Karriere og Erhverv

for Bob Dylan, født 24 Maj 1941
Liz Greene, Copyright © Astrodienst AG 2015
ETVN 6212.502-3, 24.2.15

Indholdet af denne Analyse

I. Indledning

At finde sit sande kald

II. Hvordan du opfatter verden

Find et medium, hvor du kan udtrykke dine idealer

III. Dine anlæg og styrker

Et liv i høje idealers tjeneste *At bringe visionerne ned på jorden *Kontakt med det uudsigelige *Evnen til at tro på livets godhed *At få den indre vision til at fungere i verden

Øvrige anlæg og styrker *At bidrage til den menneskelige familie *At føre Prometheus' ild med ud på markedet

IV. Kend din begrænsning

Lær at nyde øjeblikket *Værdsættelse af kreativt selvudtryk *Selvopofrelse er ikke altid nogen god idé

V. Samarbejde med andre

At acceptere dem, der gør sig andre forestillinger

VI. Hvad betyder succes i virkeligheden for dig

to top

Kapitel I - INDLEDNING

to top

At finde sit sande kald

Når vi er børn, siger folk til os: "Hvad vil du være, når du bliver stor?" I den alder har vi sædvanligvis drømme. Vi ved, at vi ønsker at nå månen, lære at flyve den hurtigste flyvemaskine i verden, redde truede dyrearter eller gøre en strålende videnskabelig opdagelse, som vil forvandle menneskers liv. Vi er endnu ikke gamle nok til at bekymre os om jobmarkedet, afbalancerede budgetter og vores eget og vores families underhold. Vi har kun vore drømme og en hemmelige vished om, at vi er enestående og skal udføre noget helt specielt i livet. Selv når vore forældre har helt andre drømme på vore vegne, kan vi kende forskel på deres drømme og vore egne. Som børn er vi endnu i stand til at høre sjælens stemme.

Når vi bliver ældre, ændrer spørgsmålet karakter. Folk siger: "Du må hellere begynde at tænke over, hvad du vil med dit liv. Hvordan vil du tjene til livets ophold?" Der er ikke længere tid til at drømme; vi må nu "se virkeligheden i øjnene" og tænke over, hvordan vi skal overleve i den store, slemme, gamle verden. Den indre fornemmelse af at være speciel falmer ved synet af de lammende vidnesbyrd om høje arbejdsløshedstal, skarp konkurrence ved hvert eneste stillingsopslag og økonomiske udsving og nedture, som får os til at føle, at vi er heldige, hvis vi overhovedet får et job, ligegyldigt hvilket. Og hvis vi er utilfredse i det pågældende job, eller hvis vi mister det, føler vi os nedværdigede, nedvurderede og ude af stand til at stole på vore inderste drømme og længsler, fordi der måske ikke findes andet arbejde. Og selvom der gjorde, har vi sikkert for længst mistet den indre kontakt, som kunne fortælle os, hvad det er, der får vores hjerte til at synge og genskaber følelsen af at skulle udføre noget helt specielt i livet.

Denne astrologiske fremstilling handler om dit erhverv. Den skal hjælpe dig med at få en fornemmelse af, hvad du er god til, og hvad der kunne være godt for dig, således at dit arbejdsliv giver mening ved siden af en løncheck. Hvis du leder efter en retning, kan astrologien hjælpe dig med at finde den; hvis du allerede har fundet en retning, kan astrologien hjælpe dig med at bekræfte den og måske uddybe den. Det engelske ord "vocation" kommer af en latinske rod, som betyder "at kalde" - ligesom vi også på dansk har ordet "et kald". At have et kald indebærer noget af en højere eller dybere karakter - et indre selv eller en sjæl, som ved, hvorfor vi i virkeligheden er her. I dag bruger vi hovedsagelig ordet "kald" i forbindelse med mennesker, som oplever en religiøs kaldelse. Den omskiftelige verdens udfordringer og problemer, med dens hurtige og usikre tekniske fremskridt og skiftende politiske og økonomiske strømninger, har skræmt os og drejet vores opmærksomhed bort fra den indre betydning af det, vi foretager os i livet. Men rigtig mange mennesker føler sig retningsløse eller ulykkelige i deres arbejde, selvom de bliver lønnet godt. Få af os oplever den luksus at arve en formue; flertallet af os må selv klare os i verden. Arbejdet ligger derfor, i lige så høj grad som parforholdet, ved kernen af vores liv og optager de fleste af vores vågne timer. Men vi er muligvis ikke i stand til at tænke fra dette centrum og ud - først at fokusere på hvem vi er, og hvad der inspirerer os, og derefter at søge efter redskaberne hertil i den ydre verden. I stedet tænker vi udefra og ind, idet vi fokuserer på, hvad andre eller vores egen skjulte usikkerhed fortæller os er muligt. Vi bliver ikke opdraget til at kende og stole på os selv og vore evner, men snarere til kun at kende den ydre verdens begrænsninger. Og derpå hamrer vi os selv ned i en form, som passer til dem.

Eftersom hvert eneste fødselshoroskop er unikt, lærer astrologien os, at hvert eneste individ har en unik natur og en unik samling af evner. Selvom et horoskop ikke kan fortælle os hvilket firma, der vil tilbyde os et job, eller hvor meget vi kan forvente at få i løn, kan det hjælpe os med at forstå, at hvis vi ønsker at føle, at vores liv har betydning, må vi i den ydre verden udfolde i det mindste noget af den person, vi er i det indre. Intet job er perfekt; vi må alle gå på kompromis. Det, der betyder noget, er, at det, vi foretager os, forbinder os med noget specielt indvendig, noget der får os til at føle, at vi er værdifulde, og som ansporer os til at yde vores bedste til livet. Astrologiens indsigt er ikke bogstavelig og specifik. Den er symbolsk og psykologisk og fortæller os om de områder af livet, som inspirerer os, de behov som giver vores sjæl næring, og om personlige begrænsninger som markerer grænsen for, hvad vi er i stand til at opnå i løbet af et liv. Vi kan ikke blive til noget, vi ikke er, og intet menneske rummer alle muligheder. Vi er alle gode til forskellige ting. Den rette blanding af realisme og tro på os selv kan sørge for, at vi kommer til at føle, at vores vej gennem livet har været umagen værd.

