Beroep en Bestemming

voor Bob Dylan, geboren op 24 mei 1941
Tekst van Liz Greene, Copyright © Astrodienst AG 2015
ETVH 6212.502-3, 24.2.15

Inhoudsopgave

I. Introductie

Een ware bestemming vinden

II. Kijk op de wereld

Draag uw grenzeloze idealen uit

III. Aanleg en sterke kanten

Een leven in dienst van hoge idealen *De visie verwezenlijken *Contact met het onbeschrijflijke *Vertrouwen in de goedheid van het leven als gave *Uw innerlijke visie werelds laten werken

Overige aanleg en sterke kanten *Bijdragen aan de mensheid *Zet de geest van Prometheus in

IV. Leer uw grenzen kennen

Leer van het moment te genieten *Creatieve zelfexpressie waarderen *Zelfopoffering is niet altijd een goed idee

V. Samenwerken met anderen

Afwijkende visies leren accepteren

VI. Wat succes werkelijk voor u betekent

to top

Hoofdstuk I - INTRODUCTIE

to top

Een ware bestemming vinden

In onze kindertijd vragen mensen aan ons: "Wat wil je later worden als je groot bent?". Op die leeftijd hebben we meestal een droom. We willen naar de maan, of in het snelste vliegtuig ter wereld vliegen, of bedreigde diersoorten beschermen, of een briljante wetenschappelijke ontdekking doen die een grote invloed heeft op mensenlevens. We zijn nog niet oud genoeg om ons zorgen te maken over de banenmarkt, budgetbewaking en hoe we onszelf en onze familie moeten onderhouden. We hebben enkel onze dromen en zijn er heimelijk van overtuigd dat we uniek zijn en een bijzondere opdracht hebben in het leven. Onze ouders hebben wellicht andere plannen met ons en we beseffen het verschil tussen hun dromen en die van onszelf. In onze kindertijd zijn we nog in staat om naar de stem van onze ziel te luisteren.

Naarmate we ouder worden, veranderen de vragen. Mensen zeggen: "Denk onderhand eens na over wat je wilt met je leven. Waarvan denk je te gaan leven?" Er is geen tijd meer voor dromen. We moeten nu "de waarheid onder ogen zien" en bedenken hoe we kunnen overleven in de grote, boze buitenwereld. Het innerlijke gevoel uniek te zijn vervaagt door verlammende feiten als hoge werkeloosheidscijfers, genadeloze concurrentie bij ieder sollicitatie en economische grilligheid en recessies, die ons het gevoel geven dat we blij mogen zijn dat we überhaupt werk kunnen krijgen. Als we ontevreden met dat werk blijken te zijn, of onze baan verliezen, voelen we ons vernederd en onderschat en vertrouwen we onze diepste dromen en aspiraties niet langer, omdat er wellicht geen ander werk te vinden is. Zelfs als dat wel zo is, zijn we waarschijnlijk al lang geleden dat contact met ons innerlijk, dat ooit aangaf wat ons hart sneller deed kloppen en het gevoel opriep dat we een bijzondere opdracht hebben in het leven, verloren.

Dit astrologierapport gaat over uw bestemming. Het is bedoeld om u een idee te geven wat goed voor u kan zijn en waarin u goed zou kunnen zijn, zodat uw loopbaan niet alleen een salaris, maar ook voldoening oplevert. Zoekt u een richting, dan kan de astrologie u daarbij helpen. Hebt u die al gevonden, dan kan de astrologie die voor u bevestigen en wellicht aanscherpen. In het woord "bestemming" schuilt de betekenis "stem" of "roeping". Een roeping lijkt iets hoogstaands of diepzinnigs, een innerlijke ziel die weet waarom wij hier werkelijk zijn. Het woord "roeping" wordt tegenwoordig voornamelijk gebruikt voor mensen die een religieuze missie voelen. De uitdagingen en problemen van onze veranderlijke wereld, met zijn snelle en verontrustende technologische vooruitgang en verschuivende politieke en economische tendensen, zijn beangstigend voor ons en leiden ons af van het innerlijke belang, van datgene wat ons te doen staat in het leven. Zoveel mensen voelen zich stuurloos of ongelukkig in hun werk, zelfs als ze er goed voor betaald krijgen. Slechts weinigen verkeren in de luxe omstandigheden van rijkdom door erfenis. De meesten moeten hun eigen weg zoeken in de wereld. Werk vormt, net als relaties, de kern van ons leven. Het houdt ons het grootste deel van onze wakende uren bezig. Toch zijn we niet altijd in staat vanuit de kern te denken, zodat we ons eerst concentreren op wie we zijn en wat ons inspireert en van daaruit een weg zoeken in de buitenwereld. In plaats daarvan denken we van buiten naar binnen en zijn we geconcentreerd op wat anderen, of onze eigen verborgen onzekerheden, voor mogelijk houden. We zijn niet opgevoed met het idee onszelf en onze mogelijkheden te leren kennen en te vertrouwen, maar eerder met een besef van de externe realiteit. En vervolgens vijlen we onszelf bij zodat we ons kunnen aanpassen.

Omdat elke geboortehoroscoop uniek is, leert de astrologie ons dat ieder individu een unieke aanleg en unieke mogelijkheden heeft. Een horoscoop kan ons niet vertellen welk bedrijf ons een baan aanbiedt of hoeveel we vermoedelijk gaan verdienen. Wel kan hij ons leren inzien dat we, als we willen dat onze levens ertoe doen, op z'n minst een deel van ons innerlijk moeten uiten. Geen enkele baan is perfect. Compromissen sluiten moeten we allemaal. Waar het om gaat is dat onze bezigheden bij iets speciaals van binnen aansluiten, iets dat ons het gevoel geeft dat we waardevol zijn en dat ons ertoe dwingt om het beste van onszelf te bieden. De inzichten van de astrologie zijn niet feitelijk of expliciet. Ze zijn symbolisch en psychologisch en vertellen ons iets over de levensgebieden die ons inspireren, de wensen die de ziel inspireren en de persoonlijke beperkingen die de grenzen aangeven van onze mogelijkheden om iets te bereiken in een mensenleven. We kunnen niet iets worden wat we niet zijn en geen enkel mens draagt alle mogelijkheden in zich. We zijn allemaal goed in verschillende dingen. De juiste mix van realisme en vertrouwen in onszelf geeft ons het gevoel dat onze reis door het leven de moeite waard is geweest.

