•    
  Planetpositioner
  18-Feb-2018, 20:30 UT/GMT
  Sol08' 4"11s25
  Måne430'23"1s54
  Merkur113'14"12s49
  Venus952' 4"9s13
  Mars1411'44"22s04
  Jupiter2242' 8"17s20
  Saturn630'40"22s24
  Uranus2530'15"9n21
  Neptun1324'55"7s21
  Pluto2021'22"21s31
  Sand Månek.1454'51"r16n22
  Chiron2640'10"1n52
  Forklaring af symbolerne
  Øjeblikshoroskop
| Min Astro | Forum | FAQ
Annoncering

Kort Horoskop - Personligt Portræt

for Dane Rudhyar [Adb], født 23 Marts 1895
Tekst af Robert Pelletier, Copyright © Astrodienst AG 2018
Introduktion

Solen i Vædderen, Månen i Vandbæreren *Ascendanten i Skytten, Jupiter i 7. hus *Månen i 2. hus *Solen i 3. hus *Venus i 4. hus *Mars i opposition til Ascendanten *Neptun i opposition til Ascendanten *Saturn står i 10. hus

Datasiden

til top

Introduktion

Denne rapport er en kort udgave af Personal Portrait (kun på engelsk). I den korte udgave bliver der kun berørt nogle få, men ikke desto mindre vigtige sider af dit fødselshoroskop.

Rapporten er udarbejdet for følgende fødselsdata: mand, født 23 Marts 1895 kl. 1:00 i Paris, France.

Dit soltegn er Vædder. Det er det tegn, hvor Solen står placeret i dit fødselshoroskop. Din Ascendant står i Skytte, og din Måne står i Vandbærer.

Mere Information

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

De partnerhenvisninger, som måtte forekomme i teksten, gælder for et forhold til en kvinde.

Henvisninger til partnere
De partnerhenvisninger, som måtte forekomme i teksten, gælder for et forhold til en kvinde.

til top

Solen i Vædderen, Månen i Vandbæreren

Du blev født med Solen i Vædderen og Månen i Vandbæreren. Der findes ingen bedre kombination, for du er et charmerende menneske fuldt af særpræg og spontanitet. Du fascineres af excentriske og uortodokse emner.

Du har nemt ved at få venner og tilslutter dig villigt ideer, som virker progressive. Du er den fødte humanist, og du synes i besiddelse af den gamle verdens sans for profetier og mirakler.

Du er et positivt og klarttænkende menneske og overtager uden videre styringen i alle forehavender. Din overtalelsesevne unddrager sig modstand. Du tilføjer en nøje afvejet mængde af humor, således at du sjældent bliver afsløret i et mere alvorligt lune. Dette er et af dine mest tiltalende karaktertræk.

Din individualitet er præget af Solen i Vædderen, som i sidste instans vil anbringe dig i en ledende stilling. Men Månens stilling giver dig en hang til det usædvanlige. De forskellige sider af dine personlighed vil sikre dig succes og popularitet i livet. Men du bør undlade at forsøge at påtvinge andre dine egne synspunkter, selvom du mener, at det er til deres eget bedste.

Nøglen til en større personlig helstøbthed ligger i en erkendelse af, at forsøg på at forbedre omgivelserne næsten altid har den modsatte effekt.

til top

Ascendanten i Skytten, Jupiter i 7. hus

På det tidspunkt hvor du blev født, steg stjernetegnet Skytten op i horisonten. Dets hersker, Jupiter, er placeret i 7. hus.

Den opstigende Skytte kendetegner et liv, som er meget dualistisk; situationerne kommer og går, som om de er tvedelte - succes eller nederlag.

Hvis du kan hæve dine intellektuelle interesser op over almindelige og banale ting til mere dybsindige emner, vil dit intellekt blive meget filosofisk og tiltrukket af lov og fred, og det vil i højere grad fungere intuitivt end rationelt. Under alle omstændigheder vil dit liv være farvet af nogle impulsive og ret stædige tilbøjeligheder hos dig, hvorved der skabes en tendens til at gå til yderligheder.

I løbet af dit liv må du forsøge at udvikle intuition og menneskelig forståelse, så du bliver i stand til at hjælpe andre mennesker med dine råd.

Skytten giver dig stor kærlighed til naturen og gør dig ret udadvendt, demonstrativ og lidenskabelig, idet du vil forelske dig hyppigt og uforbeholdent. Du er et intellektuelt og intelligent menneske, som har været så heldig tillige at blive beriget med en god udvikling af dine følelsesmæssige funktioner.

Dit kærlighedsliv vil være intenst og varieret. Genstanden for din kærlighed kan have svært ved at forstå dig. På den ene side kan du virke lidenskabelig og energisk, men på grund af tegnets bevægelighed vil du også have den modsatte tilbøjelighed, som vil føre dig væk fra et engagement i kærlighedsforhold, og sidstnævnte impuls vil være fremkaldt af et dybere personligt karaktertræk, som handler om personlig frihed.