For at få mest muligt ud af den astrologiske indsigt, som bliver tilbudt i denne fremstilling, er det vigtigt at huske tre ting. For det første er en fornuftig indsigt i egne behov, muligheder og begrænsninger langt vigtigere end de kendsgerninger og statistikker, vi får tilbudt af omverdenen. Det er ikke sådan, at kendsgerninger og tal ikke betyder noget. Men selv hvis der kun er ét job til rådighed og fire hundrede ansøgere til det, har vi større magt til at skabe vores egen virkelighed, end vi er klar over. Hvis det job er det helt rigtige for os, og vi er rede til at gennemgå den nødvendige forberedelse og oplæring, så vil vi få det - et eller andet sted, på et eller andet tidspunkt, på en eller anden måde. For det andet må vi ikke være bange for at forsøge. At forsøge og fejle og forsøge igen er langt bedre end slet ikke at forsøge, for vi kan lære endnu mere af vores nederlag, end vi lærer af vores succes. Det kan også være vigtigt at forstå, hvorfor vi måske ubevidst flirter med nederlagene eller undlader at gribe chancerne. Mange mennesker bliver tynget ned, ikke på grund af manglende evner, men af en dyb ubevidst overbevisning om, at de ikke fortjener at blive tilfredse. En dybere forståelse af os selv kan hjælpe os med at skelne mellem ægte begrænsninger og unødvendig selvsabotage. For det tredje kan et fødselshoroskop ved egen kraft lige så lidt skabe mulighederne for os, som et vejkort kan få os til at foretage en rejse. Et fødselshoroskop kan vise os en retning og opmuntre os til at realisere vore højeste værdier og mest elskede drømme. Men hvert eneste menneske må træffe beslutningen om at begynde at gå vejen. Hvis vi nægter at gøre dette på grund af frygt eller kynisme, og bliver siddende på dørtrinnet, mens vi længes efter det, der kunne være blevet til noget, kan vi ikke bebrejde hverken astrologien eller verden for vores utilfredshed.

to top

Kapitel II

to top

Hvordan du opfatter verden

Hver især oplever vi verden forskelligt og føler os stærke og kompetente på nogle felter og usikre eller dårligt udrustede på andre. Intet menneske er perfekt tilpasset alle områder af livet. Fundet af den rigtige retning kan til dels afhænge af en viden om, hvordan du skal vurdere og tilpasse dig livet, og af opdagelsen af en ydre situation, som passer til din grundindstilling. Selvfølgelig er det ikke så enkelt, at du bare skal lede efter et sted, hvor du kan udfolde det, du opfatter som dine stærke sider, og undgå det du opfatter som dine svagheder. Sommetider kan et arbejde med at udvikle de sider af personligheden, hvor du føler dig usikker, fremkalde den største følelse af sejr. Men det hjælper, hvis dit livssyn er i harmoni med det, du foretager dig, og du derfor kan føle dig fuld af selvtillid og i stand til at møde de udfordringer, som dit arbejde byder på. Det kan også gøre en forskel, at du er i stand til at være tro mod dine værdier og behov i stedet for at acceptere en situation, hvor du hverken tror på det, du foretager dig, eller på de mennesker du arbejder sammen med.

to top

Find et medium, hvor du kan udtrykke dine idealer

Du er en rastløs sjæl med et stort behov for personlig frihed. Du har tillige en lav kedsomhedsgrænse, som kan gøre det vanskeligt for dig at udføre rutinearbejde i længere tid. Du har behov for at tale med mennesker og for tanker, der kan inspirere dig; og du har også brug for et publikum, der vil lytte til din egen inspirerede tænkning. Du vil kunne sælge hvad som helst til hvem som helst, forudsat at du tror på det, du sælger; og du kan også blive en glimrende lærer eller underviser. Måske har du sans for sprog. Et arbejde, som indebærer rejseaktivitet, eller som involverer dig i forskellige livsopfattelser, nationaliteter og livsmåder, kan vise sig meget gunstigt. Du er en idealistisk natur, og muligheder betyder mere for dig end realiteter. Derfor bør du arbejde på et område, hvor du kan bidrage med nye, opfindsomme ideer og omgås vidt forskellige mennesker. Prøv at undgå institutionssammenhænge, hvor du vil blive begrænset og kvalt af snæversyn og alt for mange regler og forskrifter. Du er ikke ude af stand til at udvise disciplin. Men du foretrækker, at den opstår af din egen fornemmelse for, hvad der er påkrævet, frem for af nogle forskrifter som bliver pålagt dig af mennesker, som du ikke respekterer. Du har ikke den store tolerance over for dumhed og uvidenhed og endnu mindre over for fordomme og bevidst snæversyn. Da du selv tænker globalt, har du behov for at arbejde i nogle omgivelser, hvor andre kan se ud over deres egen næsetip.

Selvom du sikkert er dybt optaget af sociale emner, kan du føle dig frastødt af politik, fordi du har svært ved at holde mund, når du har stærke følelser omkring et emne. Hykleri ligger ikke for dig. Derfor har du brug for at arbejde med nogle mennesker, som ikke er bange for at høre sandheden fra din mund. Alle kundskabsområder kan passe dig som arbejdsfelt, lige fra fjernsyn og forlagsvirksomhed til internet og universitetsuddannelse. Du kan også have stærke spirituelle interesser, eftersom spørgsmålet om mening betyder lige så meget for dig som viden. Dette kan betyde, at du føler dig tiltrukket af et arbejde, som indebærer en form for spirituel eller idealistisk forpligtelse i retning af at forbedre den menneskelige tilværelse. Undervisning inden for emner som astrologi, yoga, psykologi, sundhed og alternativ helbredelse kan appellere til dig. Det samme kan film og fjernsynsproduktion, som giver dig mulighed for at udnytte din gode forestillingsevne sammen med din evne for kommunikation. Men det vigtigste er, at du sørger for, at du ikke bliver begrænset af dit arbejde. Du skal have plads til at trække vejret, mulighed for at udveksle tanker, ideer der kan inspirere, nye projekter som kan udfordre dig og en stor verden at gennemkrydse, fysisk eller intellektuelt. Tænk stort - ikke i betydningen at "blive noget stort", men i betydningen af de ægte værdier og idealer, som inspirerer dig. Du vil aldrig blive lykkelig ved at være fanget i det hverdagsagtige. Du kan have behov for at tøjle din rastløshed og lære at disciplinere dig selv mere, end du bryder dig om. Men det kan du også godt, forudsat at du føler, at der findes en dybere eller højere mening med det, du foretager dig.

