Karriere og Erhverv
for Barack Obama, født 4 August 1961
Tekst af Liz Greene, Copyright © Astrodienst AG 2008
ETVN 6212.502-18, 17-June-2008

Indholdet af denne Analyse

I. Indledning

II. Hvordan du opfatter verden

Del dine idealer med andre i en fælles bestræbelse

III. Dine anlæg og styrker

En visionær poet har brug for et arbejde, som rører hjertet Behovet for at formidle fantasiens verden Talent for at fortælle historier Modtagelig for skønhed De kreative visioners dæmon vejer tungere end materielle behov

Øvrige anlæg og styrker Luk ikke dig selv inde Hold døren åben for nye projekter og udfordringer

IV. Kend din begrænsning

Anerkend betydningen af den ydre verden Selvudtryk støder på indre blokeringer Lær at tåle kritik At acceptere det ufuldkomne

V. Samarbejde med andre

Fælles visioner betyder mere end konversation

VI. Hvad betyder succes i virkeligheden for dig

to top

Kapitel I - INDLEDNING

to top

At finde sit sande kald

Når vi er børn, siger folk til os: "Hvad vil du være, når du bliver stor?" I den alder har vi sædvanligvis drømme. Vi ved, at vi ønsker at nå månen, lære at flyve den hurtigste flyvemaskine i verden, redde truede dyrearter eller gøre en strålende videnskabelig opdagelse, som vil forvandle menneskers liv. Vi er endnu ikke gamle nok til at bekymre os om jobmarkedet, afbalancerede budgetter og vores eget og vores families underhold. Vi har kun vore drømme og en hemmelige vished om, at vi er enestående og skal udføre noget helt specielt i livet. Selv når vore forældre har helt andre drømme på vore vegne, kan vi kende forskel på deres drømme og vore egne. Som børn er vi endnu i stand til at høre sjælens stemme.

Når vi bliver ældre, ændrer spørgsmålet karakter. Folk siger: "Du må hellere begynde at tænke over, hvad du vil med dit liv. Hvordan vil du tjene til livets ophold?" Der er ikke længere tid til at drømme; vi må nu "se virkeligheden i øjnene" og tænke over, hvordan vi skal overleve i den store, slemme, gamle verden. Den indre fornemmelse af at være speciel falmer ved synet af de lammende vidnesbyrd om høje arbejdsløshedstal, skarp konkurrence ved hvert eneste stillingsopslag og økonomiske udsving og nedture, som får os til at føle, at vi er heldige, hvis vi overhovedet får et job, ligegyldigt hvilket. Og hvis vi er utilfredse i det pågældende job, eller hvis vi mister det, føler vi os nedværdigede, nedvurderede og ude af stand til at stole på vore inderste drømme og længsler, fordi der måske ikke findes andet arbejde. Og selvom der gjorde, har vi sikkert for længst mistet den indre kontakt, som kunne fortælle os, hvad det er, der får vores hjerte til at synge og genskaber følelsen af at skulle udføre noget helt specielt i livet.

Denne astrologiske fremstilling handler om dit erhverv. Den skal hjælpe dig med at få en fornemmelse af, hvad du er god til, og hvad der kunne være godt for dig, således at dit arbejdsliv giver mening ved siden af en løncheck. Hvis du leder efter en retning, kan astrologien hjælpe dig med at finde den; hvis du allerede har fundet en retning, kan astrologien hjælpe dig med at bekræfte den og måske uddybe den. Det engelske ord "vocation" kommer af en latinske rod, som betyder "at kalde" - ligesom vi også på dansk har ordet "et kald". At have et kald indebærer noget af en højere eller dybere karakter - et indre selv eller en sjæl, som ved, hvorfor vi i virkeligheden er her. I dag bruger vi hovedsagelig ordet "kald" i forbindelse med mennesker, som oplever en religiøs kaldelse. Den omskiftelige verdens udfordringer og problemer, med dens hurtige og usikre tekniske fremskridt og skiftende politiske og økonomiske strømninger, har skræmt os og drejet vores opmærksomhed bort fra den indre betydning af det, vi foretager os i livet. Men rigtig mange mennesker føler sig retningsløse eller ulykkelige i deres arbejde, selvom de bliver lønnet godt. Få af os oplever den luksus at arve en formue; flertallet af os må selv klare os i verden. Arbejdet ligger derfor, i lige så høj grad som parforholdet, ved kernen af vores liv og optager de fleste af vores vågne timer. Men vi er muligvis ikke i stand til at tænke fra dette centrum og ud - først at fokusere på hvem vi er, og hvad der inspirerer os, og derefter at søge efter redskaberne hertil i den ydre verden. I stedet tænker vi udefra og ind, idet vi fokuserer på, hvad andre eller vores egen skjulte usikkerhed fortæller os er muligt. Vi bliver ikke opdraget til at kende og stole på os selv og vore evner, men snarere til kun at kende den ydre verdens begrænsninger. Og derpå hamrer vi os selv ned i en form, som passer til dem.

Eftersom hvert eneste fødselshoroskop er unikt, lærer astrologien os, at hvert eneste individ har en unik natur og en unik samling af evner. Selvom et horoskop ikke kan fortælle os hvilket firma, der vil tilbyde os et job, eller hvor meget vi kan forvente at få i løn, kan det hjælpe os med at forstå, at hvis vi ønsker at føle, at vores liv har betydning, må vi i den ydre verden udfolde i det mindste noget af den person, vi er i det indre. Intet job er perfekt; vi må alle gå på kompromis. Det, der betyder noget, er, at det, vi foretager os, forbinder os med noget specielt indvendig, noget der får os til at føle, at vi er værdifulde, og som ansporer os til at yde vores bedste til livet. Astrologiens indsigt er ikke bogstavelig og specifik. Den er symbolsk og psykologisk og fortæller os om de områder af livet, som inspirerer os, de behov som giver vores sjæl næring, og om personlige begrænsninger som markerer grænsen for, hvad vi er i stand til at opnå i løbet af et liv. Vi kan ikke blive til noget, vi ikke er, og intet menneske rummer alle muligheder. Vi er alle gode til forskellige ting. Den rette blanding af realisme og tro på os selv kan sørge for, at vi kommer til at føle, at vores vej gennem livet har været umagen værd.

