistisk periode i dit liv, og du vil nære et stærkt ønske om at realisere dine idealer. Men intet kommer til dig af sig selv i øjeblikket. Du må arbejde for at opnå det, du ønsker.

Din kreative fantasi bliver også stimuleret af denne påvirkning. Tidspunktet er godt for allehånde kreative tiltag, især hvis de omfatter temmelig abstrakte emner. Energien opererer på en ret immateriel måde og fungerer bedst, når den har at gøre med abstrakte ting. Al kunstnerisk kreativitet bliver begunstiget af denne påvirkning, især inden for musik og poesi.

Den mest negative effekt af energien vil være den, at du kan føle dig fristet til bare at sidde og dagdrømme. Virkeligheden forekommer ikke nær så interessant som drømmene, men tiden er inde til, at du med held kan arbejde på at realisere dine drømme, så det ville betyde et umådeligt spild af kreativ energi blot at sidde passivt hen! Enhver form for målrettet handling, som beskrevet ovenfor, vil hjælpe dig med at blive et mere kreativt og lykkeligere menneske. Der ligger derfor store potentialer gemt i denne påvirkning.


Kort Horoskop - Prognose Januar 2018 til Juni 2018
for Angel Thompson [Adb] (kvinde)
født den 8. november 1944 lokaltid: 8:30
i Chicago IL, USA U.T.: 13:30
87w39, 41n51 sid. tid: 10:49:50

Planetpositioner
planet tegn grad bevægelse
Sol Skorpion 16°01'45 i hus 12 direkte
Måne Løve 24°46'58 i hus 9 direkte
Merkur Skorpion 27°06'22 i hus 1 direkte
Venus Skytte 20°34'34 i hus 1 direkte
Mars Skorpion 17°55'21 i hus 12 direkte
Jupiter Jomfru 21°35'17 i hus 10 direkte
Saturn Krebs 10°32'30 i hus 8 retrograd
Uranus Tvilling 12°06'49 i hus 7 retrograd
Neptun Vægt 5°27'33 i hus 10 direkte
Pluto Løve 10°15'58 i hus 9 stationær (R)
Sand Måneknude Krebs 20°53'57 i hus 8 retrograd

Huspositioner (Placidus)
Ascendant Skorpion 26°25'34
2.Hus Skytte 27°28'00
3.Hus Vandbærer 4°03'33
Imum Coeli Fisk 10°59'21
5.Hus Vædder 12°00'10
6.Hus Tyr 6°24'14
Descendant Tyr 26°25'34
8.Hus Tvilling 27°28'00
9.Hus Løve 4°03'33
Medium Coeli Jomfru 10°59'21
11.Hus Vægt 12°00'10
12.Hus Skorpion 6°24'14

Transitter
Jupiter konjunktion Sol Slutningen af december 2017 indtil slutningen af august 2018
Jupiter konjunktion Mars Begyndelsen af januar 2018 indtil midten af september 2018
Jupiter sekstil Jupiter Slutningen af januar 2018 indtil begyndelsen af oktober 2018
Saturn kvadrat Neptun Slutningen af januar 2018 indtil midten af november 2018
Pluto trigon Jupiter Slutningen af februar 2018 indtil slutningen af oktober 2020
Neptun trigon Sol Begyndelsen af april 2018 indtil slutningen af januar 2020

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

Annoncering
Som en af de største astrologiportaler giver WWW.ASTRO.COM adgang til en lang række gratisprodukter om emnet. Med sine horoskoptydninger i høj kvalitet fra verdens førende astrologer Liz Greene, Robert Hand og andre skribenter, sine mange gratis horoskoper og sin omfattende information om astrologi for både begyndere og professionelle er www.astro.com den førende astrologiindgang på nettet.
Homepage - Gratis Horoskoper - Astro Shop - Alt om astrologi - Efemeride - Medarbejdere af Astrodienst - Min Astro - Direkte atlassøgning - Sitemap - FAQ - Forum - Kontakt