to top

Kapitel III

to top

Dine anlæg og styrker

En ærlig og realistisk forståelse af dine grundlæggende styrker kan hjælpe dig med at orientere dig i verden og lægge dine kræfter på steder, hvor du kan gøre dig håb om at komme til at stråle og i det mindste nå mange af dine mest elskede mål. Indsigt i nogle grundlæggende spørgsmål, såsom evnen til og ønsket om at håndtere ansvar, behovet for stabilitet og tryghed eller trangen til konstant skiftende udfordringer, kan påvirke dine beslutninger og hjælpe dig med at undgå at øde dine evner bort på områder, hvor du sandsynligvis aldrig vil blive lykkelig eller føle dig hjemme. Det betyder IKKE, at du, såfremt denne fremstilling synes at modsige det, du er beskæftiget med i øjeblikket, brat skal kaste alt det til side som du hidtil har bygget op. Hvis for eksempel nye udfordringer og en vis grad af uafhængighed ifølge din astrologiske profil er vigtigt for dig i dit arbejde, skal du ikke straks forlade et fast job og styrte dig på hovedet ud i det blå på jagt efter en urealistisk drøm. Det kan være nødvendigt med yderligere oplæring, og dine forpligtelser på hjemmefronten bør også tages i betragtning i forbindelse med, hvad der er muligt på et bestemt tidspunkt i dit liv. Men en personlighed, som grundlæggende kræver en uafhængig kreativ platform at arbejde ud fra, betyder, at du måske bør overveje nogle nye muligheder inden for rammerne af din nuværende situation eller arbejde på en langtidsplan for, hvordan du gradvist kan opnå den autonomi, som du har behov for. Hemmeligheden bag ægte succes - den slags som er rodfæstet i en indre følelse af et spændende og meningsfyldt liv - består først og fremmest i at acceptere, hvem man er, at tro på det og holde op med at forsøge at forme sig selv efter andre. Og derefter at sigte efter at forme sin ydre tilværelse på så mange måder, som der er realistisk mulighed for, med henblik på at tilvejebringe de rigtige arbejdsredskaber for din sande natur og dine sande værdier.

to top

Et liv i høje idealers tjeneste

Du er et praktisk og rodfæstet menneske, men du ville ikke være tilfreds ret længe i et arbejde, der var rent verdsligt. Du har en stærk fornemmelse for en højere virkelighed, og dette gør det umuligt for dig at blive tilfreds blot ved at imødekomme dine egne materielle og følelsesmæssige behov. I stedet ønsker du at vie din energi og indsats til noget, som du tror helhjertet på, så du kan tjene denne højere kilde på en eller anden måde. Men da du er godt forankret i verden, må denne ydelse være af praktisk art; du vil ikke blive tilfreds ved at arbejde i et meningsløst job og derefter gå hjem og meditere i stilhed. Dine idealer skal omsættes i hverdagshandlinger og dagligt arbejde. Du behøver et erhverv, som på et helt håndgribeligt plan giver dig mulighed for at vide og konstatere, at du er med til at gøre verden til et bedre sted. Du vil ikke have megen tålmodighed med grupper, som jagter det ubeskrivelige, samtidig med at de kludrer rundt i det praktiske; du ønsker at se handling og resultater. Det er muligt, at du i en tidligere fase i livet har jagtet materiel vinding for dens egen skyld og demonstreret dit organisationstalent og dine lederegenskaber på et mere verdsligt område. Og selvom du har opdaget, at du har brug for at tjene noget større, har du stadig behov for at føle, at du er effektiv i dine bestræbelser på at forankre dine idealer.

På en vis måde kunne du være egnet til et "femte kolonne"-arbejde, hvor du befandt dig inden for i en konventionel struktur eller virksomhed, men i al stilhed viede dig til en hævelse af bevidsthedsniveauet hos de personer, du arbejdede sammen med. Men dette indebærer en form for bedrag, som måske i sidste instans ville passe dig dårligt. Du kunne nok blive lykkeligere i et af omsorgsfagene, især fag som medicin og psykiatri, som beskæftiger sig med de virkelige problemer i livet, men har brug for den form for udsyn og idealisme, som du kan inspirere med. Du kan måske også føle dig draget mod andre måder at tjene samfundet på, socialt eller politisk, hvor du kan bruge din indsigt i den måde, verden fungerer på, til at frembringe en bredere og mere omfattende vision. Det vigtigste er, at du har brug for at vide, at du virkelig tjener en sag, og at du omsætter dine forestillinger i håndgribelig form. Prøv ikke at splitte dit liv op i et konventionelt arbejdsmiljø og en skjult spirituel vej. Du vil formentlig blive mest tilfreds, hvis du evner at kombinere disse to særskilte, men sammenhængende sider af din egen natur i et arbejde, hvor du kan leve og praktisere begge dele.

to top

At bringe visionerne ned på jorden

Der findes en konstant spændingstilstand i dig mellem din intuitive oplevelse af tingenes betydning og dit pragmatiske behov for at leve i den såkaldt "virkelige" verden. Hvis du har et rent praktisk arbejde, vil din trang til kontakt med de mere skjulte lag i eksistensen kunne gøre dig rastløs, frustreret og utilfreds. Hvis du afviser materielle ansvar til fordel for en spirituel vej, kan dit ønske om at være produktiv og nyttig på en praktisk måde give dig en følelse af at blive undergravet og usikker på dit eget værd. Du har brug for at danne bro mellem disse modsætninger hos dig selv ved at skabe materielle former, som kan udtrykke din indre vision. Du kan gøre dette gennem et af de kreative medier - skribentvirksomhed, maleri, arbejde med teater eller film - forudsat at det, du skaber, er i stand til at viderebringe et budskab frem for blot at være smukt eller behageligt. Eller du kunne skabe en struktur som f.eks. en skole eller et firma, som er solidt forankret i den verdslige verden, men som tjener som forsyningskanal for de idealer, du higer mod. Du kunne blive lykkelig ved at markedsføre viden, sælge inspiration, gøre reklame for bevidstgørelse - og dermed gøre din indre vision tilgængelig for almindelige mennesker på en almindelig, hverdagsagtig måde.