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de astrologisch inzichten die dit rapport biedt, is het belangrijk om drie dingen te onthouden. Allereerst; een gezonde kijk op iemands wensen, mogelijkheden en grenzen is veel belangrijker dan de feiten en cijfers die de buitenwereld laat zien. Niet dat feiten en cijfers er niet toe doen, maar we hebben meer kracht om onze eigen werkelijkheid te creëren dan we beseffen. Al is er maar één baan beschikbaar voor vierhonderd sollicitanten, als die werkelijk voor ons geschikt is en we bereid zijn om de nodige voorbereidingen te treffen en opleidingen te volgen dan lukt het, ergens, eens op een dag, op de een of andere manier. Ten tweede; we moeten niet bang zijn om dingen te proberen. Proberen, falen en opnieuw proberen is beter dan niets doen. We leren zelfs meer van onze fouten dan van ons succes. Het is misschien ook belangrijk om te begrijpen waarom we onbewust mislukkingen aantrekken of bepaalde kansen laten schieten. Heel veel mensen worden niet zozeer geplaagd door een gebrek aan mogelijkheden, maar door de sterke, onbewuste overtuiging dat ze die voldoening simpelweg niet verdienen. Onszelf beter leren begrijpen kan ons helpen om onderscheid te maken tussen echte beperkingen en onnodige zelfondermijning. Ten derde: een geboortetekening op zich kan net zo min kansen voor ons creëren als een wegenkaart ervoor zorgt dat we op reis gaan. Een geboortehoroscoop kan ons een richting geven en een stimulans zijn om onze sterkste overtuiging en diep gekoesterde dromen te realiseren. Ieder individu moet echter zelf de beslissing nemen om op pad te gaan. Doen we dat niet en blijven we uit angst of cynisme op de drempel zitten, verlangend naar wat zo mooi had kunnen zijn, dan mogen we noch de astrologie noch de rest van de wereld de schuld geven van onze ontevredenheid.

to top

Hoofdstuk II

to top

Kijk op de wereld

Ieder van ons kijkt weer anders naar de wereld. U kunt sterk en ervaren zijn op het ene gebied en onzeker of niet capabel op het andere. Geen mens is volledig opgewassen tegen alle facetten van het bestaan. Of u de juiste richting weet te vinden, hangt gedeeltelijk af van uw inschattings- en aanpassingsvermogen en of u in omstandigheden terechtkomt die bij uw fundamentele verwachtingen passen. Het is natuurlijk niet zo dat u alleen maar situaties opzoekt die uw sterke kanten aan bod laten komen en die uw zwakheden verdoezelen. De ontwikkeling van de onzekere kanten van uw persoonlijkheid kan soms juist enorme voldoening geven. Maar het helpt als uw toekomstperspectieven in overeenstemming zijn met wat u doet. Dat geeft u vertrouwen en zo kunt u de uitdagingen aangaan die uw werk u biedt. Het maakt ook verschil of u trouw blijft aan uw normen, waarden en behoeftes, of dat u zich bij een situatie neerlegt waarin u niet gelooft in wat u doet, noch in de mensen met wie u werkt.

to top

Draag uw grenzeloze idealen uit

U bent een rusteloze ziel met een enorme behoefte aan persoonlijke vrijheid. De drempel van verveling ligt laag waardoor het moeilijk voor u is om, kort of langdurig, steeds hetzelfde werk te doen. U hebt inspirerende ideeën nodig, mensen met wie u kunt praten en publiek dat luistert naar uw animerende gedachten. U kunt alles aan iedereen verkopen, mits u gelooft in wat u verkoopt. Ook zou u een uitstekende leraar of opvoedkundige zijn. Waarschijnlijk hebt u een talenknobbel. Werk waarvoor u moet reizen of waarbij verschillende culturen, nationaliteiten en levenswijzen betrokken zijn, kan heel dankbaar zijn. U bent idealistisch van aard en mogelijkheden betekenen meer voor u dan realiteit. Daarom hebt u een werksfeer nodig waarin u met vernieuwende ideeën een steentje kunt bijdragen en met allerlei mensen te maken hebt. Probeer een vastomlijnde situatie, waarin u verkrampt en verstikt raakt door kleine geesten en te veel regels, te vermijden. Niet dat u geen discipline kent, maar u bepaalt liever zelf wat er moet gebeuren, dan dat u waardeloze regels opgelegd krijgt. U hebt maar weinig geduld met stupiditeit en onwetendheid en nog minder met vooroordelen en halstarrige kleingeestigheid. Omdat u grensverleggend denkt, moet u werken in een omgeving waarin anderen verder kijken dan het hekje van hun eigen achtertuin.

Ook al bent u diep begaan met sociale kwesties, de wereld van de politiek trekt u vast niet aan. U kunt maar moeilijk zwijgen als u hevig begaan bent. Hypocriet bent u niet. Daarom moet u met mensen werken die niet bang zijn voor de waarheid. Ieder gebied waarbij kennis komt kijken is geschikt voor u, van televisie en het uitgeverswezen tot internet, of universitair onderricht. U hebt wellicht ook sterke spirituele bindingen, omdat de betekenis achterhalen net zo belangrijk voor u is als kennis. Daardoor kunt u openstaan voor werk met enige spirituele of idealistische betrokkenheid ter verbetering van het menselijk bestaan. Lesgeven in onderwerpen als astrologie, yoga, psychologie, gezondheid en alternatieve geneeskunde spreekt u aan. Zo ook film- en televisieprojecten waarbij u zowel verbeeldingskracht als communicatieve vaardigheden kunt benutten. Het belangrijkste is dat u zorgt dat uw werk u niet beperkt. U hebt ruimte nodig om te ademen, ideeën en gedachten die inspireren, nieuwe uitdagende projecten en een grenzeloze wereld om te bereizen, fysiek en intellectueel. Denk groots. Niet in de zin van "het gaan maken", maar in termen van echte inspirerende principes en idealen. Als u opgeslokt wordt door het alledaagse, kunt u niet gelukkig zijn. Misschien moet u uw rusteloosheid intomen en meer discipline betrachten dan u zou willen. Als u het gevoel hebt dat er een diepere en hogere betekenis schuilt in wat u doet, kunt u dat aan.