For at få mest muligt ud af den astrologiske indsigt, som bliver tilbudt i denne fremstilling, er det vigtigt at huske tre ting. For det første er en fornuftig indsigt i egne behov, muligheder og begrænsninger langt vigtigere end de kendsgerninger og statistikker, vi får tilbudt af omverdenen. Det er ikke sådan, at kendsgerninger og tal ikke betyder noget. Men selv hvis der kun er ét job til rådighed og fire hundrede ansøgere til det, har vi større magt til at skabe vores egen virkelighed, end vi er klar over. Hvis det job er det helt rigtige for os, og vi er rede til at gennemgå den nødvendige forberedelse og oplæring, så vil vi få det - et eller andet sted, på et eller andet tidspunkt, på en eller anden måde. For det andet må vi ikke være bange for at forsøge. At forsøge og fejle og forsøge igen er langt bedre end slet ikke at forsøge, for vi kan lære endnu mere af vores nederlag, end vi lærer af vores succes. Det kan også være vigtigt at forstå, hvorfor vi måske ubevidst flirter med nederlagene eller undlader at gribe chancerne. Mange mennesker bliver tynget ned, ikke på grund af manglende evner, men af en dyb ubevidst overbevisning om, at de ikke fortjener at blive tilfredse. En dybere forståelse af os selv kan hjælpe os med at skelne mellem ægte begrænsninger og unødvendig selvsabotage. For det tredje kan et fødselshoroskop ved egen kraft lige så lidt skabe mulighederne for os, som et vejkort kan få os til at foretage en rejse. Et fødselshoroskop kan vise os en retning og opmuntre os til at realisere vore højeste værdier og mest elskede drømme. Men hvert eneste menneske må træffe beslutningen om at begynde at gå vejen. Hvis vi nægter at gøre dette på grund af frygt eller kynisme, og bliver siddende på dørtrinnet, mens vi længes efter det, der kunne være blevet til noget, kan vi ikke bebrejde hverken astrologien eller verden for vores utilfredshed.

to top

Kapitel II

to top

Hvordan du opfatter verden

Hver især oplever vi verden forskelligt og føler os stærke og kompetente på nogle felter og usikre eller dårligt udrustede på andre. Intet menneske er perfekt tilpasset alle områder af livet. Fundet af den rigtige retning kan til dels afhænge af en viden om, hvordan du skal vurdere og tilpasse dig livet, og af opdagelsen af en ydre situation, som passer til din grundindstilling. Selvfølgelig er det ikke så enkelt, at du bare skal lede efter et sted, hvor du kan udfolde det, du opfatter som dine stærke sider, og undgå det du opfatter som dine svagheder. Sommetider kan et arbejde med at udvikle de sider af personligheden, hvor du føler dig usikker, fremkalde den største følelse af sejr. Men det hjælper, hvis dit livssyn er i harmoni med det, du foretager dig, og du derfor kan føle dig fuld af selvtillid og i stand til at møde de udfordringer, som dit arbejde byder på. Det kan også gøre en forskel, at du er i stand til at være tro mod dine værdier og behov i stedet for at acceptere en situation, hvor du hverken tror på det, du foretager dig, eller på de mennesker du arbejder sammen med.

to top

Del dine idealer med andre i en fælles bestræbelse

Du nærer en dyb interesse for andre mennesker og deres velfærd. Selvom du muligvis ikke bryder dig om, at klimaet på dit arbejdssted er alt for intenst rent følelsesmæssigt, har du brug for at føle, at du bidrager til den menneskelige udvikling på en eller anden måde, enten gennem kundgørelse af viden eller gennem forbedring af samfundet. Du er muligvis optagt af politik og dybt engageret i en bestemt vision om, hvordan verden kunne og burde være. Et engagement i sociale eller humanitære interesser kan vise sig meget gunstigt, også selvom dette engagement ikke er økonomisk indbringende. Hvis du bliver nødt til at arbejde med noget, som ikke inspirerer dine idealer, vil du formentlig ende med at arbejde for dine kolleger og forholde dig til urimeligheder eller manglende lighed på arbejdspladsen. Du slipper ikke uden om dit behov for at forbedre verden omkring dig i retning af dine egne dybfølte idealer. Det vil derfor nok være bedst at søge et arbejde, som giver dig mulighed for at yde et væsentligt bidrag - inden for politisk eller socialt arbejde, videnskab, psykologi, alternativ helbredelse eller et område af kunsten, hvor du kan fremsætte dit budskab. Du har en reformator i maven, som ikke lader sig kvæle af "virkeligheden", sådan som andre definerer den.

Du har en ganske særlig evne til at forstå dynamikken i en gruppe. Rent personligt gør dette dig til en omgængelig og tolerant person, som kan forholde sig til mange forskellige slags mennesker. Professionelt afspejler det et sjældent talent for at møde mennesker der, hvor de er, sammen med en evne til at tale et fælles sprog og forstå forskellige arter af behov og krav. Dette er et ægte politisk talent, skønt desværre kun meget få politikere besidder det. Det findes oftere i andre kredse, hvor mennesker med vidt forskellig personlighed er nødt til at arbejde sammen og har brug for én, der kan hjælpe dem med at forstå hinanden. Du kan være glimrende til at lede en gruppe eller optræde som mellemmand eller diplomat. Du kan også være vældig god til at styre en kommission og organisere andres programmer. Du har en klar og logisk tankegang, som ikke nemt bliver afledt af overfladiske problemer. Dette kan afspejle et talent for forskning og eksperimentel teknologi. Frem for alt, måske, elsker du sandheden og holder af at delagtiggøre andre i det, du anser for sandt. Du har et demokratisk sindelag og en ægte forkærlighed for orden og harmoni. Selvom du indimellem kan overse nogle af de følelsesmæssige menneskelige grænser, er du ikke upraktisk og kan acceptere situationer, hvor det ideelle måske ikke er muligt. Hvis du mener, at du har et budskab til andre, bør du arbejde på at udvikle de evner, hvormed du kan viderebringe dette budskab på en effektiv og succesrig måde.

to top

Kapitel III

to top

Dine anlæg og styrker

En ærlig og realistisk forståelse af dine grundlæggende styrker kan hjælpe dig med at orientere dig i verden og lægge dine kræfter på steder, hvor du kan gøre dig håb om at komme til at stråle og i det mindste nå mange af dine mest elskede mål. Indsigt i nogle grundlæggende spørgsmål, såsom evnen til og ønsket om at håndtere ansvar, behovet for stabilitet og tryghed eller trangen til konstant skiftende udfordringer, kan påvirke dine beslutninger og hjælpe dig med at undgå at øde dine evner bort på områder, hvor du sandsynligvis aldrig vil blive lykkelig eller føle dig hjemme. Det betyder IKKE, at du, såfremt denne fremstilling synes at modsige det, du er beskæftiget med i øjeblikket, brat skal kaste alt det til side som du hidtil har bygget op. Hvis for eksempel nye udfordringer og en vis grad af uafhængighed ifølge din astrologiske profil er vigtigt for dig i dit arbejde, skal du ikke straks forlade et fast job og styrte dig på hovedet ud i det blå på jagt efter en urealistisk drøm. Det kan være nødvendigt med yderligere oplæring, og dine forpligtelser på hjemmefronten bør også tages i betragtning i forbindelse med, hvad der er muligt på et bestemt tidspunkt i dit liv. Men en personlighed, som grundlæggende kræver en uafhængig kreativ platform at arbejde ud fra, betyder, at du måske bør overveje nogle nye muligheder inden for rammerne af din nuværende situation eller arbejde på en langtidsplan for, hvordan du gradvist kan opnå den autonomi, som du har behov for. Hemmeligheden bag ægte succes - den slags som er rodfæstet i en indre følelse af et spændende og meningsfyldt liv - består først og fremmest i at acceptere, hvem man er, at tro på det og holde op med at forsøge at forme sig selv efter andre. Og derefter at sigte efter at forme sin ydre tilværelse på så mange måder, som der er realistisk mulighed for, med henblik på at tilvejebringe de rigtige arbejdsredskaber for din sande natur og dine sande værdier.