Måske vil du få brug for at arbejde sammen med en gruppe. Det kunne give dig en fornemmelse af tryghed og en følelse af, at du i det mindste får en vis kollektiv støtte - også selvom dit lille kollektiv bliver anset for "perifert" i det store kollektivs øjne. Hvad enten du finder din gruppe i en virksomhed eller en institution, inden for uddannelsessfæren eller i en organisation, som hylder nogle idealer, der minder om dine egne, vil du sandsynligvis være lykkeligst, når du ved, at du bliver bakket op af kolleger. Grunden hertil er, at modsætningen i dit indre er tilbøjelig til at gøre dig en lille smule ængstelig og usikker, og du vil måske føle dig bedre tilpas, når du ved, at du bliver værdsat af dine ligemænd. Kvalifikationer kan også være vigtige for dig. Selvom dine forestillinger måske er ukonventionelle, har du behov for at blive accepteret af verden i almindelighed som en kompetent og "normal" person. Hvis du ønsker at arbejde på et mere ukonventionelt område, bør du sikre dig, at du har de rigtige eksamenspapirer, så du kan føle, at du kan bevise din kompetence over for dem, der måtte sætte spørgsmålstegn ved karakteren af de forestillinger, du gør dig til talsmand for. Inderst inde er du en praktisk idealist, som forstår nødvendigheden af at arbejde på en forbedring af tilværelsen inden for givne strukturer frem for at forsøge at ændre verden som overløber udefra.

to top

Kontakt med det uudsigelige

Trods dit faste greb om virkeligheden og dens begrænsninger har du en dyb instinktiv fornemmelse af kontakt med en større sammenhæng. Dette kunne kaldes en mystisk tilbøjelighed, selvom du måske ikke definerer dig selv i den slags esoteriske begreber. Men uanset hvilke begreber du benytter, har du det ene ben fast plantet på jorden og det andet halvvejs gennem døren til den usynlige verden. Dette gør dig modtagelig for inspiration fra den kollektive psyke, som kunne kanaliseres effektivt via et kreativt medium som f.eks. musik. Du kan være stærkt fantasibetonet, og din indre verden er rig og levende - selvom du måske meget af tiden føler en svag utilpashed ved at dvæle for længe i et så ubeskriveligt klima. Din modtagelighed over for tilværelsens højere lag kunne ligeledes åbne dig for inspiration i videnskaberne eller inden for teknologi, hvor intuitionen snarere end logikken kan afsløre spændende nye emner. Du vil også kunne bruge dine evner på områder, som leverer stof til kollektive behov, f.eks. filmens verden, fordi du er i stand til at fornemme kollektivets drømme og længsler længe før, folk er klar over, hvad de i virkeligheden søger efter.

Din sensitivitet over for disse højere virkelighedslag og din opmærksomhed over for tilværelsens iboende lidelse uddyber dit behov for at føle, at du gavner andre på en eller anden måde. Det er et meget stort behov hos dig at komme til at arbejde med noget, der tjener den dybere sammenhæng i livet, som du fornemmer så stærkt. Du er en hengiven natur og vil ikke blive lykkelig, hvis du ikke kan bruge dit arbejdsfelt som kanal for din hengivenhed. Uanset om du retter din indsats mod andre mennesker, mod naturen eller dyreverdenen eller jorden selv, mod videnskabelig forskning eller sociale spørgsmål, vil dette usynlige rige befinde sig lige på den anden side af din synsrand, et rige hvor du fornemmer meningen og hensigten med den jordiske tilværelse. Det er sandsynligt, at du i lang tid ikke har kunnet forstå den "guddommelige misfornøjelse", som har gjort det så svært for dig at blive tilfredsstillet af almindelige materielle goder. Måske har du ovenikøbet vandret rundt i nogen tid, forvirret over din retning og uden tillid til din evne til at blive hængende ved noget ret længe. Men du ejer stor vedholdenhed og stædighed, hvis du tror på det, du foretager dig. Dine forestillinger om sammenhæng og din medfølelse med alle levende væsener bør udgøre kernen i dit arbejde.

to top

Evnen til at tro på livets godhed

Du er et meget optimistisk menneske og er tilbøjelig til at betragte selv smertefulde oplevelser som midler til indlæring og vækst. Denne medfødte tillid til livets essentielle godhed er en værdifuld egenskab, både privat og i dit arbejde. Du vil gerne være i stand til at dele den med andre, og du kunne blive en inspirerende lærer eller underviser, for du ønsker at åbne andres øjne og hjerter for den større virkelighed, som du selv oplever. Du elsker også at lære nyt og nyder at opmuntre andre til at lære noget. Hvis dit arbejde ikke giver dig mulighed for at udvide dit livssyn og give dine opdagelser videre til andre, kan du nemt komme til at kede dig og blive rastløs. Rejser vil formentlig være nærende for dig, fordi du her udvider dit sind og opdager nye sandheder om mennesker og om livet; og ideelt set bør dit arbejde give dig mulighed for at komme i kontakt med andre kulturer, værdier og miljøer. Du har brug for en vis bevægelsesfrihed, og du bør forsøge at undgå jobs, hvor du bliver begrænset til ét sted og møder de samme mennesker dag efter dag. Selv hvis dine rejser er sporadiske, har du brug for dem som vigtige foreteelser i dit arbejdsliv.

Du er en gavmild natur og elsker at dele din viden om højere ting med andre. Måske kan du også finde fornøjelse i at løbe en vis grad af risiko i dit arbejde, for du indeholder en eventyrlyst, som elsker at opdage nye ting på ukendte steder, mentalt eller fysisk. Det vigtigste er, at du har behov for et arbejde, som stimulerer din tankegang og din fantasi og får dig til at gå fra det ene projekt til det andet. Du har brug for at kommunikere og for at undervise, i bogstavelig forstand eller mere billedligt. Områder som forlagsvirksomhed og medier kan muligvis passe til dig, forudsat at du kan fremme de ideer, som du føler vil hjælpe med at gøre verden til et bedre sted at være. Dit behov for at tjene nogen eller noget bør komme til udfoldelse via et arbejde, hvor du har mulighed for at udvide andre menneskers forestillingsverden. Lad dig ikke fange i rollen som arbejdshest i en stor virksomhed, gruppe eller institution. Selvom du er fuldt ud i stand til at påtage dig et ansvar og bære mere end din del af læsset, vil det kvæle din rastløse ånd og berøve dig retten til at opsøge viden og formidle denne med den frihed, som du har brug for, og som du fortjener.