to top

Hoofdstuk III

to top

Aanleg en sterke kanten

Een eerlijke en realistische kijk op uw fundamentele sterke kanten helpt u om u te oriënteren in de wereld en uw energie op gebieden te richten waarop u wilt uitblinken en veel van uw meest gekoesterde doelen kunt bereiken. Als u bepaalde uitgangspunten herkent, zoals de aanleg en wens om verantwoordelijkheid te dragen, de behoefte aan stabiliteit en zekerheid, of het voortdurend snakken naar nieuwe uitdagingen, kan dat uw beslissingen beïnvloeden en voorkomen dat u uw kansen verspilt in sferen waarin u waarschijnlijk niet gelukkig bent of zich thuisvoelt. Als dit rapport in tegenspraak lijkt met wat u op dit moment doet, betekent dat NIET dat u rigoureus alles wat u hebt opgebouwd aan de kant moet gooien. Als bijvoorbeeld nieuwe uitdagingen en een bepaalde mate van onafhankelijkheid in uw werk volgens uw astrologische profiel belangrijk zijn, moet u niet onmiddellijk uw vaste baan opzeggen en in het wilde weg een onrealistische droom willen najagen. Een vervolgopleiding kan noodzakelijk zijn en ook uw verantwoordelijkheden thuis moeten worden meegenomen om te bekijken wat in een bepaalde fase van uw leven haalbaar is. Vraagt uw persoonlijkheid echter om een onafhankelijk, creatief platform, overweeg dan nieuwe mogelijkheden binnen het raamwerk van uw huidige omstandigheden, of werk een langetermijnplanning uit die u geleidelijk de autonomie biedt die bij u past. Het geheim van werkelijk succes, geworteld in het gevoel een waardevol bestaan te leiden, is allereerst gelegen in acceptatie van uzelf, in uzelf geloven en uzelf niet langer aanpassen aan een ander. Probeer vervolgens uw uiterlijke bestaan zo realistisch mogelijk te vormen en het juiste werkmedium voor uw ware aard en uw persoonlijke opvattingen te creëren.

to top

Een leven in dienst van hoge idealen

U bent goed onderlegd en praktisch, maar vast niet lang tevreden met een alledaagse baan. U bent zich heel bewust van een hogere realiteit, waardoor het onmogelijk is voor u om met enkel genoegen te nemen met het realiseren van uw materiële en emotionele wensen. U wilt uw energie en inzet juist aan iets wijden waarin u met heel uw hart gelooft en u wilt op een of andere manier aan die hogere bron uw diensten aanbieden. U staat met twee benen op de grond, dus moet het een praktische dienst zijn. Een baantje zonder betekenis en dan thuis rustig mediteren is niet voldoende. Uw idealen moeten in dagelijkse activiteiten en dagelijks werk worden vertaald. U hebt behoefte aan een bestemming en u wilt concreet kunnen zien dat u de wereld verbetert. U hebt maar weinig geduld met groepen die onmogelijke dingen nastreven en praktisch gezien maar wat aanklungelen. U wilt actie en resultaten. Het is mogelijk dat u vroeger zonder meer op materiële beloning uit was en uw organisatietalent en leiderschapskwaliteiten in een alledaagse sfeer uitoefende. Al hebt u uw behoefte ontdekt om iets hoogstaands te dienen, u zult toch effectief uw idealen moeten vastleggen.

Op een bepaalde manier bent u heel geschikt voor werk als een soort "opponent", waarbij u op vaste basis in een conventionele opzet of bedrijfsstructuur rustig en toegewijd het bewustzijnsniveau verhoogt van de mensen met wie u werkt. Daar is echter een zekere misleiding voor nodig die uiteindelijk niet bij u past. De hulpverlening is prettiger voor u, vooral de geneeskunde en de psychiatrie waarin werkelijke problemen aan de orde komen en uw visie en idealisme heel inspirerend kan zijn. Andere sociale of politieke vormen van dienstbaarheid aan de gemeenschap interesseren u wellicht ook. Uw inzicht in het verloop van wereldse zaken kan een ruimere en meeromvattende visie oproepen. Het belangrijkste is dat u echt dienstbaar bent en uw opvattingen in tastbare vormen omzet. Probeer uw leven niet op te splitsen tussen een conventionele werksituatie en een verstopt spiritueel pad. Het geeft waarschijnlijk de meeste voldoening als u deze twee tegengestelde, maar verbonden kanten van uw karakter op een werkterrein kwijt kunt waar u beide kanten kunt laten zien en inzetten.

to top

De visie verwezenlijken

Er heerst een constante spanning tussen uw intuïtieve openheid voor dingen en uw pragmatische behoefte om met beide benen in de zogenaamde "echte" wereld te staan. Als u puur praktisch werk doet, snakt u naar contact met de subtiele bestaansniveaus, wat frustrerend is en u rusteloos en ontevreden maakt. Laat u uw materiële verantwoordelijkheden varen voor het spirituele pad, dan wordt uw zelfvertrouwen en eigenwaarde ondermijnd door uw wens om productief, praktisch en zinvol bezig te zijn. U moet deze tegenstelling in uzelf overbruggen door materiële vormen te creëren die uw innerlijke visie weergeven. Dat kan door een van de creatieve media - schrijven, schilderen, werken voor theater of film - mits wat u creëert ook een boodschap inhoudt en niet alleen maar mooi of prettig is. Ook kunt u een school of bedrijf opzetten dat stevig in de wereld van alledag ligt verankerd, maar als een doorgeefluik dient voor de idealen die u nastreeft. U kunt met genoegen kennis op de markt brengen, inspiratie verkopen, bewustzijn promoten ofwel uw innerlijke visie op een gewone alledaagse manier beschikbaar stellen aan gewone mensen.