to top

En visionær poet har brug for et arbejde, som rører hjertet

Du vil aldrig med glæde kunne forpligte dig på et arbejde ud fra et ønske om økonomisk gevinst, for din dybeste loyalitet gælder en indre vision. Du bør søge en levevej, som giver dig mulighed for at udfolde denne vision. Det kan dække en lang række muligheder - lige fra et liv som kunstner med alle den kunstneriske tilværelses særlige vanskeligheder og udfordringer til et arbejde på områder, hvor kunstneriske evner bliver kombineret med mere markedsorienteret arbejde såsom reklame eller webdesign. Hvilken ende af denne række, der passer bedst til dig, afhænger for en stor del af, hvor stærk og kompromisløs den vision er, som driver dig. Men hvad enten du arbejder i verden eller på afstand af den, må kernen i dit arbejdsliv være den poetiske vision, som inspirerer dig, og som for dig udgør den sande virkelighed. Dit hjerte og din fantasi skal røres, og du har behov for at vide, at du er forbundet med et højere, dybere, mere meningsfuldt lag i tilværelsen. Dette udelukker ikke materiel succes; men en sådan succes bør være et biprodukt og ikke den primære kilde til dine bestræbelser. Dit egentlige arbejdsfelt er fantasien; og uanset om du udfolder den i éntydigt kreative aktiviteter såsom skribentvirksomhed, maleri eller teater eller inden for omsorgsfagene gennem dybdepsykologisk terapi og drømmeanalyse, vil du ikke ret længe kunne klare et arbejdsfelt, hvor din fantasi ikke er engageret.

Måske er det også godt at huske, at kunstnerisk temperament og motivation ikke nødvendigvis er ledsaget af egentlige færdigheder inden for tegnekunst eller skrivning af fiktion eller et egentligt talent for at spille på et musikinstrument. Hvis du er i besiddelse af et ægte talent for at arbejde med billeder, musik eller ord, er det vigtigt, at du udvikler dette talent med en så stor intensitet og indsats som muligt, så du kan skabe dig en levevej, der giver dig mulighed for at udfolde den righoldige fantasiverden i dit indre. Men selvom du ikke ejer de konkrete manuelle eller sproglige evner, mindsker dette ikke betydningen af din kreative fantasi eller nødvendigheden af at inkludere den i dit arbejde. En virksomhed eller et rådgivningscenter kan godt være et kreativt produkt og ikke blot en pragmatisk konstruktion; en skole eller træningsgruppe kan ligeledes være et resultat af inspireret fantasi; og der findes mange andre områder, som måske ikke traditionelt bliver defineret som kunstnerisk arbejde, men som dybest set er børn af den indre, kreative verden. Lad ikke den normale definition af, hvad der er kreativt arbejde, undergrave din selvtillid. Du ejer evnen til at erkende og tolke de symbolske lag i livet og til at opfatte den ydre virkelighed som en legemliggørelse eller afspejling af dybtliggende indre mønstre og forestillinger. Denne måde at opfatte tilværelsen på er et særligt talent, selvom den måske oftere er blevet oplevet som et handicap, hvis du er vokset op i en konventionel uddannelsesstruktur. Men den er en stor fordel, ikke en psykisk afvigelse eller et tegn på en eller anden form for social "utilpassethed". Materiel tryghed betyder lige så meget for dig som for alle andre, men som situationen er, bør du vælge erhverv indefra og ud, ikke udefra og ind. Med andre ord, dit arbejde skal være rodfæstet i det, der får dit hjerte og din sjæl til at synge, ikke i hvor stor lønchecken er. Kunstskoler, musikskoler eller dramaskoler vil muligvis kunne give dig en passende oplæring, hvis du er usikker på dine færdigheder, også selvom du måske ikke har lyst til at skabe "ren" kunst. En kvalitetsuddannelse og omfattende læsning kan måske hjælpe dig med at opnå selvtillid i forbindelse med brugen af sprog. Uanset hvad du måtte have behov for at gøre for at finpudse og tilpasse dine færdigheder, bør du ikke svigte din troskab over for den indre verden, som du oplever som livets egentlige grundlag.

to top

Behovet for at formidle fantasiens verden

Du er tilbøjelig til at lide af en art "guddommelig misfornøjelse", uanset hvilket arbejde du har, for du har en tæt forbindelse til virkelighedens skjulte lag, som sædvanligvis ikke bliver erkendt i den almindelige tilværelse. Din følelse af at være en del af en større sammenhæng er meget dyb og vedholdende, også selvom du måske ikke har sat ord på den samhørighed, du føler. Dette kan have voldt dig problemer tidligere, for hvis du har forsøgt at klare dig i verden på den normale fremmasende facon, er du måske blevet overrasket over din mangel på forpligtelse og din tendens til at trække dig tilbage til din egen fantasiverden. Du er imidlertid hverken doven eller ude af stand til at forpligte dig. Det er bare sådan, at det er nødvendigt for dig at fokusere mere på den indre verden end på den ydre. Du har brug for en kreativ kanal, hvor du kan udfolde fantasiens verden og åbenbare de følelser og billeder, som strømmer så frit i dit indre. Det er vigtigt, at du har sådan en kanal, også selvom du måske endnu ikke kan gøre den til en del af dit daglige arbejdsliv. Men ideelt set bør du nok satse på kunstens område eller et felt med humanitært eller omsorgspræget arbejde, hvor du ved, at du deltager i en større menneskelig sammenhæng, og kan opleve tilfredsstillelsen ved at kunne identificere sig med det større kollektivs følelsesmæssige længsler og drømme og give dem udtryk.

Der er en hengivenhed i din natur, som bør indgå i dit arbejde. Du længes efter at føle, om så nok så ydmygt eller indirekte, at du tjener noget, der har en dybere eller højere karakter. Du vil hurtigt blive deprimeret og ulykkelig, hvis du skal arbejde i en atmosfære, hvor du er ude af stand til at knytte dig på denne måde. Kunsten kan selvfølgelig give plads for dit behov for at hengive dig til mysteriet; og blandingsområder som kunstterapi, musikterapi, samt visse former for fantasiundervisning og omsorgsarbejde vil også kunne være kanal for dit stærke ønske om at blive bragt "ud af dig selv". Spirituelle idealer kan muligvis udgøre rygraden bag din daglige arbejdsindsats, skønt du måske ikke nødvendigvis opfatter dem i konventionelle religiøse begreber. Men du har en dyb trang til at "miste dig selv" ved at hengive dig til noget, der er større. Det er derfor, kunsten passer dig så fint, især hvis du kan arbejde sammen med andre i et fælles miljø som f.eks. et orkester, et band eller en teater-eller filmtrup. Oplevelsen af at være ét med en gruppe, som har viet sig til det samme udtryk som du selv, kunne være det mest gavnlige, du kan bruge dit talent og din energi på. I stedet for blot at flyde rundt, bør du optræne de kreative evner, du måtte være i besiddelse af. Muligvis er du ikke egnet til livet som rendyrket kunstner, men du har behov for at deltage i noget, uanset hvor perifert, som giver dig mulighed for at træde ind i fantasiens verden, udtrykke den og fordybe dig i den.