Generelt vil tegnet Skytten gøre dig egnet til at leve i et miljø, hvor dit fysiske legeme og dine følelser og tanker får total frihed til at udvikle sig. På et højere intellektuelt niveau vil du måske have tendens til at dvæle ved de dybe, komplekse sammenhænge inden for filosofi, metafysik, religion og lovgivning. Du er alsidig nok til at studere mere end ét fag på samme tid og ikke glemme at holde din krop i fysisk bevægelse, eftersom du kræver både intellektuel og fysisk motion.

Annoncering
Størstedelen af dit liv vil være optaget af ydre forhold, og dette kan være et tegn på psykisk udadvendthed. I ægteskab og andre intime relationer er du meget heldig. Jupiter giver her sandsynlighed for en glimrende og trofast partner. Der er også mulighed for økonomisk succes gennem ægteskab eller binding til en partner.

til top

Månen i 2. hus

Månen stod i dit 2. hus ved fødslen. Dine forretningsanliggender og indtjeningsmuligheder vil bestå af en mangfoldighed af aktiviteter, hvor du skal forholde dig til mange mennesker. Placeringen anses almindeligvis for god.

Erhvervsmæssigt vil du være tilbøjelig til at tjene penge gennem folkelige aktiviteter.

Under alle omstændigheder kan du forvente en skæbne, som byder på variation og livlig aktivitet. Forsøg at rette dine pengesager mod det almene publikum, for du ejer evnen til at få succes, når du er i kontakt med de folkelige masser.

til top

Solen i 3. hus

Solen stod i dit 3. hus ved fødslen.

Din individualitet, som er styret af Solen, må bestå flere forskellige karmiske, mentale tests for at vende tilbage til sit spirituelle hjem med en større viden om denne bevidsthedstilstand. Dit intellekt stræber efter berømmelse, social succes, hæder, magt og storslået forfremmelse ved hjælp af intellektuel indsigt.

Vejen til realisering af berømmelse, ære, ædelmodighed og forfremmelse ligger i studier, kommunikation og selvudtryk. Dit syn på livet er optimistisk, selvsikkert, venligt og generøst.

Dit intellekts begrænsninger ligger i en mangel på interesse for detaljer eller beskæftigelser og sager, som du anser for at være under din værdighed.

til top

Venus i 4. hus

Venus stod i dit 4. hus ved fødslen. Dette er sædvanligvis en meget gunstig og frugtbar placering, som giver nogle strålende familierelationer i et fredsommeligt og smukt miljø.

Denne placering kan tyde på mange sociale sammenkomster, fester, selskaber, fejringer og tilsvarende aktiviteter.

Nær slutningen på dit liv vil du opleve en økonomisk gevinst og en generel økonomisk forbedring.

Du har en medfødt kærlighed til livet på landet og i naturen og vil få mange muligheder for at imødekomme disse følelser.

til top

Mars i opposition til Ascendanten

Mars i opposition til Ascendanten viser, at du tiltrækker mennesker, som truer dig. Du har ikke den helt store selvtillid; dine aggressive handlinger er et forsøg på at overbevise dig selv om det modsatte.

Ved at møde andre i kappestrid lærer du at hævde dig konstruktivt og med større selvkontrol og disciplin. Du er født påståelig, så du er ikke den nemmeste person at omgås. Du må lære at være mere kompromissøgende, hvis du ønsker fred og harmoni. Det at gøre indrømmelser er et tegn på karakterstyrke, ikke svaghed, og hvis du erkender dette, vil du blive respekteret for din modenhed.

I personlige relationer kan din offensive taktik tvinge dig til at forsvare dig, når det hele bliver lidt for broget.

Men en overlegen holdning skjuler ofte en følelse af mindreværd eller utilstrækkelighed. Du har en masse kreativ energi, som du bør udfolde. Husk, det er de ting, du gør, der er vigtige, frem for det du siger, at du kan gøre. Prøv at udvikle større selvkontrol, for ellers vil du løbe ind i mange problematiske situationer, som kan være yderst vanskelige at løse.

Annoncering
til top

Neptun i opposition til Ascendanten

Neptuns opposition til Ascendanten viser, at du bliver kraftigt påvirket af de mennesker, du omgås.

Dine meninger om de mennesker, du har med at gøre, er alt for idealistiske, og du bliver såret, når de skuffer dig.

Når du frivilligt forsøger at hjælpe andre, bør du beskytte dig selv. Tilbyd kun din hjælp, hvis du positivt ved, at den anden har brug for din hjælp. Når du er alene, kan du føle dig hjælpeløs, så derfor søger du efter opgaver, som du kan udføre for andre.

Da du er fantasifuld og kreativt inspireret i dit selvudtryk, bør du rette dine evner mod skribentvirksomhed, musik eller kunst.