Wellicht hebt u behoefte om binnen een groep te werken. Dat geeft u een veilig gevoel en het idee dat u tenminste enige collectieve steun hebt, ook al is uw kleine collectief een "randgroep" in de ogen van de massa. Of uw groep nu deel uitmaakt van een bedrijf of onderwijsinstelling of een organisatie met dezelfde idealen als u, u voelt zich het prettigst als u steun krijgt van collega's. Dat komt omdat de polariteit van uw innerlijke wereld u een beetje nerveus en onzeker maakt en u zich beter voelt bij het idee dat u de goedkeuring hebt van uw gelijken. Kwalificaties zijn ook belangrijk voor u. Uw visie mag dan onconventioneel zijn, u wenst over het algemeen als een kundig en "normaal" mens geaccepteerd te worden. Als u op conventioneel terrein wilt werken, zorg dan dat u de juiste papieren hebt, zodat u uw bekwaamheid kunt aantonen aan degenen die de aard van uw opvattingen in twijfel trekken. In uw hart bent u een praktisch idealist die inziet dat het noodzakelijk is om van binnenuit volgens bestaande structuren aan verbeteringen te werken, niet door als een spion pogingen te doen om de wereld van buitenaf te verbeteren.

to top

Contact met het onbeschrijflijke

Ondanks uw stevige grip op de eindige realiteit bent u intens instinctief verbonden met een groter geheel. Dat wordt mystieke aanleg genoemd, al denkt u niet in zulke esoterische termen over uzelf. Wat voor termen u ook gebruikt, u staat met een been stevig op de grond en met het andere op de drempel naar de onzichtbare wereld. Daardoor staat u open voor het collectief onbewuste wat heel effectief door een creatief medium als muziek kan worden gekanaliseerd. U bent fantasierijk en uw innerlijke beleving is levendig, ook al voelt u zich meestal lichtelijk ongemakkelijk als u te lang in zulke onbeschrijflijke atmosferen ronddoolt. Uw ontvankelijkheid voor hogere bestaansniveaus kan u ook op wetenschappelijk of technologisch gebied inspiratie geven, daar waar niet de logica, maar de intuïtie spannende nieuwe concepten onthult. U kunt uw gave ook inzetten op een gebied dat in de behoeftes van de massa voorziet, zoals de filmwereld. U voelt de collectieve dromen en verlangens al lang aan voordat mensen beseffen wat zij nu eigenlijk zoeken.

Uw gevoel voor hogere realiteitssferen en besef van het lijden dat inherent is aan het leven, intensiveert uw wens om op een of ander manier nuttig te zijn voor anderen. U zou het allerliefste aan iets werken dat dienstbaar is aan die intense eenheid in het leven die u zo sterk voelt. U bent zeer toegewijd van aard en het zou niet prettig zijn als u uw werk niet als instrument voor uw toewijding zou kunnen gebruiken. Of u uw inzet nu op anderen richt, op de natuur, het dierenrijk, de aarde op zich, of op wetenschappelijk onderzoek of sociale kwesties: net achter uw gezichtsveld ligt dat onzichtbare domein waarin u de betekenis en het doel van het aardse bestaan bevroedt. Waarschijnlijk hebt u heel lang de "goddelijke ontevredenheid" niet begrepen, die het zo moeilijk maakt om tevreden te zijn met simpele materiële voldoening. Misschien was u zelfs even de weg kwijt, omdat u verward was over de richting die u koos en er niet op vertrouwde dat u heel lang aan iets zou kunnen vasthouden. U bent echter heel vastberaden en onverzettelijk als u gelooft in wat u doet. Uw beeld van eenheid en uw medeleven met alle levende dingen moet in de kern van uw werk zijn ingekapseld.

to top

Vertrouwen in de goedheid van het leven als gave

U bent heel optimistisch van aard en beschouwt pijnlijke ervaringen zelfs als een les en een groeiproces. Dit aangeboren vertrouwen in de essentiële goedheid van het leven is een waardevolle eigenschap, zowel voor uw persoonlijke bestaan als in uw werk. U wilt dat met anderen kunnen delen en u zou een inspirerende docent of leerkracht kunnen zijn omdat u de ogen en harten van anderen wilt openen voor de grotere werkelijkheid die u zelf waarneemt. U studeert graag en moedigt met plezier ook anderen aan om wijzer te worden. Als u uw wereldbeeld niet kunt verruimen in uw werk en uw ontdekkingen niet aan anderen kunt doorgeven, raakt u snel verveeld en rusteloos. Reizen is wellicht heel inspirerend voor u omdat dat uw geest verruimt en nieuwe waarheden over mensen en het leven onthult. Het zou ideaal zijn als u in uw werk de kans krijgt om nieuwe culturen, normen, waarden en omstandigheden te ervaren. U hebt een bepaalde bewegingsvrijheid nodig en moet werk waarin u elke dag weer op dezelfde locatie met dezelfde mensen zit, vermijden. Al reist u maar sporadisch, het moet een belangrijk onderdeel van uw loopbaan zijn.