to top

Talent for at fortælle historier

Ydre begivenheder er ikke usammenhængende hændelser for dig, men snarere, ligesom perler på en snor, dele af en fortsat fortælling. Din oplevelse af livet er forfinet og forbundet med en fantasipræget tolkning af begivenheder og mennesker som figurer i et storslået drama; og dette talent for at fortælle historier kan gøre dig egnet som forfatter. Det kan også vise sig umådelig værdifuldt, hvis du arbejder sammen med andre, for du opfatter deres oplevelser som gensidigt forbundne dele af en fortælling og kan ane en mening i alt, hvad de gennemgår. Du har sans for livets symbolske lag og tager sjældent tingene for pålydende. Der findes altid nuancer, skjulte implikationer og subtile understrømme, som er lige så synlige for dig, som konkrete genstande er for andre mennesker. Din fine fantasi kan være et problem, hvis det bliver krævet, at du beskæftiger dig med kendsgerninger dagen lang; du ville formentlig blive ulykkelig ved at arbejde som revisor eller bogholder. Men den er en kolossal fordel, hvis du beskæftiger dig med kreativt arbejde. Også i videnskaberne er denne form for intuition uvurderlig, hvis du arbejde med eksperimenter eller på områder som fysik eller computervidenskab, hvor intuitive modeller er påkrævede frem for faste og uforanderlige kendgerninger og formularer. Hvis du ikke har evner for litteratur, vil du måske opdage, at du har exceptionelle evner inden for områder som højere matematik og andre former for kreativ videnskab.

Det vigtigste ved dette særlige talent er din specielle måde at opfatte tingene på. Intet står alene i dit indre og ydre livssyn; alt er forbundet på skjulte måder, og alt er en del af en større sammenhæng. Denne form for intuitiv tænkning udgør, til forskel fra de mere mekaniske færdigheder, kunstnerens sande vision; og skulle du ikke være i besiddelse af de nødvendige mekaniske færdigheder til at male smukke billeder eller spille godt på et musikinstrument, er du alligevel den fødte historiefortæller med et medfødt, holistisk syn på livet. Du har brug for at arbejde inden for et område, hvor dette talent bliver hilst velkommen og anvendt. Da du ofte tænker i billeder frem for i begreber, kan du have haft en del problemer i skoletiden. Men akademisk tænkning har aldrig været din stærke side. Hvis du klarede dig godt i skolen, skyldtes det sandsynligvis din intuitive forståelse af helheden og din evne til at se tingene for dig visuelt og huske dem. Hvis du overvejer at supplere din uddannelse, bør du sørge for, at du kan komme til at dyrke nogle emner, som opmuntrer til denne form for tænkning, for du vil nemt kunne føle dig usikker, hvis det bliver krævet, at du skal bevise din kompetence ved hjælp af en konventionel eksamen. Din intuitive indsigt i den menneskelige adfærd kunne tjene dig godt inden for kunsten eller omsorgsfagene; og hvis du har lyst, kan den også udvides til at omfatte mere udadvendte områder som f.eks. forskning i forbindelse med marketing. Du kunne også blive en glimrende detektiv, selvom det er sandsynligt, at de konkrete sammenhænge i forbindelse med sådan et arbejde ikke ville kunne inspirere din fantasi. Du ville nok stå dig bedre ved at skrive en roman, et filmmanuskript eller et skuespil om disse emner. Tag dit talent for at fortælle historier alvorligt. Du har behov for en arbejdsmæssig kanal, hvor det kan komme til udfoldelse og blive belønnet.

to top

Modtagelig for skønhed

Du er en vaskeægte romantiker med en forestilling om kærligheden, som hidrører direkte fra verdens store digte- og dramakunst. De verdslige sider af et forhold vil formentlig ikke henrykke dig synderligt, for du frygter dine romantiske forestillingers død på grund af hverdagens trivialiteter. Denne tilbøjelighed til at mytologisere kærligheden kan give visse vanskeligheder i dit privatliv, medmindre du kan kanalisere noget af dens kraft og magi over i dit arbejde. Det er derfor vigtigt, at du finder et arbejdsfelt, hvor du kan udtrykke dine dybtfølte forestillinger i kreativ form. Her er ikke tale om "sublimering" af personlige behov og drifter, men om en forvandling af personlige oplevelser tit nogle former, som er større end dit personlige liv, og som giver dig mulighed for at føle, at du er del af en større sammenhæng. Det, du søger i kærligheden, er det samme, som du søger med henblik på mening i livet; og det ligger hinsides den mellemmenneskelige udveksling. Der er grundlæggende tale om en mystisk vision, selvom du måske ikke kalder den sådan. Dit arbejde bør være et redskab, gennem hvilket du kan føle dig forbundet med en større kosmisk virkelighed, og dette betyder, at der lægges vægt på udviklingen af kreative eller fantasiprægede færdigheder, som du kan udtrykke dig gennem. Selvom alt, hvad du skaber, sandsynligvis altid vil komme til kort over for din forestilling om det perfekte, vil selv dette kompromis, som er uundgåeligt i kreativt arbejde, imidlertid langt hen ad vejen kunne give stof til dine drømme og give dig en fornemmelse af, at du bidrager med en smule af din perfekte vision til den almindelige daglige verden.

Poesi, musik, drama og fiktion er nogle af de mulige kanaler, gennem hvilke du kan legemliggøre dine drømme. Du er tilbøjelig til at betragte de mennesker, som du er tæt på, som andet og mere end blot dødelige, og de, der berører dig dybt, fungerer som katalysatorer for en påkaldelse af din indre vision. Oplevelserne i dit liv udgør det perfekte foderstof til kreativitetens mølle i din fantasi, for det, der gælder for dig personligt, gælder også for mange andre mennesker i kraft af din evne til at tappe af de menneskelige følelsers og længslers almene lag. Selvom du måske ikke er i stand til at skabe et tilstrækkeligt økonomisk livsgrundlag med sådan et arbejde og må beskæftige dig med noget andet for at kunne købe brød og kød, er det vigtigt, at du får tid til at dyrke dine kreative aktiviteter. Endnu bedre ville det være, om du kunne finde et arbejde i en organisation eller en institution, som fremmer et af de kreative fag - eller allerbedst, at du prøvede at få dit kreative arbejde anerkendt og gøre dit indre kald identisk med dit erhverv. Du bør være meget realistisk med hensyn til omfanget af det talent, du besidder, og også brutalt objektiv med hensyn til markedsføringen af dette talent. Sommetider er selv store evner ude af trit med tiden og vil måske ikke blive bemærket - ikke fordi de er utilstrækkelige, men fordi den offentlige smag går i en anden retning. Det er muligt, at du kunne få succes inden for kunsten, men det er lige så sandsynligt, at du ikke får det. For din sjæl betyder det ikke så meget, blot du værdsætter din indre vision og finder tid og plads i dit liv til at give den form. Materiel succes kan blive en bonus, men skal ikke være det mål, du sigter mod.