to top

At få den indre vision til at fungere i verden

Måske har du allerede gennemlevet en krise i forbindelse med din arbejdsretning. Eller måske gennemgår du en nu. Dit liv har tendens til at udfolde sig i adskilte kapitler på grund af spændingen mellem den jordbundne og den spirituelle side af din natur; og en krise på dit arbejde vil sandsynligvis være resultatet af dit dybe behov for at bygge bro over kløften og forene modsætningerne i din personlighed. Dit arbejde bør rumme begge sider af dig og give dig et sundt og praktisk redskab til at sætte dit præg på verden omkring dig, men det bør også tjene de indre idealer, som du føler dig så forpligtet på. Der findes flere forskellige arbejdsområder, som kunne passe til dig, men de har alle én ting til fælles: de forbedrer den menneskelige tilværelse på en praktisk måde og afspejler såvel verdsligt håndværk som intuitive forestillinger. Ethvert arbejde, der ikke som du selv rummer disse modsætninger, vil i det lange løb ikke være tilfredsstillende for dig. Hverken den ene eller den anden yderposition vil sandsynligvis kunne give dig følelsen af fuldbyrdelse. Tag dine idealer alvorligt og svigt dem aldrig. Men prøv at leve dem ud ved at tilbyde håndgribelig støtte til andre og til livet selv.

to top

Øvrige anlæg og styrker

Selvom dette udgør dine primære styrker, findes der andre egenskaber, som du kan bygge på, når du skal overveje den bedste måde at bruge din energi og dine evner på. De er måske ikke lige så fremherskende i din natur, men de er alligevel vigtige og bør tages i betragtning ved enhver vurdering af din arbejdssituation. Et horoskop, der bliver betragtet ud fra et erhvervsmæssigt perspektiv, præsenterer os for et essentielt karaktermønster; og det "ideelle" arbejdsfelt vil være et, hvor flest mulige af de essentielle karakteregenskaber kan komme til udfoldelse. Der findes intet perfekt job for nogen, ligesom der ikke findes nogen perfekt verden. Men disse vigtige egenskaber skal have plads i din tilværelse, et eller andet sted, på en eller anden måde, hvor de kan blive respekteret og få nogle kanaler at ytre sig igennem.

to top

At bidrage til den menneskelige familie

Dit arbejde må nødvendigvis gavne den menneskelige familie, som du så stærkt føler dig som en del af. Du er idealistisk og tolerant, med et demokratisk sindelag og dybt interesseret i menneskelige potentialer og muligheden af at forbedre samfundet. Det betyder ikke, at du blot er tossegod eller har vage ideer om at frelse verden. Du er mere fornuftig end som så, for du har en god, rationel forstand og evne for at planlægge og organisere. Uanset hvilket område du engagerer dig i, har du behov for at vide, at du gør noget for andre såvel som dig selv. Faktisk er "jeg" sommetider ikke nær så virkeligt for dig som "vi"; for du har tendens til at tænke mere i kollektive end i personlige baner. Sociologi og psykologi kunne interessere dig, for du er fascineret af, hvad det er, der får mennesker til at fungere, og kunne muligvis have glæde af at arbejde med nogle teorier og tankebaner, som kan hjælpe med at forklare mysterierne i den menneskelige adfærd. Du har en stærk fornemmelse for, hvordan kollektive massebevægelser fungerer, og du kunne blive en glimrende gruppeleder eller organisator. Du har sans for det almene, for du er interesseret i alle slags mennesker og kan finde ud af at formidle dine tanker i et sprog, som er klart og forståeligt frem for dunkelt og teknisk. Du vil kunne arbejde inden for forretningslivet, økonomi eller politik, forudsat at du føler, at du kan tilbyde noget positivt til andre frem for blot hobe en masse penge sammen. Hvis du hober en masse penge sammen, vil du formentlig give en stor del af dem til velgørenhed eller til organisationer, som tilbyder andre en eller anden form for hjælp. Du ejer en stærk overbevisning om, at ting bør deles frem for blot hobes op. Du kunne blive en glimrende underviser, for du nyder at stimulere andres tankegang og hjælpe mennesker med at forstå sig selv bedre. Gør dine humanitære interesser til grundlag for din retning i livet.

to top

At føre Prometheus' ild med ud på markedet

Prometheus var en mytologisk figur, som stjal ilden fra guderne og gav den til menneskene, så de kunne komme videre i deres udvikling. Du indeholder en god portion af denne prometeanske ånd. Også du føler, at mennesker har kolossale muligheder, som de endnu ikke har realiseret; og også du er rede til at arbejde ude på kanten og være ukonventionel i din tankegang og tillige i din adfærd, såfremt det kan støtte virkeliggørelsen af disse muligheder. Du har brug for at arbejde for andre - ikke nødvendigvis i bogstavelig forstand, for du er lidt for uafhængig i din tankegang til at kunne nyde en hierarkisk institution eller organisation, men i betydningen at tjene den menneskelige families udvikling fysisk, følelsesmæssigt, intellektuelt eller spirituelt. Tilfredsstillelsen ved dit arbejde kommer af at vide, at du er del af en større sammenhæng og tilbyder dine særlige evner for at hjælpe den menneskelige familie med at udvikle sig frem mod en bedre fremtid. Hvad enten du gør dette i dit eget nærmiljø gennem nødhjælpsprojekter eller i en større organisation eller bevægelse, som søger at skabe forandring nationalt eller økonomisk, vil du aldrig blive tilfreds ved at arbejde i et job, som giver materiel tryghed, men som ikke har nogen som helst betydning overordnet set. Bak din idealisme op med en passende optræning af dine færdigheder og en god uddannelse, og find så den rigtige gruppe eller organisation, som afspejler de idealer, som du tror så fast på.