Du er afhængig af, at andre forsyner dig med de muligheder, som du behøver for at tjene til dagen og vejen. Fordi du føler, at du ikke fortjener at være lykkelig og tilfreds, kan du lægge alt for stor vægt på dine negative egenskaber. Men du er mere elsket, end du er klar over, og dine venner er dybt bekymrede for din velfærd. Søg deres råd, før du binder dig til noget eller nogen, så du ikke senere kommer til at fortryde det.

til top

Saturn står i 10. hus

Saturn stod i dit 10. hus ved fødslen. Dette er en meget udfordrende placering for et menneske, som søger verdslig succes. Saturns hæmmende effekt kommer til udtryk i form af en tung, forsigtig og meget alvorlig personlighed. Mange af de begrænsninger, som vil opstå i løbet af dit liv, vil være en følge af din egen psykiske konstitution, som er orienteret imod snævre grænser. Nøglen til en tilfredsstillende løsning på de forskellige problemer, som vil opstå livet igennem, ligger i din evne til at udholde vanskelighederne med tålmodighed.

Indvendigt er du præget af ambitioner, længsler og påpasselighed; hvis disse psykiske egenskaber bliver anvendt på en ordentlig måde, kan de give magt, en stolt fremtoning og et bestandigt begær efter materielle genstande og verdslig velstand.


Astrologiske data brugt ved Kort Horoskop - Personligt Portræt
for Dane Rudhyar [Adb] (mand)
født den 23. marts 1895 lokaltid: 1:00
i Paris, FR U.T.: 00:50:40
2e20, 48n52 sid. tid: 13:01:04

Planetpositioner
planet tegn grad bevægelse
Sol Vædder 2°09'02 i hus 3 direkte
Måne Vandbærer 24°45'57 i hus 2 direkte
Merkur Fisk 4°24'54 i hus 2 direkte
Venus Vædder 28°48'04 i hus 4 direkte
Mars Tvilling 12°08'22 i hus 6 direkte
Jupiter Tvilling 27°46'53 i hus 7 direkte
Saturn Skorpion 6°10'50 i hus 10 retrograd
Uranus Skorpion 19°35'50 i hus 11 retrograd
Neptun Tvilling 13°14'10 i hus 6 direkte
Pluto Tvilling 9°56'10 i hus 6 direkte
Sand Måneknude Fisk 21°52'58 i hus 3 direkte

Huspositioner (Placidus)
Ascendant Skytte 17°28'49
2.Hus Stenbuk 25°54'35
3.Hus Fisk 10°54'20
Imum Coeli Vædder 16°34'01
5.Hus Tyr 11°36'25
6.Hus Tvilling 0°42'10
Descendant Tvilling 17°28'49
8.Hus Krebs 25°54'35
9.Hus Jomfru 10°54'20
Medium Coeli Vægt 16°34'01
11.Hus Skorpion 11°36'25
12.Hus Skytte 0°42'10

Større aspekter
Sol Kvadrat Jupiter 4°22
Sol Sekstil Pluto 7°47
Måne Sekstil Venus 4°02
Måne Trigon Jupiter 3°01
Måne Kvadrat Uranus 5°10
Måne Sekstil Ascendant 7°17
Merkur Sekstil Venus 5°37
Merkur Trigon Saturn 1°46
Merkur Kvadrat Pluto 5°31
Venus Sekstil Jupiter 1°01
Mars Konjunktion Neptun 1°06
Mars Konjunktion Pluto 2°12
Mars Opposition Ascendant 5°20
Neptun Konjunktion Pluto 3°18
Neptun Opposition Ascendant 4°15
Tal indikerer orbis (afvigelse fra den eksakte aspektvinkel).

Når du læser din korte rapport eller en hvilken som helst anden astrologisk rapport, bedes du huske, at de energier, som bliver tolket, er potentialer, som du er født med. Du kan imidlertid selv vælge eller undlade at vælge at manifestere disse energier på den måde, som bliver beskrevet. Din alder, dit køn, din social-økonomiske situation, din uddannelse, dit omgivende miljø, dit udviklingsniveau og mange andre faktorer bidrager til den måde, hvorpå du udfolder dine medfødte energier. Husk at planeterne ikke tvinger dig til at gøre eller være noget som helst. De påvirker dig, men du har stadig din frie vilje til at bestemme over dit eget liv.

Annoncering
Som en af de største astrologiportaler giver WWW.ASTRO.COM adgang til en lang række gratisprodukter om emnet. Med sine horoskoptydninger i høj kvalitet fra verdens førende astrologer Liz Greene, Robert Hand og andre skribenter, sine mange gratis horoskoper og sin omfattende information om astrologi for både begyndere og professionelle er www.astro.com den førende astrologiindgang på nettet.
Homepage - Gratis Horoskoper - Astro Shop - Alt om astrologi - Efemeride - Medarbejdere af Astrodienst - Min Astro - Direkte atlassøgning - Sitemap - FAQ - Forum - Kontakt