to top

De kreative visioners dæmon vejer tungere end materielle behov

Du har i højere grad end de fleste andre mennesker brug for et virkeligt kald snarere end et job. Og dit kald bør være rodfæstet i dine kreative visioner. Den græske filosof Sokrates beskrev sin skæbnes indre, bydende karakter som sin "daimon", sin dæmon, og hvis du skal blive tilfreds i et arbejde, er det nødvendigt, at du ved, at du bevæger dig i overensstemmelse med din egen "daimon", din egen indre fornemmelse af skæbne. Du indeholder en dybt hengiven side, som bør udfoldes på et specifikt arbejdsområde; men dens egentlige natur består i et behov for at tjene en dyb indre virkelighed. Du er alt for intens til at føle dig godt tilpas ved at vie din energi og indsats til en virksomhed eller institution, som beskæftiger sig med banaliteter. Hvad enten din tankegang er spirituelt præget eller ej, bør dit hjerte og din sjæl være engageret i et arbejde, som tjener det numinøse - det være sig i nok så ydmyg en rolle set med den ydre verdens briller. Kunstneren og præsten har altid haft funktioner, som mindede om hinanden, for de arbejder begge på at bygge bro mellem den indre og den ydre verden. Selvom dit arbejde måske ikke er "kunstnerisk" i sædvanlig forstand, bør det være kreativt og tjene den indre verden. En inspireret chef, forlægger, webdesigner eller underviser kan gøre dette på en lige så autentisk måde som en inspireret maler eller komponist. Alt afhænger af, hvor din loyalitet dybest set ligger. Prøv at koncentrere dig om det, der inspirerer dig indefra, og prøv at forstå karakteren af det så godt du nu kan. Det kunne hjælpe dig med at formulere, hvad det er, du har behov for at udtrykke i den ydre verden; og det vil være din bedste vejleder, når det gælder den erhvervsaktivitet, som passer bedst til dine store fantasiprægede evner.

to top

Øvrige anlæg og styrker

Selvom dette udgør dine primære styrker, findes der andre egenskaber, som du kan bygge på, når du skal overveje den bedste måde at bruge din energi og dine evner på. De er måske ikke lige så fremherskende i din natur, men de er alligevel vigtige og bør tages i betragtning ved enhver vurdering af din arbejdssituation. Et horoskop, der bliver betragtet ud fra et erhvervsmæssigt perspektiv, præsenterer os for et essentielt karaktermønster; og det "ideelle" arbejdsfelt vil være et, hvor flest mulige af de essentielle karakteregenskaber kan komme til udfoldelse. Der findes intet perfekt job for nogen, ligesom der ikke findes nogen perfekt verden. Men disse vigtige egenskaber skal have plads i din tilværelse, et eller andet sted, på en eller anden måde, hvor de kan blive respekteret og få nogle kanaler at ytre sig igennem.

to top

Luk ikke dig selv inde

En side af din natur er rastløs og fantasifuld og har behov for bestandigt nye muligheder. Dette kan til tider få ethvert arbejde til at virke som et provisorisk "forsøg", som er et forspil til "det rigtige". Du kan måske til tider have følelsen af, at du afventer det tidspunkt, hvor dine virkelige potentialer kan blive sluppet løs. Hvis denne side af dig bliver ignoreret, vil den gøre opmærksom på sin tilstedeværelse gennem ubevidst sabotage, og du kan påbegynde projekter, som aldrig bliver gjort færdige. Din evne til at fremkomme med en endeløs strøm af nye ideer gør dig til et opfindsomt menneske med en original tankegang. Restriktive rutiner kan efter nogen tid gøre dig deprimeret og ulykkelig. Din kedsomhedstærskel kan indimellem være temmelig lav, så du kan have brug for at bide skeer med nogle projekter, som det ikke tager alt for lang tid at færdiggøre, eller som bliver ved med at være kreativt stimulerende. Områder som reklame og design, rejser og kreativ skribentvirksomhed, medier og ny teknologi er alle sammen felter, hvor din søgende sjæl kan fordybe sig; et arbejde med menneskelige potentialer, det være sig forretningsmæssigt eller inden for et af omsorgserhvervene, vil også kunne give dig den inspiration, du søger. Du vil næppe bruge 30 år på at stykke den komplette ordbog sammen; men du er måske i stand til at skrive et skuespil, et filmmanuskript, en novelle eller en artikel eller et essay til en avis eller et nyhedsmagasin. Du ejer en ungdommelig sjæl, som formentlig vil få dig til at blive ved med at arbejde langt ud over den normale pensionsalder; men det er ikke sandsynligt, at det, du arbejder med som 65-årig, er det samme, som dengang du var 20. Sats på uafhængighed i dit arbejdsliv eller på en stilling, hvor du får masser af frihed. Luk ikke dig selv inde.

to top

Hold døren åben for nye projekter og udfordringer

Du er absolut i stand til at forpligte dig og arbejde hårdt. Men du bør anerkende og respektere din grundlæggende rastløshed og trang til nye udfordringer og projekter, som stimulerer dit sind og din fantasi. Det er et væsentligt krav, hvis du skal finde et virkeligt kald og ikke bare et frustrerende job, som betaler dine lån, men kvæler din ånd. Du må muligvis arbejde ekstra hårdt for at udvikle tilstrækkelig disciplin til, at det kan føre dig igennem de perioder, hvor hårdt slid og ikke inspirerede indfald udgør den eneste vej frem til fuldførelse af det, du har påbegyndt. Men selvom du er villig til at acceptere denne kendsgerning, bør du ikke svigte din søgende sjæl eller dit ønske om at finde en større mening med livet og med det arbejde, du udfører. Du er i besiddelse af en god, kreativ fantasi og et levende, videbegærligt sind, og begge dele bør bringes til anvendelse i dit arbejde. Det er vigtigere for dig at lege og udtrykke nye ideer end at have et fast job, som er vellønnet, men som giver dig følelsen af, at din sjæl er blevet bedøvet. Dit arbejde skal være kreativt eller i det mindste beskæftiget med kreative mennesker; og du har behov for en bredere, dybere eller højere filosofi eller livsanskuelse som bagtæppe for dine daglige gøremål. Det, du foretager dig, skal betyde noget i den større sammenhæng. Storhedsforestillinger hjælper ikke, men en fast tro på dine fantasibetonede og intellektuelle evner er vigtig. Vær parat til at gennemføre den hårde kamp i form af en god oplæring og uddannelse, og du bliver i stand til at finde vinger at flyve med.