to top

Kapitel IV

to top

Kend din begrænsning

Erkendelsen af dine indre begrænsninger kan hjælpe dig med at rette energien i den rigtige retning og få maksimal tilfredsstillelse ud af dit arbejde. Alle mennesker har begrænsninger, og disse skal erkendes, ikke som "fejl" eller "mangler", men som den uundgåelige følge af at have styrker på andre områder. Intet menneske indeholder alting. Forståelsen af de områder, hvor væsentlige karaktertræk kan begrænse din evne til at involvere dig i eller nyde en bestemt type arbejde, er en del af din opbygning af selvindsigt og selvtillid. Sommetider er vi nødt til at forsøge og derefter fejle, før vi kan indse, at vi er uudviklede eller uegnede eller simpelthen uinteresserede i et bestemt område af livet. Presset fra familie og kammerater kan få os til at forsøge at blive til noget, vi ikke er, og megen tid og energi kan gå til spilde i forsøget på at leve op til andres forventninger, selvom vi godt ved, at vi ikke føler os særlig godt tilpas i det bestemte arbejde. Det er vigtigt at indse, at begrænsninger ikke er tegn på en eller anden definitiv karakterbrist. Det at arbejde hårdt på et område med begrænsninger kan faktisk skabe stor selvtillid, affødt af den hårde indsats, og sommetider kan man opdage et ægte talent under overfladen på det, der virker som en blokering eller vanskelighed. Det er op til dig at skelne, hvornår en karaktermæssig begrænsning skal bearbejdes eller medfølende accepteres, eller begge dele.

to top

Lær at nyde øjeblikket

Din største begrænsning, når det gælder arbejde, opstår af din største fordel: din dybe forpligtelse med hensyn til at tjene en højere eller dybere virkelighed. Denne forpligtelse giver dit arbejdsliv mening og lader dig føle, at du yder et nyttigt bidrag til den menneskelige udvikling. Men sommetider glemmer du muligvis, at fornøjelse, glæde og evnen til at leve i nuet også er en del af livet. Du kan være meget intens, sommetider i en sådan grad at du nægter dig selv den form for daglige glæder, som for mange mennesker udgør selve begrundelsen for at leve; og hvis du kører dette for langt, kan du ende med at blive alt for kritisk og dømmesyg over for kolleger, som ikke udviser samme grad af pligttroskab, som du gør. Prøv at slappe lidt mere af. Uanset hvordan din personlige livsopfattelse eller filosofi ser ud, må du undgå dogmatisme eller den forestilling, at der kun findes én vej. Hvis du arbejder inden for omsorgserhvervene og er alt for dogmatisk, er der fare for, at du vil forsøge at pådutte de mennesker, som søger din hjælp, din overbevisning; og hvis du arbejder i en gruppe eller en organisation, kan du føle dig fristet til at "omvende" dem, der endnu ikke har set lyset, hvilket kan være et stort irritationsmoment for dine arbejdskolleger. Dit hjerte er oprigtigt og dine motiver og din pligttroskab ubestrideligt smukke. Men det forekommer tvivlsomt, at den højere virkelighed, som du stræber mod, skulle kræve, at du afstår fra fornøjelser i den inkarnerede verden, du lever og arbejder i. Måske har du brug for at finde en kreativ balance mellem dine idealer og din evne til at nyde glæderne ved den daglige, materielle tilværelse. Muligvis kæmper du også for meget for at være ansvarlig og påtager dig for meget. Du kan ikke redde alle eller forvandle hele verden i løbet af et enkelt liv. Prøv at respektere de grænser, som din tid og energi sætter, og gør hvad du kan for at undgå at forfalde til en rigid tankegang. Du behøver ikke at bevise, at du er et godt menneske, på en måde som skader dit fysiske eller psykiske velbefindende.

to top

Værdsættelse af kreativt selvudtryk

Du er indstillet på at lægge megen energi og anstrengelse i at tjene de idealer, som du tror så stærkt på. Du vil gerne, at dit liv er nyttigt og produktivt, og du ønsker at vide, at du udfører din part for at støtte den menneskelige udvikling på et eller andet niveau. Dette er en vidunderlig egenskab, men sommetider glemmer du muligvis, at du også har nogle kreative evner, som skal udfoldes om ikke af anden grund så simpelthen for den enkle glæde ved at gøre det. Du er ikke kun en arbejdskraft og en tjenende ånd; der er en side af dig, som er fantasifuld, barnlig og forelsket i et indre landskab befolket med romantiske skikkelser fra myternes verden. Hvis du ejer nogen form for kunstnerisk talent, er det vigtigt, at du respekterer det, prøver at udvikle det og om muligt inkluderer det i dit arbejdsliv. Hvis dette ikke er muligt, bør du sørge for, at du hver dag eller hver uge får tid til at dykke ned i denne legende, kreative verden. Selvom du måske ikke har færdigheder inden for maleri, skriveri eller musik, kan du have stor fornøjelse af disse ting og har behov for vedvarende kontakt med dem for at få fornyet livsmod og minde dig selv om, at tilværelsen indeholder både fornøjelse og hårdt arbejde. Prøv at skab balance mellem det pligttro og det barnlige hos dig selv; sammen udgør de en kolossalt kreativ kombination. Men hvis du forsøger at undertrykke din legende, fantasifulde side til fordel for et ideal om selvopofrelse, kan du ophobe store mængder fortørnelse og en dyb misundelse over for dem, der er i stand til indimellem at give sig selv lov til at være uansvarlige. Du er i besiddelse af en stærk intuition, men frygter muligvis dens evne til at vælte din materielle stabilitet omkuld, og du har tendens til at have brug for nogle stærkt strukturerede rammer, hvor du kan opleve åbenbaringerne af den indre verden. Sommetider kan disse rammer være alt for stramme. Intuitionen arbejder ikke kun på det spirituelle område, men også på det kunstneriske, og det kan være vigtigt for dig at have nogle mere fleksible kreative udfoldelseskanaler samt nogle strukturer, som kan rumme dine trosforestillinger. Prøv at slappe lidt mere af og lær at værdsætte det kreative selvudtryk for dets egen skyld.