U bent vrijgevig van aard en deelt uw kennis van hoogstaande zaken graag met anderen. Ook neemt u wellicht graag een bepaald risico in uw werk, want u hebt een avontuurlijke inborst waardoor u dolgraag, mentaal of fysiek, nieuwe dingen op nieuwe plekken ontdekt. Het belangrijkste is dat uw werk uw verstand en fantasie stimuleert en u van project tot project in beweging houdt. U moet letterlijk of figuurlijk kunnen communiceren en doceren. Terreinen als de uitgeverij en de media passen bij u, mits u ideeën kunt promoten die volgens u de wereld aangenamer maken. U wens om dienstbaar te zijn moet zich uiten in werk dat de visie van anderen verruimt. Zet uzelf niet vast als werkpaard voor een grote groep, instelling of onderneming. Ook al bent u uitstekend in staat om verantwoordelijkheid te dragen en uw steentje bij te dragen, het zou uw rusteloze geest belemmeren en u de mogelijkheid ontnemen om kennis op te doen en die in vrijheid uit te dragen.

to top

Uw innerlijke visie werelds laten werken

U bent wellicht wat de richting van uw werk betreft al door een crisis heengegaan, of er is er nu een gaande. Uw leven lijkt zich in duidelijke hoofdstukken af te spelen, door spanning tussen de aardse en spirituele kanten van uw karakter. Een crisis in uw werk is waarschijnlijk gestoeld op de intense noodzaak om de tegenstellingen in uw karakter te verenigen en de kloof te overbruggen. Uw werk moet beide kanten omvatten en een duidelijk praktisch handvat bieden, waardoor u invloed op de wereld om u heen kunt uitoefenen, maar ook aan de innerlijke idealen kunt beantwoorden waaraan u zo intens trouw bent. Er zijn verschillende werksferen die bij u passen en die hebben een ding gemeen: zij ondersteunen praktisch gezien de menselijke conditie en weerspiegelen zowel aardse vaardigheden als een intuïtieve kijk. Werk dat deze twee tegenstellingen niet in zich heeft zoals u dat zelf hebt, zal u uiteindelijke geen voldoening geven. Geen van deze twee uitersten kan u tevreden stellen. Neem uw idealen serieus en blijf ze trouw. Probeer ze uit te leven door anderen een concrete dienst te bieden.

to top

Overige aanleg en sterke kanten

Al zijn dit uw voornaamste sterke kanten, er zijn ook nog andere kwaliteiten waarop u kunt bouwen als u uw energie en talenten optimaal wilt gebruiken. Het zijn niet uw meest in het oog lopende kanten, maar ze zijn belangrijk en moeten worden meegenomen in elke evaluatie van uw werksituatie. Een astrologische tekening onthult met het oog op uw bestemming een essentieel karakterpatroon van een individu. In een "ideale" werksfeer is ruimte voor de expressie van zoveel mogelijk essentiële karaktereigenschappen. Een perfecte baan bestaat net zo min als een perfecte wereld. Voor deze belangrijke eigenschappen moet u echter ruimte maken in uw leven. Ergens en op een of andere manier moeten zij worden erkend en een uitlaatklep vinden.

to top

Bijdragen aan de mensheid

Uw werk moet iets goeds doen voor de mensheid, omdat u zo sterk het gevoel hebt er deel van uit te maken. U bent idealistisch en tolerant, democratisch van geest en intens zorgzaam voor uw medemens. U staat open voor iedere mogelijkheid om de maatschappij te verbeteren. Dat betekent niet dat u slechts een "weldoener" bent met vage ideeën over de wereld redden. Daar bent u te verstandig voor, want u denkt helder en rationeel en kunt plannen en organiseren. Maar waar u ook bij betrokken bent, naast iets voor uzelf wilt u ook iets voor anderen doen. In feite is "Ik" minder reëel voor u dan "wij" omdat u eerder in collectieve dan in individuele termen denkt. Sociologie en psychologie interesseren u wellicht omdat u gefascineerd wordt door menselijke "drijfveren" en misschien graag met theorieën werkt die de mysteries van het menselijk gedrag verklaren. U hebt inzicht in hoe collectieve bewegingen werken. U zou een uitstekende groepsleider of organisator kunnen zijn. U spreekt wat men noemt "klare taal"; u bent in allerlei soorten mensen geïnteresseerd en weet uw ideeën niet vaag of technisch, maar helder en begrijpelijk over te brengen. U kunt zakelijk, economisch of politiek bezig zijn, als u maar het gevoel hebt dat u anderen iets positiefs te bieden hebt en niet alleen maar bergen geld verdient. Als u bergen geld verdient, geeft u veel aan goede doelen of steunt u organisaties die op een of andere manier weer anderen steunen. U bent er sterk van overtuigd dat dingen gedeeld moeten worden en niet mogen worden opgepot. U zou een uitstekende leerkracht zijn omdat u het leuk vindt anderen mentaal te stimuleren en te helpen zichzelf beter te leren begrijpen. Maak uw humanitaire interesse tot basis van uw richting in het leven.

to top

Zet de geest van Prometheus in

Promotheus was de mythische figuur die vuur stal van de goden en het aan de mens gaf zodat die zich kon ontwikkelen. U hebt veel weg van Prometheus. U hebt ook het gevoel dat mensen een enorm potentieel hebben dat nog niet aangeboord is en u bent ook bereid om vanaf de zijlijn iets te doen en onconventioneel te denken en te handelen als dat helpt om dat potentieel te realiseren. U moet werken voor anderen. Niet per se letterlijk, want u bent net iets te onafhankelijk in uw denken om u te kunnen schikken in de hiërarchie van een instituut of organisatie, maar meer in de zin van de evolutie van de mensheid dienen op materieel, emotioneel, intellectueel of spiritueel niveau. Voldoening in uw werk komt voort uit het besef dat u deel uitmaakt van een grote eenheid en dat u uw talent inzet om de mensheid aan een betere toekomst te helpen. Of u dit nu binnen uw gemeenschap doet door middel van projecten voor hulpbehoevenden, of een grote organisatie of beweging die op nationaal of economisch niveau veranderingen doorvoert; u wordt nooit gelukkig in een baan die alleen materiële zekerheid biedt, maar geen diepere betekenis geeft aan het grote geheel. Ondersteun uw idealisme met goed geoefende vaardigheden en een goede opleiding en ga op zoek naar de juiste groep of organisatie die de idealen waarin u zo sterk gelooft, weerspiegelen.