to top

Kapitel IV

to top

Kend din begrænsning

Erkendelsen af dine indre begrænsninger kan hjælpe dig med at rette energien i den rigtige retning og få maksimal tilfredsstillelse ud af dit arbejde. Alle mennesker har begrænsninger, og disse skal erkendes, ikke som "fejl" eller "mangler", men som den uundgåelige følge af at have styrker på andre områder. Intet menneske indeholder alting. Forståelsen af de områder, hvor væsentlige karaktertræk kan begrænse din evne til at involvere dig i eller nyde en bestemt type arbejde, er en del af din opbygning af selvindsigt og selvtillid. Sommetider er vi nødt til at forsøge og derefter fejle, før vi kan indse, at vi er uudviklede eller uegnede eller simpelthen uinteresserede i et bestemt område af livet. Presset fra familie og kammerater kan få os til at forsøge at blive til noget, vi ikke er, og megen tid og energi kan gå til spilde i forsøget på at leve op til andres forventninger, selvom vi godt ved, at vi ikke føler os særlig godt tilpas i det bestemte arbejde. Det er vigtigt at indse, at begrænsninger ikke er tegn på en eller anden definitiv karakterbrist. Det at arbejde hårdt på et område med begrænsninger kan faktisk skabe stor selvtillid, affødt af den hårde indsats, og sommetider kan man opdage et ægte talent under overfladen på det, der virker som en blokering eller vanskelighed. Det er op til dig at skelne, hvornår en karaktermæssig begrænsning skal bearbejdes eller medfølende accepteres, eller begge dele.

to top

Anerkend betydningen af den ydre verden

Din største begrænsning, når det gælder dit arbejde, opstår af din største styrke: din intense troskab mod en indre vision, som du føler dig tilskyndet til at udtrykke over for omverdenen. For at blive tilfreds har du brug for at være kreativ, og du har behov for at give form til de sandheder, billeder og drømme, som afspejler dine dybeste værdier. Du vil aldrig blive lykkelig ved at sælge din sjæl til fordel for et levebrød; og selvom du måske er i stand til at finde nogle kreative redskaber på nogle områder, som tillader en vis grad af kompromis mellem din vision af virkeligheden og kollektivets behov, bør kompromisset alligevel være minimalt og ikke true det, du anser for at være Sandheden. Problemet opstår i forbindelse med din forståelse af dette ord "kompromis", for et selvudtryk vil altid kræve brug af sprog - verbalt, billedligt, lydmæssigt, symbolsk - og for at blive forstået må du være villig til at kunne fungere flydende i andet og mere end dit eget særlige sprog. Det er indholdet snarere end den præcise form, som du ikke bør gå på kompromis med; men sommetider føler du, at en hvilken som helst indrømmelse til det store "de andre" betyder en ofring af din indre integritet. Følgelig kan du ofte blive mødt med undren eller måske endda direkte afvisning af dem, der ikke forstår dig, og dette kan give dig en følelse af at være isoleret og såret. Og det kan gøre det svært for dig at finde den rette balance mellem dit kreative arbejde og den materielle stabilitet, den være sig nok så minimal, som du behøver på linje med alle andre mennesker. Omverdenen er ikke fjenden; den består af individuelle mennesker som dig, hvoriblandt mange ikke er i stand til at opfatte den indre verden, sådan som du er, men de kunne måske være åbne og modtagelige over for det, du har at tilbyde, forudsat at de kan forstå det. Prøv at anerkende vigtigheden af andre mennesker i din personlige ligning, for din trang til at udtrykke dine evner kræver, at der findes andre end dig selv til at modtage dem. Ægte kreativt udtryk er ikke nogen narcissistisk proces, men en proces som forbinder mennesker ved hjælp af en vision, som er fælles for alle, selvom den måske kun bliver udtrykt af et fåtal. Slap af og giv verden en chance.

to top

Selvudtryk støder på indre blokeringer

Du har en stærk og uimodståelig trang til at give udtryk for din indre verden. Alligevel kan du ofte have følelsen af at blive bremset, og dette kan undergrave din selvtillid og stille sig i vejen for den type kreativt arbejde, som vil kunne tilfredsstille dig. Blokeringerne kan også synes at komme udefra - mennesker som synes at misforstå dig, undervurdere dine ideer eller afvise den måde, du udtrykker dig på. Der findes en kompliceret mekanisme i dit indre, som du må forstå, hvis du skal kunne gøre denne fornemmelse af at blive bremset til en positiv drivkraft. Dine indre kvalitetskrav er ekstremt høje, og du forventer en klarhed og perfektion af dig selv, som intet menneske formentlig er i stand til at leve op til - måske med undtagelse af de genier, som har skabt verdens største kunstværker. Du kan meget vel være en af dem - et fødselshoroskop fortæller ikke noget om, hvorvidt man er et geni, men kun i hvilken retning ens evner går - men selvom du er, er det stadig muligt, at du forventer for meget af dig selv. Bag disse umulige forventninger ligger en dyb angst for afvisning, en følelse af isolation og en frygt for, at uanset hvad du forsøger at meddele, vil det ikke lykkes dig at komme igennem til omverdenen. De kvalitetskrav, du stiller, kan sommetider udgøre en slags selvsabotage - hvis du forventer et nederlag, vil du sørge for, at du fejler i dine egne øjne først, inden du overhovedet er gået i gang, så du bliver sparet for smerten ved at tilbyde dit arbejde til andre og så fejle i deres øjne. Der er tale om en kompliceret mekanisme, og i stedet for at antyde en "karakterbrist" afspejler den dit dybe behov for at tilbyde din indre visions sandhed i så præcis og autentisk en form som muligt. Prøv at rumme din angst på en mere ærlig måde, så du bliver i stand til at løbe den risiko, der ligger i at tilbyde den form for kreativt arbejde, som i dybeste forstand afspejler din sjæl. Og hvis du bliver nødt til at gå på kompromis i et eller andet omfang for at blive forstået, skal du lade være med at tolke dette som en afspejling af verdens stupiditet eller som et forræderi over for dig selv. Måske er det ingen af delene - måske er det simpelthen prisen for at omsætte det ubeskrivelige til konkret form.

to top

Lær at tåle kritik

Du er umådelig stolt, og dette er en positiv egenskab i dit arbejdsliv, for det hjælper dig med at bevare din indre integritet og din loyalitet over for din kreative vision. Dit behov for at blive anerkendt som det individ, du er, beskytter dig mod den form for kompromisser, som så mange mennesker indgår i løbet af livet, og den ærekærhed, du føler med hensyn til din egen autencitet, sikrer, at dine kvalitetskrav bliver opretholdt, og at du altid vil stræbe efter det fremragende. Men samme stolthed kan også volde dig mange problemer. Du er tilbøjelig til at tage professionel kritik meget personligt, som om en bemærkning vedrørende et værk på en eller anden måde afspejler en afvisning af din fundamentale identitet. Det skyldes til dels, at du lægger et stykke af din egen sjæl i hvert eneste kreativt projekt, du giver dig i kast med, og det er umuligt at være fuldkommen objektiv, fordi du lægger så meget af dit oprindelige selv i det, du foretager dig. Men du har måske brug for at lære at distancere dig fra dit arbejde, i hvert fald en lille smule, sålede at en fuldkommen legitim iagttagelse af, at noget kunne gøres bedre eller gøres mere forståeligt, ikke får dig til at føle dig fortørnet og ydmyget. Du ønsker, at verden skal se og anerkende dig som et kreativt individ, og at den skal se og anerkende dit arbejde som et gyldigt udtryk for denne individualitet. Din tendens til selvmytologisering vil sikre, at du opfatter dig selv som speciel. Men du bliver nødt til at kunne tåle andres mangel på anerkendelse af dit særpræg uden at blive bitter og uden at trække dig tilbage bag et forsvar af ophøjethed. Lær at skelne mellem essensen af det, du skaber, og de teknikker, gennem hvilke det kommer til udtryk; du kan få brug for bestandig at turde forbedre sidstnævnte og acceptere andres råd om, hvordan man gør det, samtidig med at du bevarer integriteten af førstnævnte.