to top

Selvopofrelse er ikke altid nogen god idé

Du har en stærkt hengiven natur og en stor følsomhed over for lidelserne i verden; og du ønsker at være i stand til at tjene andre på en eller anden måde, fordi du fornemmer tilstedeværelsen af en højere virkelighed bag livets tilsyneladende uretfærdighed og hårdhed. Dette vil sandsynligvis drage dig i retning af et erhverv, som indebærer, at du skal hjælpe eller helbrede andre. Hvis du er engageret i sådan et arbejde, er det meget vigtigt, at du vedkender dig, ikke alene dine egne fysiske og psykiske begrænsninger, men også din ret til at nyde livet som menneske. Hvis du er alt for selvopofrende, kan du komme til at udmatte dig selv fysisk og følelsesmæssigt og ende med at blive skuffet, fordi der altid synes at være mere smerte, du ikke kan helbrede. Prøv at huske, at du ikke egenhændigt kan kurere verdens dårligdomme, og du kan ikke hjælpe dem, der ikke ønsker at hjælpe sig selv. Evnen til at kende forskel er en vigtig egenskab, som du måske må arbejde hårdt for at udvikle, uanset hvor barsk eller selvisk dette måtte lyde; der findes kun én af dig, og det vil være klogest af dig at lægge din energi der, hvor den er mest produktiv og mest behøvet, i stedet for der hvor den kan blive udnyttet eller simpelthen gå til spilde. Uanset hvilke idealer du hylder, og uanset din spirituelle filosofi, er det usandsynligt, at der skulle stå skrevet på nogen stenplade, at du skal opgive personlig tilfredsstillelse og fornøjelse; og hvis du mener, at det bør du gøre, så burde du måske kaste et nærmere blik på de ubevidste motiver, der kan ligge til grund for sådan et livssyn. Du er sårbar over for andre i dit arbejde, fordi du nærer så stor omsorg. Du har brug for nogle stærke grænser og en portion god, sund selvbeskyttelse. Du er også sårbar, fordi du ikke altid er i stand til at få dine visioner til at passe med de menneskers virkelighed, som du arbejder med. Et klart syn på andres virkelige karakter, uden misundelse, kan hjælpe dig med at beskytte dig selv mod udnyttelse og sikre, at du vil føle begejstring ved dit arbejde i stedet for at blive drænet og gjort til offer.

to top

Kapitel V

to top

Samarbejde med andre

En af de vigtigste faktorer, du bør overveje i forbindelse med din retning i livet, er, hvordan du samarbejder med andre. Vi har alle vores helt egen stil, når det gælder forholdet til andre på arbejdspladsen; vi har alle forskellige behov og krav; vi har alle brug for forskellige grader af privatliv eller teamwork; og vi har alle forskellige måder at omgås ligemænd og autoritetspersoner på. Der findes ingen "normal" måde at være sammen med andre på, men det er vigtigt, at du forstår præcist, hvad du har behov for, så du kan udfolde dine evner bedst muligt. Mange spørgsmål i forbindelse med din omgang med andre på arbejdspladsen er blevet berørt i de tidligere afsnit; nedenstående afsnit er mere en opsummering af dine grundbehov, som det kan være nyttigt at skrive sig bag øret.

to top

At acceptere dem, der gør sig andre forestillinger

Din hengivenhed over for dine idealer indgyder dig mod, beslutsomhed og en villighed til at forpligte dig helhjertet på andres velfærd. Du fungerer bedst, når du er i stand til at dele dine idealer med andre og deltage i nogle arbejdsbestræbelser, som lader dig føle, at du er en del af noget større og sammen med andre bidrager til den kollektive udvikling. Under sådanne omstændigheder kan du generøst og uselvisk tilbyde din støtte til dine kolleger, og du vil være villig til at godtage megen dårskab og svaghed fra dine medarbejderes side, blot du kan se, at de er drevet af samme vision som du selv. Men måske vil du have mindre nemt ved at sympatisere med dem, der ikke ser det samme, som du gør, og som ikke deler dit særlige livssyn. Du kan have svært ved at forstå dem, der er optaget af deres egen personlige tilfredsstillelse og succes, eller som er drevet af en mere materialistisk motivation. Problemet er, at du ikke altid udviser tankemæssig fleksibilitet, og dette kan gøre dig intolerant over for dem, der har en anden holdning og andre synspunkter. Din intensitet kan gøre din tankegang en lille smule fastlåst, og du har muligvis ikke nemt ved at acceptere den kendsgerning, at sandheden kan antage mange former.

Selvom du er lykkeligst, når du ved, at din vision bliver delt af andre, er det usandsynligt, at du vil kunne finde en perfekt arbejdssituation, hvor hver eneste person, du arbejder sammen med, har præcist samme indstilling som du selv. Mennesker vil altid være forskellige, ikke bare i deres meninger, men også i deres følelsesmæssige intensitet i forbindelse med deres meninger. Du har brug for at være mere åben og villig til at acceptere mennesker, som de er, frem for at dømme dem efter deres særlige spirituelle holdning. Mange mennesker kan være absolut ordentlige, pæne mennesker, men de formulerer måske ikke deres følelser og tanker i det samme sprog, som du gør. Prøv at afstå fra at forsøge at omvende andre til din egen opfattelse. Dette kan fremkalde fjendskab og vanskeligheder i dine arbejdsrelationer, og det etiske grundlag for sådanne forsøg er tvivlsomt. Sikkerheden i dine overbevisninger er passende for dig i dit eget personlige liv, men den gælder muligvis ikke andre; og selvom der måske kun findes én sandhed for dig, er det muligvis ikke denne sandhed, der taler til andres hjerte og sjæl. Sommetider tager du andre mennesker lidt for bogstaveligt og bliver kritisk, hvis de ikke opfører sig, som du ønsker, eller formulerer deres oplevelser i samme sprog som du. En større tolerance og fleksibilitet og en villighed til nu og da at tage fejl vil kunne hjælpe dig med at skabe nogle meget varmere og mere ægte relationer til dine arbejdskolleger, også selvom deres længsler og idealer bliver udtrykt i et sprog, der afviger fra dit eget.

to top

Kapitel VI

to top

Hvad betyder succes i virkeligheden for dig

Når mennesker taler om "succes", hentyder de almindeligvis til en stilling, der er betydningsfuld i verdens øjne, eller et job som kaster en masse penge af sig, samt til alle de materielle goder og behageligheder, dette medfører. Men succes i den dybere betydning af et kald er noget højst individuelt, som betyder noget forskelligt for forskellige mennesker. Succes i denne dybere forstand er forbundet med individets evne til at udfolde de værdier og idealer i den ydre verden, som betyder allermest i den indre verden. Betragtet på denne måde indebærer succes måske ikke penge eller position overhovedet; for den afhænger af en indre kvalitet i form af loyalitet og integritet og afspejler individualitetens sande væsen i stedet for at være en fællesnævner baseret på overfladiske sociale og materielle interesser.