to top

Hoofdstuk IV

to top

Leer uw grenzen kennen

Wanneer u uw aangeboren beperkingen leert inzien, helpt dat om uw energie in de juiste banen te leiden en optimale voldoening uit uw werk te halen. Ieder mens heeft grenzen en die moeten niet als "fouten" of "falen" worden gezien, maar als een onvermijdelijk gevolg van uw sterke kanten op een ander gebied. Geen enkel individu heeft alles in huis. Door middel van inzicht in uw essentiële karaktereigenschappen die uw mogelijkheden voor specifiek werk vergroten of beperken, bouwt u zelfinzicht en zelfvertrouwen op. Soms moeten we een poging wagen en falen voordat we kunnen inzien dat we niet genoeg ontwikkeling hebben, niet geschikt zijn of gewoonweg niet geïnteresseerd zijn in een bepaald werkterrein. Onder druk van familie en naasten proberen we misschien iets te worden wat we niet zijn, waardoor veel energie en tijd wordt verspild omdat we aan andermans verwachtingen willen voldoen, terwijl we weten dat we ons niet thuisvoelen in een bepaald soort werk. Het besef dat uw beperkingen geen onveranderlijke "karakterfouten" aangeven is belangrijk. Hard werken aan beperkingen kan zelfs door een enorme inzet groot vertrouwen opleveren en soms kan er waar talent worden ontdekt achter iets wat in eerste instantie een blokkade of probleem lijkt. U bepaalt zelf of u aan een tekort in uw karakter werkt of u dit begripvol accepteert, of dat u een combinatie van beide aangaat.

to top

Leer van het moment te genieten

Wat uw werk betreft komt de belangrijkste beperking voort uit uw grootste kracht: uw intense trouw aan een meer dimensionale werkelijkheid. Deze trouw geeft uw loopbaan betekenis en tevens het gevoel dat u een nuttige bijdrage levert aan de menselijke evolutie. Soms vergeet u dat plezier, vreugde en bij het moment leven net zo goed een deel van het leven is. U kunt heel intens zijn, soms zo erg dat u uzelf de gewone alledaagse pleziertjes, die voor veel mensen de reden van hun bestaan zijn, niet gunt. Als u dat te ver doordrijft zul u merken dat u negatief en oordelend wordt naar collega's die niet dezelfde mate van toewijding hebben als u. Zie het wat positiever. Wat uw persoonlijke wereldbeeld of filosofie ook is, u moet niet dogmatisch denken of ervan uitgaan dat er maar één weg is. Werkt u in de hulpverlening en bent u te dogmatisch, dan dreigt het gevaar dat u uw opvattingen opdringt aan degenen die uw hulp zoeken. Werkt u in een groep of organisatie, dan voelt u zich wellicht gedwongen om degenen die het licht nog niet hebben gezien te bekeren en dat kan heel irritant zijn voor uw collega's. In uw hart bent u oprecht en uw motivatie en toewijding zijn zonder meer plausibel. Maar het is maar de vraag of de hogere realiteit waarnaar u streeft van u verlangt om het plezier in de stoffelijke wereld waarin u leeft en werkt te beperken. U moet een creatieve balans zien te vinden tussen uw idealen en het vermogen om van de vreugde van het alledaagse bestaan te genieten. U probeert ook te zeer om verantwoordelijkheid te dragen en neemt te veel op uw schouders. U kunt niet iedereen redden, of de hele wereld veranderen tijdens het ene leven dat u hebt. Respecteer de grenzen van uw tijd en energie en doe alles wat u kunt om de val die halsstarrigheid heet te vermijden. U hoeft niet op allerlei manieren te bewijzen dat u een goed mens bent, zeker niet als die slecht kunnen zijn voor uw lichamelijk of psychische welzijn.

to top

Creatieve zelfexpressie waarderen

U bent bereid een hoop energie en moeite te steken in de ondersteuning van idealen waarin u sterk gelooft. U wilt een zinvol en productief leven leiden en er zeker van zijn dat u uw steentje bijdraagt om de menselijke evolutie vooruit te helpen. Dat is een prachtige eigenschap, maar vergeet niet dat u ook creatieve talenten hebt die u alleen maar puur voor uw plezier hoeft te uiten. U bent niet alleen maar iemand die werkt en dienstbaar is; een kant van u is fantasierijk, kinderlijk en dol op het innerlijke sprookje vol romantische, fabelachtige figuren. Als u op een of andere manier artistiek bent is het belangrijk dat u daar gehoor aan geeft, dit talent ontwikkelt en er wellicht een onderdeel van uw werk van maakt. Als dat onmogelijk is, zorg dan dat u elke dag of week tijd vrijmaakt om in deze speelse creatieve wereld op te gaan. Ook als u geen expert bent op het gebied van schilderkunst, schrijven of muziek maken, kunt u er heel veel plezier aan beleven. U zou eigenlijk continu in contact moeten staan met zulke dingen om uw geest op te frissen en te beseffen dat het leven net zo goed plezier betekent als hard werken. Probeer een balans te vinden tussen het toegewijde en het kinderlijke in uzelf; de twee samen vormen een zeer creatieve combinatie. Als u probeert om uw speelse fantasierijke kant te onderdrukken uit naam van een ideaal of uit zelfopoffering, bouwt u enorme weerzin op en intense afgunst naar degenen die zichzelf wel toestaan om zo nu en dan onverantwoordelijk te zijn. U hebt een krachtige intuïtie, maar bent wellicht bang dat deze uw materiële zekerheid kan omgooien. Om die reden hebt u uiterst gestructureerde vormen nodig waarin u de onthulling van een innerlijke wereld kunt beleven. Die vormen zijn soms te overdreven. Intuïtie werkt niet alleen spiritueel maar ook artistiek en het kan belangrijk voor u zijn om flexibele creatieve instrumenten te hebben, naast de vorm waarin uw opvattingen genesteld zijn. Probeer te ontspannen en leer creatieve zelfexpressie te waarderen, al is het maar als een manier om stoom af te blazen.