to top

At acceptere det ufuldkomne

Du ejer en dyb følsomhed over for skønhedens rige, som er dybere eller mere ophøjet end den materielle verden; og frem for noget ønsker du at være i stand til at udtrykke dette gennem et velegnet kreativt medium. Hvad enten du arbejder inden for de "rene" kunstarter eller på mere kommercielle områder som design, er du åben over for mange skjulte lag i tilværelsen, som andre ikke opfatter, og du længes efter at være i stand til at skabe nogle ting, der kan danne bro mellem denne verden og de øvrige lag, som du er så følsom over for. Det er muligt, at dette bør udgøre kernen i dit erhverv og kreative arbejde. Men du vil få brug for at kunne tolerere ufuldkommenheder, hvis du skal have held til at overføre din vision til kreativ form. Det tjener intet formål at blive ved med at arbejde på et maleri, en roman eller et musikstykke i fyrre år og bestandig prøve at nå en eller anden umulig standard, som sørger for, at ingen andre nogensinde kommer til at se de ting, du producerer. Ikke blot må du acceptere kløften mellem vision og virkelighed, men du må også kunne slippe dit værk, når det er godt nok - for "godt nok" kan være det, du frem for alt har brug for at lære at anerkende i dit arbejde. Du vil formentlig aldrig være helt glad ved at gå på kompromis med din vision, og du vil bestandig længes efter noget, der er uopnåeligt i denne verdslige verden. Men du kan yde et lønsomt og værdifuldt bidrag til et hvilket som helst felt, du arbejder på, forudsat at du er i stand til at påskønne det, du skaber, ud fra en menneskelig målestok frem for en guddommelig. Måske bør du overveje muligheden af, at umulige kvalitetskrav kunne være et middel til at undgå den egentlige prøve ved at tilbyde dit talent på markedet. Hvis du aldrig slipper et arbejde, så andre kan vurdere det, vil du aldrig være nødt til at konfrontere dig med den angst og smerte, som afvisning eller kritik kan afstedkomme. Det er vigtigt for dig at bevare din integritet i det arbejde, du udfører, især i forbindelse med kunstneriske projekter som du kaster dig ud i. Men det er også vigtigt for dig at tillade tingene at blive født i den verdslige verden, hvor de kan forekomme mindre fuldkomne, men hvor de får chancen for at blive påskønnet og give næring til din selvtillid, så du gør det endnu bedre næste gang.

to top

Kapitel V

to top

Samarbejde med andre

En af de vigtigste faktorer, du bør overveje i forbindelse med din retning i livet, er, hvordan du samarbejder med andre. Vi har alle vores helt egen stil, når det gælder forholdet til andre på arbejdspladsen; vi har alle forskellige behov og krav; vi har alle brug for forskellige grader af privatliv eller teamwork; og vi har alle forskellige måder at omgås ligemænd og autoritetspersoner på. Der findes ingen "normal" måde at være sammen med andre på, men det er vigtigt, at du forstår præcist, hvad du har behov for, så du kan udfolde dine evner bedst muligt. Mange spørgsmål i forbindelse med din omgang med andre på arbejdspladsen er blevet berørt i de tidligere afsnit; nedenstående afsnit er mere en opsummering af dine grundbehov, som det kan være nyttigt at skrive sig bag øret.

to top

Fælles visioner betyder mere end konversation

Du er ikke noget udpræget flokmenneske, når det gælder løsere bekendtskaber, og et arbejdsmiljø fuldt af mennesker, som du ikke kan dele dine ideer og visioner med, vil sandsynligvis ikke kunne tilfredsstille dig. Du har behov for nogle få kolleger eller venner, som du kan drøfte kreative aktiviteter med uden at føle, at du skal være selskabelig hele arbejdsdagen. Formentlig oplever du kontormiljøets almindelig snik-snak banal og påtrængende, og du gør sikkert bedst i at undgå den, hvis du kan. Du er heller ikke særlig lydhør over for andres forslag, før du har arbejdet tilstrækkeligt med en kreativ idé til ikke at føle dig sårbar, og du kan være ekstremt sensitiv over for tankeløs kritik eller henkastede bemærkninger om et arbejde, du tager seriøst. Du har sandsynligvis svært ved at indordne dine tanker efter andres ønsker og vil derfor næppe klare dig videre godt i en hierarkisk struktur, hvor du skal følge andres autoritet. Du kan lide at gøre tingene på din egen måde og i dit eget tempo. Du er fuldkommen i stand til at udvise venlighed, generøsitet og interesse for andre; men din kreative vision kommer i første række, og forstyrrelse af din koncentration på grund af for mange krav fra andre kan gøre dig vred, fortørnet og frustreret. Samlet angiver alt dette et behov for at arbejde alene eller sammen med nogle få, omhyggeligt udvalgte kolleger, med masser af privatliv og tid til at gennemarbejde tingene selv.

Men du er også menneskelig, og dit store behov for at udtrykke dig kræver, at der er nogen derude, som er villige til at modtage det, du tilbyder. Selvom du sandsynligvis ikke vil kunne passe ind i en arbejdssituation, hvor du er omgivet af mennesker hele tiden, kan du heller ikke eksistere i et tomrum, og hvis du arbejder alene, vil det være nødvendigt for dig at omgås andre, når tiden er inde til at udgive, udstille eller demonstrere dine kreative bestræbelser. Det er vigtigt, at du erkender dit behov for et publikum af en eller anden art, også selvom du nu og da føler ringeagt over for dem, der ikke forstår den indre verden helt, som du gør. Dette er især tilfældet, hvis du ønsker at skabe dig et levebrød ved hjælp af dine kreative færdigheder, for du er nødt til at kommunikere og kan ikke forvente, at andre skal kunne forstå dig, hvis du ikke gør en indsats for at tale deres sprog. Prøv at lade være med hele tiden at være så bange for at blive misforstået. Skulle det ske, så kunne det jo være, at du selv bidrog til vanskelighederne ved din modvilje mod at dele det, der betyder mest for dig, i en form som er tilgængelig for andre. Det samme gælder for din direkte kontakt med andre. Prøv at gøre dem bekendt med dine tanker og ideer i stedet for at antage lige fra begyndelsen, at de ikke vil kunne forstå det. Der vil altid være mennesker, som ikke kan finde mening i et andet menneskes indre vision; men ligeledes vil der altid være mennesker, som fatter tilstrækkeligt til, at du vil føle, at du har kommunikeret. Og du har brug for støtten, opmuntringen og og tilliden fra dem, der tror på dig og din kreative vision. Sørg for at pleje disse kontakter omhyggeligt og godt, for de kan gøre hele forskellen, både med henblik på din succes og din følelse af personlig fuldbyrdelse.