Succes må for dig afspejle den indsats, du gør for at skabe orden i din indre og ydre verden. Selvom den materielle virkelighed er vigtig for dig, er du ikke motiveret af penge, status eller en "topstilling" i verden. Inderst inde er du en håndværker, hvad enten du arbejder med materielt stof eller med den menneskelige psykes eller krops materialer. At integrere, afpudse, forfine, bearbejde og gøre hel og helbredt er den slags opgaver, din sjæl higer mod, og dit arbejde bør give dig mulighed for at udføre disse ting, hvis du skal kunne føle, at du lever en meningsfuld tilværelse. At være til nytte udgør grundlaget for enhver ægte følelse af succes, og du har brug for at vide, at dit liv opfylder et nyttigt formål eller tjener den højere virkelighed, som du tror på. Du er i højere grad end så mange andre i stand til at elske arbejdet for arbejdets egen skyld, for det bringer dig tættere på følelsen af at være forbundet med dagliglivets dybere rytme og det overordnede mønster, som du instinktivt ved, at dit eget liv indgår i. Integritet er også umådelig vigtig for dig i meget dyb forstand: du har behov for at tjene dit indre ideal frem for blot at tilpasse dig den ydre verden for tryghedens eller den materielle vindings skyld.

En vis forsagthed og mangel på selvtillid kan få dig til at undervurdere dine evner, og en ængstelse for at være for "selvisk" eller selvhævdende kan få dig til at sætte dig for lave mål. Men denne frygt kan også tjene et meget positivt formål, forudsat at du ikke kvæler dit behov for individuelt selvudtryk på grund af for stor tvivlen på dig selv. Din tilbøjelighed til at hæmme dine selvhævdende instinkter kan hjælpe dig med at blive mere sensitiv over for de menneskers behov og rettigheder, som du arbejder med, og din usikkerhed med hensyn til din ret til at være "speciel" kan sikre, at du altid forsøger at være autentisk og ærlig i det, du tilbyder. Og din stærke trang til selvudtryk kan, indhegnet som den er af usikkerhed og utryghed, bidrage til, at du udvikler nogle meget individuelle færdigheder, som virkelig berettiger dig til at føle dig speciel, selv når du tjener den større sammenhæng, som du føler, at du er en del af.

Du har brug for at arbejde på at bygge broer, at helbrede det der er ødelagt, integrere det der er faldet fra hinanden, og bringe alt, hvad der måtte være blevet forurenet eller overset eller have fået lov til blot at forfalde, tilbage til en effektiv og sund virksomhed. Du kan gøre dette med genstande, bygninger, den fysiske krop, psyken eller med naturen eller plante- og dyreverdenen. For dig bør et ægte kald give dig mulighed for at bibringe dine umiddelbare omgivelser en lille smule af den orden og harmoni, som du ved understøtter hele eksistensen.


Astrologiske data brugt ved Karriere og Erhverv
for Bob Dylan (mand)
fødselsdato: 24. maj 1941 lokaltid: 21:05
sted: Duluth, MN (US) U.T.: 03+05
92w06, 46n47 sid. tid: 13:05:51

PLANETPOSITIONER
planet tegn grad bevægelse
Sol Tvilling 3°30'47 i hus 6 direkte
Måne Tyr 21°30'46 i hus 5 direkte
Merkur Tvilling 23°02'40 i hus 7 direkte
Venus Tvilling 12°59'08 i hus 6 direkte
Mars Fisk 5°58'49 i hus 2 direkte
Jupiter Tyr 29°40'09 i hus 5 direkte
Saturn Tyr 20°04'48 i hus 5 direkte
Uranus Tyr 26°37'47 i hus 5 direkte
Neptun Jomfru 24°56'44 i hus 9 retrograd
Pluto Løve 2°22'17 i hus 8 direkte
Måneknude Jomfru 28°32'23 i hus 9 retrograd
Chiron Krebs 27°50'55 slutningen af hus 7 direkte
Planeter i slutningen af et hus tolkes i forbindelse med det efterfølgende hus.

HUSPOSITIONER (Placidus)
Ascendant Skytte 20°19'42
2.Hus Stenbuk 28°46'52
3.Hus Fisk 12°40'35
Imum Coeli Vædder 17°51'11
5.Hus Tyr 13°05'06
6.Hus Tvilling 2°42'33
Descendant Tvilling 20°19'42
8.Hus Krebs 28°46'52
9.Hus Jomfru 12°40'35
Medium Coeli Vægt 17°51'11
11.Hus Skorpion 13°05'06
12.Hus Skytte 2°42'33

STØRRE ASPEKTER
Sol Konjunktion Venus 9°28
Sol Kvadrat Mars 2°27
Sol Konjunktion Jupiter 3°51
Sol Konjunktion Uranus 6°53
Sol Trigon Neptun 8°33
Sol Sekstil Pluto 1°07
Sol Trigon Måneknude 4°57
Sol Sekstil Chiron 5°39
Måne Konjunktion Jupiter 8°09
Måne Konjunktion Saturn 1°26
Måne Konjunktion Uranus 5°07
Måne Trigon Neptun 3°26
Måne Trigon Måneknude 7°02
Merkur Kvadrat Neptun 1°54
Merkur Kvadrat Måneknude 5°30
Venus Kvadrat Mars 7°00
Mars Kvadrat Jupiter 6°18
Mars Kvadrat Uranus 9°20
Jupiter Konjunktion Saturn 9°35
Jupiter Konjunktion Uranus 3°02
Jupiter Trigon Neptun 4°42
Jupiter Sekstil Pluto 2°42
Jupiter Trigon Måneknude 1°07
Jupiter Sekstil Chiron 1°48
Saturn Konjunktion Uranus 6°33
Saturn Trigon Neptun 4°52
Saturn Trigon Måneknude 8°28
Uranus Trigon Neptun 1°40
Uranus Sekstil Pluto 5°44
Uranus Trigon Måneknude 1°55
Uranus Sekstil Chiron 1°13
Neptun Konjunktion Måneknude 3°36
Neptun Sekstil Chiron 2°53
Pluto Sekstil Måneknude 3°49
Pluto Konjunktion Chiron 4°31
Merkur Opposition Ascendant 2°42
Venus Opposition Ascendant 7°20
Tal indikerer orbis (afvigelse fra den eksakte aspektvinkel).