to top

Zelfopoffering is niet altijd een goed idee

U bent zeer devoot van aard en uiterst gevoelig voor het lijden in de wereld. U wilt op een of andere manier dienstbaar zijn omdat u een hogere vorm van realiteit voelt achter de oneerlijkheid en hardheid van het leven. Daardoor voelt u zich waarschijnlijk aangetrokken tot een beroep waarin u anderen helpt of heelt. Als u bij dit soort werk betrokken bent, is het erg belangrijk dat u niet alleen uw fysieke en psychologische grenzen stelt, maar ook als individu het recht neemt om van het leven te genieten. Als u uzelf te veel opoffert, kunt u lichamelijk en emotioneel uitgeput en gedesillusioneerd raken omdat er altijd weer ergens pijn is die u niet kunt stillen. Onthoud dat u in uw eentje de ziektes van de wereld niet kunt genezen en ook kunt u degenen niet helpen die zichzelf niet willen helpen. Onderscheid leren maken is een belangrijk item waaraan u hard moet werken, hoe hard of egoïstisch dat ook klinkt. Er is er maar een zoals u en het is verstandiger om uw energie voor iets dat urgent en productief is in te zetten, dan dat u die gewoonweg verspilt. Welke idealen u ook aanhangt en wat uw spirituele filosofie ook is, het is onwaarschijnlijk dat u volgens bepaalde wetten uw persoonlijke tevredenheid en plezier zou moeten opgeven. Als u dat toch gelooft, moet u wellicht eens dieper graven naar de onbewuste motieven die achter zo'n wereldbeeld schuilen. U stelt zich kwetsbaar op ten opzichte van anderen op het werk omdat u zich zo betrokken voelt. U hebt duidelijke grenzen nodig en een gezonde dosis zelfbescherming. U bent ook kwetsbaar omdat uw visie niet altijd bij de realiteit van de mensen met wie u werkt past. Een heldere, onbevooroordeelde kijk op het ware karakter van anderen voorkomt dat men u uitbuit en zorgt dat u enthousiast bent over uw werk en uzelf niet uitgeput of onderdrukt voelt.

to top

Hoofdstuk V

to top

Samenwerken met anderen

Een van de belangrijkste factoren die u moet overwegen wat de richting in uw bestaan betreft, is hoe u met anderen samenwerkt. In een werksituatie heeft iedereen een eigen stijl van relaties aangaan. Iedereen heeft andere wensen en eisen, iedereen heeft een andere mate van privacy of teamwerk nodig en iedereen gaat weer verschillend om met gelijken en autoriteiten. Er is geen "normale" manier van omgaan met anderen, maar het is belangrijk dat u beseft wat u precies zoekt, zodat uw kansen zo groot mogelijk zijn. Veel specifieke onderwerpen die met relaties op het werk te maken hebben, zijn al besproken in vorige hoofdstukken. Dit hoofdstuk is meer een beknopte weergave van uw fundamentele behoeften. Het kan handig zijn om die te onthouden.

to top

Afwijkende visies leren accepteren

De toewijding aan uw idealen geeft u moed, wilskracht en de bereidheid uzelf onvoorwaardelijk in te zetten voor het welzijn van anderen U bent op uw best wanneer u deze idealen kunt delen en kunt samenwerken. Dat geeft u het gevoel dat u deel uitmaakt van een groter geheel en dat u samen met anderen bijdraagt aan de ontwikkeling van het gemeenschappelijke doel. In deze setting bent u vrijgevig en onbaatzuchtig in uw steun aan collega's en u accepteert vele tekortkomingen en zwakheden van uw medewerkers zolang u maar ziet dat zij door dezelfde visie als u geïnspireerd worden. U sympathiseert niet zo snel met degenen die niet zien wat u ziet en uw specifieke wereldbeeld niet delen. U hebt weinig begrip voor mensen die op hun eigen persoonlijke voldoening en succes gericht zijn, of die materialistisch zijn. De moeilijkheid is dat u niet altijd zo flexibel denkt en dat maakt u intolerant ten opzichte van mensen met een andere houding of kijk. Door uw intensiteit denkt u vrij star en accepteert u niet zomaar dat de waarheid zich in vele vormen kan aandienen.

Ook al bent u het gelukkigst wanneer uw visie gedeeld wordt, het is onwaarschijnlijk dat u de perfecte werksituatie vindt waarin ieder individu precies hetzelfde wereldbeeld heeft als u. Mensen zullen altijd verschillend blijven, niet alleen in hun mening maar ook in hun intensiteit van het gevoel over die mening. U moet uzelf meer openstellen en mensen accepteren zoals ze zijn in plaats van hen te veroordelen om hun specifieke spirituele kijk. Heel veel mensen zijn in wezen fatsoenlijke, goede mensen die wellicht hun gevoelens en ideeën anders formuleren dan u. Probeer echter niet steeds om anderen te overtuigen van uw manier van denken. Dat wekt vijandigheid en problematische werkrelaties en de ethiek achter deze pogingen is dubieus. De kracht van uw overtuiging geldt voor u, maar wellicht niet voor anderen; voor u is er maar een waarheid, maar het kan zijn dat die anderen niet aanspreekt. Soms neemt u mensen te letterlijk en wordt u kritisch als ze zich niet gedragen zoals u zou willen, of dezelfde taal spreken als u. Meer tolerantie en flexibiliteit, evenals toegeven dat u er soms naast zit, kan helpen om warme en meer oprechte relaties op te bouwen met collega's, al hebben zij andere aspiraties en idealen.

to top

Hoofdstuk VI

to top

Wat succes werkelijk voor u betekent

Wanneer mensen het over "succes" hebben, praten ze meestal over een belangrijke positie in de ogen van de buitenwereld, of over een baan die veel geld oplevert, met alle materiële luxe en comfort van dien. Maar succes in de dieperliggende betekenis van "bestemming" is een hoogst individuele ervaring die voor iedereen weer iets anders betekent. Succes in deze betekenisvolle zin hangt van uw individuele capaciteit af om de waarden en idealen die er het meest toe doen in de innerlijke beleving, te kunnen uiten in de buitenwereld. Op die manier bekeken heeft succes misschien helemaal niets met geld of status te maken. Succes is afhankelijk van innerlijke trouw en integriteit en weerspiegelt de essentie van een individu, niet een algemene kijk die op oppervlakkige, sociale of materiële zaken is gebaseerd.