to top

Kapitel VI

to top

Hvad betyder succes i virkeligheden for dig

Når mennesker taler om "succes", hentyder de almindeligvis til en stilling, der er betydningsfuld i verdens øjne, eller et job som kaster en masse penge af sig, samt til alle de materielle goder og behageligheder, dette medfører. Men succes i den dybere betydning af et kald er noget højst individuelt, som betyder noget forskelligt for forskellige mennesker. Succes i denne dybere forstand er forbundet med individets evne til at udfolde de værdier og idealer i den ydre verden, som betyder allermest i den indre verden. Betragtet på denne måde indebærer succes måske ikke penge eller position overhovedet; for den afhænger af en indre kvalitet i form af loyalitet og integritet og afspejler individualitetens sande væsen i stedet for at være en fællesnævner baseret på overfladiske sociale og materielle interesser.

Succes må for dig afspejle den indsats, du gør for at skabe orden i din indre og ydre verden. Selvom den materielle virkelighed er vigtig for dig, er du ikke motiveret af penge, status eller en "topstilling" i verden. Inderst inde er du en håndværker, hvad enten du arbejder med materielt stof eller med den menneskelige psykes eller krops materialer. At integrere, afpudse, forfine, bearbejde og gøre hel og helbredt er den slags opgaver, din sjæl higer mod, og dit arbejde bør give dig mulighed for at udføre disse ting, hvis du skal kunne føle, at du lever en meningsfuld tilværelse. At være til nytte udgør grundlaget for enhver ægte følelse af succes, og du har brug for at vide, at dit liv opfylder et nyttigt formål eller tjener den højere virkelighed, som du tror på. Du er i højere grad end så mange andre i stand til at elske arbejdet for arbejdets egen skyld, for det bringer dig tættere på følelsen af at være forbundet med dagliglivets dybere rytme og det overordnede mønster, som du instinktivt ved, at dit eget liv indgår i. Integritet er også umådelig vigtig for dig i meget dyb forstand: du har behov for at tjene dit indre ideal frem for blot at tilpasse dig den ydre verden for tryghedens eller den materielle vindings skyld.

En vis frygt for følelsesmæssig sårbarhed kan få dig til at fokusere for meget på de verdslige detaljer i dit arbejde på bekostning af dine arbejdsrelationer og din evne til at åbne dig for en mere intuitiv og fantasibetonet tilgang. Frygt for at blive afvist, såret eller udelukket kan fremkalde for mange forsvarsværker, som kan begrænse dit udsyn og blokere for ægte kreativt arbejde til fordel for det sikre og pålidelige. Men denne frygt kan også tjene et meget positivt formål, forudsat at du ikke bliver for mistroisk eller defensiv over for dine egne følelser. Din sensitivitet over for at blive følelsesmæssigt såret kan gøre dig ægte medfølende over for andre og lede dig ind i et arbejde, som indebærer helbredelse af skader og smerte; og din sårbarhed kan få dig til at udforske den menneskelige naturs dybe lag og tvinge dig til en større indsigt i, hvorfor mennesker lider, og hvordan de kan hjælpes.

Du har brug for at arbejde på at bygge broer, at helbrede det der er ødelagt, integrere det der er faldet fra hinanden, og bringe alt, hvad der måtte være blevet forurenet eller overset eller have fået lov til blot at forfalde, tilbage til en effektiv og sund virksomhed. Du kan gøre dette med genstande, bygninger, den fysiske krop, psyken eller med naturen eller plante- og dyreverdenen. For dig bør et ægte kald give dig mulighed for at bibringe dine umiddelbare omgivelser en lille smule af den orden og harmoni, som du ved understøtter hele eksistensen.


Astrologiske data brugt ved Karriere og Erhverv
for Barack Obama (mand)
fødselsdato: 4 Aug 1961 lokaltid 19:24
sted: Honolulu, HI (US) U.T. 05+24
157w52, 21n18 sid. tid 15:46:38

PLANETPOSITIONER
planet tegn grad bevægelse
Sol Løve 12°32'53 i hus 6 direkte
Måne Tvilling 3°21'27 i hus 4 direkte
Merkur Løve 2°19'54 i hus 6 direkte
Venus Krebs 1°47'22 i hus 5 direkte
Mars Jomfru 22°34'36 i hus 7 direkte
Jupiter Vandbærer 0°51'31 i hus 12 retrograd
Saturn Stenbuk 25°19'51 i hus 12 retrograd
Uranus Løve 25°16'15 i hus 7 direkte
Neptun Skorpion 8°36'21 i hus 9 direkte
Pluto Jomfru 6°58'40 i hus 7 direkte
Måneknude Løve 27°53'33 i hus 7 retrograd
Chiron Fisk 5°19'01 i hus 1 retrograd

HUSPOSITIONER (Placidus)
Ascendant Vandbærer 18°02'41
2.Hus Fisk 25°53'53
3.Hus Tyr 0°17'21
Imum Coeli Tyr 28°53'07
5.Hus Tvilling 23°58'28
6.Hus Krebs 19°01'00
Descendant Løve 18°02'41
8.Hus Jomfru 25°53'53
9.Hus Skorpion 0°17'21
Medium Coeli Skorpion 28°53'07
11.Hus Skytte 23°58'28
12.Hus Stenbuk 19°01'00

STØRRE ASPEKTER
Sol Kvadrat Neptun 3°56
Måne Sekstil Merkur 1°01
Måne Trigon Jupiter 2°30
Måne Trigon Saturn 8°02
Måne Kvadrat Uranus 8°04
Måne Kvadrat Pluto 3°37
Måne Kvadrat Måneknude 5°27
Måne Kvadrat Chiron 1°57
Merkur Opposition Jupiter 1°27
Merkur Opposition Saturn 6°59
Merkur Kvadrat Neptun 6°16
Venus Kvadrat Mars 9°12
Venus Trigon Neptun 6°49
Venus Sekstil Pluto 5°11
Venus Sekstil Måneknude 3°53
Venus Trigon Chiron 3°31
Mars Trigon Jupiter 8°17
Mars Trigon Saturn 2°45
Jupiter Konjunktion Saturn 5°32
Jupiter Kvadrat Neptun 7°44
Uranus Konjunktion Måneknude 2°37
Neptun Sekstil Pluto 1°38
Neptun Trigon Chiron 3°16
Pluto Konjunktion Måneknude 9°05
Pluto Opposition Chiron 1°39
Sol Opposition Ascendant 5°29
Måne Opposition Medium Coeli 4°27
Uranus Opposition Ascendant 7°13
Måneknude Opposition Ascendant 9°50
Tal indikerer orbis (afvigelse fra den eksakte aspektvinkel).