Succes moet voor u uw pogingen weerspiegelen om uw innerlijke wereld en de buitenwereld op orde te brengen. Ook al vindt u de stoffelijke realiteit belangrijk, financieel gewin, status of een maatschappelijke "toppositie" zijn niet uw belangrijkste motivatie. Diep van binnen bent u ambachtelijk ingesteld, of u nu met materialen werkt of met psychologische of fysieke materie. Uw ziel dwingt u tot taken als integreren, polijsten, verfijnen, bewerken, herstellen en helen en dat moet u ook in uw werk kunnen doen zodat u voelt dat u een zinvol bestaan leidt. Nuttig zijn is het fundament van uw idee van succes. Voor uw levensvervulling moet u een zinvolle zaak of een hogere waarheid dienen waarin u gelooft. U houdt, meer dan een ander, van werken om te werken. Het biedt u een intenser ritme in het dagelijks leven en een groter geheel waarvan u instinctief beseft dat uw leven er deel van uitmaakt. Integriteit op het hoogste niveau is extreem belangrijk voor u: u staat in dienst van uw innerlijke idealen en bent er niet om de buitenwereld te dienen uit zekerheid of om financieel gewin.

Door een bepaalde gereserveerdheid en gebrek aan vertrouwen onderschat u uw mogelijkheden. U vraagt uzelf af of niet te "zelfzuchtig" bent of egoïstisch waardoor u te laag inzet. Maar deze angst kan ook heel positief uitwerken als u uw behoefte aan individuele zelfexpressie maar niet om zeep helpt door te veel twijfels aan uzelf. De neiging om uw egocentrische trekjes te beheersen, maakt u gevoeliger voor de behoeftes en rechten van de mensen met wie u werkt. Omdat u onzeker bent over het recht om "speciaal" te zijn, probeert u altijd origineel en oprecht te zijn in wat u te bieden hebt. Dat uw grote behoefte aan zelfexpressie overschaduwd wordt door onzekerheid en twijfels kan tot ontwikkeling van hoogstpersoonlijke vaardigheden leiden die u heel bijzonder maken, zelfs als u in dienst staat van het grote geheel.

U moet bruggen bouwen, herstellen wat beschadigd is, verenigen wat uiteengevallen is en wat besmet of verwaarloosd is terugbrengen in zijn meest gezonde werkzame staat. Dit kan gelden voor voorwerpen, gebouwen, het menselijk lichaam, de psyche, de natuur of het planten- en dierenrijk. Een ware bestemming stelt u in staat om een beetje orde en harmonie in uw directe omgeving te brengen; dat is immers de basis van al wat leeft.


Astrologische data gebruikt voor Beroep en Bestemming
voor Bob Dylan (mannelijk)
geboortedatum: 24 mei 1941 kloktijd: 21:05
in: Duluth, MN (US) U.T: 03+05
92w06, 46n47 sterrentijd: 13:05:51

PLANEETSTANDEN
planeet teken graad beweging
Zon Tweelingen 3°30'47 in huis 6 direct
Maan Stier 21°30'46 in huis 5 direct
Mercurius Tweelingen 23°02'40 in huis 7 direct
Venus Tweelingen 12°59'08 in huis 6 direct
Mars Vissen 5°58'49 in huis 2 direct
Jupiter Stier 29°40'09 in huis 5 direct
Saturnus Stier 20°04'48 in huis 5 direct
Uranus Stier 26°37'47 in huis 5 direct
Neptunus Maagd 24°56'44 in huis 9 retrograde
Pluto Leeuw 2°22'17 in huis 8 direct
Maansknoop Maagd 28°32'23 in huis 9 retrograde
Cheiron Kreeft 27°50'55 eind van huis 7 direct
Planeten in het eind van een huis worden geduid in het volgende huis.

HUIZENVERDELING (Placidus)
Ascendant Boogschutter 20°19'42
2de huis Steenbok 28°46'52
3de huis Vissen 12°40'35
Imum Coeli Ram 17°51'11
5de huis Stier 13°05'06
6de huis Tweelingen 2°42'33
Descendant Tweelingen 20°19'42
8ste huis Kreeft 28°46'52
9de huis Maagd 12°40'35
Medium Coeli Weegschaal 17°51'11
11de huis Schorpioen 13°05'06
12de huis Boogschutter 2°42'33

MAJEURE ASPECTEN
Zon Conjunct Venus 9°28
Zon Vierkant Mars 2°27
Zon Conjunct Jupiter 3°51
Zon Conjunct Uranus 6°53
Zon Driehoek Neptunus 8°33
Zon Sextiel Pluto 1°07
Zon Driehoek Maansknoop 4°57
Zon Sextiel Cheiron 5°39
Maan Conjunct Jupiter 8°09
Maan Conjunct Saturnus 1°26
Maan Conjunct Uranus 5°07
Maan Driehoek Neptunus 3°26
Maan Driehoek Maansknoop 7°02
Mercurius Vierkant Neptunus 1°54
Mercurius Vierkant Maansknoop 5°30
Venus Vierkant Mars 7°00
Mars Vierkant Jupiter 6°18
Mars Vierkant Uranus 9°20
Jupiter Conjunct Saturnus 9°35
Jupiter Conjunct Uranus 3°02
Jupiter Driehoek Neptunus 4°42
Jupiter Sextiel Pluto 2°42
Jupiter Driehoek Maansknoop 1°07
Jupiter Sextiel Cheiron 1°48
Saturnus Conjunct Uranus 6°33
Saturnus Driehoek Neptunus 4°52
Saturnus Driehoek Maansknoop 8°28
Uranus Driehoek Neptunus 1°40
Uranus Sextiel Pluto 5°44
Uranus Driehoek Maansknoop 1°55
Uranus Sextiel Cheiron 1°13
Neptunus Conjunct Maansknoop 3°36
Neptunus Sextiel Cheiron 2°53
Pluto Sextiel Maansknoop 3°49
Pluto Conjunct Cheiron 4°31
Mercurius Oppositie Ascendant 2°42
Venus Oppositie Ascendant 7°20
De getallen geven de orb aan. d.w.z. de afwijking van de exacte aspecthoek.